Co-Perinova (2mg) – Uputa o lijeku

 1. Što su Co-Perineva tablete i za što se koriste?
 2. Prije nego počnete uzimati Co-Perineva tablete
 3. Kako uzimati Co-Perineva tablete?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Co-Perineva tablete?
 6. Dodatne informacije

1. Što je Co-Perineva i za što se koristi?

Co-Perineva tablete sadrže dvije djelatne tvari; perindopril i indapamid.

Perindopril pripada skupini inhibitora angiotenzin-konvertirajudeg enzima (ACE inhibitori). Tijekom liječenja perindoprilom, krvne žile se šire, što dovodi (osobito kod bolesnika s visokim krvnim tlakom) do sniženja krvnog tlaka i povedanja dotoka krvi i kisika u srčani mišid i druge organe.

Indapamid pripada skupini diuretika, lijekova koji povedavaju odstranjivanje mokrade. On djeluje povedavajudi izlučivanje soli i vode u bubrezima i na taj način snižava povišeni krvni tlak. Osim toga, on također snizuje krvni tlak djelujudi na napetost krvnih žila i smanjujudi otpor protoku krvi u krvnim žilama. Svaka od ovih djelatnih tvari smanjuje krvni tlak, one zajednički doprinose kontroli Vašeg krvnog tlaka.

Co-Perineva tablete su namijenjene za liječenje bolesnika s esencijalnom arterijskom hipertenzijom (visoki krvni tlak).

2. Prije nego počnete uzimati Co-Perinevu tablete

Nemojte uzimati Co-Perinevu

 • ako ste preosjetljivi na perindopril ili bilo koji drugi ACE inhibitor;
 • ako ste preosjetljivi na indapamid ili bilo koji drugi sulfonamid;
 • ako ste preosjetljivi na bilo koji od ostalih sastojaka Co-Perineve (vidjeti odlomak 6 – Dodatne informacije);
 • ako ste  već imali angioedem (reakcija preosjetljivosti s iznenadnim otokom usana i lica, vrata, ponekad i ruku i nogu, otežanim disanjem ili promuklošću) uz prethodno uzimanje ACE inhibitora ili ako ste Vi ili član Vaše obitelji imali te simptome u bilo kojim drugim okolnostima;
 • ako imate teško oštećenje funkcije bubrega ili stanje pod nazivom hepatična encefalopatija
 • (degenerativna bolest mozga);
 • ako imate sniženi ili povišeni kalij u krvi;
 • ako ste trudni duže od 3 mjeseca (također, bolje je izbjegavati Co-Perinevu u ranoj trudnodi – vidjeti odlomak o trudnodi);
 • ako ste na dijalizi;
 • ako se sumnja da imate neliječeno dekompenzirano zatajenje srca (simptomi mogu uključivati izrazito zadržavanje vode i otežano disanje).

Budite oprezni s Co-Perinevom

Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije uzimanja Co-Perineva tableta ako:

 • imate stenozu aorte (suženje glavne krvne žile koja izlazi iz srca) ili hipertrofičnu kardiomiopatiju (bolest srčanog mišida) ili stenozu renalne arterije (suženje arterije koja opskrbljuje bubreg krvlju);
 • imate bilo koje druge poteškoće sa srcem ili bubrezima; imate poteškoće s jetrom;
 • imate kolagensku bolest kao što je sustavni lupus eritematosus (poseban oblik kronične upale) ili skleroderma;
 • imate aterosklerozu (otvrdnjavanje arterija);
 • imate hiperparatiroidizam (stanje kod kojeg paratiroidna žlijezda ne funkcionira kako bi trebala);
 • imate uloge/giht; imate dijabetes;
 • ako ste na dijeti s ograničenim unosom soli ili koristite zamjene soli koje sadrže kalij; uzimate litij;
 • uzimate diuretike koji štede kalij (spironolakton, triamteren), jer se njihova primjena s tabletama Co-Perineva treba izbjegavati (vidjeti Uzimanje drugih lijekova).

Obavezno recite svom liječniku ako mislite da ste trudni ili biste mogli zatrudnjeti. Co-Perineva tablete se ne preporučuju u ranoj trudnoći i ne smiju se uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca, jer mogu prouzročiti ozbiljna oštećenja kod Vašeg djeteta ako se primjenjuju u tom stadiju (vidjeti odlomak o trudnoći).

Kada uzimate Co-Perineva tablete, obavezno obavijestite svog liječnika ili medicinsko osoblje ako:

 • ćete se podvrći anesteziji i/ili kirurškom zahvatu,
 • ste nedavno imali proljev ili povraćanje, ili ste dehidrirani,
 • idete na hemodijalizu ili LDL-kolesterol aferezu (odstranjivanje kolesterola iz organizma pomodu aparata),
 • ćete se podvrći desenzitizacijskom tretmanu kako bi se smanjili učinci alergije na ubod pčele ili ose,
 • ćete se podvrći medicinskoj pretrazi koja zahtijeva injekciju kontrastnog sredstva koje sadrži jod (supstancija koja organe poput bubrega ili želuca čini vidljivima na rendgenskom snimanju).

Sportaši trebaju imati na umu da Co-Perineva tablete sadrže djelatnu tvar (indapamid), koja može dati pozitivnu reakciju na doping testu.

Učinkovitost i podnošljivost ovog lijeka kod djece nije utvrđena. Zbog toga, nemojte davati ovaj lijek djeci.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Uzimanje drugih lijekova s Co-Perinevom

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, čak i ako ste ga nabavili bez recepta.

Kako bi se izbjegle moguće interakcije s drugim lijekovima, uvijek trebate obavijestiti Vašeg liječnika ako istovremeno uzimate bilo koje druge lijekove, posebice litij (koristi se za liječenje depresije), kalijeve soli, diuretike koji štede kalij (spironolakton, triamteren) i neke druge lijekove koji mogu uzrokovati poremećaje srčanog ritma.

Recite svom liječniku ako uzimate bilo koji od navedenih lijekova, jer oni mogu stupiti u interakcije s tabletama Co-Perineva:

 • drugi lijekovi za liječenje povišenog krvnog tlaka, 
 • drugi diuretici (“tablete za vodu”), prokainamid (za liječenje nepravilnosti otkucaja srca), alopurinol (za liječenje uloga/gihta), 
 • terfenadin, astemizol ili mizolastin (antihistaminici za peludnu groznicu ili alergije), kortikosteroidi koji se koriste za liječenje različitih stanja uključujudi tešku astmu i reumatoidni artritis, 
 • imunosupresivi koji se koriste za liječenje autoimunih poremedaja ili primjenjuju nakon transplantacije radi sprječavanja odbacivanja (npr. ciklosporin), 
 • lijekovi za liječenje malignih bolesti,  
 • eritromicin koji se daje putem injekcije (antibiotik), halofantrin (koristi se za liječenje određenih vrsta malarije), 
 • cisaprid ili difemanil (koriste se za liječenje probavnih poremedaja), sparfloksacin ili moksifloksacin (antibiotici koji se korite za liječenje infekcija), metadon, 
 • pentamidin (koristi se za liječenje upale pluda), 
 • vinkamin (koristi se za liječenje gubitka pamdenja kod starijih), bepridil (koristi se za liječenje angine pektoris), 
 • lijekovi za liječenje poremedaja srčanog ritma (npr. kinidin, hidrokinidin, disopiramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid, bretilij), 
 • digoksin ili drugi srčani glikozidi (za liječenje poteškoda sa srcem), 
 • baklofen (za liječenje ukočenosti mišida koja se javlja u bolestima poput multiple skleroze), lijekovi za liječenje dijabetesa kao što su inzulin ili metformin, 
 • kalcij uključujudi dodatke kalcija, stimulirajude laksative (npr. sena), 
 • nesteroidni protuupalni lijekovi (npr. ibuprofen) ili visoke doze salicilata (npr. aspirin), amfotericin B koji se daje injekcijom (za liječenje teških gljivičnih bolesti), 
 • lijekovi za liječenje neuroloških poremedaja kao što su depresija, anksioznost i shizofrenija uključujudi triciklične antidepresive i neuroleptike (kao što su amisulprid, sulpirid, sultoprid, tiaprid, haloperidol, droperidol), 
 • tetrakozaktid (za liječenje Crohnove bolesti), 
 • zlato, koje se daje injekcijom za liječenje artritisa, poznato pod nazivom natrijev aurotiomalat, anestetici koji se daju prije ili tijekom operacije, 
 • kontrastna sredstva koja se daju u venu prije posebnih rendgenskih pretraga.

Uzimanje hrane i pića s Co-Perinevom

Preporučuje se uzimanje lijeka prije doručka.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Obavezno recite svom liječniku ako mislite da ste trudni ili biste mogli zatrudnjeti. Vaš liječnik de Vam u pravilu savjetovati da prestanete uzimati Co-Perinevu prije nego što zatrudnite ili čim saznate da ste trudni; savjetovati de Vam da uzmete drugi lijek umjesto Co-Perineve.

Co-Perineva se ne preporučuje u ranoj trudnodi i ne smije se uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca, jer može prouzročiti ozbiljna oštedenja kod Vašeg djeteta ako se primjenjuje nakon tredeg mjeseca trudnode.

Dojenje

Recite svom liječniku ako dojite ili namjeravate započeti s dojenjem. Co-Perineva se ne preporučuje majkama koje doje; Vaš liječnik može odabrati drugu terapiju za Vas ako želite dojiti, osobito ako je Vaše dijete novorođenče, ili je prijevremeno rođeno.

Upravljanje vozilima i strojevima

Tablete Co-Perineva obično ne utječu na budnost, međutim različite reakcije kao što su omaglica ili slabost, povezane sa sniženjem krvnog tlaka mogu se javiti kod određenih bolesnika. Prije upravljanja vozilima ili rukovanja strojevima morate biti sigurni da lijek na taj način ne utječe na Vas.

Kod pojedinih bolesnika mogu se pojaviti individualne reakcije povezane sa sniženjem krvnog tlaka i smanjiti njihovu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Ostala upozorenja

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete bilo koji lijek.

Važni podaci o nekim sastojcima Co-Perineve

Co-Perineva tablete sadrže laktozu. Obavijestite svog liječnika ukoliko ne podnosite određene šedere.

3. Kako uzimati Co-Perineva tablete?

Uvijek uzimajte Co-Perinevu točno prema uputama liječnika. Ako niste sigurni kako uzimati lijek, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Uobičajena doza je 1 tableta na dan, najbolje ujutro prije doručka. Progutajte tabletu uz čašu vode.

Liječnik će Vas obavijestiti o trajanju liječenja.

Vaš liječnik može odlučiti o povedanju doze tableta ili o prilagodbi doziranja, ako imate poremedaj bubrega.

Ako smatrate da je učinak lijeka prejak ili preslab, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako uzmete više Co-Perineve nego što ste trebali

Ako ste uzeli previše tableta, odmah zatražite savjet liječnika ili hitne službe najbliže bolnice. Najčešdi znak predoziranja je izraziti pad krvnog tlaka (simptomi uključuju omaglicu ili nesvjesticu). U tom slučaju, lezite s glavom na niže.

Ako ste zaboravili uzeti Co-Perinevu

Važno je da svoj lijek uzimate svaki dan, jer je redovito liječenje djelotvornije. Međutim, ako zaboravite uzeti jednu dozu tableta Co-Perineva, uzmite sljededu dozu u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu pojedinačnu dozu.

Ako prestanete uzimati Co-Perinevu

S obzirom da liječenje povišenog krvnog tlaka obično traje cijeli život, obavezno se posavjetujte sa svojim liječnikom prije prestanka uzimanja ovog lijeka.

U slučaju bilo kakvih nejasnoda ili pitanja u vezi s primjenom Co-Perineve obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Co-Perineva tablete mogu uzrokovati nuspojave.

Bolesnici obično dobro podnose Co-Perinevu.

 • Sljedede nuspojave su važne i zahtijevaju brzu reakciju ukoliko se razviju kod Vas. Odmah prestanite s uzimanjem Co-Perineve i posjetite liječnika u slučaju pojave sljededih simptoma:
 • otok lica, jezika i dušnika koji može uzrokovati velike poteškode kod disanja,
 • nagla alergijska reakcija s nedostatkom zraka, osipom, čujnim, piskutavim disanjem (wheezing) i padom krvnog tlaka,
 • neobično ubrzani otkucaji srca,
 • pojava teškog osipa sa stvaranjem mjehura na velikom području kože.

Prijavljene su sljedede nuspojave:

Često (pojavljuju se kod manje od 1 na 10 i više od 1 na 100 bolesnika koji uzimaju lijek):

 • glavobolja,
 • poremedaj vida,
 • omaglica,
 • tinitus (zvonjenje u ušima),
 • vrtoglavica (vertigo),
 • nesvjestica zbog sniženog krvnog tlaka,
 • osjedaj poput ubadanja,
 • nedostatak zraka,
 • kašalj,
 • mučnina (nauzeja) i povradanje,
 • bol u trbuhu,
 • poremedaji okusa, suha usta,
 • poremedaj probave, proljev, zatvor,
 • mišidni grčevi,
 • alergijske reakcije (kao što su osip kože, svrbež),
 • osjedaj umora.

Manje često (pojavljuju se kod manje od 1 na 100 i više od 1 na 1000 bolesnika koji uzimaju lijek):

 • promjene raspoloženja,
 • angioedem (simptomi poput čujnog, piskutavog disanja/wheezing, otok lica ili jezika),
 • poremedaji spavanja,
 • crvene točkice na koži (purpura),
 • stezanje u grudima, čujno, piskutavo disanje/wheezing i nedostatak zraka (bronhospazam),
 • upala gušterače (pankreatitis),
 • upala jetre (hepatitis),
 • osip,
 • poteškode s bubrezima,
 • znojenje,
 • impotencija.

Ako bolujete od sustavnog lupusa eritematozusa (vrsta kolagenske bolesti), mogude je njegovo pogoršanje.

Vrlo rijetko (pojavljuju se kod manje od 1 na 10000 bolesnika koji uzimaju lijek):

 • smetenost,
 • začepljen nos ili iscjedak iz nosa (rinitis),
 • eozinofilna pneumonija (rijetka vrsta upale pluda),
 • nepravilni otkucaji srca, angina, srčani udar (kardiovaskularni poremedaji),
 • teške kožne reakcije kao što je eritema multiforme,
 • prijavljeni su slučajevi povedane osjetljivosti kože na sunčevo svjetlo ili umjetno UV svjetlo (fotosenzitivnost). Simptomi sunčanih opeklina mogu se javiti brže nego što je to uobičajeno.
 • poremedaji krvi uključujudi anemiju zbog kojih ste skloniji dobivanju infekcije (poput vrudice, grlobolje ili ulkusa u ustima) i/ili lakšem zadobivanju modrica ili krvarenju i/ili se opdenito osjedate slabo, izgledate blijedo i nedostaje Vam zraka;
 • u slučajevima insuficijencije jetre (poteškode s jetrom), postoji mogudnost razvoja hepatične encefalopatije (degenerativne bolesti mozga).

Rezultati pretraga krvi mogu biti promijenjeni – osobito snižene razine kalija, posebice kod starijih ili pothranjenih bolesnika. Vaš liječnik također može odrediti pretrage krvi radi nadziranja navedenih parametara.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Co-Perineva tablete?

Lijek čuvajte pri temperaturi do 30 °C u originalnom pakovanju, zaštideno od vlage.

Co-Perinevu morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Co-Perinevu se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Što Co-Perineva tablete sadrže?

Djelatne tvari su perindopril-tert-butilamin i indapamid.

Jedna Co-Perineva 2 mg/0,625 mg tableta sadrži 2 mg perindopril-tert-butilamina i 0,625 mg indapamida.

Jedna Co-Perineva 4 mg/1,25 mg tableta sadrži 4 mg perindopril-tert-butilamina i 1,25 mg indapamida.

Jedna Co-Perineva 8 mg/2,5 mg tableta sadrži 8 mg perindopril-tert-butilamina i 2,5 mg indapamida.

Pomodne tvari su: kalcijev klorid heksahidrat, laktoza hidrat, krospovidon, celuloza, mikrokristalična; natrijev hidrogenkarbonat, silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijev stearat.

Kako Co-Perineva tablete izgledaju i sadržaj pakovanja?

Co-Perineva 2 mg/0,625 mg, Co-Perineva 4 mg/1,25 mg i Co-Perineva 8 mg/2,5 mg tablete su dostupne u blisterima po 10 ili 15 tableta, a svaka kutija sadrži ukupno 30 ili 60 tableta. Razdjelni urez nije namijenjen lomljenju tablete radi primjene niže doze lijeka. Dozvoljeno je lomljenje tablete radi lakše primjene lijeka.

 Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: co perineva, Co-Perineva, co perineva lijek, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Co-Perinova (2mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.