Ciprobay (500mg) – Uputa o lijeku

Ciprobay 500 mg filmom obložene tablete ciprofloksacin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im škoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Ciprobay i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Ciprobay
 3. Kako uzimati Ciprobay
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Ciprobay
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Ciprobay i za što se koristi

Ciprobay sadrži djelatnu tvar ciprofloksacin. Ciprofloksacin je antibiotik iz skupine fluorokinolona. Ciprofloksacin djeluje tako da ubija bakterije koje uzrokuju infekcije. Djeluje samo na određene sojeve bakterija.

Odrasli

Ciprobay se kod odraslih upotrebljava za liječenje sljedećih bakterijskih infekcija:

 • infekcije dišnog sustava
 • dugotrajne ili ponavljajuće infekcije uha ili sinusa
 • infekcije mokraćnog sustava
 • infekcije spolnog sustava u muškaraca i žena
 • infekcije probavnog sustava i infekcije u trbuhu
 • infekcije kože i mekih tkiva
 • infekcije kostiju i zglobova
 • sprječavanje infekcija čiji je uzročnik bakterija Neisseria meningitidis
 • inhalacijski antraks nakon izlaganja

Ciproflokascin se može upotrebljavati u zbrinjavanju bolesnika s niskim brojem bijelih krvnih stanica (neutropenija) koji imaju vrućicu za koju se sumnja da je uzrokovana bakterijskom infekcijom.

Ako imate tešku infekciju ili infekciju uzrokovanu s više od jednom vrstom bakterija, možda ćete trebati dobiti dodatno antibiotsko liječenje uz Ciprobay.

Djeca i adolescenti

Ciprobay se uz nadzor liječnika specijalista koristi kod djece i adolescenata za liječenje sljedećih bakterijskih infekcija:

 • infekcije pluća i bronha kod djece i adolescenata koja boluju od cistične fibroze
 • komplicirane infekcije mokraćnog sustava, uključujući infekcije koje su zahvatile bubrege (pijelonefritis)
 • inhalacijski antraks nakon izlaganja

Ciprobay se može primijeniti kod djece i adolescenata i za liječenje drugih specifičnih teških infekcija ako liječnik to smatra neophodnim.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Ciprobay

Nemojte uzimati Ciprobay:

 • ako ste alergični na djelatnu tvar, druge kinolone ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako uzimate tizanidin (vidjeti dio 2. Drugi lijekovi i Ciprobay)

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete Ciprobay

 • ako ste ikad imali problema s bubrezima jer će možda trebati prilagoditi Vaše liječenje
 • ako imate epilepsiju ili neku drugu neurološku bolest
 • ako ste imali problema s tetivama za vrijeme prethodnog liječenja s antibioticima kao što je Ciprobay
 • ako ste dijabetičar jer s ciprofloksacinom možete imati rizik od hipoglikemije
 • ako imate mijasteniju gravis (vrstu mišićne slabosti) jer se simptomi mogu pogoršati
 • ako imate problema sa srcem. Potreban je oprez kod uzimanja ciprofloksacina ako ste rođeni s ili u Vašoj obitelji postoji produljenje QT intervala (zabilježeno EKG-om, električnim bilježenjem rada srca), imate neravnotežu soli u krvi (posebno nisku razinu kalija ili magnezija u krvi), imate vrlo spor srčani ritam (koji se zove bradikardija), imate slabo srce (zatajenje srca), imate u povijesti bolesti srčani udar (infarkt srca), žena ste ili ste starije dobi ili uzimate druge lijekove koji utječu na nenormalne promjene EKG-a (vidjeti dio 2: Drugi lijekovi i Ciprobay)
 • ako Vi ili član Vaše obitelji imate dokazan nedostatak glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (G6PD), budući da s ciprofloksacinom možete imati rizik od anemije

Za liječenje infekcija spolnog sustava, liječnik Vam može uz ciprofloksacin propisati dodatni antibiotik. Ako ne dođe do poboljšanja simptoma nakon 3 dana liječenja, molimo posvjetujte se sa svojim liječnikom.

Dok uzimate Ciprobay

Recite odmah svom liječniku ako se bilo što od sljedeće navedenog pojavi kod vas dok uzimate Ciprobay. Vaš će liječnik odlučiti treba li se prekinuti liječenje lijekom Ciprobay.

 • Teška, iznenadna alergijska reakcija (anafilaktička reakcija/šok, angioedem). Može se javiti i kod uzimanja prve doze, ali malo je vjerojatno da će se pojaviti teška alergijska reakcija sa sljedećim simptomima: pritisak u prsima, omaglica, mučnina ili nesvjestica, osjećaj omaglice kod ustajanja. Ako se nešto od navedenog javi, prestanite uzimati Ciprobay i odmah se javite svom liječniku.
 • Bol i oticanje zglobova i tendinitis mogu se javiti povremeno, posebno ako ste starije dobi, a uz to ste liječeni kortikosteroidima. Upala ili puknuće tetive mogu se pojaviti čak unutar prvih 48 sati liječenja ili do nekoliko mjeseci nakon prestanka terapije lijekom Ciprobay. Na prvi znak boli ili upale prestanite uzimati Ciprobay i odmarajte bolni dio tijela. Izbjegavajte bilo kakvo nepotrebno fizičko opterećenje jer to može povećati rizik za puknuće tetive.
 • Ako imate epilepsiju ili drugu neurološku bolest kao što je moždana ishemija ili moždani udar, možete imati nuspojavu povezanu sa središnjim živčanim sustavom. Ako se ovo pojavi, prestanite uzimati Ciprobay i odmah se javite svom liječniku.
 • Možete imati psihijatrijsku reakciju kod prvog uzimanja lijeka Ciprobay. Ako bolujete od depresije ili psihoze, Vaši simptomi se mogu pogoršati dok uzimate Ciprobay. U rijetkim slučajevima, depresija ili psihoza se mogu pogoršati do misli o samoubojstvu, pokušaja ili izvršenja samoubojstva. Ako se ovo pojavi, prestanite uzimati Ciprobay i odmah se javite svom liječniku.
 • Možete imati simptome neuropatije kao što su bol, pečenje, trnci, utrnulost i/ili slabost. Ako se ovo pojavi, prestanite uzimati Ciprobay i odmah se javite svom liječniku.
 • Zabilježena je hipoglikemija, najčešće u dijabetičara, uglavnom u starijoj populaciji. Ako se ovo pojavi, odmah se javite svom liječniku.
 • Dok uzimate antibiotike, uključujući Ciprobay, čak i nekoliko tjedana nakon što ste ih prestali uzimati, može se javiti proljev. Ako postane težak ili je dugotrajan ili uočite da se u stolici nalazi krv ili sluz, odmah prestanite uzimati Ciprobay jer takvo stanje može ugrožavati život. Nemojte uzeti lijekove koji zaustavljaju ili usporavaju rad crijeva i javite se svom liječniku.
 • Obavijestite liječnika ili osoblje laboratorija da uzimate Ciprobay ako trebate napraviti pretragu krvi ili mokraće.
 • Ako imate probleme s bubrezima, obavijestite svog liječnika jer će se možda trebati prilagoditi doza lijeka.
 • Ciprobay može uzrokovati oštećenje funkcije jetre. Ako primijetite neki od simptoma kao što su gubitak apetita, žutica (žuta boja kože), tamna mokraća, svrbež, osjetljivost trbuha, prestanite uzimati Ciprobay i odmah se javite svom liječniku.
 • Ciprobay može uzrokovati smanjenje broja bijelih krvnih stanica, te posljedično može biti smanjena otpornost na infekcije. Ako dobijete infekciju sa simptomima kao što su vrućica i ozbiljan poremećaj općeg stanja ili vrućica s lokalnim simptomima infekcije kao što su bol u grlu/ždrijelu/ustima ili problemi s mokrenjem, odmah se obratite svom liječniku. Napravit će Vam se krvna pretraga da se dokaže moguće smanjenje broja bijelih krvnih stanica (agranulocitoza). Važno je da liječnika obavijestite o lijeku koji uzimate.
 • Vaša koža postaje osjetljivija na sunčevo svjetlo ili ultravioletno (UV) zračenje kod uzimanja lijeka Ciprobay. Izbjegavajte izlaganje sunčevu svjetlu ili umjetnom UV svjetlu, npr. u solariju.

Drugi lijekovi i Ciprobay

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Nemojte uzimati Ciprobay zajedno s tizanidinom jer to može izazvati nuspojave kao što su snižen krvni tlak i pospanost (vidjeti dio 2. Nemojte uzimati Ciprobay).

Zna se da može doći do međudjelovanja lijeka Ciprobay i sljedećih lijekova u Vašem tijelu. Istodobno uzimanje lijeka Ciprobay i tih lijekova može utjecati na njihov terapijski učinak, te također može povećati vjerojatnost pojave nuspojava.

Recite svom liječniku ako uzimate:

 • Antagoniste vitamina K (npr. varfarin, acenokumarol, fenprokumon ili fluindion) ili neki drugi antikoagulans kroz usta (za razrjeđenje krvi)
 • probenecid (za giht)
 • metotreksat (za neke vrste raka, psorijazu, reumatoidni artritis)
 • teofilin (za probleme s disanjem)
 • tizanidin (za mišićnu ukočenost kod multiple skleroze)
 • olanzapin (antipsihotik)
 • klozapin (antipsihotik)
 • ropinirol (za Parkinsonovu bolest)
 • fenitoin (za epilepsiju)
 • metoklopramid (za mučninu i povraćanje)
 • ciklosporin (kod bolesti kože, reumatoidnog artritisa i transplantacije organa)
 • drugi lijekovi koji mogu promijeniti srčani ritam: lijekovi koji spadaju u grupu antiaritmika (npr. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), triciklički antidepresivi, neki antibiotici (koji spadaju u grupu makrolida), neki antipsihotici.

Ciprobay može povećati razinu sljedećih lijekova u krvi:

 • pentoksifilina (za poremećaje cirkulacije)
 • kofeina
 • duloksetina (za deprsiju, oštećenje živaca u dijebetesu ili inkontinenciju)
 • lidokaina (za probleme sa srcem ili anesteziju)
 • sildenafila (nrpr. za erektilnu disfunkciju)

Neki lijekovi smanjuju učinak lijeka Ciprobay. Recite svom liječniku ako uzimate ili želite uzimati:

 • antacide
 • omeprazol
 • nadomjestke minerala
 • sukralfat
 • polimerične vezače fosfata (npr. sevelamer ili lantanov karbonat)
 • lijekove ili nadomjestke koji sadrže kalcij, magnezij, aluminij ili željezo.

Ako su Vam ovi proizvodi neophodni, uzmite Ciprobay oko 2 sata prije ili ne ranije od 4 sata nakon njih.

Ciprobay s hranom i pićem

Osim ako ne uzimate Ciprobay za vrijeme obroka, nemojte jesti ni piti mliječnih proizvoda (kao što su mlijeko ili jogurt) ili pića kojima je dodan kalcij kada uzimate tablete jer to može utjecati na apsorpciju djelatne tvari.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Preporučuje se izbjegavati uporabu lijeka Ciprobay u trudnoći.

Nemojte uzimati Ciprobay dok dojite jer se ciprofloksacin izlučuje u majčinom mlijeku i može naštetiti Vašem djetetu.

Upravljanje vozilima i strojevima

Dok uzimate Ciprobay možete imati smanjenu pažnju. Mogu se pojaviti i neke neurološke nuspojave. Stoga, budite sigurni u to kako reagirate na uzimanje lijeka Ciprobay prije upravljanja vozilima ili strojevima. Ako imate nedoumica, obratite se svom liječniku.

3. Kako uzimati Ciprobay

Liječnik će vas uputiti koliko i kako često trebate uzeti Ciprobay. To će zavisiti o vrsti i težini infekcije koju imate.

Recite liječniku ako imate problema s bubrezima jer će se možda trebati prilagoditi doza lijeka.

Liječenje obično traje 5 do 21 dan, ali može i duže kod teških infekcija. Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

 1. Progutajte tablete s dosta tekućine. Nemojte žvakati tablete jer nisu finog okusa.
 2. Pokušajte uzeti tablete otprilike u isto vrijeme svakog dana.
 3. Tablete možete uzeti uz obroke ili između obroka. Ako kalcij uzimate kao dio obroka neće ozbiljno poremetiti unos. Ipak, nemojte uzimati Ciprobay s mliječnim proizvodima kao što su mlijeko ili jogurt ili s voćnim sokovima s dodacima (npr. sok od naranče s dodatkom kalcija).
 4. Zapamtite da morate piti puno tekućine dok uzimate ovaj lijek.

Ako uzmete više lijeka Ciprobay nego što ste trebali

Ako uzmete već u dozu od propisane, odmah zatražite medicinsku pomoć. Ako je moguće, ponesite tablete ili kutiju s Vama liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Ciprobay

Uzmite uobičajenu dozu što prije, a zatim nastavite kako Vam je propisano. Ipak, ako je skoro vrijeme za uzimanje sljedeće doze, nemojte uzimati propuštenu dozu, već nastavite prema rasporedu. Ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu. Budite sigurni da završite preporučeno liječenje.

Ako prestanete uzimati Ciprobay

Važno je da završite preporučeno liječenje čak ako ste se počeli osjeć ati bolje nakon nekoliko dana. Ako prestanete uzimati ovaj lijek prerano, može biti da Vaša infekcija nije u potpunosti izliječena, te se simptomi mogu vratiti ili pogoršati. Također postoji opasnost od razvoja otpornosti na antibiotik.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Često: mogu se javiti kod 1 na 10 osoba

 • mučnina, proljev
 • bolovi u zglob

Manje često: mogu se javiti kod 1 na 100 osoba

 • gljivične superinfekcije
 • visoka koncentracija eozinofila, vrste bijelih krvnih stanica
 • smanjen apetit
 • hiperaktivnost ili uznemirenost
 • glavobolja, omaglica, poremećaji spavanja ili poremećaji okusa
 • povraćanje, bol u trbuhu, probavni problemi kao što su želučani problemi (loša probava / žgaravica) ili vjetrovi
 • povišena razina određenih tvari u krvi (transaminaza i/ili bilirubina)
 • osip, svrbež, koprivnjača
 • bolovi u zglobovima kod odraslih
 • slaba funkcija bubrega
 • bolovi u mišićima i kostima, loše osjećanje (astenija) ili groznica
 • povišenje alkalne fosfataze u krvi (određene tvari u krvi)

Rijetko: mogu se javiti kod 1 na 1000 osoba

 • upala crijeva (kolitis) povezana s uporabom antibiotika (u vrlo rijetkim slučajevima može završiti smrću)(vidjeti dio 2. Upozorenja i mjere opreza)
 • romjene broja krvnih stanica (leukopenija, leukocitoza, neutropenija, anemija), povišenje ili smanjenje broja krvnih stanica važnih za zgrušavanje krvi (trombocita)
 • alergijske reakcije, oticanje (edem) ili brzo oticanje kože i sluznica (angioedem)
 • povišen šećer u krvi (hiperglikemija)
 • snižen šećer u krvi (hipoglikemija) (vidjeti dio 2. Upozorenja i mjere opreza)
 • smetenost, dezorijentacija, tjeskobne reakcije, čudni snovi, depresija (može dovesti do misli o samoubojstvu, pokušaju ili izvršenju samoubojstva) ili halucinacije
 • osjećaj trnaca i bockanja, neuobičajena osjetljivost pri podražaju osjetila, smanjena osjetljivost kože, drhtanje, napadaji (vidjeti dio 2. Upozorenja i mjere opreza) ili omaglica
 • problemi s vidom uključujući dvoslike
 • zujanje u ušima, gubitak sluha, oštećenje sluha
 • ubrzan rad srca (tahikardija)
 • širenje krvnih žila (vazodilatacija), snižen krvni tlak ili nesvjestica
 • nedostatak zraka, uključujući simptome astme
 • poremećaji jetre, žutica (kolestatska) ili hepatitis
 • osjetljivost na svjetlost (vidjeti dio 2. Upozorenja i mjere opreza)
 • bol u mišićima, upala zglobova, povišen mišićni tonus ili grčevi
 • zatajenje bubrega, pojava krvi ili kristala u mokraći (vidjeti dio 2. Upozorenja i mjere opreza), upala mokraćnog sustava
 • zadržavanje tekućine ili prekomjerno znojenje
 • povišena razina enzima amilaze

Vrlo rijetko: mogu se javiti kod 1 na 10000 osoba

 • poseban oblik smanjenja broja crvenih krvnih stanica (hemolitička anemija); opasan pad vrste bijelih krvnih stanica (agranulocitoza); pad broja crvenih i bijelih krvnih stanica i krvnih pločica (pancitopenija), što može završiti smrću; depresija koštane srži, koja također može završiti smrću (vidjeti dio 2. Upozorenja i mjere opreza)
 • teške alergijske reakcije (anafilaktična reakcija ili anafilaktički šok, što može završiti smrću – slabost krvi) (vidjeti dio 2. 2. Upozorenja i mjere opreza)
 • mentalni poremećaji (psihotične reakcije koje mogu voditi do misli o samoubojstvu, pokušaju ili izvršenju samoubojstva) (vidjeti dio 2. Upozorenja i mjere opreza)
 • migrena, poremećaj koordinacije, nesiguran hod (poremećaj ravnoteže), poremećaj osjeta mirisa (poremećaj njuha), pritisak na mozak (intrakranijalni tlak i pseudotumor mozga)
 • poremećaj vida za boje
 • upala stijenke krvnih žila (vaskulitis)
 • upala gušterače
 • smrt jetrenih stanica (jetrena nekroza) koja vrlo rijetko dovodi do po život opasnog zatajenja jetre
 • malo, točkasto krvarenje po koži (petehije); izbijanje različitih kožnih promjena ili osip (npr. s mogućim smrtnim završetkom Stevens-Johnsonov sindrom ili toksična epidermalna nekroliza)
 • slabost mišića, upala tetive, puknuće tetive – posebno velike tetive na stražnjoj strani gležnja (Ahilove tetive) (vidjeti dio 2. Budite oprezni s Ciprobayem); pogoršanje simptoma mijastenije gravis (vidi odjeljak 2. Upozorenja i mjere opreza)

Nepoznato: učestalost se ne može odrediti iz dostupnih podataka

 • problemi povezani sa živčanim sustavom kao što su bol, pečenje, trnci, utrnulost i/ili slabost udova (periferna neuropatija i polineuropatija)
 • abnornalno brzi srčani ritam, nepravilni srčani ritam opasan po život, promjena srčanog ritma (koja se zove produljenje QT intervala, prikazano na EKG-u, električnoj aktivnosti srca)
 • pustulozni osip
 • utjecaj na zgrušavanje krvi (u bolesnika liječenih antagonistima vitamina K)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

5. Kako čuvati Ciprobay

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju za Rok valjanosti. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Ciprobay sadrži

Djelatna tvar je ciprofloksacin.

Svaka filmom obložena tableta sadrži 500 mg ciprofloksacina u obliku ciprofloksacinklorida.

Pomoćne tvari su:

Jezgra tablete: mikrokristalična celuloza, krospovidon, magnezijev stearat, kukuruzni škrob, bezvodni silicijev dioksid.

Film ovojnica: hipromeloza, makrogol 4000, titanijev dioksid (E 171).

Kako Ciprobay izgleda i sadržaj pakiranja

Duguljaste, gotovo bijele do lagano žućkaste filmom obložene tablete s oznakom „CIP razdjelna linija 500“ na jednoj strani i „BAYER“ na drugoj strani.

Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Kutija s 10 filmom obloženih tableta (1 x 10 tableta u blisteru).

Način i mjesto izdavanja

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocijenite članak

4.33 / 5   3

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: ciprobay, ciprobay 500 mg antibiotik, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Ciprobay (500mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.