Ciloxan (3mg) – Uputa o lijeku

CILOXAN 3 mg/ml kapi za oko i uho, otopina ciprofloksacin

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu uputu prije nego što počnete uzimati lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Uputu nemojte baciti. Možda ćete je poželjeti ponovno pročitati.
 • Za sve dodatne obavijesti obratite se svojemu liječniku ili ljekarniku
 • Ovaj lijek liječnik je propisao samo za Vas. Nemojte ga davati nikomu drugom, čak i ako ima iste simptome kao i Vi, jer bi mu mogao štetiti.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Uputa sadrži:

 1. Što je CILOXAN i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego uzmete CILOXAN
 3. Kako uzimati lijek CILOXAN
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati CILOXAN
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Ciloxan i za što se koristi

CILOXAN sadrži djelatnu tvar ciprofloksacin (kinolonski antibiotik), koja pripada skupini lijekova pod nazivom antiinfektivi. Antiinfektivi djeluju protiv širokog spektra mikroorganizama koji mogu izazvati infekcije oka i upale uha.

CILOXAN kapi koriste se za liječenje površinskih infekcija oka i adneksa (okolni dijelovi oka npr. vjeđe, suzna žlijezda) i upalnog stanja rožnice (ulkus rožnice), te akutnih upala vanjskog uha i razvijenih akutnih upala srednjeg uha sa iscjetkom kroz ventilacijsku cjevčicu.

2. Što morate znati prije nego uzmete Ciloxan

Nemojte primjenjivati CILOXAN:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na ciprofloksacin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako ste alergični (preosjetljivi) na druge antibiotike is skupine kinolona

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite CILOXAN.

Primjena u oko i uho (oftalmička i otološka primjena)

 • ako primijetite prve znakove osipa na koži ili bilo koje druge reakcije preosjetljivosti, uključujući koprivnjaču, svrbež ili probleme s disanjem, odmah prekinite s primjenom ovog lijeka i potražite savjet liječnika. U slučaju ozbiljne alergijske reakcije, može biti potrebno hitno liječenje.
 • ko osjetite bol, oticanje ili upalu tetiva za vrijeme dok primjenjujete ili nedugo nakon primjene ovog lijeka, prekinite primjenu i potražite savjet liječnika.
 • ukoliko ste starija osoba ili uzimate lijekove koji se nazivaju „kortikosteroidi“ za liječenje bolova i upala, astme ili problema sa kožom, tada imate veći rizik problema sa tetivama tijekom liječenja s CILOXAN kapima. Ako osjetite bol ili upalu, odmah prekinite liječenje i potražite savjet liječnika.
 • ako primijetite reakcije na koži uslijed izlaganja sunčevim zrakama, prestanite primjenjivati lijek i potražite savjet liječnika. Reakcija osjetljivosti na svjetlo zabilježena je kod primjene kinolona, kojima pripada i ciprofloksacin. Međutim, slične reakcije sa ciprofloksacinom su manje česte. Izbjegavajte pretjerano izlaganje suncu.
 • ako se vaši simptomi pogoršaju ili naglo vrate, potražite savjet liječnika. Možete postati podložniji drugim infekcijama, posebno nakon produljene primjene ovog lijeka.
 • ako koristite druge lijekove, pročitajte dio „Drugi lijekovi i CILOXAN“

Primjena u oko (oftalmička primjena)

 • kapi primjenjujte samo u oko
 • nemojte nositi kontaktne leće (tvrde ili meke) za vrijeme liječenja s

CILOXAN kapima (pogledajte također dio „CILOXAN sadrži benzalkonijev klorid“)

 • kod bolesnika s ulkusom rožnice i česte primjene CILOXAN kapi zamijećeni su bijeli ostaci lijeka koji nestaju nakon kontinuirane primjene CILOXANA.

Naslage ne sprječavaju nastavak primjene, niti imaju negativan učinak na tijek oporavka.

Primjena u uho (otološka primjena)

 • kapi primjenjujte samo u uho
 • neophodna je temeljita liječnička kontrola

Potražite savjet liječnika ukoliko se bilo koje od gore navedenih upozorenja odnosi na Vas, ili se odnosilo u prošlosti.

Djeca i adolescenti

CILOXAN kapi primjenjuju se u djece starije od 1 godine. Kapi primijenite u djece mlađe od 1 godine samo ako Vam je to rekao Vaš liječnik.

Drugi lijekovi i CILOXAN

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Kinolonski antibiotici, poput ciprofloksacina , mogu međudjelovati s drugim lijekovima npr. teofilinom (koji se koristi u liječenju astme), kofeinom, varfarinom i sličnim lijekovima (koji se koriste protiv zgrušavanja krvi) i ciklosporinom (koji se koristi nakon presađivanja organa). Recite svom liječniku ako uzimate neki od navedenih lijekova.

Ako koristite i druge kapi za oko, pričekajte oko 10-15 minuta, odnosno najmanje pet minuta između ukapavanja lijeka CILOXAN i drugih kapi za oko. Ako koristite mast za oko, mast primijenite posljednju. Ako koristite i druge kapi za uho, pričekajte oko 10-15 minuta između ukapavanja lijeka CILOXAN i drugih kapi za uho.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Nemojte koristite CILOXAN kapi ako ste trudni ili dojite, osim u slučaju da to Vaš liječnik smatra potrebnim.

Upravljanje vozilima i strojevima

Moguće je privremeno zamagljenje vida ili drugi poremećaji vida nakon primjene CILOXAN kapi u oko. Ako Vam se nakon primjene CILOXAN kapi vid zamagli, morate pričekati da se vid razbistri prije upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Ne očekuje se utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima nakon primjene

CILOXAN kapi u uho.

CILOXAN sadrži benzalkonijev klorid

CILOXAN kapi sadrže konzervans (benzalkonijev klorid) koji može uzrokovati iritacije oka i promijeniti boju mekih kontaktnih leća. Kontakt s mekim kontaktnim lećama mora se izbjegavati. Kontaktne leće morate izvaditi prije ukapavanja lijeka, i pričekati najmanje 15 minuta nakon ukapavanja lijeka prije njihovog ponovnog stavljanja.

Kod primjene u uho benzalkonijev klorid može uzrokovati iritaciju kože.

3. Kako uzimati lijek Ciloxan

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Primjena u oko:

Kod ulkusa rožnice, CILOXAN se mora primjenjivati u slijedećim vremenskim intervalima i tijekom noći:

 • prvi dan kapati dvije kapi u oboljelo oko (oči) svakih 15 minuta tijekom prvih šest sati, potom po dvije kapi svakih 30 minuta do kraja dana.
 • drugi dan kapati dvije kapi svakih sat vremena
 • od trećeg do četrnaestog dana kapati po dvije kapi svaka četiri sata.

Kod ulkusa rožnice liječenje može trajati duže od 14 dana. Liječnik će donijeti odluku koliko će vremena trajati liječenje.

Kod površinskih infekcija oka i adneksa kapati jednu do dvije kapi svakih šest sati.

Kod težih infekcija mogu se tijekom prva dva dana kapati jedna do dvije kapi svaka dva sata tijekom dana.

Terapija uobičajeno traje od 7 do 14 dana. Liječnik će donijeti odluku koliko će vremena trajati liječenje.

Nakon skidanja poklopca, ukoliko je zaštitni obruč/prsten za evidenciju prvog otvaranja klimav, uklonite ga prije primjene lijeka.

Primjena u uho:

Kod primjene u uho doziranje je slijedeće:

 • odrasli: 4 kapi lijeka ukapati u zvukovod dva puta dnevno, ujutro i navečer.
 • djeca iznad 1 godine starosti: 3 kapi lijeka ukapati u zvukovod dva puta dnevno, ujutro i naveče

Primjenjujte preporučena doziranja osim u slučaju ako Vam je liječnik odredio drugačije. CILOXAN primjenjujte u oba uha ukoliko je liječnik to preporučio.

Liječnik će donijeti odluku koliko će vremena trajati liječenje.

CILOXAN primjenjujte u oko i uho sukladno preporukama Vašeg liječnika.

Primjena u oko

 1.  Uzmite bočicu lijeka CILOXAN i ogledalo.
 2. Prije ukapavanja dobro oprati ruke.
 3. Otvorite poklopac.
 4. Bočicu držite okrenuto naopako, između palca i srednjeg prsta 
 5. Zabacite glavu prema natrag. Donju vjeđu lagano povucite prema dolje, tako da nastane spojnični džep između očne jabučice i same donje vjeđe. Tu ćete ukapati kapi
 6. Vrh kapaljke približite oku. Ukoliko Vam pomaže, koristite ogledalo.
 7. Izbjegavajte dodir kapaljke s okom, prstima, okolnom kožom ili drugom površinom. U suprotnom možete onečistiti otopinu.
 8. Laganim pritiskom kažiprsta na dno okrenute bočice istisnite po jednu kapljicu lijeka
 9. Nakon ukapavanja lijeka CILOXAN otpustite donju vjeđu, zatvorite oko i lagano prstom pritisnite jamicu između medijalnog očnog kuta i nosa (slika 4). To će spriječiti da CILOXAN kapi odu u druge dijelove tijela.
 10. Ako primjenjujete kapljice na oba oka, ponovite ove korake na drugom oku.
 11. Bočicu dobro zatvorite nakon primjene.
 12. Upotrebljavajte samo jednu bočicu istovremeno.

Primjena u uho

 1.  Operite ruke. Osoba koja će kapati Ciloxan kapi treba dobro oprati ruke sapunom i vodom (slika 1).
 2. Očistite uho i zagrijte bočicu. Držite bočicu u ruci jednu do dvije minute da bi zagrijali otopinu (slika 2). Zatim bočicu dobro protresite. Nježno očistite i maknite sve što se lagano može maknuti iz vanjskog područja uha. Ne gurajte nikakav predmet ni štapić u zvukovod!
 3. Otvorite poklopac.
 4. Bočicu držite okrenuto naopako, između palca i srednjeg prsta.
 5. Bolesnik treba leći na suprotnu stranu od uha koje treba nakapati
 6. Približite vrh bočice zvukovodu.
 7. Ne dodirujte ušnu resicu ni zvukovod, okolna područja ni površine sa vrhom kapaljke. U suprotnom možete onečistiti
 8. Laganim pritiskom kažiprsta na dno okrenute bočice istisnite po jednu kapljicu lijeka
 9. Kod infekcije vanjskog kanala: dok bolesnik leži na boku, osoba koja će mu ukapati kapi trebala bi nježno povući vanjsku resicu uha naprijed i nazad. To će olakšati otjecanje kapi u zvukovod (slika 5).
 10.  Kod infekcija srednjeg uha: dok bolesnik leži na boku, osoba koja će mu ukapati kapi trebala bi nježno pet puta pritisnuti tragus (slika 6). To će olakšati prolaz kapi kroz ventilacijsku cjevčicu u srednje uho.
 11. Nakon ukapavanja preporučeno je ostati u ležećem položaju oko 5-10 minuta, a najmanje 60 sekundi (slika 7).
 12. Ponovite postupke od 2-10 i na drugom uhu ukoliko je zahvaćeno upalom.
 13. Bočicu dobro zatvorite nakon primjene.
 14. Upotrebljavajte samo jednu bočicu istovremeno.

Ako promašite oko ili uho, pokušajte ponovno.

Ako ste slučajno progutali CILOXAN, potražite savjet liječnika. Ipak, nisu očekivane ozbiljne komplikacije.

Ako ste zaboravili primijeniti CILOXAN

Ukapajte jednu dozu čim se sjetite. Ako je blizu vrijeme za novu dozu, preskočite propuštenu dozu i nastavite sa uobičajenim režimom primjene. Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati CILOXAN

Ne prekidajte s primjenom lijeka ranije, čak i u slučaju kada su simptomi nestali. Ako prekinete s primjenom prije vremena, simptomi se mogu vratiti.

Ako primijenite više CILOXAN kapi nego što ste trebali

Ako ste ukapali preveliku količinu kapi u oko, isperite oko s mlakom tekućom vodom. Ako ste ukapali preveliku količinu kapi u uho, okrenite glavu i pustite tekućinu da iscuri iz uha.

Ako istodobno koristite druge kapi za oči, pričekajte oko 10-15 minuta, odnosno najmanje

5 minuta između primjene CILOXAN kapi i ostalih lijekova. Mast za oko primijenite posljednju.

Ako istodobno koristite druge kapi za uho, pričekajte oko 10-15 minuta između primjene

CILOXAN kapi i ostalih lijekova.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Odmah prestanite s primjenom CILOXAN kapi i obratite se svom liječniku ako primijetite prve znakove osipa na koži ili bilo koje druge reakcije preosjetljivosti, uključujući koprivnjaču, svrbež ili probleme s disanjem. U slučaju ozbiljne alergijske reakcije, može biti potrebno hitno liječenje.

Nuspojave zabilježene s primjenom CILOXAN kapi u oko:

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

 • nelagoda u oku
 • bijeli precipitat (ostaci lijeka) na površini oka (rožnici)
 • crvenilo oka (okularna hiperemija)
 • promijenjen osjet okusa (disgeuzija)

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

 • oštećenje površine oka (rožnice)
 • osjetljivost na svjetlost (fotofobija)
 • smanjena oštrina vida ili zamućenje vida
 • oticanje oka, kapka ili očne spojnice (konjunktive)
 • bol u oku
 • suho oko
 • svrbež oka
 • pojačano suzenje
 • iscjedak iz oka
 • krustanje na rubovima kapka
 • ljuštenje (eksfolijacija) kapka, crvenilo kapka
 • glavobolja
 • mučnina

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba)

 • toksičnost oka
 • upala rožnice oka (keratitis)
 • upala očne spojnice (konjunktivitis)
 • dvoslike
 • smanjena osjetljivost oka
 • brzo zamaranje očiju
 • iritacija oka
 • upala oka
 • ječmenac (hordeolum)
 • preosjetljivost
 • omaglica
 • bol u uhu
 • hunjavica (rinitis)
 • sinusni iscjedak
 • proljev
 • bol u trbuhu
 • upala kože (dermatitis)

Nepoznata učestalost (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)

 • poremećaj tetiva

Nuspojave zabilježene s primjenom CILOXAN kapi u uho:

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

 • bol u uhu
 • začepljenje uha (kongestija uha)
 • iscjedak iz uha (otoreja)
 • svrbež uha
 • glavobolja
 • upala kože (dermatitis)
 • groznica

Nepoznata učestalost (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)

 • zvonjava u uhu (tinitus)

Lokalna primjena ovog lijeka može u vrlo rijetkim slučajevima dovesti do teških kožnih reakcija koje uključuju osip po cijelom tijelu, koprivnjaču, stvaranje mjehura, ljuštenje i upalu kože (toksična epidermoliza, Stevens-Johnson sindrom).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u  Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Ciloxan 

Lijek se ne smije koristiti dulje od 4 tjedna nakon prvog otvaranja.

Na crti ispod zapišite datum kada ste otvorili bočicu.

Otvoreno:

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece!

Čuvati na temperaturi ispod 25°C. Ne stavljati u hladnjak, ne zamrzavati.

Držite poklopac dobro zatvoren.

CILOXAN se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP.

6. Sadržaj pakiranja druge informacije

Što CILOXAN sadrži

1 ml otopine kapi za oko i uho sadržava 3 mg ciprofloksacina u obliku ciprofloksacinklorid hidrata.

Pomoćne tvari su benzalkonijev klorid, natrijev acetat trihidrat (E262), acetatna kiselina (E260), manitol (E421), dinatrijev edetat i pročišćena voda. Za očuvanje pH vrijednosti dodane su manje količine natrijevog hidroksida i/ili kloridne kiseline.

Kako CILOXAN izgleda i sadržaj pakiranja

CILOXAN je tekućina (prozirna, bezbojna do žućkasta otopina) dostupna u pakiranju ml u bočici, u kutiji.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: ciloxan, ciloxan kapi, ciloxan kapi za oko i uho, cilodex kapi za uho kako se koriste, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu