Ciflox tablete (250/500/750mg) – Uputa o lijeku

Proizvođač: Belupo
Samo na recept? DA

Skoči na:

» opis
» primjena
» doziranje
» mjere opreza
» napomene

Opis

SASTAV

Djelatna tvar je ciprofloksacin.

Jedna CIFLOX 250 mg tableta sadržava 250 mg ciprofloksacina u obliku ciprofloksacinklorida.

Jedna CIFLOX 500 mg tableta sadržava 500 mg ciprofloksacina u obliku ciprofloksacinklorida.

Jedna CIFLOX 750 mg tableta sadržava 750 mg ciprofloksacina u obliku ciprofloksacinklorida.

 • Pomoćne tvari su kukuruzni škrob, celuloza, mikrokristalična i titanijev dioksid (E 171).

FARMACEUTSKI OBLIK I VELIČINA PAKIRANJA

Filmom obložena tableta. 10 (1 x 10) tableta u blister (PVC/Al) pakiranju, u kutiji.

NAČIN I MJESTO IZDAVANJA

CIFLOX se izdaje na recept , u ljekarni.

ROK VALJANOSTI I ČUVANJE CIFLOXA

Rok valjanosti je otisnut na pakiranju. Lijek ne smijete primijeniti nakon isteka roka valjanosti! Lijek čuvajte izvan dohvata djece!

Primjena

CIFLOX pripada skupini fluorokinolona, antibiotika za liječenje bakterijskih infekcija.

CIFLOX se upotrebljava za liječenje sljedećih nekompliciranih i kompliciranih infekcija koje uzrokuju mikroorganizmi osjetljivi na ciprofloksacin:

Odrasli

 • infekcije dišnoga sustava
 • infekcije uha, grla i nosa
 • infekcije oka
 • infekcije mokraćnog sustava
 • infekcije kože i potkožnog tkiva
 • infekcije kostiju i zglobova,
 • infekcije trbušne šupljine
 • infekcije bilijarnog sustava
 • infekcije probavnog sustava
 • infekcije male zdjelice
 • teške sistemske infekcije
 • gonoreja.

Djeca
Akutna plućna egzacerbacija cistične fibroze u djece (5-17 godina) koju uzrokuje Pseudomonas aeruginosa.

CIFLOX se ne preporučuje za druge indikacije u ovoj dobnoj skupini.

 • Inhalacijski antraks u odraslih i djece: prevencija i liječenje bolesti nakon udisanja spora antraksa.

Doziranje

Doza CIFLOXA i duljina trajanja liječenja određuju se prema težini i vrsti infekcije koju imate. Uzimajte tablete točno onako kako Vam je liječnik propisao.

Uobičajena doza CIFLOXA je jedna tableta dva puta dnevno. Tablete treba progutati cijele s tekućinom.

Ako uzimate tablete na prazan želudac, nemojte jesti ili piti mliječne proizvode (kao što su mlijeko ili jogurt) ili pića obogaćena kalcijem istovremeno s tabletama. Uzimajte tablete toliko dugo koliko odredi Vaš liječnik.

Uobičajeno trajanje liječenja je između 3 i 10 dana, ali može biti i dulje ako je infekcija koju imate teža ili dugotrajnija.

Trajanje liječenja plućnih infekcija u djece i adolescenata sa cističnom fibrozom je 10-14 dana.

Trajanje liječenja u bolesnika s antraksom je 60 dana. Djeca mlađa od 18 godina

CIFLOX se primjenjuje u djece u dobi od 5–17 godina koja boluju od cistične fibroze, s akutnom plućnom egzacerbacijom uzrokovanom infekcijom s P. aeruginosa, u dozi od 20 mg/kg dva puta dnevno (maksimalna dnevna doza iznosi 1500 mg).

Za liječenje antraksa u djece CIFLOX se primjenjuje u dozi od 15 mg/kg dva puta dnevno (maksimalna dnevna doza iznosi 1000 mg). Preporučena doza CIFLOXA u djece za ostale indikacije je 5-15 mg/kg dva puta dnevno ovisno o težini infekcije.

Doziranje u djece s poremećenom funkcijom bubrega ili jetre nije utvrđeno.

Što morate poduzeti ukoliko ste uzeli previše Ciflox tableta?

Ukoliko ste slučajno uzeli više CIFLOX tableta nego što Vam je liječnik propisao, odmah se obratite najbližoj hitnoj pomoći ili o tome obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Ponesite preostale tablete ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno koji ste lijek uzeli.

Na što treba obratiti pažnju ako ste zaboravili uzeti Ciflox ?

Ukoliko ste propustili uzeti CIFLOX u Vaše određeno vrijeme, uzmite ga čim prije, a sljedeću dozu lijeka uzmite u vrijeme kako je propisano.

Međutim, ukoliko je već vrijeme za Vašu sljedeću dozu, nemojte uzeti propuštenu dozu, već nastavite s uzimanjem lijeka kako je propisano.

Na što treba obratiti pažnju ako prekinete liječenje Ciflox ?

Vrlo je važno da uzimate CIFLOX toliko dugo koliko je odredio Vaš liječnik, čak i ako se počnete osjećati bolje nakon nekoliko dana.

Ako lijek prestanete uzimati prerano, simptomi koje ste imali mogu se pojaviti ponovo, a bakterija koja je prouzročila te simptome može postati rezistentna na CIFLOX. To znači da Vaš lijek više neće biti učinkovit u liječenju Vaše bakterijske infekcije.

Mjere opreza

CIFLOX ne smijete upotrebljavati:

 • ako ste preosjetljivi na ciprofloksacin ili bilo koji drugi sastojak lijeka
 • ako ste preosjetljivi na ostale antibakterijske lijekove iz skupine kinolona
 • ako istovremeno uzimate tizanidin
 • u djece od 5-17 godina, osim za liječenje akutne plućne egzacerbacije cistične fibroze uzrokovane s P. aeruginosa i inhalacijskog antraksa, osim ako korist liječenja prevladava rizike
 • ako ste trudni ili mislite da ste trudni
 • ako dojite, zbog mogućeg izlučivanja lijeka u majčino mlijeko.

Ukoliko niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, obratite se svom liječniku.

Budite posebno oprezni ako:

 • bolujete od epilepsije
 • imate neki poremećaj središnjeg živčanog sustava
 • imate poremećaj u aktivnosti glukoza-6-fosfat dehidrogenaze ili netko u obitelji ima takavporemećaj
 • imate poremećaj rada jetre.

Ako bolujete od teškog poremećaja rada bubrega molimo Vas da se savjetujete sa svojim liječnikom prije početka primjene CIFLOXA.
CIFLOX može izazvati problem s bubrezima koji se naziva kristalurija.

Zbog toga morate piti mnogo tekućine tijekom liječenja CIFLOXOM kako biste izbjegli ovaj problem.

Tijekom liječenja CIFLOXOM može nastati upala tetiva. Takve su pojave primijećene u osoba starijih od 65 godina i u bolesnika koji su istovremeno liječeni kortikosteroidima.

Kod prve pojave bola ili znaka upale odmah se javite svom liječniku i zahvaćeni ekstremitet stavite u položaj mirovanja.

Ako se za vrijeme trajanja liječenja CIFLOXOM pojave teški i neprestani proljevi, odmah obavijestite svog liječnika jer postoji mogućnost da bolujete od psudomembranoznog kolitisa.

CIFLOX može izazvati fotosenzitivnu reakciju (pojačanu osjetljivost na sunce). Tijekom liječenja izbjegavajte direktno izlaganje jakom suncu ili UV zračenju.

Ako se pojavi fotosenzitivna reakcija (npr. kožne reakcije nalik opekotinama od sunca), liječenje treba prekinuti.

Istodobna primjena drugih lijekova, hrane i pića

CIFLOX može stupiti u interakcije s hranom, pićima i drugim lijekovima. Vrlo je važno da se pridržavate uputa navedenih u poglavlju «KAKO UZIMATI CIFLOX».

Obavijestite svog liječnika o svim lijekovima koje uzimate ili planirate uzimati, uključujući i one koje ste nabavili bez liječničkog recepta.

Povećane razine teofilina u serumu primijećene su prilikom istovremene primjene s CIFLOXOM.

Preporuča se smanjenje doze teofilina i kontrola koncentracije u plazmi. Visoke razine teofilina u serumu mogu ugroziti život. CIFLOX može prouzročiti povećanje serumske koncentracije istovremeno primijenjenih lijekova kao što su klozapin, takrin, ropinirol, tizanidin i duloksetin.

Zbog toga bolesnike koji uzimaju ove lijekove istovremeno s CIFLOXOM treba pažljivo pratiti zbog moguće pojave kliničkih znakova predoziranja.

Tizanidin se ne smije primjenjivati istovremeno s CIFLOXOM zbog moguće pojave klinički značajnih nuspojava (hipotenzija, pospanost).

Istovremena primjena CIFLOXA može utjecati na razinu fenitoina.
CIFLOX se ne smije uzimati unutar 4 sata nakon primjene lijekova koji sadržavaju magnezij, aluminij, kalcij ili željezo te nakon primjene sevelamera, sukralfata i antacida jer ti lijekovi smanjuju njegovu apsorpciju.

Ovo se ne odnosi na skupinu blokatora H2 receptora. Istovremena primjena CIFLOXA i oralnih antikoagulansa može produljiti vrijeme krvarenja.

Visoke doze CIFLOXA u kombinaciji s nekim nesteroidnim protuupalnim lijekovima (npr. fenbufen, ali ne i acetilsalicilna kiselina) mogu izazvati konvulzije.

Tijekom istovremene primjene CIFLOXA i ciklosporina preporuča se praćenje vrijednosti serumskog kreatinina. Istovremena primjena CIFLOXA i glibenklamida može potencirati učinak glibenklamida i dovesti do hipoglikemije.

CIFLOX može dovesti do povećane razine metotreksata u plazmi. Ovo može povećati rizik od toksičnih reakcija povezanih s metotreksatom.
Istovremena primjena s probenecidom snižava bubrežni klirens CIFLOXA i uzrokuje povećane razine CIFLOXA u plazmi.

Primjena metoklopramida s CIFLOXOM može ubrzati apsorpciju CIFLOXA.

Upravljanje vozilima i strojevima

CIFLOX može smanjiti sposobnost upravljanja vozilima i strojevima, a posebice ako se istovremeno konzumira alkohol.

Nuspojave

Većina bolesnika nema neželjene učinke prilikom uzimanja CIFLOXA. Međutim, poput svih lijekova, CIFLOX može izazvati neželjene učinke kod nekih bolesnika.

Sljedeće nuspojave prema učestalosti javljanja su bile zabilježene tijekom kliničkih studija ili post-marketinške primjene:

 • često (nuspojava se pojavljuje u 1 ili više od 1 bolesnika na 100 bolesnika koji uzimaju lijek i u manje od 1 bolesnika na 10 bolesnika koji uzimaju lijek)
 • manje često (nuspojava se pojavljuje u 1 ili više od 1 bolesnika na 1000 bolesnika koji uzimaju lijek i u manje od 1 bolesnika na 100 bolesnika koji uzimaju lijek)
 • rijetko (nuspojava se pojavljuje u 1 ili više od 1 bolesnika na 10000 bolesnika koji uzimaju lijek i u manje od 1 bolesnika na 1000 bolesnika koji uzimaju lijek)
 • vrlo rijetko (nuspojava se pojavljuje u manje od 1 bolesnika na 10000 bolesnika koji uzimaju lijek).

Infekcije i infestacije

 • Manje često: infekcija Candidom.

Poremećaji krvi i limfnog sustava

 • Manje često: eozinofilija, leukopenija.
 • Rijetko: anemija, leukopenija, leukocitoza, trombocitopenija, trombocitemija.
 • Vrlo rijetko: hemolitička anemija, agranulocitoza, pancitopenija, depresija koštane srži.

Poremećaji imunološkog sustava

 • Rijetko: alergijske reakcije, anafilaktoidna (anafilaktička) reakcija, dispneja, edem larinksa.
 • Vrlo rijetko: šok (anafilaktička/anafilaktoidna reakcija koja se vrlo rijetko može razviti u šok), reakcija slična serumskoj bolesti, angioedem, osip koji svrbi.

Poremećaji metabolizma i prehrane

 • Manje često: anoreksija.
 • Rijetko: hiperglikemija.

Poremećaji živčanog sustava

 • Manje često: glavobolja, omaglica, nesanica, agitacija, konfuzija, poremećaj osjeta okusa (obično reverzibilan nakon prestanka liječenja).
 • Rijetko: halucinacije, parestezije, poremećeni snovi (noćne more), depresija, tremor, konvulzije, hipoestezija, somnolencija, egzacerbacija simptoma mijastenije gravis.
 • Vrlo rijetko: grand mal konvulzije, abnormalni pokreti, psihoza (s rizikom samoozlijeđivanja), intrakranijalna hipertenzija, ataksija, hiperestezija, hipertonija, parosmija (poremećaj osjeta mirisa), anosmija (obično reverzibilna nakon prestanka liječenja), migrena, anksioznost, gubitak osjeta okusa.

Poremećaji oka

 • Vrlo rijetko: smetnje vida, diplopija, kromatopsija.

Poremećaji uha i labirinta

 • Vrlo rijetko: tinitus, prolazna gluhoća (osobito u visokim frekvencijama).

Srčani i krvožilni poremećaji

 • Rijetko: tahikardija, sinkopa, vazodilatacija, hipotenzija.
 • Vrlo rijetko: vaskulitis (petehije, hemoragične bule, papule, kraste).

Poremećaji probavnog sustava

 • Često: mučnina, proljev.
 • Manje često: povraćanje, dispepsija, flatulencija, abdominalna bol.
 • Rijetko: disfagija, pseudomembranozni kolitis, pankreatitis.
 • Vrlo rijetko: pseudomembranozni kolitis koji ugrožava život.

Poremećaji jetre i žuči

 • Manje često: bilirubinemija.
 • Rijetko: žutica, kolestatska žutica, nekroza jetre.
 • Vrlo rijetko: hepatitis.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

 • Često: osip.
 • Manje često: svrbež, makulopapularni osip, urtikarija.
 • Rijetko: fotosenzitivna reakcija, eritema multiforme (minor), eritema nodosum.
 • Vrlo rijetko: Stevens-Johnsonov sindrom, epidermalna nekroliza (Lyellov sindrom), fiksni egzantem, petehije.

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

 • Manje često: artralgija.
 • Rijetko: mijalgija, oticanje zglobova, bolovi u ekstremitetima, bol u leđima, mijastenija.
 • Vrlo rijetko: trzaji, tendinitis (prevladavajući ahilo-tendinitis uključujući tenosinovitis), parcijalna ili kompletna ruptura tetive (prevladavajuće Ahilove tetive).

Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava

 • Rijetko: akutno zatajenje bubrega, abnormalna funkcija bubrega, hematurija, kristalurija, intersticijski nefritis.

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

 • Manje često: astenija (osjećaj opće slabosti i umora).
 • Rijetko: bol, bol u prsištu, znojenje, medikamentozna vrućica, edemi (periferni, vaskularni, edem lica).

Pretrage

 • Manje često: povećanje SGOT, povećanje SGPT, abnormalni funkcijski testovi jetre, povećanje alkalne fosfataze, povećanje kreatinina, povećanje uree.
 • Rijetko: promijenjene vrijednosti protrombina.
 • Vrlo rijetko: povećanje amilaza, povećanje lipaza.

O svakoj nuspojavi obavijestite svog liječnika ili ljekarnika!  

Napomene

IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA/ PROIZVOĐAČA

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. Ulica Danica 5 48 000 Koprivnica, Hrvatska

Članak objavljen:

Ocijenite članak

4.33 / 5   3

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: ciflox, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu