Buscopan tablete (10mg) – Uputa o lijeku

buscopan tablete

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik.
 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
 • Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što su Buscopan obložene tablete i za što se koriste
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Buscopan obložene tablete
 3. Kako uzimati Buscopan obložene tablete
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Buscopan obložene tablete
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Buscopan obložene tablete i za što se koriste

Buscopan obložene tablete kao djelatnu tvar sadrže hioscinijev butilbromid koji ima spazmolitičko djelovanje (uklanja grčeve) na glatkom mišiću probavnog sustava, žučnih puteva, urogenitalnog trakta.

Djelatna tvar, hioscinijev butilbromid, je polusintetski alkaloid beladone iz skupine kvarternih amonijevih spojeva.

BUSCOPAN obložene tablete se primjenjuju u slučaju grčeva u probavnom sustavu, urogenitalnom traktu, te grčeva u diskineziji (otežana pokretljivost) žučnih puteva.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Buscopan obložene tablete

Nemojte uzimati BUSCOPAN obložene tablete:

 • Ako ste preosjetljivi (alergični) na djelatnu tvar ili na neku od pomoćnih tvari navednih u dijelu 6..
 • Ako bolujete od određenih poremećaja u debelom crijevu (megakolon-vrlo proširena crijeva).
 • Ako bolujete od određenih mišićnih bolesti (mijastenija gravis).
 • Ako imate glaukom uskog kuta (očni poremećaj).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Buscopan obložene tablete:

 • ako ste skloni glaukomu uskog kuta (očni poremećaj)
 • ako ste osjetljivi na zatvor crijeva i/ili izlaznih mokraćnih puteva (opstrukcija crijeva i/ili retencija urina)
 • ako imate ubrzan rad srca (tahikardija)
 • ako imate problema sa štitnjačom kao što je preaktivna štitnjača (tireotoksikoza)
 • ako imate srčanu insuficijenciju, zatajenje srca ili idete na operaciju srca
 • ako imate vrućicu

Ako teška, neobjašnjena bol u trbuhu traje dulje razdoblje ili se pogorša, ili se istodobno pojave simptomi poput vrućice, mučnine, povraćanja, promijenjenog pražnjenja crijeva, boli u trbuhu na pritisak, sniženog krvnog tlaka, nesvjestice, ili krvi u stolici, morate se odmah obratiti liječniku.

Liječnik će vas uputiti na odgovarajuće dijagnostičke pretrage kako bi se pronašao uzrok abdominalne boli.

Ako se bilo koji od gore navedenih poremećaja odnosi na Vas ili ste od njih ranije bolovali, posavjetujte se sa svojim liječnikom prije primjene BUSCOPAN obloženih tableta.

Drugi lijekovi i Buscopan obložene tablete

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

BUSCOPAN obložene tablete mogu pojačati učinak nekih lijekova, stoga obavijestite liječnika ako uzimate sljedeće lijekove:

 • tri- i tetraciklički antidepresive (lijekovi za liječenje depresije)
 • antihistaminike (lijekovi protiv alergije i mučnine tijekom vožnje)
 • antipsihotike (lijekovi za liječenje duševnih bolesti, npr. butirofenon, fenotiazin)
 • kinidin (lijek za liječenje poremećaja srčanog ritma)
 • amantadin (lijek za liječenje Parkinsonove bolesti)
 • disopiramid (lijek za liječenje nepravilnog srčanog ritma)
 • druge antikolinergike kao što su tiotropij i ipratropij (lijekovi za liječenje kronične opstruktivne plućne bolesti) ili spojeve slične atropinu
 • metoklopramid (lijek za liječenje slabe pokretljivosti i funkcije probavnog sustava)
 • beta-simpatomimetike (lijekovi za liječenje zatajenja srca ili astme)

Plodnost, trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Potrebno je izbjegavanje BUSCOPANA tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije provedeno ispitivanje utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Moguća je pojava poremećaja prilagodbe vida u nekih bolesnika prilikom primjene Buscopana.

Ako se to dogodi Vama, pričekajte da Vam se popravi/prilagodi prije nego počnete upravljati vozilima ili strojevima.

Buscopan obložene tablete sadrže saharozu

Jedna obložena tableta sadrži 41,2 mg saharoze, što odgovara 411,8 mg saharoze u maksimalnom dnevnom doziranju.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećera, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Buscopan obložene tablete

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik.

Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Odrasli i djeca iznad 6 godina starosti:

1 do 2 obložene tablete BUSCOPANA (10 do 20 mg) 3 do 5 puta dnevno.

Tablete se uzimaju cijele, s čašom vode.

Stariji bolesnici, bolesnici s oštećenjem bubrega i bolesnici s oštećenjem jetre

Kod starijih osoba, bolesnika s oštećenjem bubrega i bolesnika s oštećenjem jetre nije potrebno podešavanje doze.

Primjena kod djece ispod 6 godina starosti

BUSCOPAN nije prikladan za djecu mlađu od 6 godina.

BUSCOPAN se ne smije uzimati na svakodnevnoj osnovi, stalno tijekom duljeg razdoblja, ako uzrok boli u trbuhu nije poznat.

Ako uzmete više Buscopan obloženih tableta nego što ste trebali

Ako ste uzeli više Buscopan obloženih tableta nego što ste trebali, odmah se obratite svom liječniku ili u najbližu bolnicu. Uzmite pakiranje ovog lijeka sa sobom.

Ako ste zaboravili uzeti Buscopan obložene tablete

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka, uzmite ju čim se sjetite.

Međutim ako je vrijeme za Vašu sljedeću dozu, preskočite propuštenu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu.

Ako prestanete uzimati Buscopan obložene tablete

Ako iznenada prestanete s primjenom BUSCOPAN obloženih tableta, tegobe zbog kojih ste ih koristili mogu se vratiti.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Odmah prestanite uzimati lijek i obratite se svom liječniku ako Vam se jave sljedeće nuspojave:

 • Alergijske reakcije poput kožnih reakcija, npr. koprivnjača, svrbež, osip, crvenilo kože
 • Teške alergijske reakcije (anafilaktički šok) kao što je otežano disanje, osjećaj nesvjestice ili omaglice
 • Bolne crvene oči uz gubitak vida

Nuspojave se mogu javiti sa sljedećom učestalošću:

Vrlo česte nuspojave (javljaju se u više od 1 na 10 bolesnika)

Česte nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 10 bolesnika)

Manje česte nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 100 bolesnika)

Rijetke nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 1000 bolesnika)

Vrlo rijetke nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 10 000 bolesnika):

Nuspojave nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

Manje česte nuspojave Buscopan obloženih tableta

 • Kožne reakcije (npr. koprivnjača, svrbež)
 • Tahikardija (ubrzan rad srca)
 • Suhoća usta, zatvor
 • Dishidroza (mali mjehuri na šakama i stopalima)

Rijetke nuspojave Buscopan obloženih tableta

 • Urinarna retencija (nemogućnost mokrenja)

Nuspojave Buscopan obloženih tableta nepoznate učestalosti

 • anafilaktički šok,anafilaktičke reakcije
 • dispneja (otežano disanje)
 • osip
 • eritem (mjehurići na koži)
 • poremećaj prilagodbe vida

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode

Odsjek za farmakovigilanciju

Roberta Frangeša Mihanovića 9 10 000 Zagreb

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Buscopan obložene tablete

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek se čuva pri temperaturi do 30º C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Buscopan sadrži?

Djelatna tvar je hioscinijev butilbromid. 1 obložena tableta sadržava 10 mg hioscinijevog butilbromida.

Pomoćne tvari:

 • kalcijev hidrogenfosfat, bezvodni; kukuruzni škrob,suhi; tekući škrob; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; tartaratna kiselina; stearatna kiselina; povidon; saharoza; talk; arapska guma; titanijev dioksid (E171); makrogol 6000; karnauba vosak i vosak, bijeli.

Kako Buscopan izgleda i sadržaj pakiranja?

20 obloženih tableta (1×20) u neprozirnom PVC/PVDC/Al blisteru ili prozirnom PVC/Al blisteru, u kutiji

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o., Radnička 40-5, Zagreb, Republika Hrvatska

Proizvođač:

Delpharm Reims

10 rue Colonel Charbonneaux, 51060 Reims, Francuska

Način i mjesto izdavanja lijeka: bez recepta, u ljekarni

Članak objavljen:

Saznajte više o probavi u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

4.08 / 5   12

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: buscopan, buscopan tablete, buskopan, buskopan tablete, buscopan cijena, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu