Arnikamed Dolo gel, Brđankina tinktura – Upute o lijeku

Arnikamed Dolo gel
Brđankina tinktura

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

 • Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
 • Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3-4 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Arnikamed Dolo gel i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Arnikamed Dolo gel
 3. Kako primjenjivati Arnikamed Dolo gel
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Arnikamed Dolo gel
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Arnikamed Dolo gel i za što se koristi

Arnikamed Dolo gel je tradicionalni biljni lijek za ublažavanje modrica, uganuća i lokalizirane boli u mišićima.

Arnikamed Dolo gel je tradicionalni biljni lijek koji se primjenjuje za navedene indikacije isključivo na temelju dugogodišnje primjene.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3-4 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Arnikamed Dolo gel

Nemojte primjenjivati Arnikamed Dolo gel:

 • ako ste alergični na brđanku ili neku drugu biljku iz porodice Asteraceae (Compositae) (glavočike) ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Arnikamed Dolo gel.

Izbjegavajte doticaj s oštećenom kožom.

Ako se tijekom primjene lijeka simpotmi pogoršaju, potrebno je posavjetovati se s liječnikom.

Djeca i adolescenti

Nema dostupnih podataka o primjeni u djece mlađe od 12 godina.

Drugi lijekovi i Arnikamed Dolo gel

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako primjenjujete, nedavno ste primijenili ili biste mogli primijeniti bilo koje druge lijekove. Interakcije nisu poznate.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Zbog nedostatka podataka, ne preporučuje se primjena tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nsu potrebne posebne mjere predostrožnosti.

Arnikamed Dolo gel sadržimakrogol glicerol hidroksistearat

100 g Arnikamed Dolo gela sadrži 3 g makrogolglicerolhidroksistearata koji može uzrokovati reakcije na koži.

3. Kako primjenjivati Aenikamed Dolo gel

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Osim ako liječnik odredi drugačije, Arnikamed Dolo gel nanesite u tankom sloju na zahvaćeno područje, dva do tri puta dnevno.

Trajanje primjene je ograničena na dva tjedna.

Ako nakon 3 do 4 dana primjene lijeka simptomi potraju, potrebno je obavijestiti liječnika.

Primjena u djece i adolescenata

Ne preporučuje se primjena u djece mlađe od 12 godina.

Način primjene

Za kožu.

Ako primijenite više Arnikamed Dolo gela nego što ste trebali

Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja.

Ako ste zaboravili primijeniti Arnikamed Dolo gel

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Moguća je pojava alergijskih reakcija kao što su svrbež, crvenilo kože i ekcem. Ne postoje podaci o učestalosti takvih reakcija (procjena na temelju dostupnih podataka nije moguća).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava; navedenog u Dodatku V.* Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Arnikamed Dolo gel

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

Lijek se može koristiti 6 mjeseci nakon prvog otvaranja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Arnikamed Dolo gel sadrži

Djelatna tvar je brđankina tinktura. 100 g gela sadrži 24 g tinkture iz Arnica montana L., flos (brđankin cvijet) (1:10).

Ekstrakcijsko otapalo: etanol 70 % V/V.

Drugi sastojci su etanol 96 % V/V, makrogolglicerolhidroksistearat (40), karbomer, otopina amonijaka 10 %, trigliceridi, srednje duljine lanca, pročišćena voda.

Kako Arnikamed Dolo gel izgleda i sadržaj pakiranja

žuto-smeđi neprozirni gel.

Arnikamed Dolo gel je dostupan u kutijama od 50 g ili 100 g gela u aluminijskoj tubi s bijelim polipropilenskim zatvaračem s navojem.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstrasse 10, 66424 Homburg, Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Naturprodukt d.o.o., Franje Lučića 23, 10 090 Zagreb, Hrvatska, Telefon: 01/3498 603

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod sljedećim nazivima:

Naziv države članiceNaziv lijeka
AustrijaArnikamed Dolo Gel
BugarskaАрникамед Долор гел
Češka RepublikaArnithei
HrvatskaArnikamed Dolo gel
ItalijaArnithei
LatvijaArnithei gels
LitvaArnithei gelis
Mađarska Arnikamed Dolo gél
PoljskaArnithei
RumunjskaArnithei gel
SlovačkaArnikamed gél

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u prosincu 2019.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu