Allegra tablete (120mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik.
 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
 • Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 5 dana.

Dostupan je i lijek s istom djelatnom tvari u pakiranju od 30 tableta koji je namijenjen za liječenje simptoma alergije samo prema preporuci liječnika.

Važno je da liječnik utvrdi točnu dijagnozu i potrebu za dugotrajnim liječenjem antihistaminikom.

Ovo je potrebno da bi se izbjegle situacije u kojima se antialergijski lijekovi uzimaju za liječenje simptoma za koje je pogrešno razmotreno da su uzrokovani alergijom.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Allegra i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Allegru
 3. Kako uzimati Allegru
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Allegru
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Allegra i za što se koristi

Allegra sadrži feksofenadinklorid, koji je antihistaminik.

Allegra 120 mg tablete mogu uzimati odrasli i adolescenti od 12 godina nadalje za ublažavanje simptoma povezanih s peludnom groznicom (sezonski alergijski rinitis) kao što su kihanje, osjećaj svrbeža u nosu, curenje iz nosa ili začepljen nos, osjećaj svrbeža očiju, crvenilo i suzenje očiju.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Allegru

Nemojte uzimati Allegru

ako ste alergični na feksofenadin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Allegru

 • ako imate problema s jetrom ili bubrezima
 • ako imate ili ste ikada imali srčanu bolest, s obzirom da ovaj lijek može uzrokovati ubrzane ili nepravilne srčane otkucaje
 • ako ste starije dobi.

Ako se bilo što od ovdje navedenog odnosi na Vas ili ako niste sigurni, prije uzimanja Allegre obratite se svome liječniku ili ljekarniku.

Drugi lijekovi i Allegra

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Lijekovi koji se uzimaju za liječenje loše probave, a sadrže aluminij i magnezij, mogu utjecati na djelovanje Allegre, smanjujući količinu apsorbiranog lijeka.

Preporučuje se napraviti razmak od oko 2 sata između uzimanja Allegre i sredstva protiv loše probave.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.Ne uzimajte Allegru ako ste trudni, osim ako nije neophodno.

Allegra se ne preporučuje tijekom dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da Allegra utječe na sposobnost vožnje ili upravljanja strojevima. Međutim, prije nego vozite ili upravljate strojevima morate biti sigurni da Vam lijek ne uzrokuje pospanost ili omaglicu.

3. Kako uzimati Allegru

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom, ako niste sigurni.

Odrasli i djeca od 12 godina nadalje:

 • Preporučena doza je jedna tableta (120 mg) dnevno.
 • Uzmite tabletu prije obroka, s vodom.
 • Ako se simptomi ne ublaže unutar 5 dana od početka uzimanja lijeka, kontaktirajte liječnika.

Ako uzmete više Allegre nego što ste trebali

Ako uzmete previše tableta, odmah obavijestite svojeg liječnika ili najbližu službu hitne pomoći. Simptomi predoziranja u odraslih su omaglica, omamljenost, umor i suha usta.

Ako ste zaboravili uzeti Allegru

Nemojte uzeti dvostruku dozu da biste nadoknadili tabletu zaboravljenu tabletu.

Uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanite uzimati Allegru i odmah se obratite liječniku , ako iskusite nuspojave kao što su oticanje lica, usana, jezika ili grla i probleme s disanjem, jer to mogu biti znakovi ozbiljne alergijske reakcije.

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • glavobolja
 • omamljenost
 • mučnina
 • omaglica

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • umor
 • pospanost

Ostale nuspojave čija je učestalost nepoznata (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka):

 • problemi sa spavanjem (nesanica)
 • poremećaji spavanja
 • loši snovi
 • nervoza
 • brzi ili nepravilni srčani otkucaji
 • proljev
 • osip i svrbež
 • koprivnjača
 • ozbiljne alergijske reakcije koje mogu uzrokovati oticanje lica, usana, jezika ili grla, crvenilo praćeno osjećajem vrućine, stezanje u prsima i problemi s disanjem.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku mogu ću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava na:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode , Odsjek za farmakovigilanciju

Roberta Frangeša Mihanovića 9 10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Allegru

Ovaj lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva nikakve posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Allegra sadrži

Djelatna tvar je feksofenadinklorid. Jedna tableta sadrži 120 mg feksofenadinklorida.

Pomoćne tvari su:

 • Jezgra tablete: mikrokristalična celuloza, prethodno geliran kukuruzni škrob, umrežena karmelozanatrij, magnezijev stearat.
 • Film ovojnica: hipromeloza, povidon, titanijev dioksid (E171), bezvodni koloidni silicijev dioksid, makrogol 400, željezov oksid (E172).

Kako Allegra 120 mg izgleda i sadržaj pakiranja

Allegra 120 mg filmom obložene tablete su boje breskve, oblika kapsule s oznakama „012“ na jednoj strani i slovom „e“ na drugoj strani.

Pakiranje sadrži 10 tableta u blisteru.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Heinzelova 70

10000 Zagreb

Proizvođač

Sanofi-Synthelabo Ltd

Edgefield Avenue, Fawdon

Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear,

NE3 3TT, Velika Britanija

Sanofi Winthrop Industrie 30-36, avenue Gustave Eiffel, 37100 Tours

Francuska

Sanofi Winthrop Industrie 56, route de Choisy-au-Bac, 60205 Compiègne Francuska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Izdaje se bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: allegra tablete, allegra tablete za alergiju, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu