Aldara 5% krema – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete primjenjivati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

1.Što je krema Aldara i za što se primjenjuje

2.Prije nego počnete primjenjivati kremu Aldara

3.Kako primjenjivati kremu Aldara

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati kremu Aldara

6. Dodatne informacije

1. Što je krema Aldara i za što se primjenjuje

Krema Aldara primjenjuje se za tri različita stanja.
 

Liječnik Vam može propisati kremu Aldara za liječenje:

 • bradavica (condylomata acuminata) na površini spolnih organa i u području čmara.
 • površinskog bazeocelularnog karcinoma kože.

To je čest oblik karcinoma kože koji napreduje polako,s malom vjerojatnošću širenja na ostale dijelove tijela. Obično se pojavljuje kod osoba srednje i starije životne dobi, osobito onih svijetle puti, a posljedica je prekomjernog izlaganja suncu. Ako se ne liječi, bazeocelularnih karcinom može narušiti izgled kože, posebno na licu, stoga je iznimno važno njegovo rano otkrivanje i liječenje.

 • aktinične keratoze

Aktinična keratoza je promjena na koži hrapavog izgleda koja nastaje u osoba koje su bile tijekom života prekomjerno izložene suncu. Može biti u boji kože, sivkasta, blago ružičasta, crvena ili smeđa.

Može biti ravna i ljuskava ili uzdignuta, hrapava, tvrda i bradavičasta. Krema Aldara primjenjuje se samo za liječenje ravne aktinične keratoze na licu i tjemenu u bolesnika sa zdravim imunološkim sustavom, prema preporuci liječnika.

Krema Aldara pomaže Vašem imunološkom sustavu u proizvodnji prirodnih tvari koje se bore protiv bazeocelularnog karcinoma kože, aktinične keratoze ili virusa koji prouzročava nastanak bradavica.

2. Prije nego počnete primjenjivati kremu Aldara

Nemojte primjenjivati kremu Aldara:

 • ako ste alergični na imikvimod (djelatni sastojak) ili bilo koji sastojak kreme.

Djeca i adolescenti

 • ne preporučuje se uporaba kod djece i adolescenata.

Budite posebno oprezni s kremom Aldara:

 • Ako ste već primjenjivali kremu Aldara ili drugi sličan lijek, obvezno o tome obavijestite svojeg liječnika prije početka liječenja.
 • Ako imate problema s imunološkim sustavom, obavijestite svojeg liječnika.
 • Ne upotrebljavajte kremu Aldara dok područje koje se liječi ne zacijeli nakon prethodnog liječenja ili kirurškog zahvata.
 • Izbjegavajte kontakt kreme s očima, ustima i nosnicama. Ako dođe do slučajnoga kontakta, uklonite kremu tako da je isperete vodom.
 • Krema nije namijenjena uporabi na unutrašnjim površinama.
 • Nemojte prekoračiti preporučenu dozu kreme.
 • Nemojte stavljati zavoje ili drugu tkaninu na liječeno područje nakon nanošenja kreme Aldara.
 • Ako osjetite nelagodu na liječenom mjestu, kremu isperite blagim sapunom i vodom. Čim problem nestane, možete ponovo početi primjenjivati kremu.
 • Ako imate poremećaj krvne slike, obavijestite o tome svojeg liječnika.

Zbog načina djelovanja kreme Aldara postoji mogućnost da krema pogorša postojeću upalu na liječenom području.

Ako liječite genitalne bradavice, pridržavajte se sljedećih dodatnih mjera opreza:

Muškarci s bradavicama ispod kožice penisa moraju svakoga dana povući kožicu i oprati područje ispod nje.

Ako se taj postupak ne ponavlja svakog dana, povećava se mogućnost pojave otvrdnuća, oticanja i guljenja kože, što prouzročuje otežano povlačenje kožice.

Ako se ti simptomi pojave, odmah prekinite s liječenjem i obratite se svojem liječniku.

Ako imate otvorene rane, ne započinjite s liječenjem kremom Aldara sve dok rane ne zacijele.

Ako imate bradavice na unutrašnjim površinama, ne upotrebljavajte kremu Aldara u uretri (kanalu kroz koji prolazi urin), u vagini (porođajnom kanalu), vratu materice (unutrašnji ženski organ) ili unutrašnjosti anusa (rektuma).

Ako imate problema s imunološkim sustavom, zbog bolesti ili lijekova koje uzimate, nemojte upotrebljavati ovaj lijek u više od jednog ciklusa liječenja. Ako mislite da se ova napomena odnosi na Vas, porazgovarajte o tome sa svojim liječnikom.

Ako ste HIV pozitivni, morate o tome obavijestiti svojeg liječnika budući da djelotvornost kreme Aldara nije dokazana kod HIV pozitivnih bolesnika.

Ako se odlučite za spolne odnose dok još uvijek imate bradavice, nanesite kremu Aldara nakon, a ne prije spolnog odnosa.

Krema Aldara može oslabiti djelovanja prezervativa i dijafragmi, stoga uklonite kremu Aldara prije spolnog odnosa.

Zapamtite da krema Aldara ne štiti od prenošenja virusa HIV-a ni drugih spolno prenosivih bolesti.

Ako liječite bazeocelularni karcinom kože ili aktiničnu keratozu, pridržavajte se sljedećih dodatnih mjera opreza:

Tijekom liječenja kremom Aldara nemojte upotrebljavati svjetiljke za sunčanje ili posjećivati solarij i izbjegavajte sunce što je više moguće. Kad ste vani, nosite zaštitnu odjeću i šešire sa širokim obodom.

Tijekom liječenja kremom Aldara i prije izlječenja područje koje se liječi vjerojatno će izgledati zamjetno drukčije od normalne kože.

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svojeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Nije poznato neslaganje drugih lijekova s kremom Aldara.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svojem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji drugi lijek. Ako ste trudni ili namjeravate zatrudnjeti, upozorite na to svojeg liječnika.

Vaš će vas liječnik upozoriti na rizike i korist od uporabe kreme Aldara tijekom trudnoće. Ispitivanja na životinja ma nisu pokazala neposredno ili posredno štetno djelovanje tijekom trudnoće.

Tijekom liječenja kremom Aldara nemojte dojiti budući da nije poznato izlučuje li se imikvimod u majčino mlijeko.

Važne i nformacije o nekim sastojcima kreme Aldara

Metilparahidroksibenzoat (E218) i propilpara hidroksibenzoat (E216) mogu prouzročiti alergijske reakcije (s mogućim zakašnjelim djelovanje ). Cetilni alkohol i stearilni alkohol mogu izazv ti lokalne reakcije na koži (npr. ko ntaktni dermatitis).

3. Kako primjenjivati kremu Aldara

Primjena u djece i adolescenata

Ne preporučuje se uporaba lijeka u djece i adolescenata.

Primjena u odraslih

Uvijek primijenite kremu Aldara točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnik om ili ljekarni om ako niste sigurni.

Ruke temeljito operite prije i nakon primjene kreme. Nakon primjene kreme Aldara, ne pokrivajte područje liječenja zavojima ili drugom tkaniom

Pri svakoj primjeni otvorite novu vrećicu. Ne potrošenu kremu bacite. Nemojte čuvati jednom otvorenu vrećicu za buduću u porabu.

Učestalost i trajanje liječenja razlikuje se kod genitalnih bradavica, bzeocelularnog karcinoma kože i aktinične keratoze (detaljno pročitajte upute za svaku indikaciju).

Ako liječite genitalne bradavice

Upute za primjenu – (ponedjeljak, srijeda i petak)

 • Prije spavanja operite ruke i područje liječenja blagim sapunom i vodom te ih temeljito osušite.
 • Otvorite novu vrećicu i istisnite sadržaj kreme na vrh prsta.
 • Nanesite tanak sloj kreme Aldara na čisto i suho područje s bradavicom i nježno utrljavajte dok ju koža ne upije.
 • Nako nananošenja kreme bacit otvorenu vrećicu i operite ruke sapunom i vodom.
 • Ostavite da krema Aldara djeluje na brada vice 6 do 10 sati. Za to se vrijeme nemojte tuširati ni kupati.
 • Nakon 6 do 10 sati operite područje koje je bilo prekriveno kremom blagim sapunom i vodom.

Kremu Aldara primjenjujte 3 puta tjedno. Kremu primijenite npr. u p onedjeljak, srijedu i petak. Jedna vrećica adržava dovoljno kreme za prekrivanje 20 cm2 odručja s bradavicama.

Muškarci s bradavicama ispod prepucija penisa moraju svakoga dana povući kožicu i oprati područje ispod nje (pogledajte dio 2. Prije nego počnete primjenjivati kremu Aldara).

Upotrebljavajte kremu Aldara prema uputama sve dok bradavice ne nestanu (kod polovice ženske populacije bradavice će potpuno nestati za 8 tjedana, a kod polovice muške populacije bradavice će potpuno nestati za 12 tjedana,. dok će kod nekih bolesnika bradavice potpuno nestati već za 4 tjedna).

Kremu Aldara nemojte upotrebljavati dulje od 16 tjedana za liječenje svakog pojavljivanja (epizode) bradavica.

Ako vam se čini da je djelovanje kreme Aldara prejako ili preslabo, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Ako liječite bazeocelularni karcinom kože

Upute za primjenu – (ponedjeljak, utorak,srijeda, četvrtak i petak)

 • Prije spavanja operite ruke i područje liječenja blagim sapunom i vodom te ih temeljito osušite.
 • Otvorite novu vrećicu i istisnite sadržaj kreme na vrh prsta.
 • Nanesite kremu Aldara na zahvaćeno područje i 1 cm oko zahvaćenog područja. Kremu nježno utrljavajte dok ju koža ne upije.
 • Nakon nanošenja kreme bacite otvorenu vrećicu i operite ruke sapunom i vodom. Ostavite da krema Aldara djeluje oko 8 sati. Za to se vrijeme nemojte tuširati ni kupati.
 • Nakon isteka 8 sati operite područje koje je bilo prekriveno kremom blagim sapunom i vodom.

Nanesite dovoljno kreme da prekrijete liječeno područje i 1 cm oko liječenoga područja svaki dan, pet uzastopnih dana svaki tjedan tijekom 6 tjedana. Npr.: kremu primjenjujte od ponedjeljka do petka. Nemojte ju primjenjivati u subotu i nedjelju.

Ako liječite aktiničnu keratozu

Upute za primjenu – (ponedjeljak, srijeda i petak)

 • Prije spavanja operite ruke i liječeno područje blagim sapunom i vodom te ih temeljito osušite.
 • Otvorite novu vrećicu i istisnite sadržaj kreme na vrh prsta.
 • Nanesite kremu Aldara na zahvaćeno područje. Kremu nježno utrljavajte dok ju koža ne upije.
 • Nakon nanošenja kreme bacite otvorenu vrećicu i operite ruke sapunom i vodom. Ostavite kremu Aldara da djeluje oko 8 sati. Za to se vrijeme nemojte se tuširati ni kupati.
 • Nakon isteka 8 sati operite područje koje je bilo prekriveno kremom blagim sapunom i vodom.

Primjenjujte kremu Aldara 3 puta tjedno. Kremu primijenite npr.: u ponedjeljak, srijedu i petak.

Jedna vrećica sadržava dovoljno kreme za prekrivanje područja od 25 cm2 . Kremu upotrebljavajte četiri tjedna.

Četiri tjedna nakon završetka prvog ciklusa liječenja Vaš će liječnik procijeniti ishod liječenja. Ako lezije nisu potpuno nestale, potrebno je nastaviti liječenje još 4 tjedna.

Ako primijenite više kreme Aldara nego što ste trebali

Isperite suvišnu kremu blagim sapunom i vodom. Kad nestanu reakcije na koži, možete nastaviti s liječenjem.

Ako slučajno progutate kremu Aldara, posavjetujte se s liječnikom.

Ako ste zaboravili primijeniti kremu Aldara

Ako ste zaboravili primijeniti kremu nanesite ju čim se sjetite i nastavite dalje prema navedenom rasporedu. Ne primjenjujte kremu više od jednom dnevno.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svojem liječniku i ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Učestalost nuspojava definirana je na sljedeći način:

 • Vrlo česte (pojavljuju su kod više od 1 od 10 bolesnika)
 • Česte (pojavljuju se kod manje od 1 od 10 bolesnika)
 • Manje česte (pojavljuju se kod manje od 1 od 100 bolesnika)
 • Rijetke (pojavljuju se kod manje od 1 od 1000 bolesnika)
 • Vrlo rijetke (pojavljuju se kod manje od 1 od 10 000 bolesnika).

Kao i svi drugi lijekovi, krema Aldara može prouzročiti nuspojave, međutim one se ne pojavljuju kod svih bolesnika.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Neki bolesnici uočili su promjene u boji kože na području nanošenja kreme Aldara. Iako te promjene u većine bolesnika nestaju tijekom vremena, u nekih bolesnika ostaju trajno.

Ako Vaša koža loše reagira na kremu Aldara, prestanite s primjenom, isperite područje blagim sapunom i vodom te se posavjetujte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

U nekih bolesnika primijećeno je smanjenje broja stanica u krvi. Smanjenje broja stanica u krvi može vas učiniti sklonijima infekcijama, nastajanju modrica ili umornima. Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, obavijestite o tome svojeg liječnika.

Ozbiljne reakcije na koži prijavljene su vrlo rijetko.

Ako na koži zapazite lezije ili promjene koje su od malih crvenkastih područja razvile karakterističan izgled mete, a mogu biti praćene simptomima kao što su: svrbež , vrućica, opće loše stanje, bol u zglobovima, problemi s vidom, pečenje, bol ili svrbež očiju, bol u usnoj šupljini, prestanite primjenjivati kremu Aldara i obavijestite o tome svojeg liječnika ili ljekarnika.

U manjeg broja bolesnika došlo je do gubitka dlaka na mjestu liječenja ili u oko tog mjesta.

Ako se bilo koja nuspojava pogorša ili ako primijetite neku nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, obavijestite svojeg liječnika ili ljekarnika.

Ako liječite genitalne bradavice

Većina nuspojava kreme Aldara posljedica je njezina lokalnog djelovanja na kožu.

Vrlo česte nuspojave uključuju:

 • crvenilo (61% bolesnika), ljuštenje kože (30%), ljuskavost i otok. Također se mogu pojaviti otvrdnuća ispod kože, male rane, krasta tijekom zacjeljivanja i mjehurići ispod kože. U području primjene kreme Aldara možete osjetiti svrbež (32% bolesnika ), pečenje (26% bolesnika) ili bol (8% bolesnika).

Većina tih reakcija na koži je blaga i povlači se oko 2 tjedna nakon prekida liječenja.

Česte nuspojave uključuju:

 • pojavu glavobolje (4% bolesnika ili manje), a rijetke pojave vrućice i simptomi slični gripi, bolovi u mišićima i zglobovima, prolaps materice, bol kod žena pri spolnom odnosu, smetnje erekcije, pojačano znojenje, slabost, simptomi prouzročeni promjenama u želucu i crijevima, zujanje u ušima, crvenilo, umor, vrtoglavica, migrena, trnci, nesanica, depresija, gubitak apetita, natečene žlijezde, bakterijske, virusne i gljivične infekcije (npr. herpes na usni), vaginalne infekcijea uključujući kandidijazu, kašalj i prehlada s upalom grla.

Vrlo rijetke nuspojave uključuju:

 • ozbiljne i bolne reakcije, osobito u slučajevima primjene veće količine kreme od preporučene. U nekih žena su vrlo rijetko bolne reakcije kože u području otvora vagine, otežale izlučivanje urina.

Ako to primijetite, odmah potražite medicinsku pomoć.

 Ako liječite bazeocelularni karcinom kože

Većina nuspojava kreme Aldara posljedica su njezina lokalnog djelovanja na kožu. Lokalne kožne reakcije mogu biti znak djelovanja lijeka.

Vrlo često liječena koža može malo svrbjeti.

Česte nuspojave uključuju:

 • trnce, manje otoke na koži, bolove, pečenje, iritaciju, krvarenje, crvenilo ili osip.

Ako kožna reakcija izazove prekomjernu nelagodu kože, posavjetujte se s liječnikom. Liječnik Vam može savjetovati da prestanete primjenjivati kremu Aldara na nekoliko dana (tj. kratku stanku u liječenju). Ako se pojavi gnoj ili drugi znak infekcije, posavjetujte se s liječnikom. Uz reakcije na koži česte nuspojave su i natečene žlijezde i bolovi u leđima.

Rijetke nuspojave kod nekih bolesnika uključuju:

 • reakcije na mjestu primjene kreme (iscjedak, upala, oticanje, krasta, pucanje kože, mjehurići, dermatitis) ili razdražljivosti, osjećaj slabosti, suha usta, simptomi slični gripi i umor.

Ako liječite aktiničnu keratozu:

Većina nuspojava kreme Aldara posljedica je njezina lokalnog djelovanja na kožu. Lokalne kožne reakcije mogu biti znak djelovanja lijeka.

Vrlo često liječena koža može malo svrbjeti.

Česte nuspojave uključuju:

 • bol
 • pečenje
 • iritaciju
 • crvenilo

Ako kožna reakcija izazove prekomjernu nelagodu kože, posavjetujte se s liječnikom. Liječnik Vam može savjetovati da prestanete primjenjivati kremu Aldara na nekoliko dana (tj. kratku stanku u liječenju). Ako se pojavi gnoj ili drugi znak infekcije, posavjetujte se s liječnikom. Uz reakcije na koži česte nuspojave su i glavobolja, anoreksija, mučnina, bol u mišićima i zglobovima i umor.

Rijetke nuspojave uključuju kod nekih bolesnika:

 • reakcije na mjestu primjene kreme (krvarenje, upala, iscjedak, osjetljivost, oticanje, manje otoke na koži, trnce, stvaranje krasta, stvaranje ožiljaka, ulceracije ili osjećaj topline ili nelagode) ili upale sluznice nosa, začepljenja nosa, gripe ili simptoma sličnih gripi, depresije, iritacije očiju, oticanja kapaka, boli u grlu, proljeva, aktinične keratoze, crvenila, oticanja lica, stvaranja ulkusa (čireva), bolova u udovima, vrućice, slabosti ili drhtanja.

5. Kako čuvati kremu Aldara

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Čuvati na temperaturi do 25°C.

Jednom otvorene vrećice ne smiju se ponovno upotrebljavati.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

Lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici.

6. Dodatne informacije

Što sadržava krema Aldara

Djelatna tvar je imikvimod. Svaka vrećica sadržava 250 mg kreme (100 mg kreme sadržava 5 mg imikvimoda).

Pomoćne tvari su:

 • izostearatna kiselina, benzilni alkohol, cetilni alkohol, stearilni alkohol, bijeli vazelin, polisorbat 60, sorbitanstearat, glicerol, metilhidroksibenzoat (E218), propilhidroksibenzoat (E216), ksantanska guma i pročćena voda.

Kako krema Aldara izgleda i sadržaj pakiranja

Svaka vrećica Aldara 5% kreme sadržava 250 mg bijele do blijedožućkaste kreme.

Svako pakiranje sadržava 12 vrećica od poliesterske/aluminijske folije za jednokratnu uporabu.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Medical Intertrade d.o.o. Dr. Franje Tuđmana 3

10431 Sveta Nedelja, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača gotovog lijeka

3M Health Care Limited

Derby Road, Loughborough, Leicestershire LE11 5SF

Ujedinjeno Kraljevstvo

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocijenite članak

4 / 5   4

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: aldara krema, aldara krema cena, aldara krema iskustva, aldara krema cijena, aldara, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Aldara 5% krema – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje
  • Poštovani, nismo ovlašteni za prodaju lijekova. Lijek možete dobiti na recept, stoga savjetujemo da odete kod svog liječnika.

 1. koja je cijena aldara kreme za bradavice i u kojoj ima u ljekarni?