Rana intervencija nedostupna mnogoj djeci u Hrvatskoj

Rana intervencija

UNICEF donosi rezultate prve sveobuhvatne „Analize usluga rane intervencije u Hrvatskoj“ koju je proveo RISE institut (SAD) uz podršku Ministarstva zdravstva. Cilj ove analize je osigurati informacije o potrebama djece s teškoćama i njihovih obitelji, o kvaliteti i dostupnosti usluga rane intervencije, identificirati postojeće politike i zakonodavni okvir te donijeti preporuke koje će poboljšati postojeću situaciju.

Za djecu s razvojnim teškoćama ključno je da imaju podršku stručnjaka od najranije dobi. Podrška koju dobiju na vrijeme za njih znači razliku između prilike da razviju svoj puni potencijal i budu aktivni članovi društva i života na margini.

Usluge rane intervencije podrška su obiteljima djece s razvojnim teškoćama i razvojnim rizicima. Pristup visoko kvalitetnim uslugama rane intervencije ključan je za razvoj djece s teškoćama jer one uključuju koordiniranu, intenzivnu, individualnu podršku stručnjaka djeci i njihovim obiteljima.

Glavni nalazi ove analize pokazuju:

 • 24.169 djece u dobi do 5 godina potencijalni su primatelji usluga rane intervencije,
 • Samo 1 od 8 djece potencijalnih primatelja dobiva usluge rane intervencije,
 • 47 programa rane intervencije u Hrvatskoj koristi 2.914 djece u dobi od 0 do 5 godina,
 • 15 županija ima barem 1 program rane intervencije,
 • 10% obitelji uključenih u programe rane intervencije žive u ruralnim područjima,
 • Za 85% obitelji usluge rane intervencije predaleko su od njihovih domova,
 • 45% obitelji djece s teškoćama ne uključuje se u programe rane intervencije zbog stigme povezane s teškoćama/invaliditetom,
 • 15% do 25% obitelji uključenih u usluge rane intervencije žive u siromaštvu.

Ovi iznimno vrijedni podaci baza su za planiranje budućih politika koje za cilj imaju poboljšanje života najmlađe djece s razvojnim teškoćama (0 – 6) i njihovih obitelji. U analizi se kao velika prednost rane intervencije u Hrvatskoj ističe visoko kvalificirane i iskusne stručnjake kao i trend rasta sredstava koja se godišnje osiguravaju za tu svrhu što pokazuje opredjeljenje Hrvatske da osigura usluge za djecu s razvojnim teškoćama i njihove obitelji.

Unicef
Foto: UNICEF

Perinatalna oštećenja mozga nisu progresivna, a proces maturacije i plastičnosti uz ranu primjenu terapijskih postupaka omogućuje njegov funkcionalni oporavak. Zato je vrlo važno prepoznavanje i uključivanje te djece u program rane dijagnostike, rane intervencije i habilitacije ovisno o odstupanju (u fizioterapiju, radnu terapiju, logoterapiju, terapiju senzoričke integracije, psihološku terapiju…) u svrhu smanjenja rizika od nastanka invaliditeta.

Prve su godine života od iznimnog značaja za razvoj svakog djeteta, a posebno rani razvoj i rana intervencija kod rizične djece, bez obzira radi li se o biološkim čimbenicima kao što su perinatalna oštećenja mozga ili rijetke bolesti ili o socijalnim rizicima. Rani razvoj i rana intervencija zahtijevaju usku međuresornu suradnju, svaki sustav za sebe može više i bolje, ali zajedno se može puno bolje, i to koristeći i postojeće resurse i znanja.

Upoznata s potrebom interdisciplinarnog pristupa i nalaženja sustavnog rješenja, Vlada Republike Hrvatske je osnovala Povjerenstvo za ranu intervenciju u djetinjstvu i Izvršnu radnu skupinu za izradu Nacionalnog strateškog plana za razvoj rane intervencije u djetinjstvu, koji će biti temelj za uspostavu i razvoj sustava rane intervencije u djetinjstvu, izradu stručnih smjernica, standarda i procedura za programe rane intervencije.

Ovo istraživanje je od velike važnosti, jer nam daje uvid u sadašnje stanje i daje smjernice za izgradnju sustava rane intervencije. Vjerujemo da bi se, u fazama kroz razdoblje od pet do sedam godina, mogla ostvariti potpuna nacionalna pokrivenost usluga rane intervencije te osigurati dostupnost tih usluga, bliže domu obitelji djece s razvojnim teškoćama i razvojnim rizicima“, kazao je prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., ministar zdravstva.

Trenutačna dostupnost programa rane intervencije pokazuje da postoje geografske nejednakosti i značajnu potrebu za širenjem usluga.

U Hrvatskoj imamo veliku prednost u visoko kvalificiranim, iskusnim stručnjacima za ranu intervenciju. Ipak, usluge rane intervencije nedostupne su mnogim djevojčicama i dječacima s teškoćama u razvoju. Ta djeca nemaju odgovarajuće prilike za daljnji razvoj svojih sposobnosti i za sudjelovanje u svakodnevnom životu, ne mogu svojim roditeljima reći kako se osjećaju, igrati se s prijateljima, pohađati vrtić ili školu, graditi svoju budućnost. Zajedno to možemo promijeniti. Djeca trebaju pravovremenu podršku i visoko kvalitetne usluge rane intervencije koje će odgovoriti na njihove specifične potrebe. UNICEF je tu i podržat ćemo sve napore u tom smjeru, kako niti jedno dijete ne bi ostalo zaboravljeno“, kazala je Regina M. Castillo, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

Rana intervencija - UNICEF
Foto: UNICEF

Niz godina upozoravamo da neosiguravanje primjerene stručne podrške djeci s teškoćama u razvoju u smislu ranog poticanja razvoja predstavlja nepoštivanje odredbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, ali predstavlja i diskriminaciju djece s osnova zdravstvenog stanja. Jednako tako niz godina su glasne inicijative stručnjaka i roditelja koje zagovaraju promjenu djelovanja u području rane intervencije.

Mada Republika Hrvatska skrbi o djeci s razvojnim rizicima i razvojnim teškoćama kroz zdravstveni, obrazovni i socijalni sektor, do sada nismo razvili sustav rane intervencije utemeljen na suvremenim znanstvenim spoznajama, modernom pristupu, integriranosti usluga, intersektorskoj suradnji i dostupan.

Analiza stanja u području rane intervencije u djetinjstvu kao rezultat jedinstvenog i sveobuhvatnog istraživanja daje nam na jednom mjestu prikaz stanja potreba, politika, postojećih programa usluga rane intervencije, ali ukazuje i na zabrinjavajuće podatke o broju djece koja zbog izostanka usluga rane intervencije neće razviti vlastite potencijale.

Zahvaljujući UNICEF-ovoj analizi koja osim prikaza stanja kakvo i danas imamo u RH sadrži i brojne smjernice i preporuke dragocjene kreatorima javnih politika brige o djeci i donositeljima propisa i političkih odluka, analiza je ujedno pomoć Vladi RH i povjerenstvu za ranu intervenciju u djetinjstvu u pripremi i donošenju nacionalnog strateškog plana za ranu intervenciju u djetinjstvu, izradu Akcijskog plana, smjernica i standarda za usluge rane intervencije uz osmišljavanje načina povezivanja sektora na nacionalnoj i lokalnim razinama.

Zahvalni smo UNICEF-u na dugogodišnjem doprinosu unaprjeđenju brige o djeci s teškoćama u razvoju, na promjeni paradigme djelovanja, poticanju usmjerenosti sustava na djecu u njihovom obiteljskom i prirodnom okruženju i na uspješnoj suradnji“, rekla je Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom.

UNICEF - rana intervencija
Foto: UNICEF

Konvencija o pravima djeteta naglašava pravo djeteta s teškoćama u razvoju i njegove obitelji na ranu podršku. Rano djetinjstvo je razdoblje u kojem se razvojna teškoća identificira te počinje utjecati na dobrobit i razvoj djeteta. Prioritet je države osigurati djeci s razvojnim teškoćama i razvojnim rizicima jednake mogućnosti sudjelovanja u odgoju i obrazovanju te životu u zajednici kao i svoj drugoj djeci!

Najbolji interes djeteta uvijek treba biti polazišna točka za planiranje, kreiranje i pružanje usluga, odnosno kreiranje politika i mjera usmjerenih na ranu intervenciju u djetinjstvu. To uključuje radnje koje se izravno odnose na djecu kao i one koje posredno utječu na djecu.

Iako u Hrvatskoj imamo razvijene dobre temelje za usluge rane intervencije u djetinjstvu, potrebno je uložiti dodatne napore za razvijanje programa rane intervencije koji pružaju kvalitetne, učinkovite i jednako dostupne usluge koje su usmjerene potrebama djece, prilagođavaju se dobnim skupinama i okolnostima u kojima pojedina djeca žive te se pružaju u obitelji. Stoga je potrebno na usluge rane intervencije u djetinjstvu gledati kao na usluge visokog prioriteta s ciljem razvijanja koordiniranih i multisektorskih strategija zasnovanih na pravima djece.

Ne smijemo zaboraviti da osmijeh djeteta na ovisi o njegovoj teškoći, već o prilikama koje mu društvo pruža i omogućuje“, kazala je Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu.

Infografiku “Rana intervencija u djetinjstvu u Hrvatskoj” možete vidjeti ovdje.

Ako Vas zanima publikacija “Rana intervencija u djetinjstvu: Analiza stanja u Republici Hrvatskoj“, možete ju pročitati ili preuzeti ovdje.

Članak uređen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Rana intervencija nedostupna mnogoj djeci u Hrvatskoj

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.