Obiteljska medijacija – glavni ciljevi i faze procesa

Obiteljska-medijacija

Obiteljska medijacija je metoda rješavanja problema oko spornih tema između članova obitelji.  Problemi se rješavaju pregovaranjem i olakšavanjem komunikacije među članovima obiteljima u kojem im pomaže medijator, odnosno treća osoba.

Medijator pokušava pomoći identificirati problem, potrebe, brige i strahove koji su se pojavili oko sporne teme. Na taj način se pokušava osmisliti prihvatljiva rješenja za obje strane kako bi se postigao kompromis.

Sukobi

Obiteljska medijacija – glavni ciljevi

Glavni cilj obiteljske medijacije je osnažiti ljude u sukobu kako bi riješili svoje probleme te pomoći suprotnim stranama pronaći zajednički sporazum oko određenog spornog sadržaja.

Obiteljska medijacija je kratkotrajan proces u kojemu medijator pokušava pronaći odgovarajuće rješenje za sve uključene strane oko određenog problema.

Glavna tehnika obiteljske medijacije je pregovaranje pri čemu sudionici sukoba zajedno pokušavaju kontrolirati proces i ishod rješavanja sukoba. Cilj pregovaranja je postizanje zajedničkog sporazuma i pomirbe između članova obitelji koji imaju različite strane oko određenog sukoba.

Obiteljska medijacija – faze procesa

Obiteljska medijacija ima strogo određene faze procesa koje su ponajviše važne za obiteljske medijatore. Svaka faza ima svoju svrhu koja bi trebala biti postignuta prije prelaska u iduću fazu.

Faze obiteljske medijacije su:

 • faza pripreme – upoznavanje sa sadržajem sukoba, priprema prostorije i potrebnog materijala,
 • faza uvoda – upoznavanje i razjašnjavanje uloga prisutnih, uspostavljanje pozitivne atmosfere, pravila i načina rada,
 • faza priče – iskazivanje svih činjenica i osjećaja koji su se pojavljivali i još postoje u sukobu te postizanje razumijevanja i slušanja druge strane o izrečenom; definiranje liste zajedničkih problema,
 • faza rješavanja problema – pronalaženje različitih rješenja i odabir onoga koji najbolje zadovoljava potrebe i interese svih strana,
 • faza sporazuma – jasan dogovor o provedbi odabranog rješenja.
Obiteljski-problemi

Za što je potrebna obiteljska medijacija?

Sukobi su prisutni u svim područjima ljudskog djelovanja. Njihova pojava je često iznenadna, a posljedice su ponekad toliko razarajuće da ih je nemoguće zaustaviti. Problemi se javljaju na društvenoj, obiteljskoj i individualnoj razini, a njihovo rješavanje ponekad može biti jako teško.

Neke situacije u kojima je korisna primjena obiteljske medijacije su:

 • primopredaja djece,
 • razvod braka,
 • odnosi u užoj i široj obitelji,
 • raspodjela obiteljske imovine,
 • smrt člana obitelji,
 • neplodnost i posvojenje,
 • odnosi novih partnera s djecom,
 • odluke o brizi o članovima obitelji koji ne mogu samostalno živjeti,
 • suživot više generacija u obitelji,
 • odgoj adolescenata.

Postoje još mnoge različite situacije koje mogu prouzročiti probleme i poteškoće u obiteljskim odnosima, a obiteljska medijacija je svakako metoda koja u rješavanju takvih problema može pomoći.

Kada se koristi obiteljska medijacija?

Metoda obiteljske medijacije se koristi kako bi se razriješili različiti obiteljski sukobi, a njezina primjena se preporučuje kako bi se:

 • postigao zajednički sporazum oko spornih pitanja,
 • smanjili sukobi između članova obitelji,
 • poboljšala narušena komunikacija između članova obitelji,
 • ustabilio narušeni odnos između članovi obitelji,
 • smanjili troškovi oko određenih problema (razvod braka, imovinski sukobi itd.),
 • skratilo vrijeme za rješavanje spornih tema.
Problemi-u-obitelji

Kako funkcionira obiteljska medijacija?

Obiteljska medijacija želi olakšati proces pregovaranja za one osobe i situacije sukoba u kojima je neophodna pomoć treće strane, odnosno medijatora.

Medijator nameće okvir susreta te određuje tko će na njemu sudjelovati, gdje će se održati susret, u koje vrijeme, kako će funkcionirati pravila rada i kako će izgledati struktura posredovanja. Proces medijacije je kratkotrajan i ima znatno čvršću strukturu od samog pregovaranja.

Naime, svrha strukture medijacije je dvojaka zato što se nastoji:

 1. omogućiti stranama koje su u sukobu da pregovaraju na način na koji ne bi mogli bez medijatora, kroz pravila rada koja potiču međusobno poštovanje i olakšavaju komunikaciju,
 2. osigurati pravednost i jednakost svih strana u pregovaranju kroz faze posredovanja, korištenjem različitih vrsta i načina posredovanja.

Obiteljska medijacija je dobrovoljan proces koji se može prekinuti u bilo kojem trenutku zato što bilo tko od sudionika medijacije, pa čak i sami medijator, može tražiti prekid medijacije.

Nadalje, obiteljska medijacija je strogo povjerljiva što znači da se bilo kakve pojedinosti s medijacije nikako ne smiju iznositi nikome izvan tog postupka. Iznimka toga pravila su prijetnje životu i zdravlju nekom od sudionika medijacije ili pak zlostavljanje ili zanemarivanje djeteta.

Ako je u obiteljsku medijaciju potrebno uključiti još neku drugu osobu, to je moguće samo ako su se svi članovi medijacije složiti s time.

Obiteljski-medijator

Obiteljska medijacija – razvod

Najčešća je obiteljska medijacija u razvodu braka i raspodjeli obiteljske imovine. Takve situacije su česte teme za obiteljske medijatore zato što se na taj način pokušava izbjeći i smanjiti troškove koje bi prouzročile usluge sudstva i odvjetnika.

Upravo zbog toga se obiteljska medijacija često poistovjećuje s medijacijom prilikom razvoda braka. Međutim, pojam obiteljske medijacije je znatno širi od pojma medijacija prilikom razvoda braka, a odnosi se na sva druga područja obiteljskih sukoba.

Zbog povišene stope razvoda braka i sve većeg broja članova koji traže medijaciju zbog tog problema, medijacija prilikom razvoda braka je označena kao posebna vrsta medijacije upravo zbog svoje specifičnosti i rasprostranjenosti.

Najčešće sporne teme koje se pojavljuju unutar medijacije prilikom razvoda braka su:

 • pitanja skrbništva nad djecom,
 • imovina i financije,
 • financijske naknade i podrška za djecu (alimentacije),
 • odvojeni život prije službenog razvoda,
 • dogovor oko odgoja djece,
 • život poslije razvoda (kontakti i viđanje djece, preseljenje, novi brak itd.).
Razvod-braka

Tko je obiteljski medijator?

Obiteljski medijator je osoba koja je predstavlja treću, neutralnu stranu u rješavanju sukoba. Ona radi na dobrobit svih sudionika medijacije i pokušava postići dogovor koji je prihvatljiv svim stranama u procesu medijacije.

Obiteljski medijator može imati odvojene sastanke sa svakim članom obitelji ako smatra da je to potrebno, a sva saznanja koja uspije dobiti prilikom tih sastanaka i susreta su strogo povjerljiva i ne smiju se spominjati trećim osobama bez odobrenja osobe od koje su saznanja dobivena.

Obiteljski medijatori su najčešće po svom primarnom obrazovanju socijalni radnici, pravnici i psiholozi, odnosno savjetovatelji. 

Obiteljska medijacija – edukacija

Kako bi netko postao obiteljski medijator i kako bi se provela obiteljska medijacija, specijalistički studij iz obiteljske medijacije je nužan. Studijski centar socijalnog rada u Zagrebu svake godine provodi natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij iz obiteljske medijacije. Edukaciju također mogu organizirati organizacije i udruge koje pružaju usluge obiteljske medijacije.

Edukacija za obiteljskog medijatora treba obuhvatiti najmanje 180 sati, a sadržaj edukacije mora uključivati opća znanja o medijaciji (pristup medijaciji, struktura i proces, zadaci medijatora u različitim fazama procesa, osnaživanje sudionika u preuzimanju kontrole nad sukobom kroz dijalog, suradnju i međusobno priznavanje, uloga djece i adolescenata u medijaciji) i specifične medijacijske vještine koje se stječu tijekom superviziranog praktičnog rada kroz 40 sati.

Isto tako, važno je imati određena znanja iz područja psihologije, sociologije, prava i rješavanja sukoba. Nakon uspješno završene edukacije i položenog studija, osoba ulazi u registar obiteljskih medijatora.

Obiteljska medijacija – Zagreb

Udruga socijalnih radnika grada Zagreba i Zagrebačke županije u suradnji s vanjskim suradnicima i obiteljskim medijatorima uz financijsku potporu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom nudi besplatnu obiteljsku medijaciju. Mjesto održavanja obiteljske medijacije je u Zagrebu, a sve detaljne obavijesti i prijave se mogu dobiti pozivom na broj telefona 099/2151-628.

Centar za socijalnu skrb bi također mogao pomoći kod procesa pokretanja obiteljske medijacije, a većina centara ima u sklopu svojih usluga i pomoć obiteljskih medijatora. Upravo te informacije nam govore koliko je rasprostranjena medijacija u Hrvatskoj, ali i koliko je potrebna u današnjem društvu.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu