Uputa o lijeku – Norditropin NordiFlex 5 mg/1,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

Norditropin NordiFlex 5 mg/1,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici
Norditropin NordiFlex 10 mg/1,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici
Norditropin NordiFlex 15 mg/1,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

 1. Što je Norditropin NordiFlex i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Norditropin NordiFlex
 3. Kako primjenjivati Norditropin NordiFlex
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Norditropin NordiFlex
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije
 7. Upotreba Norditropin NordiFlex brizgalice

1. Što je Norditropin NordiFlex i za što se koristi

Norditropin NordiFlex sadrži biosintetski ljudski hormon rasta somatropin, identičan hormonu rasta koji se prirodno stvara u tijelu. Djeca trebaju hormon rasta da im pomogne u rastu, a i odrasli ga trebaju za zdravlje općenito.

Norditropin NordiFlex upotrebljava se za liječenje poremećaja rasta u djece:

 • bez hormona rasta ili s vrlo niskim stvaranjem hormona rasta (nedostatak hormona rasta)
 • s Turnerovim sindromom (genetski poremećaj koji može utjecati na rast)
 • sa smanjenom funkcijom bubrega
 • niske i rođene male za gestacijsku dob (SGA).

Norditropin NordiFlex primjenjuje se kao zamjena za hormon rasta u odraslih:

U odraslih se Norditropin NordiFlex primjenjuje kao zamjena za hormon rasta ako je njegovo stvaranje smanjeno od djetinjstva ili je prestalo u odrasloj dobi zbog tumora, liječenja tumora ili bolesti koja utječe na žlijezdu koja stvara hormon rasta. Ukoliko ste zbog nedostatka hormona rasta liječeni tijekom djetinjstva, bit ćete ponovo pregledani po završetku rasta. Ukoliko se potvrdi nedostatak hormona rasta, trebate nastaviti s liječenjem.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Norditropin NordiFlex

Nemojte primjenjivati Norditropin NordiFlex

 • ako ste alergični na somatropin, fenol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako Vam jepresađen (transplantiran) bubreg
 • ako imate aktivni tumor (rak). Tumori moraju biti neaktivni i morate završiti s uzimanjem antitumorske terapije prije nego započnete liječenje lijekom Norditropin NordiFlex
 • ako imate akutnu kritičnu bolest, primjerice otvorenu operaciju srca, operaciju u području trbuha (abdomena), višestruke neočekivane ozljede ili akutno zatajenje disanja
 • ako ste prestali rasti (epifize su zatvorene) i nemate nedostatak hormona rasta.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Norditropin NordiFlex

 • ako imatešećernu bolest
 • ako ste ikad imali rak ili neku drugu vrstu tumora
 • ako imate opetovaneglavobolje, probleme s vidom, mučninu ili ako se javipovraćanje
 • ako Vam je poremećena funkcija štitne žlijezde
 • ako počnete šepati ili se javi bol u donjem dijelu leđa, jer to mogu biti znakovi zakrivljene kralježnice (skolioza)
 • ako imate više od 60 godina, ili ste bili liječeni somatropinom u odrasloj dobi dulje od 5 godina, jer je iskustvo ograničeno
 • ako imate bubrežnu bolest, jer liječnik treba nadzirati funkciju bubrega
 • ako ste na nadomjesnoj terapiji glukokortikoidima, redovito se savjetujte s liječnikom jer će Vam možda biti potrebno prilagoditi dozu glukokortikoida.

Drugi lijekovi i Norditropin NordiFlex

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Posebice, obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koji od dolje navedenih lijekova. Liječnik će možda trebati prilagoditi Vašu dozu lijeka Norditropin NordiFlex ili drugih lijekova:

 • glukokortikoide – na visinu u odrasloj dobi može utjecati istodobna primjena lijeka Norditropin NordiFlex i glukokortikoida
 • ciklosporin (imunosupresiv) – možda će biti potrebno prilagoditi dozu
 • inzulin – možda će biti potrebno prilagoditi dozu
 • hormon štitnjače – možda će biti potrebno prilagoditi dozu
 • gonadotropin (hormon koji stimulira spolne žlijezde) – možda će biti potrebno prilagoditi dozu
 • antikonvulzive – možda će biti potrebno prilagoditi dozu
 • estrogen koji uzimate kroz usta ili drugi spolni hormoni.

Trudnoća i dojenje

Uporaba lijekova koji sadrže somatropin ne preporučuje se u žena reproduktivne dobi koje ne koriste kontracepciju.

 • Trudnoća. Prestanite s liječenjem i recite liječniku ukoliko zatrudnite za vrijeme liječenja s lijekom Norditropin NordiFlex.
 • Dojenje. Ne primjenjujte Norditropin NordiFlex tijekom dojenja jer somatropin može prijeći u mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

Norditropin NordiFlex ne utječe na rad sa strojevima ili na sposobnost sigurnog upravljanja vozilima.

3. Kako primjenjivati Norditropin NordiFlex

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza

Doza za djecu ovisi o tjelesnoj težini i površini tijela. Kasnije u životu doza ovisi o visini, tjelesnoj težini, spolu i osjetljivosti na hormon rasta i prilagođava se sve do odgovarajuće doze.

 • U djece sa smanjenim stvaranjem ili nedostatkom hormona rasta:
  uobičajena je doza 0,025 do 0,035 mg po kilogramu tjelesne težine na dan ili 0,7 do 1,0 mg po m2 površine tijela na dan.
 • U djece s Turnerovim sindromom:
  uobičajena je doza 0,045 do 0,067 mg po kilogramu tjelesne težine na dan ili 1,3 do 2,0 mg po m2 površine tijela na dan.
  U djece s bolesti bubrega:
  uobičajena je doza 0,050 mg po kilogramu tjelesne težine na dan ili 1,4 mg po m2 površine tijela na dan.
 • U djece rođene male za gestacijsku dob (SGA):
  uobičajena doza je 0,035 mg po kilogramu tjelesne težine na dan ili 1,0 mg po m2 površine tijela na dan, do postizanja konačne visine. (U kliničkim ispitivanjima s niskom djecom koja su rođena mala za gestacijsku dob uobičajene doze bile su 0,033 i 0,067 mg po kilogramu tjelesne težine na dan).
 • U odraslih sa smanjenim stvaranjem ili nedostatkom hormona rasta:
  ako se nedostatak hormona rasta nastavi nakon završetka rasta, liječenje je potrebno nastaviti.
  Uobičajena početna doza je 0,2 do 0,5 mg na dan. Doza će se prilagođavati sve dok ne bude odgovarajuća. Ukoliko se nedostatak hormona rasta pojavi u odrasloj dobi, uobičajena početna doza je 0,1 do 0,3 mg na dan. Liječnik će dozu povećavati svakoga mjeseca sve dok ne bude odgovarajuća. Uobičajena maksimalna doza iznosi 1,0 mg na dan.

Kada primijeniti Norditropin NordiFlex

Injicirajte dnevnu dozu u kožu svaku večer, neposredno prije spavanja.

Kako primijeniti Norditropin NordiFlex

Norditropin NordiFlex otopina hormona rasta nalazi se u jednokratnoj, višedoznoj napunjenoj brizgalici od 1,5 ml.

Cjelovite upute kako koristiti Norditropin NordiFlex brizgalicu nalaze se na poleđini ove upute. Ključne upute za korištenje su:

 • Prije uporabe provjerite otopinu tako da okrenete brizgalicu naopako jedanput ili dvaput. Nemojte upotrijebiti brizgalicu ako je otopina mutna ili je promijenila boju.
 • Norditropin NordiFlex brizgalica namijenjena je za uporabu s jednokratnim iglama NovoFine ili NovoTwist, duljine do 8 mm.
 • Za primjenu svake injekcije uvijek upotrijebite novu iglu.
 • Mijenjajte mjesta injiciranja kako ne biste oštetili kožu.
 • Kako biste osigurali primjenu ispravne doze i kako ne biste injicirali zrak, provjerite protok hormona rasta (tzv. „priprema“ brizgalice) prije primjene prve injekcije iz nove brizgalice Norditropin NordiFlex. Nemojte koristiti brizgalicu ako se na vrhu igle nije pojavila kapljica otopine hormona rasta.
 • Nemojte dijeliti Vašu Norditropin NordiFlex brizgalicu ni s kim.

Koliko ćete dugo trebati liječenje

 • Djeca koja imaju poremećaj rasta zbog Turnerova sindroma, bolesti bubrega ili zbog toga što su rođena mala za svoju gestacijsku dob (SGA): Liječnik će Vam preporučiti da nastavite liječenje sve dok ne prestanete rasti.
 • Djeca ili adolescenti kojima nedostaje hormon rasta: Liječnik će Vam preporučiti da nastavite liječenje i u odrasloj dobi.
 • Nemojte prestati s primjenom lijeka Norditropin NordiFlex prije nego što se o tome posavjetujete sa svojim liječnikom.

Ako primijenite više lijeka Norditropin NordiFlex nego što ste trebali

Recite svom liječniku ako injicirate previše somatropina. Dugotrajna primjena prevelike doze može uzrokovati poremećen rast i grube crte lica.

Ako ste zaboravili primijeniti Norditropin NordiFlex

Sljedeću dozu primijenite kao i obično, u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati Norditropin NordiFlex

Nemojte prestati s primjenom lijeka Norditropin NordiFlex prije nego što se o tome posavjetujete sa svojim liječnikom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Nuspojave opažene u djece i odraslih (nepoznata učestalost):

 • Osip, piskanje pri disanju, otečene vjeđe, lice ili usne, potpuni kolaps. Bilo što od navedenog može biti znak alergijskih reakcija.
 • Glavobolja, problemi s vidom, mučnina povraćanje. To mogu biti znakovi povećanog tlaka u mozgu.
 • Razina tiroksina u serumu može se smanjiti.
 • Hiperglikemija (povišene razine glukoze u krvi).

Ako se kod Vas pojavi bilo što od navedenoga, posjetite liječnika što je moguće prije. Prestanite primjenjivati Norditropin NordiFlex dok Vam liječnik ne kaže da možete nastaviti s liječenjem.

U rijetkim slučajevima tijekom liječenja lijekom Norditropin zabilježen je razvoj protutijela na somatropin.

Prijavljene su povišene razine jetrenih enzima.

U bolesnika liječenih somatropinom (djelatna tvar u lijeku Norditropin NordiFlex) prijavljeni su slučajevi leukemije i ponovne pojave tumora mozga, iako nema dokaza da je za to odgovoran somatropin.

Ukoliko mislite da imate bilo koju od tih bolesti, razgovarajte s liječnikom.

Dodatne nuspojave u djece:

Manje česte (mogu se javiti u do 1 na 100 djece):

 • glavobolja
 • crvenilo, svrbež i bol na području injiciranja.

Rijetke (mogu se javiti u do 1 na 1000 djece):

 • osip
 • bol u mišićima i zglobovima
 • oticanje šaka i stopala zbog zadržavanja tekućine.

U rijetkim slučajevima, u djece koja su primjenjivala Norditropin NordiFlex javila se bol u kuku i koljenu ili su počela šepati. Ti simptomi mogu biti uzrokovani bolešću koja pogađa gornji dio bedrene kosti (Legg-Calvéova bolest) ili zbog toga što je vršak kosti iskliznuo s hrskavice (poskliz epifize glave bedrene kosti), što ne mora biti uzrokovano lijekom Norditropin NordiFlex.

Tijekom kliničkih ispitivanja u djece s Turnerovim sindromom, zapaženo je nekoliko slučajeva povećanog rasta šaka i stopala u usporedbi s visinom.

Tijekom kliničkih ispitivanja u djece s Turnerovim sindromom uočeno je da visoke doze lijeka Norditropin vjerojatno mogu povećati rizik pojave infekcija uha.

Ako bilo koja od tih nuspojava postane ozbiljna ili ako primijetite nuspojave koje nisu navedene u ovoj uputi, obavijestite o tome svog liječnika ili ljekarnika jer će možda trebati smanjiti dozu lijeka.

Dodatne nuspojave u odraslih:

Vrlo česte (mogu se javiti u više od 1 na 10 odraslih osoba):

 • oticanje šaka i stopala zbog zadržavanja tekućine.

Česte (mogu se javiti u do 1 na 10 odraslih osoba):

 • glavobolja
 • osjećaj puzanja po koži (mravinjanje) i utrnulost ili bol ponajviše u prstima
 • bol u zglobovima i ukočenost, bol u mišićima.

Manje česte (mogu se javiti u do 1 na 100 odraslih osoba):

 • šećerna bolest tipa 2
 • sindrom karpalnoga kanala, trnci i bol u prstima i šakama
 • svrbež (može biti intenzivan) i bol u području injiciranja
 • ukočenost mišića.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Norditropin NordiFlex

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza „EXP/“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nekorištene brizgalice Norditropin NordiFlex čuvati u hladnjaku (2°C-8°C) u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti. Ne zamrzavati ni izlagati toplini.

Tijekom uporabe brizgalice Norditropin NordiFlex 5 mg/1,5 ml možete je ili:

 • čuvati do 4 tjedna u hladnjaku (2°C-8°C), ili
 • čuvati do 3 tjedna na sobnoj temperaturi (ispod 25°C).

Ne nastavljajte s uporabom brizgalica Norditropin NordiFlex ako su bile zamrznute ili izložene visokim temperaturama.

Ne upotrebljavajte brizgalice Norditropin NordiFlex ako je otopina hormona rasta u njima mutna ili je promijenila boju.

Norditropin NordiFlex brizgalicu uvijek čuvajte bez pričvršćene igle.

Uvijek vratite zatvarač brizgalice na Norditropin NordiFlex napunjenu brizgalicu kad je ne koristite. Za primjenu svake injekcije uvijek upotrijebite novu iglu.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Norditropin NordiFlex sadrži

 • Djelatna tvar je somatropin.
 • Drugi sastojci su manitol, histidin, poloksamer 188, fenol, voda za injekciju, kloridna kiselina i natrijev hidroksid.

Kako Norditropin NordiFlex izgleda i sadržaj pakiranja

Norditropin NordiFlex je bistra i bezbojna otopina za injekciju u jednokratnoj, višedoznoj napunjenoj brizgalici od 1,5 ml.

Norditropin NordiFlex 5 mg/1,5 ml
1 ml otopine sadrži 3,3 mg somatropina.
1 mg somatropina odgovara 3 IU somatropina.

Norditropin NordiFlex 10 mg/1,5 ml
1 ml otopine sadrži 6,7 mg somatropina.
1 mg somatropina odgovara 3 IU somatropina.

Norditropin NordiFlex 15 mg/1,5 ml
1 ml otopine sadrži 10 mg somatropina.
1 mg somatropina odgovara 3 IU somatropina.

Norditropin NordiFlex dostupan je u tri jačine:
5 mg/1,5 ml, 10 mg/1,5 ml i 15 mg/1,5 ml (što odgovara 3,3 mg/ml, 6,7 mg/ml i 10 mg/ml).

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač:

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd, Danska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku:

Novo Nordisk Hrvatska d.o.o.
Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 17
10 020 Zagreb, Hrvatska
Tel: 01/6651-900

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod sljedećim nazivima:

Austrija, Belgija, Danska, Finska, Irska, Italija, Luksemburg, Portugal, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo: Norditropin NordiFlex 5 mg/1,5 ml

Francuska: Norditropine NordiFlex 5 mg/1,5 ml

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ostali izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

7. Upute za uporabu brizgalice Norditropin NordiFlex 5 mg/1,5 ml

Prije uporabe brizgalice Norditropin NordiFlex pozorno pročitajte ove upute.

 • Norditropin NordiFlex 5 mg/1,5 ml je višedozna napunjena brizgalica s otopinom ljudskog hormona rasta.
 • Izbornik doze možete koristiti za odabir doze u rasponu od 0,025 do 1,50 mg, u odmjernim koracima od po 0,025 mg. Vaš liječnik će odlučiti koja je ispravna doza za Vas.
 • Norditropin NordiFlex je brizgalica namijenjena za uporabu s jednokratnim iglama NovoFine ili NovoTwist, duljine do 8 mm.
 • Provjerite naziv, jačinu i boju naljepnice na Vašoj Norditropin NordiFlex brizgalici kako biste bili sigurni da sadrži odgovarajuću jačinu hormona rasta.
 • Koristite brizgalicu samo ako je otopina hormona rasta u ulošku bistra i bezbojna.
 • Za primjenu svake injekcije uvijek upotrijebite novu iglu.
 • Uvijek provjerite protok prije prvog injiciranja iz svake nove brizgalice – vidjeti korak 3. Provjerite protok.
 • Nikada nemojte dijeliti svoju brizgalicu ili igle s drugim osobama jer može doći do prijenosa infekcije.
 • Uvijek čuvajte svoju brizgalicu i igle izvan pogleda i dohvata djece.
 • Osobe koje skrbe za bolesnika moraju biti vrlo oprezne pri rukovanju rabljenim iglama kako bi smanjile rizik od uboda iglom i prijenosa infekcije.
Norditropin NordiFlex

1. Provjerite brizgalicu

 • Provjerite naziv, jačinu i boju naljepnice na Vašoj Norditropin NordiFlex brizgalici kako biste bili sigurni da sadrži odgovarajuću jačinu hormona rasta.
 • Skinite zatvarač brizgalice[A].
 • Provjerite je li otopina u ulošku bistra i bezbojna, okrećući brizgalicu naopako jedanput ili dvaput.
 • Nemojte upotrijebiti brizgalicu ako je otopina u ulošku mutna ili je promijenila boju.
Norditropin NordiFlex

2. Pričvrstite iglu      

 • Uvijek upotrijebite novu iglu za svaku injekciju. Time se smanjuje rizik od onečišćenja, infekcije, istjecanja otopine, začepljenja igala i pogrešnog doziranja. Nikada nemojte saviti ili oštetiti iglu.
 • Otrgnite papirnatu naljepnicu s igle.
 • Navijte iglu ravno na brizgalicu [B]. Osigurajte da je igla čvrsto pričvršćena.

Igla ima dva zatvarača igle. Oba trebate skinuti:

 • Skinite vanjski zatvarač igle i sačuvajte ga za poslije kako biste ispravno skinuli iglu s brizgalice nakon injiciranja.
 • Skinite unutarnji zatvarač igle tako da povučete središnji vrh i bacite ga u otpad. 
Norditropin NordiFlex

3. Provjerite protok 

 • Prije primjene prve injekcije iz nove brizgalice, morate provjeriti protok kako biste osigurali primjenu ispravne doze i kako ne biste injicirali zrak:
  Odaberite 0,025 mg [C]. To je jedan „klik” nakon 0.0 na izborniku doze na kraju brizgalice.
               
Norditropin NordiFlex
 • Držite brizgalicu iglom okrenutom prema gore te nekoliko puta lagano kucnite prstom po vrhu brizgalice kako bi se mjehurići zraka skupili na vrhu [D].                   
 • Držite brizgalicu iglom okrenutom prema gore, do kraja pritisnite potisni gumb na kraju brizgalice [E]. Na vrhu igle pojavit će se kapljica otopine.
 • Ako se na vrhu igle nije pojavila kapljica, ponovite korake C do E dok se kapljica ne pojavi, a do 6 puta. Ako se i nakon toga kapljica ne pojavi, promijenite iglu i ponovite još jedanput korake C do E.
 • Nemojte koristiti brizgalicu ako se kapljica nije pojavila. Upotrijebite novu brizgalicu.
 • Uvijek provjerite protok prije primjene prve injekcije iz nove brizgalice. Ponovno provjerite protok ako Vam je brizgalica ispala ili ste njome udarili o tvrdu površinu ili sumnjate da je neispravna.
Norditropin NordiFlex
Norditropin NordiFlex

4. Odabir doze

 • Provjerite je li izbornik doze namješten na 0.0. Odaberite broj mg koji Vam je propisao Vaš liječnik [F].
 • Dozu možete povećati ili smanjiti okretanjem izbornika doze u jednom ili drugom smjeru. Kada okrećete izbornik doze unatrag, budite oprezni da ne pritisnete potisni gumb jer će tada otopina iscuriti. Ne možete odabrati dozu koja je veća od broja preostalih mg u brizgalici.
Norditropin NordiFlex

5. Injiciranje doze

 • Primijenite tehniku injiciranja koju Vam je pokazao liječnik ili medicinska sestra.
 • Mijenjajte mjesta injiciranja kako ne biste oštetili kožu.
 • Zabodite iglu pod kožu. Injicirajte dozu tako da potisni gumb pritisnete do kraja. Pazite da potisni gumb pritisnete samo tijekom injiciranja[G].
 • Držite potisni gumb pritisnutim do kraja i zadržite iglu pod kožom najmanje 6 sekundi. Tako ćete biti sigurni da ste primili cijelu dozu.
Norditropin NordiFlex

6. Uklanjanje igle

 • Pažljivo stavite vanjski zatvarač igle natrag na iglu, bez dodirivanja igle. Odvijte iglu te ju pažljivo bacite kako Vam je rekao Vaš liječnik ili medicinska sestra[H].
  Nikada nemojte vraćati unutarnji zatvarač igle nakon što ste ga prvi put skinuli s igle. Možete se slučajno ubosti na iglu.
 • Vratite zatvarač brizgalice nakon svake uporabe.
 • Nakon svakog injiciranja uvijek skinite i bacite iglu te čuvajte brizgalicu bez pričvršćene igle. Time se smanjuje rizik od onečišćenja, infekcije, istjecanja otopine, začepljenja igala i pogrešnog doziranja.
 • Praznu brizgalicu pažljivo bacite kako Vam je rekao Vaš liječnik ili medicinska sestra i u skladu s lokalnim propisima.
 • Osobe koje skrbe za bolesnika moraju biti vrlo oprezne pri rukovanju rabljenim iglama – kako bi smanjile rizik od uboda iglom i prijenosa infekcije.
Norditropin NordiFlex

7. Održavanje

 • Vašom Norditropin NordiFlex brizgalicom mora se oprezno rukovati.
 • Brizgalicu nemojte ispuštati ili udarati njome o tvrdu površinu. Ako Vam ispadne ili sumnjate da je neispravna, uvijek navijte novu iglu i provjerite protok prije injiciranja.
 • Ne pokušavajte ponovno napuniti Vašu brizgalicu – to je napunjena brizgalica.
 • Nemojte pokušavati popraviti Vašu brizgalicu niti ju rastaviti.
 • Zaštitite Vašu brizgalicu od prašine, nečistoće, zamrzavanja i direktne sunčeve svjetlosti.
 • Ne perite, ne namačite i ne podmazujte Vašu brizgalicu Ako je potrebno brizgalicu očistite s vlažnom krpicom s blagim deterdžentom.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu