Uputa o lijeku – Gattart 680 mg/80 mg tablete za žvakanje

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
 • Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi

 1. Što je GATTART i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati GATTART
 3. Kako uzimati GATTART
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati GATTART
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je GATTART i za što se koristi

GATTART tablete su antacid s okusom mente koje neutraliziraju želučanu kiselinu. GATTART se koristi za liječenje žgaravice i povezanih simptoma, npr. problema sa želucem i vraćanje kiseline iz želuca u usta.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

2. Što morate znati prije nego uzmete GATTART

Nemojte uzimati GATTART:

 • ako ste alergični na kalcijev karbonat, magnezijev subkarbonat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.);
 • ako imate visoke razine kalcija ili niske razine fosfata u krvi;
 • ako imate visoke razine kalcija u mokraći ili bubrežne kamence;
 • ako imate tešku bolest bubrega.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od navedenog na Vas, razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete ovaj lijek:

 • ako imate blagu ili umjerenu bolest bubrega jer je potrebno provoditi redovite krvne pretrage.

Nemojte prekoračiti navedenu dozu i nemojte uzimati ovaj lijek dulje od 7 dana bez savjetovanja s liječnikom. Kao i s drugim antacidnim lijekovima, uzimanje ovih tableta može prikriti simptome drugih, ozbiljnijih, osnovnih medicinskih stanja tako da morate izbjegavati produljenu uporabu ovog lijeka.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek ne preporučuje se za djecu mlaÏu od 12 godina.

Drugi lijekovi i GATTART

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ako uzimate bilo koje od sljedećih lijekova, razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja lijeka GATTART jer on može utjecati na djelovanje tih lijekova:

 • tetracikline i kinolone (antibiotici);
 • levotiroksin (hormon štitnjače);
 • eltrombopag (koristi se za poticanje stvaranja krvnih pločica – trombocita);
 • digoksin (koristi se za liječenje nekih bolesti srca);
 • tiazidske diuretike (tablete za izmokravanje za liječenje zadržavanja tekućine i visokog krvnog tlaka);
 • fluoride (za prevenciju zubnog karijesa);
 • fosfate (za čišćenje crijeva prije kirurškog zahvata);
 • nadomjeske željeza.

Za najveću korist od svih lijekova koji se uzimaju, uzmite GATTART najmanje 4 sata prije ili nakon uzimanja eltrombopaga (koji se koristi za poticanje stvaranja krvnih pločica – trombocita) te 1 do 2 sata nakon uzimanja bilo kojih drugih lijekova.

GATTART s hranom i pićem

Izbjegavajte uzimanje ovog lijeka s velikim količinama mlijeka ili mliječnih proizvoda.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ove tablete mogu se uzimati tijekom trudnoće i dojenja ako se primjenjuju prema uputama.

3. Kako uzimati GATTART

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Odrasli i adolescenti (stariji od 12 godina): u slučaju žgaravice i povezanih simptoma (navedenih u dijelu 1.) sažvakati ili otopiti u ustima 1 do 2 tablete, najbolje sat vremena nakon obroka i prije spavanja.

Nemojte uzeti više od 11 tableta na dan.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

Izbjegavajte produljenu uporabu ovog lijeka.

Primjena u djece i adolescenata

Ovaj lijek se ne preporučuje za djecu mlađu od 12 godina.

Ako uzmete više tableta GATTART nego što ste trebali

Pijte puno vode i obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Simptomi predoziranja uključuju mučninu i povraćanje, zatvor i slabost mišića.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Nuspojave se vjerojatno neće javiti pri preporučenoj dozi. Ako osjetite sljedeće nuspojave, prekinite liječenje i odmah potražite liječnički savjet.

Prijavljene su rijetke alergijske reakcije na sastojke ovog lijeka, primjerice osipi, svrbež, poteškoće s disanjem i oticanje lica, usta ili grla i anafilaktički šok (anafilaktički šok je teška iznenadna alergijska reakcija čiji su simptomi nizak krvni tlak, šok, lupanje srca, poteškoće s disanjem, bronhospazam, kožne reakcije, bol u trbuhu ili grčevi, povraćanje i proljev).

Dugotrajna primjena visokih doza može uzrokovati povišene razine kalcija i magnezija u krvi, osobito u osoba s bubrežnim bolestima. Simptomi mogu uključivati: mučninu, povraćanje, smetnje u želucu, proljev, umor, slabost mišića, glavobolju, probleme s bubrezima i poremećen osjet okusa. U iznimnim slučajevima, dugotrajna primjena visokih doza može uzrokovati mliječno-alkalni sindrom koji može uzrokovati povišene razine kalcija.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati GATTART

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage. Lijek ne zahtijeva čuvanje na odreÏenoj temperaturi. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što GATTART sadrži

 • Djelatne tvari su kalcijev karbonat i teški magnezijev subkarbonat.

Jedna tableta za žvakanje sadrži 680 mg kalcijevog karbonata i 80 mg teškog magnezijevog subkarbonata.

 • Drugi sastojci su: bezvodni koloidni silicijev dioksid, prethodno gelirani škrob, kopovidon, ksilitol (E967), djelomično supstituirana hidroksipropilmetilceluloza LH-11, aroma mente SD (aromatični pripravci; prirodne aromatične tvari – pulegon, mentofuran; maltodekstrin i arapska guma (E414)), aroma L-mentola u prahu (aromatične tvari, arapska guma (E414)), talk i magnezijev stearat.

Kako GATTART izgleda i sadržaj pakiranja

GATTART tablete za žvakanje su četvrtaste, bijele do gotovo bijele bikonkavne tablete zaobljenih rubova. Dimenzije tableta su: duljina 15 mm, širina 15 mm i debljina 3,9 do 4,3 mm.

Tablete su pakirane u blisteru na istiskivanje PVC/PVDC/Àl, a svaki sadrži 8 tableta. Kartonska kutija sadrži 16, 24 ili 48 tableta za žvakanje i uputu o lijeku.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoðač

Alkaloid – INT d.o.o.
Šlandrova ulica 4
1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija
Tel: +386 1 300 42 90
Fax: +386 1 300 42 91
e-mail: info@alkaloid.si

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku Alkaloid d.o.o.

Ulica grada Vukovara 226 F
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 6311 920
Fax: +385 1 6311 922
e-mail: alkaloid@alkaloid.hr

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i u specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu