Trajenta tablete (5mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

U ovoj uputi:

 1. Što je Trajenta i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Trajentu
 3. Kako uzimati Trajentu
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Trajentu
 6. Sadržaj pakiranja i dodatne informacije

1. Što je Trajenta i za što se koristi

Trajenta sadrži djelatnu tvar linagliptin koja pripada skupini lijekova koji se nazivaju “oralni antidijabetici”.

Oralni antidijabetici se primjenjuju u liječenju visoke razine šećera u krvi. Oni djeluju tako da pomažu tijelu u smanjenju razine šećera u krvi.

Trajenta se primjenjuje u dijabetesu tipa 2 kod odraslih osoba, ako se bolest ne može odgovarajuće kontrolirati jednim oralnim antidijabetikom (metformin ili sulfonilureja), ili samo prehranom i fizičkom aktivnošću.

Trajenta se može primjenjivati u kombinaciji s drugim antidijabeticima (inzulin, metformin ili sulfonilureje, npr. glimepirid, glipizid).

Važno je slijediti preporuke o prehrani i fizičkoj aktivnosti koje Vam je dao liječnik ili medicinska sestra.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Trajentu

Nemojte uzimati Trajentu:

 • ako ste alergični na linagliptin ili neku od pomoćnih tvari lijeka (navedene u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Provjerite s liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom prije primjene Trajente ako:

 • imate dijabetes tipa 1 (Vaše tijelo ne stvara inzulin) ili dijabetičku ketoacidozu (komplikacija dijabetesa s visokim vrijednostima šećera u krvi, brzim gubitkom težine, mučninom ili povraćanjem). Trajenta se ne smije primjenjivati u liječenju ovih stanja;
 • uzimate antidijabetik poznat kao ‘sulfonilureja’ (npr. glimepirid, glipizid), liječnik će Vam možda sniziti dozu sulfonilureje, ako ju uzimate u kombinaciji s Trajentom kako bi se izbjegle preniske razine šećera u krvi;
 • ste imali alergijske reakcije na neke druge lijekove koje uzimate radi kontrole količine šećera u krvi.

Dijabetička oštećenja kože su česta komplikacija u dijabetesu. Savjetuje Vam se slijediti preporuke za njegu kože i stopala koje su Vam dali liječnik ili medicinska sestra.

Djeca i adolescenti

Trajenta se ne preporučuje djeci i adolescentima ispod 18 godina.

Starije osobe

Iskustvo s osobama starijima od 80 godina je ograničeno.

Drugi lijekovi i Trajenta

Obavijestite liječika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali, ili biste mogli uzimati druge lijekove.

Osobito je važno obavijestiti liječnika ako primjenjujete lijekove koji sadrže neku od sljedećih djelatnih tvari:

 • karbamazepin, fenobarbital, ili fenitoin. Oni se mogu primjenjivati u kontroli (epileptičkih) napadaja ili kronične boli.
 • Ovo je antibiotik koji se primjenjuje u liječenju infekcija kao što je tuberkuloza.

Trudnoća i dojenje

Posavjetujte se s liječnikom prije početka primjene lijeka ako ste trudni ili dojite, ili biste mogli biti trudni, ili planirate trudnoću.

Preporučuje se izbjegavanje primjene Trajente ako ste trudni. Nije poznato je li Trajenta štetna za nerođeno dijete.

Nije poznato prelazi li Trajenta u majčino mlijeko.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

Trajenta nema utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

Uzimanje Trajente u kombinaciji s lijekovima koji se nazivaju sulfonilureje i/ili inzulina može dovesti do pretjerano niskih vrijednosti šećera u krvi (hipoglikemija), što može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima bez čvrstog uporišta.

3. Kako uzimati Trajentu

Uvijek uzimajte Trajentu točno prema liječničkim uputama. Ako niste sigurni, potrebno je provjeriti s liječnikom ili ljekarnikom.

Uobičajena doza Trajente je jedna tableta 5 mg jedanput dnevno.

Trajentu možete uzimati sa ili bez hrane.

Liječnik Vam može propisati Trajentu u kombinaciji s drugim oralnim antidijabetikom. Upamtite da se svi lijekovi uzimaju prema uputama liječnika kako bi se postigao maksimalan rezultat za Vaše zdravlje.

Ako ste uzeli više Trajente nego što ste trebali

Ako uzmete više Trajente nego ste trebali, odmah se javite liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Trajentu

Ako ste zaboravili uzeti dozu Trajente, uzmite ju čim se sjetite. Međutim, ako je uskoro vrijeme za sljedeću dozu, preskočite propuštenu dozu.

Ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadomjestili zaboravljenu. Nikada ne uzimajte dvije doze u istom danu.

Ako prestanete uzimati Trajentu

Ne prekidajte uzimanje Trajente bez prethodne konzultacije s liječnikom. Razina šećera u krvi se može povećati ako prestanete s uzimanjem Trajente.

Ako imate dodatna pitanja o primjeni ovog lijeka, upitajte liječnika, ljekarnika, ili medicinsku sestru.

4. Moguće nuspojave

Poput svih lijekova, ovaj lijek može izazvati nuspojave, iako se neće javiti kod svih osoba.

Neki simptomi zahtijevaju trenutno medicinsko zbrinjavanje

Potrebno je prekinuti uzimanje Trajente i odmah se javiti liječniku ako imate sljedeće simptome niske razine šećera u krvi:

 • drhtanje, znojenje, tjeskoba, zamućeni vid, trnci usana, bljedilo, promjena raspoloženja ili konfuzija (hipoglikemija).
 • Hipoglikemija (učestalost; vrlo često, može se javiti kod više od 1 na 10 osoba) je prepoznata kao nuspojava kombinacije Trajente uz metformin i uz sulfonilureju.
 • Neki bolesnici su imali alergijske reakcije (preosjetljivost; učestalost nije poznata), koje mogu biti ozbiljne, uključujući osip, koprivnjaču i otečenost lica, usana, jezika i grla koji mogu izazvati tegobe u disanju ili gutanju (angioedem, urtikarija) te piskanje i nedostatak zraka (bronhalna hiperreaktivnost).
 • Neki bolesnici su imali upalu gušterače (pankreatitis, učestalost nije poznata, ne može se utvrditi iz dostupnih podataka). Javite se liječniku ako osjećate tešku i stalnu bol u trbuhu, sa ili bez povraćanja, jer bi to mogao biti znak pankreatitisa.

Pojedini bolesnici su imali sljedeće nuspojave u razdoblju primjene monoterapije Trajentom:

Manje često (može se javiti kod do 1 na 100 osoba):

 • upala nosa ili grla (nazofaringitis)
 • kašalj
 • povišene vrijednosti enzima amilaze u krvi

Nije poznato (učestalost se ne može utvrditi iz dostupnih podataka):

 • alergijske reakcije (preosjetljivost).

Pojedini bolesnici su imali sljedeće nuspojave u razdoblju primjene Trajente i metformina:

Manje često:

 • upala nosa ili grla (nazofaringiutis)
 • alergijske reakcije (preosjetljivost)
 • kašalj

Pojedini bolesnici imali su sljedeće nuspojave u razdoblju primjene Trajente i inzulina:

Manje često:

 • upala nosa ili grla (nazofaringitis)
 • kašalj
 • pankreatitis
 • konstipacija
 • povišene vrijednosti enzima amilaze u krvi

Nije poznato:

 • alergijske reakcije (preosjetljivost).

Pojedini bolesnici su imali sljedeće nuspojave u razdoblju primjene Trajente, metformina i sulfonilureje:

Nije poznato:

 • upala nosa ili grla (nazofaringitis)
 • alergijske reakcije (preosjetljivost)
 • kašalj
 • povišene vrijednosti enzima u krvi amilaze.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, obavijestite liječnika, ljekarnika, ili medicinsku sestru.

Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

5. Kako čuvati Trajentu

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na blisteru i kutiji iza „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Ne uzimajte Trajentu ako je pakiranje oštećeno ili se vidi da je bilo otvarano.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere će pomoći u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i dodate informacije

Što Trajenta sadrži

 • Djelatna tvar je linagliptin

Jedna filmom obložena tableta (tableta) sadrži 5 mg linagliptina.

 • Pomoćne tvari su

Jezgra tablete: manitol, prethodno gelirani škrob, kukuruzni škrob, kopovidon, magnezijev stearat

Ovojnica tablete: hipromeloza, titanijev dioksid (E171), talk, makrogol, crveni željezov oksid (E172)

Kako Trajenta izgleda i sadržaj pakiranja

Trajenta 5 mg tablete su okrugle, svijetlocrvene filmom obložene tablete, promjera 8 mm s utisnutom oznakom “D5” na jednoj te logom Boehringer Ingelheim na drugoj strani.

Trajenta je dostupna u perforiranim blisterima od aluminij/PVC/polivinilacetat kopolimer-akrilata djeljivim na jedinične doze. Veličine pakovanja su 30 x 1, 90 x 1 tableta.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o. Radnička 40-5 10 000 Zagreb Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka:

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Prestanite jesti slatko

Ocijenite članak

5 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Trajenta tablete (5mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.