Salbutamol tablete (2mg) – Uputa o lijeku

Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu.

 • Uputu sačuvajte jer će te ju vjerojatno željeti ponovno čitati.
 • U ovoj su uputi sadržane važne informacije o lijeku Salbutamol 2 mg tablete. Ukoliko o svojoj bolesti ili o lijeku koji uzimate, želite saznati nešto više, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj lijek je propisan Vama. Nemojte ga davati drugim osobama. Može im naštetiti, čak i onda ako su njihovi simptomi isti kao i Vaši.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Sadržaj upute:

 1. Što su Salbutamol tablete i za što se koriste?
 2. Prije nego počnete uzimati Salbutamol tablete
 3. Kako uzimati Salbutamol tablete?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Salbutamol tablete?
 6. Dodatne informacije

1. Što su Salbutamol tablete i za što se koriste?

Salbutamol Pliva 2 mg tablete pripadaju skupini lijekova koji se nazivaju selektivni agonisti 2-adrenergičnih receptora.

Salbutamol Pliva 2 mg tablete koriste se kao bronhodilatator za olakšanje reverzibilnog bronhospazma (suženja dišnih puteva) u svim oblicima bronhalne astme.

2. Prije nego počnete uzimati Salbutamol tablete

Nemojte uzimati Salbutamol tablete:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na simpatomimetike ili na bilo koji sastojak ovog lijeka

Iako se intravenski salbutamol (djelatna tvar Salbutamol Pliva 2 mg tableta) te povremeno salbutamol u obliku tableta i čepića koristi kod prijevremenog poroda, nekompliciranog stanjima kao što su placenta praevia (predležeća posteljica), krvarenje i toksemija trudnoći, svi oblici salbutamola se ne bi smjeli koristiti u slučaju prijetećeg pobačaja.

Budite oprezni s Salbutamol tabletama:

Liječenje astme treba provoditi postepeno, a pacijente redovito klinički pratiti i provoditi testove plućne funkcije.

Bronhodilatatori ne bi smjeli biti jedini ili glavni lijekovi u liječenju bolesnika s teškom i nestabilnom astmom.

Teška astma zahtijeva redovito praćenje, uključujući testove ispitivanja plućne funkcije, obzirom da u tih bolesnika postoji rizik od teških napadaja pa čak i smrti.

Kod takvih bi bolesnika liječnici bi trebali razmotriti primjenu oralnih kortikosteroida i/ili primjenu maksimalnih preporučenih doza inhalatornih kortikosteroida.

Zatražite medicinski savjet ako liječenje s Salbutamol Pliva 2 mg tabletama postane manje učinkovito.

Doza i učestalost primjene se smiju povisiti isključivo na savjet liječnika

Ako uzimate Salbutamol Pliva 2 mg tablete možete također koristiti kratkodjelujuće inhalatorne bronhodilatatore, kako bi olakšali simptome.

Povećana upotreba bronhodilatatora, posebice inhalatornih kratkodjelujućih β2-agonista zbog olakšavanja simptoma, ukazuje na oslabljenu kontrolu astme.

Potražite medicinsku pomoć ako liječenje kratkodjelujućim bronhodilatatorima postane manje učinkovito ili ako trebaju više inhalacija nego obično.

U tim slučajevima je potrebno razmotriti povećanje protuupalne terapije (veće doze inhalatornih kortikosteroida ili uvođenje oralnih kortikosteroida). Teška egzacerbacija (pogoršanje) astme se liječi na uobičajeni način.

Ako je uobičajeni učinak Salbutamol Pliva 2 mg tableta smanjen ili je kraće trajanje djelovanje, ne povećavajte dozu i učestalost uzimanja tableta, prije nego što se posavjetujte s liječnikom.

Učinci na srce i krvne žile zabilježeni su pri primjeni simpatomimetika, uključujući i Salbutamol Pliva tablete.

Postoje dokazi o ishemiji (smanjen protok krvi) srčanog mišića povezanoj s primjenom salbutamola, a zabilježeni su tijekom postmarketinškog praćenja i u literaturi.

Ako imate tešku srčanu bolest (npr. ishemijska bolest srca, aritmija ili teško zatajenje srca), a uzimate Salbutamol Pliva 2 mg tablete, obratite se liječniku ukoliko osjetite bol u prsima ili druge simptome pogoršanja srčane bolesti.

Pažnju treba obratiti na simptome kao što su dispneja (otežano disanje) i bol u prsima, budući da mogu biti srčanog ili respiratornog uzroka.

Salbutamol Pliva 2 mg tablete trebate primjenjivati s oprezom ako bolujete od tireotoksikoze (prekomjerne koncentracije hormona štitnjače u krvi).

Tijekom uporabe 2-agonista može nastati potencijalno opasna hipokalemija (sniženje kalija u krvi), uglavnom pri primjeni parenteralnih i nebulizirajućih oblika.

Poseban se oprez savjetuje u liječenju akutne, teške astme jer ovaj učinak može biti pojačan hipoksijom ili istovremenom primjenom derivata ksantina, steroida ili diuretika.

U tim slučajevima potrebno je pratiti serumske vrijednosti kalija.

Kao što je slučaj i s ostalim 2-agonistima, Salbutamol Pliva 2 mg tablete mogu uzrokovati reverzibilne metaboličke promjene kao što je povišenje razine glukoze u krvi.

Kod dijabetičara je opisana nemogućnost kompenzacije kod povećanja glukoze u krvi, te je došlo do razvoja ketoacidoze. Istodobna primjena kortikosteroida može pojačati taj učinak.

Uzimanje drugih lijekova s Salbutamol tabletama

Lijekovi koji se zovu neselektivni β-blokatori, kao što je propranolol, ne bi se trebali propisivati zajedno. Kad se primjenjuju zajedno, β-blokatori i Salbutamol Pliva 2 mg tablete imaju antagonistički učinak.

Salbutamol Pliva 2 mg tablete nisu kontraindicirane kod bolesnika koji se liječe s inhibitorima monoaminooksidaze (MAOIs); ipak, učinak Salbutamol Pliva 2 mg tableta mogu promijeniti gvanetidin, rezerpin, metildopa i triciklički antidepresivi.

Molimo kažite liječniku ili ljekarniku ako uzimate, ili ste nedavno uzimali, bilo koji drugi lijek, uključujući one nabavljene bez recepta.

Trudnoća i dojenje

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Prije nego što počnete uzimati Salbutamol Pliva 2 mg tablete kažite liječniku ako ste trudni, ako pokušavate zatrudnjeti ili ako dojite.

Ako za vrijeme Salbutamol Pliva 2 mg tableta posumnjate da ste trudni, molimo da to odmah kažete liječniku.

Salbutamol Pliva 2 mg tablete se tijekom trudnoće mogu koristiti samo ako moguća korist za trudnicu nadmašuje moguću opasnost za plod.

Salbutamol se vjerojatno izlučuje u majčino mlijeko, a ne zna se da li salbutamol ima štetan utjecaj na novorođenče.

Stoga se upotreba Salbutamol Pliva 2 mg tableta kod dojilja preporučuje samo ako očekivana korist za majku nadmašuje potencijalni rizik za dijete.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije prijavljeno da će Salbutamol PLiva 2 mg tablete utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima..

Važna obavijest o nekim sastojcima Salbutamol tableta

Ovaj lijek sadržava laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Salbutamol tablete?

Salbutamol Pliva 2 mg tablete uvijek uzimajte točno onako kako Vam je rekao liječnik. Ako u nešto niste sigurni, provjerite s liječnikom ili ljekarnikom.

U nastavku su navedene uobičajene doze Salbutamol PLiva 2 mg tableta.

Odrasli

Uobičajena je doza 2 do 4 mg (1 do 2 tablete) 3 do 4 puta na dan. Ako je potrebno, pojedinačna doza se, ovisno o podnošljivosti, može postupno povećavati do najviše 8 mg.

Djeca

Djeca od 2 do 6 godina: uobičajena doza iznosi 1 do 2 mg (1/2 do 1 tableta) 3 do 4 puta na dan.

Djeca od 6 do 12 godina: uobičajena doza iznosi 2 mg (1 tableta) 3 do 4 puta na dan. Djeca starija od 12 godina: uobičajena doza iznosi 2 do 4 mg 3 do 4 puta na dan.

Stariji bolesnici i osobe osjetljive na simpatomimetike

U starijih i u osoba posebice osjetljivih na simpatomimetike uobičajeno je započeti s 2 mg

(1 tableta) 3 do 4 puta na dan. Ako ustreba, doza se individualno, ovisno o podnošljivosti, može postupno povećavati.

Ako uzmete više Salbutamol tableta nego što ste trebali

Odmah se javite liječniku ili hitnoj službi najbliže bolnice. Ne zaboravite sobom ponijeti ambalažu lijeka i sve preostale tablete.

Pri predoziranju se može javiti hipokalemija (sniženje razine kalija u serumu), ali i mučnina, povraćanje i hiperglikemija (povećanje razine šećera u krvi), osobito u djece.

Ako ste zaboravili uzeti Salbutamol tablete

Nemojte uzeti dvostruku dozu da nadoknadite onu zaboravljenu tabletu, već liječenje nastavite uzimanjem normalne doze u uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete uzimati Salbutamol tablete

Nemojte prestajati uzimati lijek, čak i ako osjećate da ste zdravi, osim ako Vam liječnik ne savjetuje da tako učinite.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Salbutamol Pliva 2 mg tableta obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi Salbutamol Pliva 2 mg tablete mogu izazvati nuspojave.

Niže su navedene nuspojave koje su podijeljene po organskim sustavima i učestalosti:

 • vrlo često (≥1/10)
 • često (≥1/100 i <1/10)
 • manje često (≥1/1000 i <1/100)
 • rijetko (≥1/10000 i <1/1000)
 • vrlo rijetko (<1/10000)
 • nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Vrlo česte i česte nuspojave su obično prijavljene u kliničkim ispitivanjima, a rijetke i vrlo rijetke su obično iz spontanih prijava.

Srčani poremećaji

Često:

 • tahikardija (ubrzanje srčanog ritma)
 • palpitacije (osjećaj jakog i ubrzanog rada srca).

Vrlo rijetko:

 • srčane aritmije uključujući fibrilaciju atrija, supraventrikularnu tahikardiju i ekstrasistole.

Nepoznato:

 • ishemija miokarda (smanjen protok krvi kroz srčani mišić) spontane prijave nakon stavljanja lijeka u promet te je učestalost nepoznata.

Poremećaji imunološkog sustava

Vrlo rijetko:

 • reakcije preosjetljivosti uključujući angioedem, urtikariju (koprivnjača), bronhospazam (suženje dišnih puteva), hipotenziju (sniženje krvnog tlaka) i kolaps.

Poremećaji metabolizma i prehrane

Rijetko:

 • hipokalemija (sniženje razine kalija).

Tijekom liječenja 2-agonistima može nastati potencijalno opasna hipokalemija.

Vrlo rijetko:

 • laktat acidoza (sniženje pH krvi zbog povećanja koncentracije mliječne kiseline)

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

Često:

 • mišićni grčevi

Vrlo rijetko:

 • osjećaj mišićne napetosti

Poremećaji živčanog sustava

Vrlo često:

 • tremor

Često:

 • glavobolja

Vrlo rijetko:

 • hiperaktivnost

Krvožilni poremećaji

Rijetko:

 • periferna vazodilatacija (širenje krvnih žila).

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Salbutamol tablete?

SALBUTAMOL PLIVA 2 MG TABLETE MORATE ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE.

Čuvati pri temperaturi do 25 °C.

Salbutamol Pliva 2 mg tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

6. Dodatne informacije

Što Salbutamol tablete sadrže?

Djelatna tvar je salbutamol.

Jedna tableta sadrži 2 mg salbutamola u obliku salbutamolsulfata.

Ostali sastojci su laktoza hidrat, kukuruzni škrob, škrob, prethodno geliran, magnezijev stearat.

Kako Salbutamol tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

Tableta.

Salbutamol Pliva 2 mg tablete su bijele, okrugle tablete glatkih površina, ukošenih rubova s oznakom PLIVA na jednoj strani.

Salbutamol Pliva 2 mg tablete dostupne su u pakovanju od 60 tableta (2×30) u blisteru, u kutiji.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

PLIVA HRVATSKA, d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 25 10 000 Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

PLIVA HRVATSKA, d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 25 10 000 Zagreb, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: salbutamol tablete, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu