Prinzide (20mg) – Uputa o lijeku

PRINZIDE 20 mg/12,5 mg tablete lizinopril/hidroklorotiazid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti  liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je PRINZIDE i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati PRINZIDE
 3. Kako uzimati PRINZIDE
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati PRINZIDE
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je PRINZIDE i za što se koristi

Lizinopril, djelatna tvar PRINZIDE tableta, pripada skupini lijekova koji se nazivaju inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE inhibitori). Hidroklorotiazid, druga djelatna tvar PRINZIDE tableta, pripada skupini lijekova koji se nazivaju diuretici (tablete za mokrenje).

Liječnik Vam je prepisao PRINZIDE tablete za liječenje hipertenzije (povišenog krvnog tlaka). Lizinopril, jedna od djelatnih tvari PRINZIDE tableta, djeluje tako da širi krvne žile i time olakšava srcu istiskivanje krvi u sve dijelove tijela. Hidroklorotiazid, druga djelatna tvar, djeluje na bubrege tako da propuštaju veću količinu vode i soli. Lizinopril i hidroklorotiazid zajedno pomažu pri snižavanju krvnog tlaka.

Obavijest za bolesnike s povišenim krvnim tlakom

Što je krvni tlak?

Tlak pod kojim srce istiskuje krv u sve dijelove tijela naziva se krvnim tlakom. Bez krvnoga tlaka krv ne bi protjecala Vašim tijelom. Normalan krvni tlak sastavni je dio dobroga zdravlja. Promjene krvnog tlaka tijekom dana ovise o aktivnosti, stresu i uzbuđenju.

Krvni se tlak izražava dvjema brojkama, na primjer 120/80. Prva brojka označava silu kojom se istiskuje krv kad se srce stegne, a druga brojka označava silu u vrijeme kad se srce, između dvaju otkucaja, opusti.

Što je povišeni krvni tlak (ili hipertenzija)?

Povišeni krvni tlak ili hipertenziju imate onda kada krvni tlak ostane visok i u vrijeme kad ste mirni i opušteni. Krvni se tlak povisi kada se krvne žile suze, pa je protjecanje krvi kroz njih otežano.

Kako ću znati da imam povišeni krvni tlak?

Obično ne postoje simptomi povišenoga krvnog tlaka. Mjerenje krvnog tlaka jedini je način kako možete saznati imate li hipertenziju. Stoga krvni tlak trebate redovito kontrolirati.

Zašto se povišeni krvni tlak (ili hipertenzija) mora liječiti?

Ako se ne liječi, povišeni krvni tlak može oštetiti životno važne organe poput srca i bubrega. Možete se osjećati dobro i biti bez ikakvih simptoma, a da hipertenzija ipak prouzroči moždani udar, srčani udar, zatajenje srca, zatajenje bubrega ili sljepoću. Povišeni krvni tlak mora se liječiti i regulirati uzimanjem lijekova kakav je i PRINZIDE.

Vaš će Vam liječnik reći koji je Vaš ciljani krvni tlak. Upamtite te brojke i pridržavajte se liječničkih uputa o tome kako taj tlak postići.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati PRINZIDE

Nemojte uzimati PRINZIDE ako:

 • ste alergični na djelatne tvari lizinopril i hidroklorotiazid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ste već prije uzimali lijek iz iste skupine kojoj pripada PRINZIDE (ACE inhibitori) i imali alergijsku reakciju praćenu otjecanjem lica, usana, jezika i/ili grla, pri čemu ste otežano gutali ili disali. Ne smijete uzimati PRINZIDE ni ako ste imali takve reakcije bez poznatog uzroka ili ako imate dijagnozu nasljednog ili urođenog angioedema.
 • ste preosjetljivi na druge derivate sulfonamida (Pitajte svoga liječnika ukoliko niste sigurni što su sulfonamidi.)
 • ne mokrite
 • imate narušenu funkciju bubrega
 • ste trudni više od tri mjeseca. Također je bolje da izbjegavate uzimanje lijeka PRINZIDE u ranoj trudnoći – vidi dio Trudnoća
 • ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren.

Ukoliko niste sigurni da li smijete uzimati PRINZIDE, obratite se svome liječniku.

Smatrate li da se nešto od spomenutoga odnosi na Vas, nemojte uzeti lijek. Razgovarajte s liječnikom i pridržavajte se dobivenih uputa.

Upozorenja i mjere opreza

Obavijestite svoga liječnika ako imate problema sa srcem, jetrom, gihtom (ulozima), ako idete na dijalizu ili ako uzimate diuretike (tablete za mokrenje) te ako ste nedavno obilno povraćali ili imali proljev. Također obavijestite svoga liječnika ako ste na odgovarajućoj prehrani kojom se ograničava unos soli, ako uzimate pripravke koji sadrže ili koji štede kalij, nadomjestke koji sadrže kalijeve soli, imate šećernu bolest ili probl eme s bubrezima što može dovesti do ozbiljnih problema zbog povišene razine kalija u krvi. U tim će slučajevima liječnik možda trebati prilagoditi dozu PRINZIDE tableta ili pozorno pratiti vašu razinu kalija u krvi. Obavijestite svoga liječnika ako imate šećernu bolest jer će zbog uzimanja tiazida možda biti potrebno prilagoditi dozu lijekova za šećernu bolest, uključujući inzulin.

Obavijestite svoga liječnika ako ste ikada imali alergijsku reakciju praćenu otjecanjem lica, usana, jezika i/ili grla, pri čemu ste otežano gutali ili disali.

Obavijestite svoga liječnika ako imate nizak krvni tlak (to možete osjetiti kao vrtoglavicu ili gubljenje svijesti, osobito kad stojite).

Prije kirurškog zahvata i anestezije (čak i one kod stomatologa) obavijestite liječnika ili stomatologa da uzimate PRINZIDE jer je moguć iznenadni pad krvnog tlaka, povezan s anestezijom.

Obavijestite svog liječnika ako mislite da ste trudni (ili planirate trudnoću). Uzimanje lijeka PRINZIDE ne preporuča se u ranoj trudnoći i ne smijete ga uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca zbog toga što može uzrokovati teška oštećenja Vašeg djeteta (vidi dio Trudnoća).

Obavijestite svoga liječnika o bilo kojem zdravstvenom problemu koji imate ili ste imali, kao i o bilo kojoj alergiji.

Obratite se svom liječniku , ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite PRINZIDE:

 • ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:
 • blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice valsartan, telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću.
 • aliskiren

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima.

Vidjeti također informacije pod naslovom “Nemojte uzimati PRINZIDE”.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Obavijestite svog liječnika ako ste trudni ili mislite da ste trudni. Uobičajeno je da će Vam Vaš liječnik propisati vam drugi lijek umjesto lijeka PRINZIDE. Uzimanje lijeka PRINZIDE ne preporuča se u ranoj trudnoći i ne smijete ga uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca zbog toga što može uzrokovati teška oštećenja Vašeg djeteta. To je zbog toga što PRINZIDE prolazi posteljicu i moguće je da njegova uporaba nakon trećeg mjeseca trudnoće ima štetne učinke na plod i novorođenče.

Dojenje

Obavijestite svog liječnika ako dojite ili planirate dojiti. PRINZIDE se ne preporuča ženama koje doje i Vaš liječnik može izabrati drugu vrstu liječenja za Vas ako želite dojiti, osobito ako je Vaše dijete novorođenče ili je rođeno prerano.

Drugi lijekovi i PRINZIDE

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove,uključujući i one koje nabavljate bez recepta.

Da bi Vam mogao propisati ispravnu dozu PRINZIDE tableta, osobito je važno da Vaš liječnik zna uzimate li koji drugi lijek za snižavanje krvnog tlaka, diuretike (tablete za mokrenje), lijekove koji sadrže kalij (uključujući dijetetske nadomjestke za sol), litij (lijek koji se rabi za liječenje određenih vrsta depresije) ili određene lijekove protiv boli i artritisa uključujući soli zlata, lijekove za liječenje šećerne bolesti, alopurinol, citostatike i imunosupresive, sistemske kortikosteroide, prokainamid, antacide, ciklosporin, sedative, kolestiramin.

Obavijestite svoga liječnika o lijekovima koje uzimate ili ih namjeravate uzimati, uključujući i one koje nabavljate bez recepta.

Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:

Ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovima “Nemojte uzimati PRINZIDE” i “Upozorenja i mjere opreza”).”

PRINZIDE s hranom i pićem

PRINZIDE se može uzeti za vrijeme jela ili između obroka. Većina ljudi PRINZIDE uzima s vodom.

Primjena u djece

Neškodljivost i učinkovitost u djece još nisu utvrđene pa lijek nije namijenjen primjeni kod djece.

Primjena u starijih osoba

Klinička ispitivanja su pokazala da je učinkovitost i podnošljivost lizinoprila i hidroklorotiazida (djelatne tvari u PRINZIDE tabletama), kada se primjenjuju zajedno, slična u starijih i mlađih bolesnika s povišenim krvnim tlakom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Reakcija pojedinih osoba na lijek može biti različita. Neke nuspojave koje su moguće pri uzimanju

PRINZIDE tableta mogu u nekih osoba utjecati na njihovu sposobnost upravljanja vozilima i rad na strojevima (vidi dio 4. Moguće nuspojave).

3. Kako uzimati PRINZIDE

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Vaš će liječnik odlučiti koja je doza za Vas najprimjerenija, ovisno o Vašem stanju i o tome uzimate li i koji drugi lijek.

Uobičajena doza je jedna PRINZIDE tableta jedanput na dan.

Uzimajte PRINZIDE svakoga dana, točno onako kako Vas je uputio liječnik. Vrlo je važno da PRINZIDE uzimate onoliko dugo koliko je odredio Vaš liječnik. Ne uzimajte više tableta negoli Vam je propisano.

Pridržavajte se liječničkih uputa. Ne mijenjajte način uzimanja lijeka i nemojte prestati uzimati lijek, a da prethodno o tomu ne obavijestite liječnika.

Smatrate li da Vam je učinak lijeka prejak ili preslab, obavijestite o tomu svoga liječnika ili ljekarnika.

Ako uzmete više PRINZIDE tableta nego što ste trebali

U slučaju predoziranja odmah se javite svomu liječniku kako bi Vam odmah mogao pružiti pomoć.

Simptomi koji bi se najvjerojatnije javili jesu ošamućenost ili omaglica zbog iznenadnog ili prekomjernog pada krvnog tlaka i/ili pretjerano žeđanje, smetenost, smanjena količina mokraće ili ubrzani rad srca.

Ako ste zaboravili uzeti PRINZIDE

PRINZIDE morate uzimati onako kako Vam je liječnik propisao. Ako ipak propustite uzeti lijek, ne uzimajte propuštenu dozu naknadno. Samo nastavite uzimati lijek prema uobičajenom rasporedu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s uzimanjem PRINZIDE tableta obratite se svom liječniku ili ljekarniku

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, PRINZIDE može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga. PRINZIDE se općenito dobro podnosi. Najčešća nuspojava je omaglica. Među ostale, manje česte nuspojave, ubrajaju se omaglica ili ošamućenost zbog pada krvnoga tlaka, glavobolja, kašalj ili umor. Jedna od nuspojava može biti omaglica ili ošamućenost zbog pada tlaka pri naglom ustajanju.

Rijeđe su moguće i druge nuspojave, od kojih neke mogu biti i teške. To su, na primjer, žutica (žuta koža i/ili oči), rjeđe mokrenje ili potpuni prestanak mokrenja i jaka bol u trbuhu.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za više podataka o nuspojavama. Oni imaju detaljniji popis nuspojava.

Prestanite uzimati PRINZIDE i odmah se javite liječniku u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

 • ako Vam nateknu lice, usne, jezik i/ili grlo, zbog čega disanje ili gutanje može biti otežano
 • ako Vam nateknu ruke, stopala ili gležnjevi
 • ako dobijete koprivnjaču.

U bolesnika crne rase postoji veća opasnost od pojave opisanih reakcija pri uzimanju ACE inhibitora.

Nakon prve doze krvni se tlak može sniziti na vrijednost nižu od one koja će se održavati daljnjim uzimanjem lijeka. To možete osjetiti kao gubljenje svijesti ili omaglicu; možda će Vam biti lakše ako legnete. Budete li zabrinuti, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Ostale manje česte nuspojave su: proljev, mučnina, povraćanje, suha usta, osip, giht, ubrzano ili nepravilno kucanje srca, upala gušterače, nelagoda u prsima, impotencija, grčevi mišića, slabost i osjećaj trnaca.

Ostale nuspojave uključuju: srčane ili moždane udare kod nekih bolesnika (koji mogu nastati zbog sniženja krvnog tlaka), nelagoda u prsima, teškoće s disanjem, bronhitis, bol u trbuhu, hepatitis (koji uzrokuje mučninu, vrućicu, taman urin), žuticu (žuta boja kože i/ili bjeloočnica), konstipaciju, teškoće s probavom, visoke vrijednosti ureje u krvi, promjene količine mokraće, probleme s bubrezima ili njihovo zatajenje, bol i otok žlijezda slinovnica, anemiju (nizak broj crvenih krvnih stanica), mišićnu bol ili spazam, vrućicu, tekućinu u plućima, teške alergijske (anafilaktičke) reakcije, teške kožne bolesti, znojenje i neuobičajenu količinu soli u tijelu.

Promjene raspoloženja, mentalna smetenost, vrtoglavica, nemir, gubitak apetita (anoreksija), koprivnjača i svrbež, osjetljivost kože na svjetlo, gubitak kose, crvenilo kože, osip, mjehuri i zamućen vid su također zabilježeni.

Zabilježeni su slučajevi poremećaja krvi koji uzrokuju vrućicu ili zimicu, grlobolju, vrijedove u usnoj šupljini ili grlu, krvarenje ili neobjašnjive modrice.

Zabilježeno je i stanje sa skupinom simptoma uključujući vrućicu, bolnost mišića i zglobova te upalu krvnih žila.

5. Kako čuvati PRINZIDE

Lijek se ne smije primjenjivati nakon isteka roka valjanosti otisnutog na pakovanju.

PRINZIDE čuvajte pri temperaturi do 25 °C.

PRINZIDE čuvajte izvan dohvata i pogleda djece!

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što PRINZIDE sadrži

PRINZIDE tablete sadrže dvije djelatne tvari: lizinopril i hidroklorotiazid.

Jedna PRINZIDE 20 mg/12,5 mg tableta sadrži 20 mg lizinoprila u obliku lizinopril dihidrata i 12,5 mg hidroklorotiazida.

Osim toga PRINZIDE sadrži i sljedeće pomoćne tvari: manitol; kalcijev hidrogenfosfat dihidrat; kukuruzni škrob; kukuruzni škrob, prethodno geliran; magnezijev stearat i željezov oksid, žuti (E 172).

Kako PRINZIDE izgleda i sadržaj pakiranja

PRINZIDE 20 mg/12,5 mg tableta je žuta, šesterokutna tableta s utisnutom oznakom « MSD140 » na jednoj strani i razdjelnim urezom na drugoj strani.

PRINZIDE 20 mg /12,5 mg tablete dostupne su u kutiji sa 28 tableta (PVC/Al blister pakovanje, 2×14 tableta).

Način i mjesto izdavanja

Na recept, u ljekarni.

Ovaj lijek se više ne proizvodi!
Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu