Nolpaza tablete (20/40mg) – Uputa o lijeku

nolpaza

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Nolpaza i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Nolpaza
 3. Kako uzimati lijek Nolpaza
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati lijek Nolpaza
 6. Sadržaj pakiranja i dodatne informacije

1. Što je Nolpaza i za što se koristi

Pantoprazol, djelatna tvar u Nolpaza tabletama, je inhibitor protonske pumpe. Inhibitori protonske pumpe kao što je pantoprazol smanjuju količinu kiseline koja se stvara u Vašem želucu.

Koristi se za liječenje bolesti želuca i crijeva uzrokovanih kiselinom.

Nolpaza tablete 20 mg uzimaju se za:

Odrasli i adolescenti u dobi od 12 godina i stariji:

 • Liječenje simptoma (npr. žgaravica, povrat kiseline, bol pri gutanju) povezanih s gastroezofagealnom refluksnom bolesti uzrokovanom povratom kiseline iz želuca.
 • Dugoročno liječenje refluksnog ezofagitisa (upala jednjaka popraćena povratom želučane kiseline) i sprječavanje njezinog povrata.

Odrasli:

 • Sprječavanje pojave ulkusa (čireva) na dvanaesniku i želucu uzrokovanih primjenom nesteroidnih protuupalnih lijekova (NSAIL, na primjer, ibuprofen) u rizičnih bolesnika koji trebaju neprekidno uzimati NSAIL (nesteroidne antiinflamatorne (protuupalne) lijekove).

Nolpaza tablete 40 mg uzimaju se za:

Odrasli i adolescenti u dobi od 12 godina i stariji:

 • Refluksni ezofagitis. Upalu jednjaka (cijevi koja povezuje grlo sa želucem) popraćenu povratom želučane kiseline.

Odrasli:

 • Infekciju bakterijom nazvanom Helicobacter pylori u bolesnika s čirevima na dvanaesniku i želucu u kombinaciji s dva antibiotika (eradikacijska terapija). Cilj je riješiti se bakterija i time smanjiti vjerojatnost povrata ovih čireva.
 • Čirevi na želucu i dvanaesniku (početnom dijelu tankog crijeva).
 • Zollinger-Ellisonov sindrom i druga stanja u kojima se proizvodi previše kiseline u želucu.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Nolpaza

Nemojte uzimati lijek Nolpaza

 • Ako ste preosjetljivi na pantoprazol, sorbitol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
 • Ako ste alergični na lijekove koji sadrže druge inhibitore protonske pumpe.

Upozorenja i mjere opreza

Ako imate teške probleme s jetrom. Molimo, obavijestite svojeg liječnika ako ste u prošlosti imali probleme s jetrom.

Češće će Vam provjeravati enzime jetre, osobito pri uzimanju pantoprazola kao dugotrajne terapije. U slučaju povišenja jetrenih enzima, liječenje treba prekinuti.

Ako kontinuirano trebate uzimati lijekove nazvane NSAIL (nesteroidni antiinflamatorni (protuupalni) lijekovi) i uzimate pantoprazol jer imate povećan rizik od razvoja želučanih ili crijevnih komplikacija.

Bilo koji povećani rizik procijenit će se prema Vašim osobnim faktorima rizika kao što su dob (65 godina ili stariji), povijest čireva na želucu ili dvanaesniku ili krvarenje iz želuca ili crijeva.

Ako imate smanjene tjelesne zalihe ili faktore rizika za smanjenje vitamina B12 te primate pantoprazol kao dugotrajnu terapiju.

Kao i sve tvari koje smanjuju kiselinu, pantoprazol može dovesti do smanjene apsorpcije vitamina B12.

Upitajte svog liječnika za savjet ako istodobno s pantoprazolom uzimate lijek koji sadrži atazanavir (za liječenje HIV-infekcije).

Odmah obavijestite svojeg liječnika ako primijetite bilo koji od sljedećih simptoma:

 • nenamjerni gubitak tjelesne težine
 • povraćanje koje se ponavlja
 • otežano gutanje
 • povraćanje krvi
 • izgledate blijedo i osjećate se slabo (anemija)
 • ako primijetite krv u Vašoj stolici
 • težak i/ili učestao proljev jer je pantoprazol povezan s malim povećanjem infektivnih (zaraznih) proljeva.

Vaš liječnik će možda odlučiti da trebate obaviti pretrage kako bi isključili maligne bolesti jer pantoprazol također ublažava simptome karcinoma i može uzrokovati odgodu njegovog otkrivanja.

Ako se Vaši simptomi nastave unatoč liječenju, razmotrit će se daljnje pretrage.

Ako dugotrajno uzimate pantoprazol (dulje od 1 godine) liječnik će Vas vjerojatno pomno redovito pratiti.

Prilikom svake posjete liječniku trebate prijaviti sve nove te iznimne simptome i okolnosti.

Uzimanje inhibitora protonske pumpe kao što je Nolpaza, osobito tijekom vremenskog perioda duljeg od godinu dana, može blago povećati rizik od prijeloma kuka, zapešća ili kralježnice.

Obavijestite svog liječnika ako bolujete od osteoporoze ili ako uzimate kortikosteroide (koji mogu povećati rizik od osteoporoze).

Drugi lijekovi i lijek Nolpaza

Pantoprazol može utjecati na djelotvornost drugih lijekova stoga obavijestite svojeg liječnika ako uzimate:

 • Lijekove kao što su ketokonazol, itrakonazol i posakonazol (koriste se za liječenje gljivičnih infekcija) ili erlotinib (koristi se za liječenje određenih vrsta karcinoma) jer pantoprazol može prekinuti ispravno djelovanje ovih i drugih lijekova.
 • Varfarin i fenprokumon, koji utječu na zgušnjavanje ili razrjeđivanje krvi. Možda ćete trebati obaviti dodatne pretrage.
 • Atazanavir (koristi se za liječenje HIV-infekcije).

Obavijestite svojeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove koje se dobivaju bez recepta.

Trudnoća i dojenje

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego što uzmete bilo koji lijek.

Ne postoje odgovarajući podaci o primjeni pantoprazola u trudnica. Zabilježeno je izlučivanje u majčino mlijeko.

Ako ste trudni ili mislite da ste trudni ili ako dojite, ovaj lijek smijete koristiti samo ako Vaš liječnik smatra da korist za Vas premašuje mogući rizik za Vaše nerođeno dijete ili dojenče.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako imate nuspojave poput omaglice ili zamagljenog vida, ne smijete upravljati vozilima ili strojevima.

Nolpaza sadrži sorbitol

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest tzv. nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati lijek Nolpaza

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik.

Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Kada i kako uzimati lijek Nolpaza?

Uzmite tablete 1 sat prije obroka, nemojte ih žvakati ili lomiti te ih progutajte cijele s malo vode.

Nolpaza tablete 20 mg

Odrasli i adolescent u dobi od 12 godina i stariji:

Za liječenje simptoma (npr. žgaravica, povrat kiseline, bol pri gutanju) povezanih s gastroezofagealnom refluksnom bolesti

Uobičajena doza je jedna tableta dnevno. Ova doza obično ublažava simptome unutar 2 – 4 tjedna – najkasnije nakon još 4 tjedna.

Liječnik će Vam reći koliko dugo trebate nastaviti uzimati lijek. Nakon toga, bilo kakvi opetovani simptomi mogu se, po potrebi, kontrolirati uzimanjem jedne tablete dnevno.

Za dugotrajno liječenje i sprječavanje povrata refluksnog ezofagitisa (upale jednjaka zbog povrata želučanog sadržaja)

Uobičajena doza je jedna tableta dnevno. Ako se bolest vrati, liječnik Vam može udvostru čiti dozu; u tom slučaju možete uzeti jednu Nolpaza tabletu od 40 mg dnevno.

Nakon izlječenja, dozu opet možete smanjiti na jednu tabletu od 20 mg dnevno.

Odrasli:

Za sprječavanje pojave čireva na dvanaesniku i želucu u bolesnika koji neprekidno moraju uzimati NSAIL (nesteroidne protuupalne lijekove)

Uobičajena doza je jedna tableta dnevno.

Nolpaza tablete 40 mg

Odrasli i adolescenti u dobi od 12 godina i stariji:

Za liječenje refluksnog ezofagitisa

Uobičajena doza je jedna tableta dnevno. Liječnik Vam može povećati dozu na 2 tablete dnevno.

Razdoblje liječenja refluksnog ezofagitisa obično traje između 4 i 8 tjedana. Liječnik će Vam reći koliko dugo trebate uzimati svoj lijek.

Odrasli:

Za liječenje infekcije bakterijom nazvanom Helicobacter pylori u bolesnika s čirevima na dvanaesniku i želucu, u kombinaciji s dva antibiotika (eradikacijska terapija)

Jedna tableta dva puta dnevno plus dvije tablete antibiotika amoksicilina, klaritromicina ili metronidazola (ili tinidazola), svaku trebate uzimati dva puta dnevno s Vašom tabletom pantoprazola.

Prvu tabletu pantoprazola uzmite 1 sat prije doručka, a drugu tabletu pantoprazola 1 sat prije Vašeg večernjeg obroka.

Slijedite upute svog liječnika te obavezno pročitajte upute o lijeku od ovih antibiotika. Uobičajeno razdoblje liječenja je jedan do dva tjedna.

Za liječenje čireva na želucu i dvanaesniku

Uobičajena doza je jedna tableta dnevno. Nakon savjetovanja s Vašim liječnikom doza se može udvostučiti.

Liječnik će Vam reći koliko dugo trebate uzimati lijek. Razdoblje liječenja čireva na želucu obično traje između 4 i 8 tjedana.

Razdoblje liječenja čireva na dvanaesniku (početnom dijelu tankog crijeva) obično traje između 2 i 4 tjedna.

Za dugotrajno liječenje Zollinger-Ellisonovog sindroma i drugih stanja u kojima se proizvodi previše želučane kiseline

Preporučena početna doza obično iznosi dvije tablete dnevno.

Dvije tablete uzmite 1 sat prije obroka. Vaš liječnik kasnije može prilagoditi dozu, ovisno o količini proizvedene želu čane kiseline.

Ako su propisane više od dvije tablete dnevno, tablete je potrebno uzimati dva puta dnevno.

Ako Vaš liječnik propiše dnevnu dozu od više od četiri tablete dnevno, točno će Vam biti rečeno kada trebate prestati uzimati lijek.

Posebne skupine bolesnika:

 • Ako imate problema s bubezima, umjerene ili teške probleme s jetrom, ne biste smjeli uzimati pantoprazol za eradikaciju (iskorijenjivanje) bakterije Helicobacter pylori.
 • Ako imate teške probleme s jetrom, ne biste smjeli uzimati više od jedne tablete od 20 mg pantoprazola dnevno (u ovu svrhu dostupne su tablete koje sadrže 20 mg pantoprazola).
 • Djeca mlađa od 12 godina. Ove tablete ne preporučuju se za primjenu u djece mlađe od 12 godina.

Ako uzmete više Nolpaze nego što ste trebali

Posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom. Nisu poznati simptomi predoziranja.

Ako ste zaboravili uzeti Nolpazu

Ne uzimajte dvostruku dozu kako bi nadoknadili dozu koju ste zaboravili. Uzmite svoju sljedeću, normalnu dozu u uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete uzimati Nolpazu

Nemojte prekidati s uzimanjem ovih tableta bez prethodnog razgovora sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Tekst se nastavlja na idućoj stranici 1 2

Članak objavljen:

Ocijenite članak

3.67 / 5   9

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: nolpaza, Nolpaza Tablete, nolpaza 40 mg forum, nolpaza iskustva, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu