Nicorette guma za žvakanje – Uputa o lijeku

Molimo da pažljivo pročitate ovu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek.

 • Ovaj lijek se može nabaviti bez recepta. Međutim, ako želite postići najbolje rezultate, Nicorette FreshFruit Gum ljekovitu gumu za žvakanje trebate pažljivo primjenjivati.
 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekarniku.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, molimo da obavijestite liječnika ili ljekarnika.

Sadržaj upute

 1. Što je Nicorette guma za žvakanje i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Nicorette gumu za žvakanje
 3. Kako uzimati Nicorette gumu za žvakanje
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Nicorette gumu za žvakanje
 6. Dodatne informacije

1. Što je Nicorette guma za žvakanje i za što se koristi

Nicorette FreshFruit Gum ljekovita guma za žvakanje pripada skupini lijekova koji se koriste kao pomoć pri odvikavanju od pušenja.

Nikotin iz Nicorette FreshFruit Gum ljekovite gume za žvakanje ublažava potrebu za nikotinom i simptome sustezanja kod prestanka pušenja te sprječava povratak pušenju u pušača koji žele prestati pušiti.

Kad ljudski organizam naglo ostane bez nikotina, javljaju se različite vrste nelagode koje nazivamo simptomima sustezanja.

Pomoću Nicorette FreshFruit Gum ljekovite gume za žvakanje možete spriječiti ili barem smanjiti nelagodu tako što ćete tijekom prijelaznog razdoblja uzimati male količine nikotina.

Dok žvačete Nicorette ljekovitu gumu iz nje se oslobađa nikotin i polako apsorbira u usnoj šupljini.

Za razliku od cigareta, Nicorette FreshFruit Gum ljekovita guma za žvakanje ne sadržava štetne tvari kao što su katran i ugljični monoksid.

Savjeti i podrška mogu poboljšati uspješnost liječenja.

2. Prije nego počnete uzimati Nicorette gumu za žvakanje

Nemojte uzimati Nicorette ljekovitu gumu za žvakanje

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na nikotin ili bilo koji od ostalih sastojaka Nicorette FreshFruit Gum ljekovite gume za žvakanje
 • ako bolujete od teške srčane bolesti (npr. nestabilna angina pectoris, teška srčana aritmija)
 • ako ste nedavno (u posljednja tri mjeseca) imali srčani ili moždani udar.

Budite posebno oprezni s Nicorette ljekovitom gumom za žvakanje

Porazgovarajte s vašim liječnikom ako imate:

 • tešku bolest srca
 • neliječen visoki krvni tlak
 • umjerenu ili tešku bolest jetre
 • tešku bolest bubrega
 • šećernu bolest
 • probleme sa štitnjačom
 • probleme sa srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom)
 • vrijed želuca

Pušenje cigarete i dalje predstavlja veću opasnost od uporabe Nicorette ljekovite gume za žvakanje.

Osobe mlađe od 18 godina ne smiju koristiti Nicorette FreshFruit Gum ljekovitu gumu za žvakanje osim ako im je ne propiše liječnik.

Nicorette FreshFruit Gum ljekovitu gumu za žvakanje ne smiju koristiti nepušači.

Guma se može zalijepiti za zubne mostove i proteze te u rijetkim slučajvima uzrokovati oštećenja na njima.

Uzimanje drugih lijekova s Nicorette ljekovitom gumom za žvakanje

Molimo da obavijestite vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lijekove, uključujući i lijekove bez recepta.

To je naročito važno ako već uzimate lijekove koji sadrže:

 • teofilin, takrin, klozapin, ropinirol, flekainid i pentazocin.

Uzimanje Nicorette ljekovite gume za žvakanje s hranom i pićem

Ne treba jesti i piti dok je ljekovita guma za žvakanje u ustima. Također, kava, sokovi i gazirana pića mogu smanjiti apsorpciju nikotina u usnoj šupljini.

Te napitke treba izbjegavati najmanje 15 minuta prije korištenja ljekovite gume za žvakanje.

Trudnoća i dojenje

Posebno je važno prestati pušiti tijekom trudnoće jer pušenje može usporiti razvoj vašeg djeteta.

Također može dovesti do prijevremenog poroda ili mrtvorođenja.

Najbolje bi bilo da pokušate prestati pušiti bez primjene lijekova koji sadržavaju nikotin.

Ako vam to ne uspijeva, Nicorette FreshFruit Gum ljekovitu gumu za žvakanje smijete koristiti tek nakon što se posavjetujete s liječnikom koji vodi vašu trudnoću, obiteljskim liječnikom ili liječnikom koji je specijalist za odvikavanje od pušenja.

Nicorette FreshFruit Gum ljekovitu gumu za žvakanje treba izbjegavati za vrijeme dojenja jer se nikotin izlučuje u majčino mlijeko i može utjecati na dijete.

Zatražite savjet od vašeg liječnika ili ljekarnika prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije uočeno djelovanje na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima Nicorette ljekovite gume za žvakanje

Ova ljekovita guma za žvakanje sadržava ksilitol koji može imati laksativni učinak.

Kalorijska vrijednost: 2,4 kcal/g ksilitola, odnosno, 1,5 kcal po ljekovitoj gumi za žvakanje od 2 mg i 1,4 kcal po ljekovitoj gumi od 4 mg.

3. Kako uzimati Nicorette gumu za žvakanje

Nicorette uvjek uzimajte prema priloženoj uputi o lijeku.

Ako niste sigurni, nedoumice oko uzimanja lijeka uvijek prvo razjasnite s liječnikom ili ljekarnikom.

Nicorette FreshFruit Gum 2 mg ljekovita guma za žvakanje može biti primjenjena kao samostalna terapija ili u kombinaciji s Nicorette Invisipatch transdermalnim flasterom.

Nicorette FreshFruit Gum 4 mg ljekovita guma za žvakanje se primjenjuje kao samostalna terapija

Važna je ispravna tehnika žvakanja. Nicorette ljekovitu gumu treba žvakati polako i sa stankama.

U suprotnom se može pojaviti osjećaj žarenja i štucavica. Djelovanje nikotina nalik onome tijekom pušenja će se pojaviti tek nakon nekoliko minuta.

Stoga se osjećaj zadovoljstva ne može očekivati jednako brzo kao kod pušenja.

Opasnost od otrovanja uslijed nehotičnog gutanja ljekovite gume za žvakanje je vrlo mala jer se tada nikotin iz gume oslobođa polako i nepotpuno.

Liječenje Nicorette ljekovitom gumom za žvakanje

Doza se određuje u skladu sa stupnjem vaše ovisnosti o nikotinu.

Ako pušite više od 20 cigareta dnevno ili niste postigli uspjeh s Nicorette FreshFruit Gum 2 mg ljekovitom gumom za žvakanje, počnite uzimati Nicorette FreshFruit Gum 4 mg ljekovitu gumu za žvakanje.

U ostalim slučajevima treba uzeti gumu za žvakanje od 2 mg.

Na početku terapije treba uzeti jednu ljekovitu gumu za žvakanje svakih 1-2 sata; obično je dovoljno uzeti 8-12 guma dnevno.

Ne smije se uzeti više od 24 Nicorette FreshFruit Gum ljekovite gume za žvakanje dnevno.

Prestanak pušenja

Razdoblje liječenja je individualno. Obično, liječenje treba trajati najmanje 3 mjeseca.

Doza nikotina se tada počne postepeno smanjivati. Liječenje treba prekinuti kada se doza smanji na 1-2 ljekovite gume za žvakanje dnevno.

Redovita uporaba Nicorette FreshFruit Gum ljekovitih guma za žvakanje duža od godinu dana se ne preporučuje, iako će nekim bivšim pušačima trebati produženo razdoblje kako bi se izbjegao recidiv pušenja.

Preostale ljekovite gume za žvakanje treba zadržati za slučaj iznenadne potrebe za pušenjem.

Smanjenje pušenja

Nicorette FreshFruit Gum ljekovita guma za žvakanje se koristi između razdoblja pušenja kako bi se produžila razdoblja nepušenja, te u cilju smanjenja pušenja koliko god je to moguće.

Ako se nakon 6 tjedana ne uspije smanjiti dnevni broj cigareta, treba potražiti stručnu pomoć.

Čim se pušač osjeća spremnim, treba pokušati prestati pušiti, međutim, ne kasnije od 6 mjeseci nakon početka liječenja.

Ako je nemoguće učiniti ozbiljan pokušaj prestanka pušenja u roku od 9 mjeseci nakon početka liječenja, treba potražiti stručnu pomoć.

Redovito uzimanje Nicorette FreshFruit Gum ljekovitih guma za žvakanje duže od godinu dana se općenito ne preporuča.

U nekim slučajevima će bivšim pušačima biti potrebno duže liječenje kako bi se izbjegao recidiv pušenja.

Preostale ljekovite gume za žvakanje treba zadržati za slučaj iznenadne potrebe za pušenjem.

Terapija Nicorette ljekovitom gumom za žvakanje u kombinaciji s Nicorette Invisipatch transdermalnim flasterom

Osobe koje nisu uspjele prestati pušiti korištenjem samo Nicorette FreshFruit ljekovite gume ili oni koji i dalje osjećaju potrebu za nikotinom uprkos uzimanju proizvoda s nikotinom, mogu koristiti Nicorette transdermalni flaster u kombinaciji s Nicorette FreshFruit Gum ljekovitom gumom za žvakanje od 2 mg za brzo ublažavanje želje za nikotinom.

NAPOMENA: Prije uporabe Nicorette transdermalnog flastera pročitajte uputu o lijeku priloženu uz pakiranje.

Početno kombinirano liječenje

Tijekom 6-12 tjedana, svako jutro se stavlja jedan flaster od 25 mg/16 sati a skida prije spavanja.

Uzimajte Nicorette FreshFruit ljekovitu gumu za žvakanje od 2 mg zajedno s flasterom kako slijedi:

Potrebno je uzimati najmanje 4 ljekovite gume za žvakanje od 2 mg dnevno.

Dostatna dnevna doza je u većini slučajeva 5-6 ljekovitih guma za žvakanje.

Ne uzimajte više od 24 ljekovite gume na dan.

Odvikavanje od nikotinske nadomjesne terapije – 1. način

Nakon prvih 6-12 tjedana počnite koristiti transdermalni flaster manje jačine:

Jedan flaster od 15 mg/16 sati stavljajte svaki dan tijekom 3 – 6 tjedana, a nakon toga po jedan flaster dnevno od 10 mg/16 sati dodatnih 3 – 6 tjedana.

Istovremeno koristite Nicorette FreshFruit Gum 2 mg ljekovitu gumu za žvakanje u istoj količini kao tijekom početnog kombiniranog liječenja.

Zatim treba postupno smanjiti broj ljekovitih guma za žvakanje. Liječenje samo ljekovitom gumom za žvakanje ne bi smjelo trajati duže od 12 mjeseci.

Odvikavanje od nikotinske nadomjesne terapije – 2. način

Prestanak korištenja transdermalnog flastera nakon prvih 6 – 12 tjedana i postepeno smanjenje broja ljekovitih guma za žvakanje tijekom razdoblja od najviše 12 mjeseci.

Postupak kombiniranog liječenja u tabličnom obliku:

Prvih 6-12 tjedana – 1 flaster od 25 mg/16h na dan – Prema potrebi.

Preporučuje se 5-6 ljekovitih guma za žvakanje na dan.

ODVIKAVANJE OD NIKOTINSKE NADOMJESNE TERAPIJE – 1. NAČIN

Slijedećih 3-6 tjedana – 1 flaster od 15 mg/16h na dan – Nastaviti uzimati ljekovite gume za žvakanje prema potrebi.

Slijedećih 3-6 tjedana – 1 flaster od 10 mg/16 sati dnevno – Nastaviti uzimati ljekovite gume za žvakanje prema potrebi.

Do 12 mjeseci – Postupno smanjiti broj ljekovitih guma za žvakanje.

ODVIKAVANJE OD NIKOTINSKE NADOMJESNE TERAPIJE – 2. NAČIN

Do 12 mjeseci – Postupno smanjiti broj ljekovitih guma za žvakanje.

Ako uzmete više Nicorette ljekovite gume za žvakanje nego što ste trebali

Ako pušite tijekom uzimanja Nicorette FreshFruit Gum ljekovite gume za žvakanje može doći do predoziranja nikotinom.

Ako ste se predozirali nikotinom ili ako dijete uzme Nicorette FreshFruit Gum ljekovitu gumu za žvakanje, odmah se javite svome liječniku ili odmah otiđite u bolnicu.

Simptomi predoziranja su:

 • mučnina, pojačano slinjenje, abdominalna bol, proljev, znojenje, glavobolja, vrtoglavica, poremećaj sluha i izraziti osjećaj slabosti.

Ako želite više podataka o primjeni ovog lijeka, posavjetujete se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, i Nicorette FreshFruit Gum ljekovita guma za žvakanje može izazvati nuspojave, iako ne u svih osoba.

Nicorette FreshFruit Gum ljekovita guma za žvakanje može izazvati nuspojave kao i nikotin primijenjen na neki drugi način. Nuspojave obično ovise o dozi.

Vrlo česte nuspojave (mogu se pojaviti u 1 ili više od 1 osobe od njih 10) posebice tijekom prvih nekoliko tjedana su:

 • glavobolja
 • upala usne šupljine ili grla
 • bol u mišićima čeljusti
 • gastrointestinalna nelagoda
 • mučnina
 • štucanje

Česte nuspojave (mogu se pojaviti u 1 ili više od 1 osobe od njih 100, ali u manje od 1 osobe od njih 10) su:

 • vrtoglavica                                                                    
 • povraćanje

Manje česte nuspojave (mogu se pojaviti u jedne ili više od 1 osobe od njih 1 000 ali manje od 1 osobe od njih 100) su:

 • eritem                                                                              
 • urtikarija
 • mjehurići u usnoj šupljini*

Zajednički izraz „mjehurići u usnoj šupljini“ podrazumijeva mjehuriće u ustima i mjehuriće na jeziku i ždrijelu.

Rijetka nuspojava (može se pojaviti u jedne ili više od 1 osobe od njih 10 000 ali manje od 1 osobe od njih 1 000) je:

 • alergijske reakcije uključujući angioedem

Vrlo rijetka nuspojava (može se pojaviti u manje od 1 osobe od njih 10 000 ) je:

 • reverzibilna fibrilacija atrija

Obratite se liječniku ako nuspojave potraju.

Određeni simptomi poput vrtoglavice, glavobolje i nesanice mogu se smatrati simptomima sustezanja nakon prestanka pušenja i povezani su s prestankom unosa nikotina u organizam.

Kod prestanka pušenja može doći do povećane učestalosti pojave afti. Povezanost s liječenjem nikotinom je nejasna.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Nicorette gumu za žvakanje

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece!

Čuvati na temperaturi do 25 °C u originalnom pakiranju.

Rok valjanosti je naveden na vanjskom pakiranju. Rok valjanosti ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Lijekovi se ne smiju odlagati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Upitajte ljekarnika kako se riješiti lijekova koji vam više nisu potrebni.

Ove mjere će pomoći u očuvanju okoliša.

6. Dodatne informacije

Što sadržava Nicorette 2 mg ljekovita guma za žvakanje?

Djelatna tvar je nikotin. Jedna ljekovita guma za žvakanje sadržava 10 mg nikotina, na smoli, što odgovara količini od 2 mg nikotina.

Pomoćne tvari su:

 • baza ljekovite gume za žvakanje (sadrži butilhidroksitoluen); ksilitol; eterično ulje paprene metvice; natrijev karbonat, bezvodni; acesulfamkalij; levomentol; magnezijev oksid, lagani; aroma Tutti Frutti; hipromeloza;; sukraloza; polisorbat 80; arapska guma; titanijev dioksid (E171); karnauba vosak; natrijev karbonat, hidrat.

Što sadržava Nicorette 4 mg ljekovita guma za žvakanje?

Djelatna tvar je nikotin. Jedna ljekovita guma za žvakanje sadržava 20 mg nikotina, na smoli, što odgovara količini od 4 mg nikotina.

Pomoćne tvari su:

 • baza ljekovite gume za žvakanje (sadrži butilhidroksitoluen); ksilitol; eterično ulje paprene metvice; natrijev karbonat, bezvodni; acesulfamkalij; levomentol; magnezijev oksid, lagani; aroma Tutti Frutti; hipromeloza; sukraloza; polisorbat 80; arapska guma; titanijev dioksid (E171); karnauba vosak; boja Quinoline Yellow (E104).

Kako izgleda Nicorette 2 mg ljekovita guma za žvakanje i što sadržava pakiranje

Nicorette FreshFruit Gum 2 mg ljekovita guma za žvakanje je gotovo bijela, obložena guma za žvakanje, približnih dimenzija 15 x 15 x 6 mm.

Kako izgleda Nicorette 4 mg ljekovita guma za žvakanje i što sadržava pakiranje

Nicorette FreshFruit Gum 4 mg ljekovita guma za žvakanje je krem-boje, obložena guma za žvakanje, približnih dimenzija 15 x 15 x 6 mm.

Što sadržava pakiranje Nicorette ljekovite gume za žvakanje

30 (2×15) ljekovitih guma za žvakanje u (PVC/PVDC//Al) blister pakovanju, u kutiji.

Napomene:

Način i mjesto izdavanja Nicorette ljekovite gume za žvakanje

Bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Naziv i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Johnson&Johnson S.E. d.o.o. Oreškovićeva 6H 10 010 Zagreb

Naziv i adresa proizvođača lijeka

McNeil AB Norrbroplatsen 2, SE-251 09 Helsingborg Švedska

Članak uređen:

Ocijenite članak

4.29 / 5   7

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Nicorette guma za žvakanje – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.