Monkasta (10mg) – Uputa o lijeku

Monkasta 10 mg filmom obložene tablete montelukast

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Monkasta i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Monkastu
 3. Kako uzimati Monkastu
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Monkastu
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Monkasta i za što se koristi 

Monkasta je antagonist leukotrijenskih receptora koji blokira tvari koje se nazivanju leukotrijeni. Leukotrijeni uzrokuju suženje i oticanje dišnih putova u plućima i također uzrokuju simptome alergije. Blokiranjem leukotrijena Monkasta poboljšava simptome astme, pomaže kontrolirati astmu i poboljšava simptome sezonskih alergija (poznatih također i kao peludna groznica ili sezonski alergijski rinitis).

Liječnik Vam je propisao Monkastu za liječenje astme, sprečavanje simptoma astme tijekom dana i noći.

 • Monkasta se primjenjuje u liječenju bolesnika u kojih astma nije dobro kontroliranja prethodnim liječenjem i koji trebaju dodatnu terapiju.
 • Monkasta također pomaže spriječiti sužavanje dišnih putova koje nastaje zbog tjelesnog napora.
 • U bolesnika s astmom u kojih se Monkasta primjenjuje za liječenje astme, Monkasta također može poboljšati simptome sezonskog alergijskog rinitisa.

Vaš liječnik će na temelju simptoma i težine astme odrediti kako trebate uzaimati Monkastu.

Što je astma?

Astma je kronična bolest. Karakteristike astme uključuju:

 • otežano disanje koje nastaje zbog suženja dišnih putova. Ovo se suženje može pogoršavati i poboljšavati ovisno o raznim čimbenicima.
 • povećanu osjetljivost dišnih putova koji reagiraju na razne podražaje kao što su dim cigareta, pelud, hladni zrak ili tjelesni napor.
 • oticanje (upalu) sluznice dišnih putova.

Simptomi astme uključuju: kašalj, piskanje u plućima i osjećaj stezanja u prsima.

Što su sezonske alergije?

Sezonske alergije (također poznate i kao peludna groznica ili sezonski alergijski rinitis) su alergijski odgovor na pelud drveća, trava i korova koje se prenose zrakom. Simptomi sezonskih alergija tipično uključuju: začepljen nos, curenje iz nosa, svrbež u nosu; kihanje; suzne, otečene, crvene oči, svrbež u očima.

2. Prije nego počnete uzimati Monkastu 

Obavijestite svog liječnika o zdravstvenim tegobama ili alergijama koje imate ili ste imali.

Nemojte uzimati Monkastu

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na montelukast ili bilo koji drugi sastojak lijeka Monkasta.

Budite posebno oprezni s Monkastom

Ako se simptomi astme ili disanje pogoršaju odmah se obratite liječniku.

Monkasta koja se uzima kroz usta nije namijenjena za liječenje akutnog napadaja astme. U slučaju napada trebate slijediti upute liječnika za tu situaciju. Sa sobom uvijek trebate imati lijek za inhaliranje koji ćete uzeti u slučaju napadaja.

Važno je da Vi ili Vaše dijete uzimate sve lijekove za liječenje astme prema uputi liječnika. Monkasta se ne smije uzimati umjesto drugih lijekova za liječenje astme koje je propisao Vaš liječnik.

Svi bolesnici koji uzimaju lijekove za liječenje astme trebaju imati na umu da se moraju posavjetovati s liječnikom primijete li simptome kao što su bolest slična gripi, trnci i iglice ili utrnulost u rukama ili nogama, pogoršanje plućnih simptoma i/ili osip.

Ne smijete uzimati acetilsalicilatnu kiselinu (aspirin) ili protuupalne lijekove (koji se zovu nesteroidni protuupalni lijekovi ili NSAR) ako se zbog njih simptomi astme pogoršavaju.

Primjena u djece

Za djecu u dobi od 2 do 5 godina dostupne su Monkasta 4 mg tablete za žvakanje.

Za djecu u dobi od 6 do 14 godina dostupne su Monkasta 5 -mg tablete za žvakanje.

Uzimanje drugih lijekova

Monkasta se smije primjenjivati zajedno s drugim lijekovima koje možda već uzimate za liječenje astme.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Obavijestite svog liječnika osobito ako uzimate:

 • fenobarbital ili fenitoin (koristi se za liječenje epilepsije),
 • rifampicin (koristi se za liječenje tuberkuloze i nekih drugih infekcija)
 • gemfibrozil (koristi se za liječenje visoke razine lipida u plazmi).

Uzimanje hrane i pića s Monkastom

Monkastu možete uzimati s hranom ili bez nje.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Trudnoća

Trudnice i žene koje planiraju trudnoću trebaju se posavjetovati sa svojim liječnikom prije uzimanja Monkaste. Liječnik će procijeniti smijete li uzimati Monkastu.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se Monkasta u majčino mlijeko. Dojite li ili namjeravate dojiti, obavezno se prije uzimanja Monkaste posavjetujte sa svojim liječnikom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne očekuje se da bi Monkasta mogla utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja strojevima. Međutim, odgovor na lijek u pojedinih bolesnika može se razlikovati. Određene nuspojave (kao npr. omaglica i omamljenost) koje su vrlo rijetko bile prijavljene uz Monkastu mogu utjecati na sposobnost pojedinih bolesnika da upravljaju vozilom ili rukuju strojem.

Važne informacije o nekim sastojcima Monkaste

Monkasta sadrži laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Monkastu 

Uvijek uzmite lijek Monkastu točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

 • Uzmite Monkastu jednom dnevno na usta, uvečer, s ili bez hrane, prema uputama liječnika.
 • Morate uzimati lijek i kada nemate simptoma ili imate akutni napadaj astme.
 • Lijek treba uzimati kroz usta.

Doza za odrasle osobe od 15 godina i starije

Uobičajena doza za odrasle i adolescente u dobi od 15 i više godina iznosi jednu tabletu od 10 mg dnevno, navečer. Monkasta 10 mg filmom obložene tablete mogu se uzimati s hranom ili bez nje. Monkasta tablete se ne smiju primjenjivati zajedno s drugim lijekovima koji sadržavaju isti djelatni sastojak, montelukast.

Ako smatrate da je učinak lijeka Monkasta prejak ili preslab, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Primjena u djece

Monkasta 10 mg tablete nisu namijenjene za primjenu u djece mlađe od 15 godina.

Ako uzmete više Monkaste nego što ste trebali

Ukoliko ste uzeli više Monkaste nego što ste trebali, odmah obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

U najvećem broju slučajeva nisu zabilježene nikakve nuspojave. Najčešći simptomi zabilježeni kod prekoračenja doze u odraslih i u djece bili su bolovi u trbuhu, pospanost, žeđ, glavobolja, povraćanje i hiperaktivnost.

Ako ste zaboravili uzeti Monkastu

Ako ste zaboravili uzeti jednu tabletu, samo nastavite sa sljedećom kao i obično. Nemojte uzimati dodatnu tabletu kako biste nadoknadili propuštenu, nego samo nastavite prema uobičajenom rasporedu; jedna tableta, jednom dnevno.

Ako prestanete uzimati Monkastu

Monkasta može kontrolirati astmu samo ako ju redovito uzimate.

Važno je da Monkastu uzimate toliko dugo koliko Vam je to liječnik propisao. Tako pomažete kontrolirati astmu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave 

Kao i svi drugi lijekovi, lijek Monkasta može uzrokovati nuspojave, iako se one ne moraju javiti u svih bolesnika.

Najčešće nuspojave za koje se smatra da su bile povezane s primjenom montelukasta (javljaju se u najmanje 1 od 100 bolesnika, ali u manje od 1 od 10 liječenih bolesnika) koje su bile prijavljene u kliničkim ispitivanjima pri primjeni montelukasta 10 mg filmom obloženih tableta bile su:

 • bolovi u trbuhu,

Nuspojave su bile uglavnom blage i javljale su se s većom učestalošću u bolesnika koji su uzimali Monkastu nego u onih koji su uzimali placebo (tablete koje ne sadrže djelatnu tvar).

Nuspojave se mogu javiti određenom učestalošću, što je definirano u nastavku:

 • Vrlo česte pojavljuju se kod više od 1 na 10 bolesnika
 • Česte pojavljuju se kod 1 do 10 na 100 bolesnika
 • Manje česte pojavljuju se kod 1 do 10 na 1000 bolesnika
 • Rijetke pojavljuju se kod 1 do 10 na 10000 bolesnika
 • Vrlo rijetke pojavljuju se kod manje od 1 na 10000 bolesnika
 • Nije poznato učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka
   Osim toga, nakon stavljanja lijeka u promet prijavljene su i ove nuspojave:
 • infekcije gornjih dišnih putova (vrlo često)
 • povećana sklonost krvarenju (rijetko)
 • reakcije preosjetljivosti uključujući oticanje lica, usana, jezika i/ili grla koje može uzrokovati teškoće pri disanju ili gutanju (manje često)
 • promjene u ponašanju i raspoloženju [neuobičajeni snovi uključujući i noćne more, poteškoće sa spavanjem, hodanje u snu, razdražljivost, osjećaj tjeskobe, nemir, uznemirenost uključujući agresivno ili neprijateljsko ponašanje, depresija (manje često); nevoljno drhtanje (rijetko); halucinacije, dezorijentacija, misli o samoubojstvu i pokušaj istog (vrlo rijetko)]
 • omaglica, omamljenost, trnci i iglice/utrnulost, napadaj (manje često)
 • osjećaj lupanja srca (rijetko)
 • krvarenje iz nosa (manje često)
 • proljev, mučnina, povraćanje (često); suha usta, loša probava (manje često)
 • hepatitis (upala jetre) (vrlo rijetko)
 • osip (često); stvaranje modrica, svrbež, koprivnjača (manje često); crvena mekana zadebljanja pod kožom najčešće na potkoljenicama (nodozni eritem), teške reakcije na koži (multiformni eritem) koje se mogu javiti bez upozorenja (vrlo rijetko)
 • bol u zglobovima ili mišićima, grčevi u mišićima (manje često)
 • vrućica (često); umor, loše osjećanje, oticanje (manje često).

U bolesnika s astmom koji su uzimali montelukast bili su prijavljeni vrlo rijetki slučajevi kombinacije simptoma uključujući bolest sličnu gripi, trnce i iglice ili utrnulost u rukama ili nogama, pogoršanje plućnih simptoma i/ili osip (Churg-Straussov sindrom). Odmah obavijestite liječnika primijetite li jedan ili više opisanih simptoma.

Posavjetujte se sa svojim liječnikom ako primijetite bilo koju od ostalih gore navedenih nuspojava ili bilo koje druge neobične simptome koje ne razumijete, osobito ako su dugotrajni, neugodni ili se pogoršavaju.

5. Kako čuvati Monkastu

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Monkasta se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije 

Što Monkasta sadrži

 • Djelatna tvar je montelukast. Svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg montelukasta u obliku montelukastnatrija.
 • Pomoćne tvari u jezgri tablete su: laktoza hidrat; celuloza, prah; celuloza, mikrokristalična; karmelozanatrij, umrežena i magnezijev stearat. Pomoćne tvari u film ovojnici tablete su: hipromeloza; titanijev dioksid (E171); talk; propilenglikol; željezov oksid, crveni (E172) i željezov oksid, žuti (E172).

Kako Monkasta izgleda i sadržaj pakiranja

Filmom obložene tablete su boje marelice, okrugle, blago obostrano izbočene, s ukošenim rubovima.

Monkasta je dostupna u blisterima po 7 ili 14 filmom obloženih tableta, a svaka kutija sadrži ukupno 28 ili 56 filmom obloženih tableta.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu