Lirona XL tablete (2/4/8 mg) – Uputa o lijeku

Lirona XL 2 mg tablete s produljenim oslobađanjem
Lirona XL 4 mg tablete s produljenim oslobađanjem
Lirona XL 8 mg tablete s produljenim oslobađanjem

ropinirol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Lirona XL i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Lirona XL?
 3. Kako uzimati lijek Lirona XL?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Lirona XL?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Lirona XL i za što se koristi?

Lirona XL sadrži djelatnu tvar ropinirol, lijek iz skupine agonista dopamina. Agonisti dopamina utječu na mozak na sličan način kao i prirodna tvar zvana dopamin.

Lirona XL namijenjena je liječenju Parkinsonove bolesti. Oboljeli od Parkinsonove bolesti imaju niske razine dopamina u pojedinim dijelovima mozga. Zbog djelovanja sličnog prirodnom dopaminu, ropinirol pomaže u smanjivanju simptoma Parkinsonove bolesti.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Lirona XL?

Nemojte uzimati lijek Lirona XL:

 • ako ste alergični na ropinirol ili neki drugi sastojak lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako bolujete od teške bolesti bubrega
 • ako bolujete od bolesti jetre

Recite Vašem liječniku ako mislite da se nešto od navedenog odnosi na Vas.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete ovaj lijek:

 • ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni
 • ako dojite
 • ako ste mlađi od 18 godina
 • ako imate ozbiljne probleme sa srcem
 • ako bolujete od ozbiljne psihičke bolesti
 • ako ste osjetili ili osjećate bilo kakve neuobičajene porive i/ili ponašanje (vidjeti tekst niže i dio 4.)
 • ako ne podnosite neke vrste šećera (npr. laktozu).

Obavijestite Vašeg liječnika ako nakon prestanka primjene ili smanjenja doze lijeka Lirona XL primijetite simptome kao što su depresija, ravnodušnost , tjeskoba, umor, znojenje ili bol. Ako te tegobe potraju dulje od nekoliko tjedana, liječnik će Vam možda morati prilagoditi liječenje.

Recite Vašem liječniku ako Vi ili Vaša obitelj/skrbnik primijetite pojavu bilo kakvih poriva ili želja za ponašanjima koja nisu uobičajena za Vas te ukoliko se ne možete oduprijeti impulsima, nagonu ili iskušenju poduzimanja pojedinih aktivnosti kojima možete ozlijediti sebe ili druge. To se naziva poremećajima kontrole impulsa i mogu uključivati ponašanja kao što su ovisničko kockanje, prekomjerno jedenje ili trošenje, neuobičajeno visok seksualni nagon ili porast seksualnih misli ili osjećaja. Liječnik će možda trebati prilagoditi dozu ili ukinuti lijek.

 • Recite Vašem liječniku ako mislite da se nešto od navedenog odnosi na Vas. Vaš liječnik može odlučiti da Lirona XL nije primjeren lijek za Vas ili da trebate doći na dodatne kontrole tijekom liječenja.

Tijekom uzimanja lijeka Lirona XL

Obavijestite Vašeg liječnika ako Vi ili Vaša obitelj primijetite kako razvijate bilo kakve neuobičajene oblike ponašanja (poput neuobičajenog poriva za kockanjem ili pojačanog seksualnog poriva i/ili ponašanja) tijekom uzimanja lijeka Lirona XL. Liječnik će možda prilagoditi dozu ili prekinutiuzimanje lijeka.

Pušenje i Lirona XL

Obavijestite Vašeg liječnika ako počnete ili prestanete pušiti dok uzimate Lirona XL. Liječnik će možda prilagoditi dozu lijeka.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek se ne primjenjuje u osoba mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Lirona XL

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Nemojte zaboraviti obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika ako počnete s uzimanjem novoga lijeka tijekom liječenja lijekom Lirona XL.

Neki lijekovi mogu utjecati na način djelovanja lijeka Lirona XL, ili povećati rizik od nuspojava.

Također, Lirona XL može utjecati na način djelovanja drugih lijekova. Ti lijekovi uključuju:

 • antidepresiv fluvoksamin
 • lijekove za liječenje ostalih psihijatrijskih bolesti, npr. sulpirid
 • hormonsko nadomjesno liječenje
 • metoklopramid, lijek koji se koristi u liječenju mučnine i žgaravice
 • antibiotike (npr. ciprofloksacin ili enoksacin) – lijekovi koji se koriste za liječenje bakterijskih infekcija
 • bilo koji drugi lijek za liječenje Parkinsonove bolesti.

Obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji od gore navedenih lijekova.

Potrebno je učiniti dodatne krvne pretrage ukoliko ove lijekove uzimate istovremeno s lijekom

Lirona XL:

 • antagonisti vitamina K (koji se koriste kod zgrušavanja krvi) kao što je varfarin.

Lirona XL s hranom i pićem

Ovaj lijek možete uzeti uz obrok ili bez obroka, kako Vam odgovara.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Uzimanje lijeka Lirona XL ne preporuča se u trudnoći, osim ako Vaš liječnik smatra da je dobrobit za Vas veća od rizika za Vaše nerođeno dijete.

Ne preporučuje se uzimanje lijeka Lirona XL ako dojite jer može utjecati na stvaranje mlijeka. Liječnik će Vas također savjetovati ako dojite ili planirate dojiti. Liječnik može preporučiti da prestanete uzimati lijek Lirona XL.

Upravljanje vozilima i strojevima

Od lijeka Lirona XL možete se osjećati omamljeno. Neke osobe mogu osjetiti izrazitu pospanost, a ponekad neke osobe mogu iznenada zaspati bez prethodnih upozoravajućih znakova.

Ropinirol može izazvati halucinacije (kada vidite, čujete ili osjećate stvari koje nisu prisutne). Ako patite od halucinacija, nemojte upravljati vozilima ni raditi sa strojevima.

Nemojte voziti i upravljati strojevima te se dovesti u bilo koju situaciju gdje bi Vaša pospanost ili spavanje dovelo Vas ili ostale u rizik od ozbiljne ozljede ili smrti. Nemojte sudjelovati ni u jednoj od navedenih aktivnosti sve dok osjećate navedene simptome. Porazgovarajte sa Vašim liječnikom ako Vam navedeno predstavlja problem.

Ostala upozorenja

Lirona XL 2 mg tablete s produljenim oslobađanjem sadrže šećer koji se zove laktoza. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Lirona XL 4 mg tablete s produljenim oslobađanjem sadrže bojilo sunset yellow (E110) koje može uzrokovati alergijske reakcije.

3. Kako uzimati lijek Lirona XL?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Nemojte davati lijek Lirona XL djeci. Lirona XL se ne propisuje osobama mlađim od 18 godina.

Liječnik Vam može propisati lijek Lirona XL kao jedini lijek za liječenje simptoma Parkinsonove bolesti ili preporučiti da ga uzimate s drugim lijekom, L-dopom (istovjetan naziv: levodopa). Ako uzimate L-dopu, na početku liječenja lijekom Lirona XL možete doživjeti pokrete koje ne možete kontrolirati (diskinezija). Obavijestite Vašeg liječnika ako se to dogodi, jer će liječnik možda morati smanjiti dozu lijekova koje uzimate.

Lirona XL tablete s produljenim oslobađanjem dizajnirane su da otpuštaju lijek tijekom 24 sata. Ako imate stanje pri kojem Vaš lijek prebrzo prolazi kroz Vaše tijelo npr. proljev, tableta se neće moći potpuno otopiti i neće ispravno djelovati. Možete vidjeti tabletu(e) u svojoj stolici. Ako se to dogodi, obavijestite Vašeg liječnika što je prije moguće

Koliko Lirona XL tableta s produljenim oslobađanjem trebate uzeti?

Može proći neko vrijeme prije nego što se utvrdi najbolja doza lijeka Lirona XL za Vas.

Uobičajena početna doza Lirona XL je 2 mg jednom dnevno tijekom prvoga tjedna. Liječnik može povisiti dozu na 4 mg jednom dnevno, od drugog tjedna liječenja. Ako ste stariji od 65 godina, liječnik će možda sporije povisiti dozu. Nakon toga, liječnik može prilagođavati dozu sve dok se ne dostigne doza koja Vam najbolje odgovara. Neke osobe uzimaju i do 24 mg lijeka Lirona XL na dan.

Ako na početku liječenja doživite nuspojave koje teško podnosite, obavijestite Vašeg liječnika. Liječnik Vam može preporučiti da prijeđete na nižu dozu ropinirol tableta s trenutnim oslobađanjem, koje se uzimaju tri puta dnevno.

Nemojte uzimati više Lirona XL tableta s produljenim oslobađanjem nego Vam je liječnik propisao.

Može proći nekoliko tjedana prije nego što lijek Lirona XL počne djelovati.

Uzimanje Lirona XL tableta s produljenim oslobađanjem

Uzmite Lirona XL tabletu s produljenim oslobađanjem jednom dnevno, svaki dan u isto vrijeme.

Tabletu progutajte cijelu, s čašom vode.

Nemojte lomiti, žvakati niti drobiti tablete – ako to učinite postoji opasnost od predoziranja, jer će se lijek prebrzo otpustiti u tijelu.

Ako prelazite s ropinirol tableta s trenutnim oslobađanjem na tablete s produljenim oslobađanjem Vaš liječnik će odrediti dozu Lirona XL tableta s produljenim oslobađanjem prema dozi ropinirol tableta s trenutnim oslobađanjem koju uzimate.

Dan prije prelaska uzmite ropinirol tablete s trenutnim oslobađanjem kao i obično. Nakon toga, iduće jutro uzmite Lirona XL tabletu s produljenim oslobađanjem i nemojte više uzimati ropinirol tablete s trenutnim oslobađanjem.

Ako uzmete više lijeka Lirona XL nego što ste trebali

Odmah obavijestite liječnika ili ljekarnika. Ako je moguće, pokažite im pakiranje lijeka. Osoba koja se predozirala lijekom Lirona XL može imati neki od sljedećih simptoma: mučninu, povraćanje, omaglicu, (osjećaj da se sve oko nje okreće), omamljenost, psihički ili fizički zamor, nesvjesticu, halucinacije.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Lirona XL

Nemojte uzeti dodatnu tabletu ili dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako niste uzeli lijek Lirona XL jedan ili više dana, posavjetujte se sa svojim liječnikom kako ponovno početi s uzimanjem.

Ako prestanete uzimati Lirona XL

Nemojte prestati uzimati lijek Lirona XL prije nego što razgovarate sa svojim liječnikom.

Uzimajte lijek Lirona XL onoliko dugo koliko Vam je liječnik preporučio. Nemojte prekinuti uzimanje osim ako Vam to liječnik ne preporuči.

Ako naglo prestanete uzimati lijek Lirona XL, simptomi Parkinsonove bolesti mogu se ubrzo jako pogoršati. Nagli prestanak uzimanja lijeka može uzrokovati razvoj zdravstvenog stanja koji se naziva neuroleptički maligni sindrom koji može predstavljati značajan rizik za zdravlje. Simptomi uključuju: gubitak mišićne pokretljivosti (akinezija), ukočenost mišića, vrućicu, nestabilan krvni tlak, ubrzan rad srca (tahikardiju), smetenost, smanjenu razinu svijesti (npr. komu).

Ako trebate prestati uzimati lijek Lirona XL, liječnik će Vam postupno smanjiti dozu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga. Vjerojatnije je da će nuspojave nastupiti kada započnete s liječenjem ili neposredno nakon povišenja doze.

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

Mogu se javiti u više od jedne na 10 osoba koje uzimaju lijek:

 • nesvjestica
 • izrazita pospanost
 • mučnina

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

Mogu se javiti u 1 na 10 osoba koje uzimaju lijek ili rjeđe:

 • iznenadni nastup sna bez prethodnih znakova pospanosti (epizode iznenadnog nastupa sna)
 • halucinacije
 • omaglica, uključujući vrtoglavicu (osjećaj da se sve oko Vas okreće)
 • povraćanje
 • žgaravica
 • bol u trbuhu
 • zatvor
 • oticanje nogu, stopala ili ruku

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

Mogu se javiti u 1 od 100 osoba koje uzimaju lijek ili rjeđe:

 • omaglica ili nesvjestica, osobito pri iznenadnom ustajanju (što je uzrokovano padom krvnoga tlaka)
 • osjećaj jake pospanosti tijekom dana (ekstremna somnolencija)
 • psihotične reakcije poput ozbiljne smetenosti (delirij), iracionalnih ideja (deluzije) ili iracionalne sumnjičavosti (paranoja).

Nepoznata učestalost (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • alergijske reakcije kao što su crvene otekline na koži koje svrbe (koprivnjača), oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla koje mogu dovesti do poteškoća u gutanju ili disanju, osip ili intenzivan svrbež (vidjeti dio 2.)
 • promjene jetrene funkcije koje su vidljive iz rezultata krvnih testova
 • agresivno ponašanje
 • prekomjerno uzimanje ovog lijeka (želja za većim dozama dopaminergičkih lijekova višim od onih koje su potrebne za kontrolu motoričkih simptoma, poznato kao sindrom dopaminergičke disregulacije)
 • nemogućnost odolijevanja impulsima, nagonima ili iskušenju izvršenja aktivnosti koje mogu biti štetne za Vas ili druge, što može uključivati:
 • Snažan impuls za pretjeranim kockanjem bez obzira na ozbiljne posljedice, osobne i obiteljske.Promijenjen ili povećan seksualni interes i ponašanje od značenja za Vas ili druge, na primjer povećani seksualni nagon.
 • Nekontrolirano pretjerano kupovanje ili trošenje.
 • Prekomjerno jedenje (jedenje velikih količina hrane u kratkom vremenskom razdoblju) ili kompulzivno jedenje (jedenje više hrane nego što je potrebno za zadovoljenje gladi).
 • nakon prestanka primjene ili tijekom smanjenja doze lijeka Lirona XL mogu se pojaviti depresija, ravnodušnost, tjeskoba, umor, znojenje ili bol (to se zove sindrom ustezanja od agonista dopamina, engl. dopamine agonist withdrawal syndrome, DAWS).

Obavijestite Vašeg liječnika ako doživite bilo koje od navedenih ponašanja; liječnik će s Vama dogovoriti načine kontroliranja ili ublažavanja simptoma.

Ako lijek Lirona XL uzimate s L-dopom

U osoba koje uzimaju lijek Lirona XL s L-dopom mogu se vremenom javiti druge nuspojave:

 • pokreti koje ne možete kontrolirati (diskinezija) vrlo su česta nuspojava. Ako uzimate L-dopu, možete doživjeti simptome nekontroliranih pokreta kada po prvi put počnete uzimati lijek Lirona XL. Recite Vašem liječniku ako se to dogodi jer će možda biti potrebno prilagoditi dozu lijekova koje uzimate.
 • osjećaj smetenosti česta je nuspojava

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati lijek Lirona XL?

Lirona XL tablete s produljenim oslobađanjem morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece! Lijek čuvajte na temperaturi ispod 25° C.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

Lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti označenog na pakovanju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Lirona XL sadrži?

Djelatna tvar je ropinirol. Svaka tableta sadrži 2 mg, 4 mg ili 8 mg ropinirola u obliku ropinirolklorida.

Lirona XL tablete s produljenim oslobađanjem sadrže i sljedeće pomoćne tvari

Jezgra tablete:

amonio-metakrilat kopolimer, vrst B; hipromeloza; natrijev laurilsulfat; kopovidon; magnezijev stearat

Ovojnica tablete od 2 mg:

opadry II pink 32K14834: laktoza hidrat; hipromeloza; titanijev dioksid (E171); triacetin; željezov oksid, crveni (E172)

Ovojnica tablete od 4 mg:

opadry TAN OY-27207: titanijev dioksid (E171); hipromeloza; makrogol 400; indigo carmine aluminium lake (E132); sunset yellow aluminium lake (E110).

Ovojnica tablete od 8 mg:

opadry red 03B25227: titanijev dioksid (E171); hipromeloza; makrogol 400; željezov oksid, crveni (E172); željezov oksid, crni (E172); željezov oksid, žuti (E172).

Kako Lirona XL izgleda i sadržaj pakiranja?

Lirona XL 2 mg tablete s produljenim oslobađanjem su ružičaste, okrugle, bikonveksne tablete promjera oko 6,8 mm.

Lirona XL 4 mg tablete s produljenim oslobađanjem su svijetlo smeđe, ovalne, bikonveksne tablete, dimenzija 12,5 mm x 6,5 mm.

Lirona XL 8 mg tablete s produljenim oslobađanjem su crvene, ovalne, bikonveksne tablete, dimenzija 19,2 mm x 10,2 mm.

Pakiranje: 28 tableta s produljenim oslobađanjem u blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

PLIVA Hrvatska d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 25 10 000 Zagreb, Hrvatska

Proizvođači

PLIVA Hrvatska d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 25 10 000 Zagreb, Hrvatska

PHARMATHEN SA, Dervenakion 6, Pallini Attiki 15351, Grčka

PHARMATHEN INTERNATIONAL SA, Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block no5, Rodopi 69300, Grčka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u siječnju 2019.

Članak uređen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Lirona XL tablete (2/4/8 mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.