Lerkanidipin tablete (10 mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

U ovoj uputi:

 1. Što je Lerkanidipin PharmaS i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Lerkanidipin PharmaS?
 3. Kako uzimati Lerkanidipin PharmaS?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Lerkanidipin PharmaS?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Lerkanidipin PharmaS i za što se koristi?

Lerkanidipin PharmaS sadrži djelatnu tvar lerkanidipinklorid koja pripada skupini lijekova zvanih blokatori kalcijevih kanala (derivati dihidropiridina).

Lerkanidipin PharmaS se koristi za liječenje visokog krvnog tlaka (hipertenzija), u odraslih osoba starijih od 18 godina (ne preporučuje se za djecu mlađu od 18 godina).

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Lerkanidipin PharmaS?

Nemojte uzimati Lerkanidipin PharmaS:

 • Ako ste alergični na lerkanidipinklorid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
 • Ako ste imali alergijsku reakciju na lijekove srodne ovom lijeku (poput amlodipina, nikardipina, felodipina, isradipina, nifedipina ili lacidipina).
 • Ako bolujete od sljedećih srčanih bolesti:
 • neliječeno zatajenje srca,
 • opstrukcija protoka krvi iz srca,
 • nestabilna angina pektoris (bol i pritisak u prsima pri mirovanju ili bol i pritisak u prsima koji se postupno pojačavaju),
 • ako ste u posljednjih mjesec dana preboljeli srčani udar.
 • Ako imate tešku bolest jetre ili bubrega.
 • Ako uzimate lijekove inhibitore CYP3A4 izoenzima:
 • itrakonazol (lijek protiv gljivičnih bolesti)
 • ketokonazol (lijek za liječenje Cushingovog sindroma)
 • eritromicin ili troleandomicin (makrolidni antibiotici za liječenje bakterijskih infekcija),
 • ritonavir (lijek za liječenje HIV infekcije).
 • Ako uzimate lijek ciklosporin (koristi se nakon transplantacije radi sprječavanja odbacivanja organa).
 • S grejpom ili sokom od grejpa.
 • Ako ste trudni ili dojite (vidjeti dio Trudnoća i dojenje za dodatne informacije).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Lerkanidipin PharmaS:

 • Ako bolujete od određenih bolesti srca ili imate poremećaj srčanog ritma poput sindroma bolesnog sinus čvora (a nemate srčani stimulator (pacemaker).
 • Ako bolujete od angine pektoris.
 • Ako bolujete od bolesti jetre ili bubrega ili ste na hemodijalizi.

Djeca i adolescenti

Nemojte davati ovaj lijek djeci u dobi do 18 godina jer njegova sigurnost i djelotvornost nisu ustanovljene za ovu populaciju.

Drugi lijekovi i Lerkanidipin PharmaS

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Osobito je važno da obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika:

 • Ako uzimate beta-blokatore (lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka, npr. metoprolol), diuretike (lijekove za izlučivanje vode) ili ACE-inhibitore (lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka)
 • Ako uzimate cimetidin u dozi većoj od 800 mg (lijek za liječenje čira, probavnih smetnji ili žgaravice)
 • Ako uzimate digoksin (lijek za liječenje srčanih bolesti)
 • Ako uzimate midazolam (lijek za nesanicu)
 • Ako uzimate rifampicin (lijek za liječenje tuberkuloze)
 • Ako uzimate astemizol ili terfenadin (lijekovi za alergiju)
 • Ako uzimate amiodaron ili kinidin (lijekovi za liječenje ubrzanog rada srca)
 • Ako uzimate fenitoin ili karbamazepin (lijekovi za liječenje epilepsije). Vaš liječnik će Vam kontrolirati krvni tlak češće nego inače.

Lerkanidipin PharmaS s hranom, pićem i alkoholom

 • Nemojte konzumirati alkohol tijekom primjene ovog lijeka budući da alkohol može pojačati učinak ovog lijeka
 • Nemojte uzimati ovaj lijek s grejpom ili sokom od grejpa

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nemojte uzimati ovaj lijek ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, ili ako ne koristite kontracepciju.

Upravljanje vozilima i strojevima

Prilikom primjene ovog lijeka treba postupati s oprezom zbog moguće pojave omaglice, slabosti, umora i rijetko pospanosti. Nemojte upravljati vozilima ili strojevima dok niste sigurni kakav utjecaj ovaj lijek ima na Vas.

3. Kako uzimati Lerkanidipin PharmaS?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uobičajena doza je jedna tableta od 10 mg dnevno, u isto vrijeme svakog dana, po mogućnosti ujutro, najmanje 15 minuta prije doručka, jer obrok bogat masnoćama značajno povećava razinu lijeka u krvi. Liječnik Vam može savjetovati da, ako je potrebno, povećate dozu na dvije tablete ovog lijeka dnevno. Tablete je najbolje progutati cijele uz malo vode.

Na kutiji lijeka nalaze se slikovni znakovi (piktogrami) da Vam na razumljiv i jednostavan način prikažu kako uzimati lijek.

Slikovni znakovi (piktogrami) na kutiji služe označavanju doba dana i broja tableta koje trebate uzeti.

Tako, na primjer, ako je liječnik propisao uzimanje jedne tablete lijeka ujutro, ljekarnik će prilikom izdavanja lijeka ispuniti prazna polja na sljedeći način:

Starije osobe

Nije potrebna prilagodba dnevne doze, ali je potreban poseban oprez na početku liječenja ovim lijekom.

Bolesnici s bolestima jetre ili bubrega

U ovih je bolesnika potreban poseban oprez pri započinjanju liječenja, a osobito prilikom povećavanja dnevne doze na 20 mg.

Primjena u djece

Ovaj lijek se ne smije koristiti u djece mlađe od 18 godina.

Ako uzmete više lijeka Lerkanidipin PharmaS nego što ste trebali Nemojte prekoračiti propisanu dozu.

Ako ste uzeli dozu veću od propisane ili u slučaju predoziranja, odmah zatražite savjet liječnika i, ako je moguće, ponesite sa sobom tablete i/ili kutiju.

Prekoračenje propisane doze može dovesti do prekomjernog sniženja krvnog tlaka, kao i nepravilnih ili ubrzanih otkucaja srca. Moguća je i nesvjestica.

Ako ste zaboravili uzeti Lerkanidipin PharmaS

Ako ste zaboravili uzeti tabletu, jednostavno preskočite tu dozu i nastavite uzimati lijek kao i do tada.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Lerkanidipin PharmaS

Ako prestanete uzimati Lerkanidipin PharmaS, krvni tlak Vam se može ponovno povisiti. Molimo da se obratite Vašem liječniku prije nego što prestanete uzimati ovaj lijek.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Ako primijetite bilo koju od ovih ozbiljnih nuspojava, odmah o tome obavijestite Vašeg liječnika:

 • angina pektoris (bolovi u prsima zbog nedovoljnog dotoka krvi u srce). Javlja se rijetko (u manje od 1 na 1000 osoba).
 • pad krvnog tlaka. Javlja se vrlo rijetko (u manje od 1 na 10 000 osoba).
 • nesvjestica. Javlja se vrlo rijetko (u manje od 1 na 10 000 osoba).
 • alergijske reakcije (simptomi uključuju svrbež, osip, koprivnjaču). Javlja se vrlo rijetko (u manje od 1 na 10 000 osoba).

Ako bolujete od angine pektoris, pri uzimanju lijekova iz skupine u koju pripada ovaj lijek, može se povećati učestalost, trajanje ili jačina napadaja angine. Zabilježeni su pojedinačni slučajevi srčanog udara.

Zabilježene su i sljedeće nuspojave:

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • glavobolja
 • omaglica
 • ubrzan rad srca
 • osjećaj lupanja ili ubrzanog rada srca (palpitacije)
 • naglo crvenilo lica, vrata ili gornjeg dijela prsišta
 • oticanje gležnjeva

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • pospanost
 • mučnina
 • povraćanje
 • žgaravica
 • bolovi u trbuhu
 • proljev
 • kožni osip
 • bolovi u mišićima
 • mokrenje povećanih količina mokraće
 • umor
 • dugotrajna iscrpljenost (astenija)

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

 • oticanje desni
 • promjene funkcije jetre (otkriva se testovima iz krvi)
 • češće mokrenje

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Lerkanidipin PharmaS?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na blisteru i kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Lerkanidipin PharmaS sadrži?

 • Djelatna tvar je lerkanidipinklorid. Jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg lerkanidipinklorida.
 • Pomoćne tvari su:

Jezgra: kukuruzni škrob; natrijev škroboglikolat, vrst A; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; celuloza, mikrokristalična; poloksamer 188; natrijev stearilfumarat; makrogol 6000

Film ovojnica: hipromeloza (E464); makrogol 6000; željezov oksid, žuti (E172); titanijev dioksid (E171)

Kako Lerkanidipin PharmaS izgleda i sadržaj pakiranja?

Lerkanidipin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete su žute, okrugle, bikonveksne filmom obložene tablete s urezom na jednoj strani, promjera 6,5 mm. Urez služi kako bi se olakšalo lomljenje tablete radi lakšeg gutanja, a ne da bi se podijelila na jednake doze.

Pakirane su u blistere, 28, 30, 56 i 60 filmom obloženih tableta u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, 10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana 22. rujna 2020.

Članak uređen:

Ocijenite članak

5 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: lerkanidipin, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Lerkanidipin tablete (10 mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.