Fluimukan Junior šumeće tablete (100 mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke .

 • Ovaj je lijek dostupan bez liječničkog recepta. Lijek morate koristiti pažljivo kako biste postigli najbolji učinak.
 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je morati ponovo pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.Obavezno kontaktirajte liječnika ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili se ne poboljšaju nakon 4-5 dana
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Uputa o lijeku sadržava:

 1. Što je Fluimukan i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Fluimukan tablete
 3. Kako uzimati Fluimukan tablete
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Fluimukan tablete
 6. Dodatne informacije

1. Što je Fluimukan i za što se koristi

Fluimukan (acetilcistein) pripada skupini lijekova koji se nazivaju mukolitici. Mukolitici smanjuju gustoću bronhalnog sekreta (sluzi), olakšavaju iskašljavanje i ublažavaju otežano disanje.

Tablete Fluimukan koriste se za liječenje akutnih i kroničnih bolesti dišnog sustava s obilnim stvaranjem guste sluzi i otežanim iskašljavanjem.

2. Prije nego počnete uzimati Fluimukan tablete

Nemojte uzimati Fluimukan tablete:

 • ako ste preosjetljivi na acetilcistein
 • ako ste preosjetljivi na bilo koju od pomoćnih tvari .

Šumeće tablete Fluimukan 200 mg ne smiju koristiti djeca mlađa od 2 godine. Njima se preporučaju tablete Fluimukan Junior 100 mg.

Ako niste sigurni možete li početi liječenje tabletama Fluimukan, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Budite posebno oprezni s Fluimukan tabletama:

Vrlo rijetko su prijavljivane teške kožne reakcije poput Stevens-Johnsonova sindroma (mjehuri na sluznici usta, ždrijela, spolovila i očne spojnice) ili Lyellova sindroma ( kožna bolest sa stvaranjem mjehura) povezane s primjenom acetilcisteina. Ako se pojave promjene na koži ili sluznici, treba prestati uzimati Fluimukan tablete i odmah se obratiti liječniku.

Poseban oprez potreban je ako patite od bronhalne astme ili imate želučane ili crijevne čireve ili ste ih nekad imali.

Poseban oprez potreban je i u bolesnika s razvijenom netolerancijom na histamin. U ovih je bolesnika potrebno izbjegavati dugotrajnu primjenu Fluimukan tableta, jer one mogu prouzročiti simptome netolerancije (npr. glavobolja, vazomotorni rinitis, svrbež).

Ako Vam se nakon 4 – 5 dana primjene tableta Fluimukan zdravstveno stanje ne poboljša ili se čak pogorša, obratite se liječniku koji će odrediti dalji nastavak liječenja.

Molimo da se posavjetujete s liječnikom i onda ako ste neku od opisanih tegoba imali u prošlosti.

Uzimanje hrane i pića s Fluimukan tabletama

Tablete se uzimaju nakon jela, otopljene u čaši vode. Tablete se mogu prepoloviti.

Tijekom liječenja treba piti dosta tekućine.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka

Ako Vam je liječnik savjetovao da morate paziti na unos kuhinjske soli ili natrija prilikom primjene lijeka morate voditi računa o količinama natrija koje sadržavaju tablete.

Jedna tableta Fluimukan Junior 100 mg sadržava 3,5 mmol (80,5 mg) natrija.

Jedna tableta Fluimukan 200 mg sadržava 5,7 mmol (131,0 mg) natrija.

Šumeće tablete Fluimukan sadržavaju manje od 0,01 ugljikohidratnih jedinica.

Uzimanje drugih lijekova s Fluimukan tabletama

Obavijestite svoga liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, pa i ako ste ga dobili bez recepta.

Ne preporučuje se istodobna primjena:

 • antitusika (lijekovi za ublažavanje kašlja), zbog oslabljenja refleksa kašlja i mogućeg zastoja sekreta
 • antibiotika (tetraciklini, aminoglikozidi, penicilini), jer se smanjuje učinak antibiotika. Između primjene navedenih antibiotika i tableta Fluimukan treba proći najmanje dva sata. To se ne odnosi na lijekove cefiksim i lorakarbef koji se mogu uzimati istodobno s tabletama Fluimukan.

Trudnoća i dojenje

Prije nego što uzmete bilo koji lijek, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Malo je klinič kih podataka o primjeni acetilcisteina u trudnica. Nema podataka o izlučivanju acetilcisteina u majčino mlijeko.

Fluimukan se tijekom trudnoće i dojenja može primjenjivati samo ako liječnik to smatra neophodnim, odnosno procijeni da je očekivana korist za majku veća od mogućeg rizika za plod.

Upravljanje vozilima i strojevima

Acetilcistein ne utječe na sposobnost upravljanja motornim vozilima ili strojevima.

3. Kako uzimati Fluimukan tablete

Ako drugačije nije propisano preporučuje se slijedeće doziranje:

Fluimukan Junior 100 mg

Odrasli i djeca starija od 14 godina 200 mg (dvije tablete) 2-3 puta na dan

Najveća dnevna doza iznosi 600 mg acetilcisteina.

Djeca od 6 do 14 godina

100 mg (jedna tableta) 3 – 4 puta na dan. Najveća dnevna doza iznosi 400 mg acetilcisteina.

Djeca od 2 do 6 godina

100 mg (jedna tableta) 2 – 3 puta na dan. Najveća dnevna doza iznosi 300 mg acetilcisteina.

Djeca mlađa od 2 godine

50 mg (pola tablete) acetilcisteina 2 – 3 puta na dan uz nadzor liječnika. Najveća dnevna doza iznosi 150 mg acetilcisteina.

Nema relevantnih podataka o doziranju acetilcisteina u novorođenčadi i djece do 1 godine.

U slučaju mukoviscidoze

Djeca od 6 do 14 godina

200 mg (dvije tablete) 3 puta na dan.

Najveća dnevna doza iznosi 600 mg acetilcisteina.

Djeca od 2 do 6 godina

100 mg (jedna tableta) 4 puta na dan.

Najveća dnevna doza iznosi 400 mg acetilcisteina.

Djeca mlađa od 2 godine

50 mg (pola tablete) acetilcisteina 2 – 3 puta na dan uz nadzor liječnika. Najveća dnevna doza iznosi 150 mg acetilcisteina.

Liječenje treba uvoditi postupno.

Nema relevantnih podataka o doziranju acetilcisteina u novorođenčadi i djece do 1 godine.

Fluimukan 200 mg

Odrasli i djeca starija od 14 godina

200 mg (jedna tableta) 2 – 3 puta na dan. Najveća dnevna doza iznosi 600 mg acetilcisteina.

Djeca od 6 do 14 godina

200 mg (jedna tableta) 2 puta na dan.

Najveća dnevna doza iznosi 400 mg acetilcisteina

Djeca od 2-6 godina

100 mg (pola tablete) 2- 3 puta na dan.

Najveća dnevna doza iznosi 300 mg acetilcisteina

U slučaju mukoviscidoze

Odrasli i djeca starija od 6 godina 200 mg (jedna tableta) 3 puta na dan.

Najveća dnevna doza iznosi 600 mg acetilcisteina.

Djeca od 2 do 6 godina

100 mg (pola tablete) 4 puta na dan .

Najveća dnevna doza iznosi 400 mg acetilcisteina.

Šumeće tablete Fluimukan ne smiju se koristiti dulje od 4 – 5 dana, osim ako liječ nik ne odredi drugačije. Trajanje liječenja ovisi o tipu i jačini bolesti, o čemu odlučuje liječnik.

U slučaju kroničnog bronhitisa ili mukoviscidoze liječenje treba trajati duže vrijeme da bi se spriječila ponovna infekcija.

Način primjena

Tablete se uzimaju nakon jela, otopljene u čaši vode. Tablete se mogu prepoloviti. Tijekom liječenja treba piti dosta tekućine.

Nemojte prestati uzimati lijek samo zato što se osjećate bolje. Ako ga prerano prestanete uzimati, bolest bi se mogla ponovno pojaviti.

Ako se na kraju predviđ enog trajanja liječ enja još uvijek ne osjećate dobro ili se za vrijeme liječenja osjećate lošije, recite to liječniku.

Ako primijetite da je učinak lijeka Fluimukan prejak ili možda nedovoljno jak, o tome obavijestite liječnika.

Ako ste zaboravili uzeti Fluimukan tablete

Ako ste zaboravili uzeti lijek, nemojte uzeti dvostruku dozu da biste nadoknadili propuštenu. Jednostavno nastavite uzimati lijek prema uobičajenom rasporedu.

Ako ste uzeli više Fluimukan tableta nego što ste trebali

Prevelika doza može uzrokovati nadraženost probavnog sustava (mučnina, povraćanje, proljev i bolovi u trbuhu). Teške nuspojave ili simptomi trovanja acetilcisteinom do sada nisu zabilježeni.

Ako ste uzeli veću dozu lijeka nego što biste smjeli, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Fluimukan tableta obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao svi drugi lijekovi, Fluimukan tablete mogu izazvati nuspojave.

Nuspojave mogu biti:

 • vrlo česte (javljaju se u više od 1 na 10 bolesnika)
 • česte (manje od 1 na 10 bolesnika)
 • manje česte (manje od 1 na 100 bolesnika)
 • rijetke (manje od 1 na 1000 bolesnika)
 • vrlo rijetke (manje od 1 na 10000 bolesnika, uključujući izolirane slučajeve).

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

 • Manje često: glavobolja, vruć ica, alergijske reakcije (reakcije preosjetljivosti) (svrbež, koprivnjača, osip, otok usana i lica, otežano disanje, ubrzani otkucaji srca, sniženje krvnoga tlaka)
 • Vrlo rijetko: anafilaktička reakcija uključujući anafilaktički šok.

Poremećaji uha i labirinta

 • Manje često: šum u uhu

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

 • Rijetko: zaduha, bronhospazam – uglavnom u bolesnika s bronhalnom astmom

Poremećaji probavnog sustava

 • Manje često: upala sluznice usne šupljine, proljev, povraćanje, štucavica, mučnina

Postoje vrlo rijetka izvješća o pojavi krvarenja uzrokovana acetilcisteinom, djelomično u sklopu reakcija preosjetljivosti.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Fluimukan tablete

Lijek treba čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Uvjeti čuvanja

Lijek se čuva pri temperaturi do 25 0C, zaštićen od vlage i svjetla.

Nakon vađenja tablete tubu treba ponovo dobro zatvoriti.

Fluimukan tablete ne smiju se upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Lijek se ne smije uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere će pomoći u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Fluimukan tablete sadržavaju?

Djelatna tvar je acetilcistein.

Jedna šumeća tableta Fluimukan Junior 100 mg sadržava 100 mg acetilcisteina. Jedna šumeća tableta Fluimukan 200 mg sadržava 200 mg acetilcisteina.

Ostali sastojci su:

 • citratna kiselina, bezvodna; natrijev hidrogenkarbonat; natrijev karbonat, bezvodni; askorbatna kiselina (vitamin C); saharinnatrij; natrijev ciklamat; polietilenglikol; aroma kupine i šumskog voća.

Kako Fluimukan tablete izgledaju i sadržaj pakiranja?

Fluimukan su bijele, okrugle, ravne tablete s urezom na jednoj strani.

20 šumećih tableta Fluimukan Junior 100 mg u aluminijskoj tubi, u kutiji

25 šumećih tableta Fluimukan Junior 100 mg u aluminijskoj tubi, 2 aluminijske tube u kutiji (sredstvo za sušenje u plastičnom zatvaraču)

20 šumećih tableta Fluimukan 200 mg u aluminijskoj tubi, u kutiji

25 šumećih tableta Fluimukan 200 mg u aluminijskoj tubi, 2 aluminijske tube u kutiji (sredstvo za sušenje u plastičnom zatvaraču)

Napomene:

Naziv i adresa nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska

Naziv i adresa proizvođača lijeka:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Alee 1, 39179 Barleben, Njemačka Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Salutas PWO GmbH, Lange Göhren 3, 39171 Osterweddingen, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka:

Lijek se izdaje bez recepta u ljekarni

Članak uređen:

Saznajte više o tome kako ublažiti prehladu i gripu u našem vodiču

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: fluimukan junior, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Fluimukan Junior šumeće tablete (100 mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.