Flavamed oralna otopina (15mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer ona sadrži za Vas važne informacije.

Ovaj lijek dostupan je bez lije čničkog recepta. Ipak, Flavamed 15 mg/5ml oralnu otopinu morate uzimati oprezno kako biste postigli najbolji učinak.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.
 • Obavezno kontaktirajte liječnika ukoliko Vam se simptomi pogoršaju ili se ne poboljšaju nakon 4 do 5 dana.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Ova uputa sadržava:

 1. Što je Flavamed i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Flavamed
 3. Kako uzimati Flavamed
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Flavamed
 6. Dodatne informacije

1. Što je Flavamed i za što se koristi

Flavamed 15 mg/5 ml koristi se za liječenje produktivnog kašlja koji je povezan s bolestima pluća i bronhija.

Flavamed 15 mg/5 ml oralna otopina namijenjen je za primjenu u djece starije od dvije godine, adolescenata i odraslih.

Flavamed 15 mg/5 ml razrjeđuje sluz, pa se ona može lakše iskašljati.

2. Prije nego počnete uzimati Flavamed

Nemojte uzimati Flavamed 15 mg/5 ml

 • ako ste preosjetljivi (alergični) na djelatnu tvar u Flavamed 15 mg/5 ml (ambroksolklorid) ili bilo koji drugi sastojak Flavameda 15 mg/5 ml (vidjeti dio 6. “Što Flavamed 15 mg/5 ml sadrži”).

Flavamed 15 mg/5 ml oralna otopina ne smije se koristiti kod djece mlađe od dvije godine.

Budite posebno oprezni s Flavamedom 15 mg/5 ml

 • ako ste ikad imali vrlo teške kožne reakcije preosjetljivosti (Stevens-Johnsonov sindrom, Lyellov sindrom).

Stevens-Johnsonov sindrom je bolest koja uključuje visoku temperaturu i osip na koži i sluznicama, uz pojavu mjehura.

Lyellov sindrom, koji može biti opasan po život, također je poznat kao sindrom opečene kože. Znakovi tog sindroma su teške promjene na koži uz pojavu mjehura, sličnih kao kod opeklina.

Stoga, ako primijetite promjene na koži ili sluznicama, morate odmah prestati uzimati Flavamed 15 mg/5 ml. Odmah otiđite liječniku!

Ako imate oštećenje funkcije bubrega ili tešku bolest jetre, smijete uzimati Flavamed 15 mg/5 ml samo uz poseban oprez (primjerice, uz dulja razdoblja između doza ili smanjenu dozu, no o tome porazgovarajte sa svojim liječnikom).

Kod teškog poremećaja funkcije bubrega može doći do nakupljanja proizvoda razgradnje djelatne tvari Flavameda 15 mg/5 ml.

Ako bolujete od rijetke bolesti bronhija, praćene povećanim stvaranjem sluzi (npr. sindroma nepokretnih cilija), tada sluz ne može biti izbačena iz pluća.

U tom slučaju smijete uzimati Flavamed 15 mg/5 ml samo uz liječnički nadzor.

Ako ste bolovali od peptičkog ulkusa, posavjetujte se s liječnikom o načinu uzimanja Flavamed 15 mg/5 ml, s obzirom na to da mukolitici mogu poremetiti barijeru želučane sluznice. Porazgovarajte s liječnikom prije nego što počnete uzimati Flavamed forte 15 mg/5 ml.

Ako ne podnosite histamin, trebali biste izbjegavati dugotrajnu terapiju, jer aktivna tvar Flavameda 15 mg/5 ml utječe na metabolizam histamina i može prouzročiti simptome nepodnošenja (npr. glavobolju, curenje iz nosa, svrbež).

Uzimanje drugih lijekova s Flavamedom

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Lijekovi za suzbijanje kašlja (antitusici)

Dok uzimate Flavamed 15 mg/5 ml, ne smijete uzimati lijekove koji suzbijaju refleks kašlja (tzv. antitusike). Refleks kašlja važan je za iskašljavanje razrijeđene sluzi, koja se tako uklanja iz pluća.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Flavamed 15 mg/5 ml uzimajte tijekom trudnoće i dojenja samo uz izričitu uputu svog liječnika!

Do sada nema odgovarajućih iskustava uzimanja ovog lijeka tijekom trudnoće i dojenja kod žena. Međutim, kod životinja je uočeno da se djelatna tvar Flavameda 15 mg/5 ml izlučuje u majčino mlijeko.

Ispitivanja na životinjama nisu pokazala utjecaj ambroksola na plodnost .

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema dokaza o utjecaju na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima. Nisu provedena ispitivanja utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima Flavameda

Ovaj lijek sadrži sorbitol. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Svaka mjerna žličica s 5 ml oralne otopine sadrži 1,75 g (= 0,15 jedinica kruha) sorbitola. Sorbitol može imati blagi laksativni učinak.

3. Kako uzimati Flavamed

Uvijek uzmite Flavamed 15 mg/5 ml točno prema uputama u ovoj uputi o lijeku. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ukoliko niste sigurni.

Primjenjive su sljedeće upute o uzimanju lijeka. Mogu se izmijeniti jedino ako liječnik propiše drukčije uzimanje Flavameda 15 mg/5 ml.

Molimo da se pridržavate uputa za primjenu, jer inače Flavamed 15 mg/5 ml neće djelovati na odgovarajući način!

Uobičajena doza je:

Djeca od 2 do 5 godina:

Pola mjerne žličice s 2,5 ml oralne otopine, 3 puta dnevno

(što odgovara 3 puta 7,5 mg ambroksolklorida = 22,5 mg ambroksolklorida na dan).

Djeca od 6 do 12 godina:

Jedna mjerna žličica s 5 ml oralne otopine, 2 – 3 puta dnevno

(što odgovara 2-3 puta 15 mg ambroksolklorida = 30 – 45 mg ambroksolklorida na dan).

Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina:

2 mjerne žličice s 5 ml oralne otopine, 3 puta dnevno

(što odgovara 3 puta 30 mg ambroksolklorida = 90 mg ambroksolklorida na dan) tijekom prva dva do tri dana, a zatim

2 mjerne žličice s 5 ml oralne otopine, 2 puta dnevno

(što odgovara 2 puta 30 mg ambroksolklorida = 60 mg ambroksolklorida dnevno).

Napomena:

Doza se kod odraslih može povisiti na 4 mjerne žličice s 5 ml oralne otopine, 2 puta dnevno (što odgovara 2 puta 60 mg ambroksolklorida = 120 mg ambroksolklorida dnevno).

Način primjene

Uzmite Flavamed 15 mg/5 ml nakon obroka, s mjernom žličicom.

Trajanje primjene

Flavamed 15 mg/5 ml ne smije se uzimati dulje od 4 – 5 dana bez savjetovanja s liječnikom.

Ako vam se smetnje ne smanje nakon 4 do 5 dana, ili se čak pogoršaju, odmah morate otići liječniku!

Molimo da porazgovarate sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako smatrate da je djelovanje Flavameda 15 mg/5 ml presnažno ili preslabo.

Ako uzmete više Flavameda nego što ste trebali

Do sada nisu uočeni ozbiljni simptomi trovanja. Mogu se pojaviti kratkotrajni nemir i proljev.

Kod ekstremna predoziranja mogu se pojaviti pojačano lučenje sline, nagon na povraćanje, povraćanje i pad krvnog tlaka uz poremećaje cirkulacije.

Obratite se liječniku. Obično nisu potrebne hitne mjere, kao što je izazivanje povraćanja ili ispiranje želuca, i trebaju se uzeti u obzir samo kod ekstremnog predoziranja.

Preporučuje se liječenje u skladu s prisutnim znakovima predoziranja.

Ako ste zaboravili uzeti Flavamed

Ili ste uzeli premalu dozu, jednostavno uzmite lijek u propisanoj dozi, u vrijeme kad trebate uzeti sljedeću dozu.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Flavamed 15 mg/5 ml može uzrokovati nuspojave, iako se one ne moraju pojaviti kod svih bolesnika.

Nuspojave se razvrstavaju prema sljedećoj učestalosti:

 • Vrlo često: više od 1 na 10 liječenih bolesnika
 • Često: manje od 1 na 10 i više od 1 na 100 liječenih bolesnika
 • Manje često: manje od 1 na 100 i više od 1 na 1000 liječenih bolesnika
 • Rijetko: manje od 1 na 1000 i više od 1 na 10 000 liječenih bolesnika
 • Vrlo rijetko: manje od 1 na 10 000 liječenih bolesnika
 • Nepoznato: ne može se procijeniti iz dostupnih podataka

Nuspojave

Poremećaji imunološkog sustava

Manje često:

 • vrućica

Rijetko:         

 • osip, koprivnjača

Nepoznato:  

 • teške alergijske (anafilaktičke) reakcije, sve do šoka
 • otok lica (angioedem)
 • svrbež i druge reakcije preosjetljivosti

Poremećaji živčanog sustava

Često:      

 • promijenjen okus

Poremećaji dišnog sustava

Često:      

 • utrnulost usta i ždrijela (hipoestezija)

Nepoznato:   

 • suhoća ždrijela

Poremećaji probavnog sustava

Često:      

 • mučnina

Manje često:

 • povraćanje
 • suha usta
 • proljev, probavne tegobe (dispepsija)
 • bolovi u trbuhu

Poremećaji kože i potkožnog tkiva:

Vrlo rijetko:

 • teške kožne reakcije, kao što su Lyellov sindrom i Stevens-Johnsonov sindrom (vidjeti dio 2. “Budite posebno oprezni s Flavamedom 15 mg/5 ml”)

Protumjere:

Ako uočite jednu ili više navedenih nuspojava, odmah prekinite uzimanje Flavameda 15 mg/5 ml.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Flavamed

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Flavamed 15 mg/5 ml ne smije se uzimati nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Napomena o čuvanju nakon prvog otvaranja spremnika

Uklonite otvorenu bočicu s ostatkom otopine nakon 6 mjeseci.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Flavamed sadrži

Djelatna tvar je ambroksolklorid.

1 ml oralne otopine sadrži 3 mg ambroksolklorida.

Jedna mjerna žličica s 5 ml oralne otopine sadrži 15 mg ambroksolklorida.

Pomoćne tvari su:

 • sorbitol tekući 70 postotni, nekristalizirajući(E420), benzoatna kiselina (E210), glicerol (85 postotni), hidroksietilceluloza, koncentrat okusa maline br.516028 (propilenglikol), pročišćena voda.

Kako Flavamed izgleda i sadržaj pakiranja

Bistra, bezbojna do blago smećkasta tekućina s voćnim mirisom maline.

100 ml oralne otopine u smeđoj staklenoj bočici (staklo vrste III) s navojnim zatvaračem i mjernom žličicom, u kutiji

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. Horvatova 80/A 10020 Zagreb Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 D-12489 Berlin Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Bez recepta, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocijenite članak

3.27 / 5   11

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: flavamed, flavamed sirup, flavamed forte, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Flavamed oralna otopina (15mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.