Dalacin krema (20mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

  • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
  • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
  • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
  • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

U ovoj uputi:

  1. Što je Dalacin krema za rodnicu i za što se koristi
  2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Dalacin kremu za rodnicu
  3. Kako uzimati Dalacin kremu za rodnicu
  4. Moguće nuspojave
  5. Kako čuvati Dalacin kremu za rodnicu
  6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Dalacin krema za rodnicu i za što se koristi

Dalacin krema je krema za rodnicu. Sadrži antibiotik klindamicinfosfat, antibiotik za liječenje infekcija rodnice uzrokovanih bakterijama.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Dalacin kremu za rodnicu

Pažljivo pročitajte sljedeću listu da vidite odnosi li se nešto od navedenog na Vas. Ako niste sigurni, upitajte svog liječnika.

Nemojte primjenjivati DALACIN 20 mg/g kremu za rodnicu ako:

  • ste alergični (preosjetljivi) na klindamicin, linkomicin ili na bilo koji sastojak koje sadrži DALACIN krema (vidjeti dio 6.)
  • u povijesti bolesti imate upalne bolesti crijeva
  • u povijesti bolesti imate upalu crijeva povezanu s uzimanjem antibiotika

Budite oprezni s DALACIN 20 mg/g kremom za rodnicu

Prije uzimanja ovog lijeka obavijestite svog liječnika ako imate proljev ili u pravilu dobivate proljev kod primjene antibiotika.

Ukoliko se kod primjene DALACIN 20 mg/g kreme za rodnicu razvije ozbiljan ili produžen ili krvav proljev odmah obavijestite svog liječnika jer će se u tom sluč aju prekinuti liječenje.

To može biti znak upale crijeva (pseudomembranozni kolitis) koji se može pojaviti uz primjenu antibiotika.

DALACIN 20 mg/g krema za rodnicu se ne preporučuje primjenjivati u djece.

Kao kod svih vaginalnih infekcija, spolni odnosi se za vrijeme liječenja DALACIN 20 mg/g kremom za rodnicu ne preporučuju.

DALACIN 20 mg/g krema za rodnicu može oslabiti gumu kondoma ili dijafragmu. Nemojte se pouzdati u kondome ili dijafragmu za vrijeme primjene ovog lijeka te 72 sata nakon liječenja.

Primjena vaginalnih uložaka (tampona) ili sredstava za intimnu njegu se ne preporučuje.

Primjena u djece

Ne preporučuje se primjena Dalacin kreme za rodnicu kod djece.

Uzimanje drugih lijekova

DALACIN 20 mg/g krema za rodnicu može utjecati na djelovanje drugih lijekova koji se istovremeno uzimaju.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ako ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove uključujući i one dobivene bez recepta.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate:

  • eritromicin, linkomikomicin (antibiotici)
  • neuromuskularne blokatore (lijekove koji se koriste pri općoj anesteziji)

Trudnoća,dojenje i plodnost

Trudnoća:

DALACIN 20 mg/g kreme za rodnicu u prvom tromjesječju trudnoće ne smije se primjenjivati zbog nedovoljnih podataka o sigurnosti.

Ako ste trudni ili mislite da ste trudni, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. On će odlučiti da li je liječenje ovim lijekom primjereno Vama

Dojenje:

Obavijestite svog liječnika ukoliko dojite za vrijeme primjene DALACIN 20 mg/g kreme za rodnicu jer se klindamicin može izlučiti u majčino mlijeko. Vaš liječnik će odlučiti da li je DALACIN 20 mg/g krema za rodnicu primjerena Vama.

Premda nije vjerojatno da će novorođenče putem majčinog mlijeka unijeti puno klindamicina, ukoliko primjetite u novorođenčeta krvavi proljev ili ukoliko pokaže bilo kakav znak bolesti, odmah obavijesite svog liječnika.

Trebali biste u tom slučaju prekinuti s dojenjem.

Upravljanje vozilima i strojevima

Učinak na sposobnost upravljanja vozilima ili rada na strojevima nije sustavno procijenjen.

Ostala upozorenja

DALACIN 20 mg/g krema za rodnicu sadrži propilenglikol te ketostearilni alkohol koji mogu uzrokovati lokalne iritacije kože ili upale.

3. Kako uzimati Dalacin kremu za rodnicu

Uvijek primjenjujte DALACIN 20 mg/g kremu za rodnicu onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Ukoliko niste sigurni kako se primjenjuje DALACIN 20 mg/g krema za rodnicu, savjetujte se s Vašim liječnikom ili ljekarnikom.

Uobičajena doza je jedan aplikator (približno 5 grama) koji se primjenjuje u rodnicu jednom dnevno prije spavanja tijekom 7 uzastopnih dana.

Vaš liječnik Vam može odrediti i kraći, trodnevni ciklus, ovisno o Vašim simptomima. Prije primjene ovog lijeka uvijek operite ruke.

Primjena u djece:

Ne preporučuje se primjena Dalacin kreme za rodnicu kod djece.

Primjena

Skinite zatvarač s tube. Na mjesto gdje je bio zatvarač pričvrstite jedan od priloženih jednokratnih plastičnih aplikatora.

Laganim pritiskanjem tube s dna istisnite kremu u aplikator. Aplikator je pun kad se njegov klip prestane pomicati.

Odvrnite aplikator, skinite ga s tube i tubu ponovno zatvorite zatvaračem.

Ležeći na leđima i čvrsto držeći valjak aplikatora, oprezno ga uvedite u rodnicu što dublje, a da pritom ne osjećate neugodu. Još uvijek držeći valjak, polako potiskujte klip do kraja dok se sva krema ne isprazni.

Pažljivo izvucite aplikator i bacite ga. Bilo bi uputno zamotati ga u papir prije bacanja u kućni otpad. Uporabljeni aplikator nemojte baciti u WC školjku. Nakon uporabe kreme dobro operite ruke.

Ako jedne večeri zaboravite primijeniti kremu, nemojte sljedeće ve čeri udvostručiti dozu, već samo nastavite jednokratnim dozama svake naredne večeri, sve dok niste primijenili propisani broj doza.

Ako primijenite više Dalacin kreme za rodnicu nego što ste trebali

Obavijestite svog liječnika. Ne uzimajte više kreme nego što Vam je liječnik prepisao.

Ako ste progutali Dalacin kremu za rodnicu

Ukoliko Vi ili netko drugi proguta DALACIN 20 mg/g kremu za rodnicu, odmah obavijestite svog liječnika. Nije vjerojatno da će Vam krema naškoditi, ali će Vam Vaš liječnik dati savjet što trebate učiniti.

Ako ste zaboravili uzeti Dalacin kremu za rodnicu

Primijenite DALACIN 20 mg/g kremu za rodnicu odmah ukoliko ste je zaboravili uzeti unutar nekoliko sati.

Ukoliko je vrijeme primjene bliže sljedećoj aplikaciji, preskočite prethodnu aplikaciju. Ne primjenjujte dvostruku dozu nego nastavite primjenjivati lijek u uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete uzimati Dalacin kremu za rodnicu

Ponekad se možete osjećati bolje nakon samo nekoliko dana liječenja. No iako se osjećate dobro, nemojte prestati uzimati kremu dok u potpunosti ne završite liječenje.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Dalacin 20 mg/g kreme za rodnicu obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, DALACIN 20 mg/g krema za rodnicu može izazvati nuspojave.

Odmah obavijestite svog liječnika ako:

  • razvijete ozbiljan, produžen ili krvav proljev (koji može biti povezan s boli u trbuhu ili temperaturom).

To je manje česta nuspojava koja se može pojaviti nakon liječenja antibioticima i može biti znak ozbiljne upale crijeva.

  • iskusite alergijsku reakciju ili reakciju na koži kao npr. osip.

To su vrlo rijetke nuspojave.

Ostale nuspojave koje se mogu javiti su:

  • vrtoglavica
  • hipertiroidizam
  • oticanje s upalom i bol na mjestu primjene
  • bol u trbuhu (opća i lokalizirana), grčevi u trbuhu, zadah iz usta, infekcije mokraćnog trakta, infekcija uzrokovana Candidom (koža i tijelo), gljivična infekcija, bakterijska infekcija, infekcija gornjeg dijela dišnog sustava
  • poremećeni mikrobiološki testovi
  • bol u leđima
  • glavobolja, omaglica, promjena osjeta okusa
  • poremećaj menstruacije, izostanak menstruacije, iscjedak iz rodnice, bol u zdjelici
  • disurija, glikozurija, proteinurija
  • krvarenje iz nosa
  • svrbež (ne na mjestu primjene), osip, makulopapularni osip, crvenilo, urtikarija

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava na:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Odsjek za farmakovigilanciju,

Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj Uputi o lijeku.

5. Kako čuvati Dalacin kremu

Lijek treba čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Ne koristiti DALACIN 20 mg/g kremu za rodnicu nakon isteka roka valjanosti označenoga na pakovanju.

Vrijeme trajanja se odnosi na zadnji dan u mjesecu označenog na pakovanju. Ne čuvati lijek na temperaturi iznad 25°C. Ne zamrzavati.

Lijekovi se ne smiju odlagati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svoga ljekarnika kako odlagati lijekove koje više ne koristite. Takvim ponašanjem pomažete očuvati okoliš.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što sadrži Dalacin krema za rodnicu?

Djelatna tvar je klindamicinfosfat, 1 g kreme sadrži 20 mg klindamicina.

Pomoćne tvari:

  • sorbitanstearat; polisorbat 60; propilenglikol; stearatna kiselina; cetilni i stearilni alkohol; cetilpalmitat; parafin, tekući; benzilni alkohol i voda.

Kako Dalacin krema za rodnicu izgleda i sadržaj pakiranja

DALACIN 20 mg/g krema za rodnicu je bijela, polukruta krema u tubi.

Sadržaj pakovanja: 40 g kreme u tubi i 7 aplikatora, u kutiji.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Pfizer Croatia d.o.o. Slavonska avenija 6 10000 Zagreb Hrvatska

Naziv i adresa proizvođača

Pfizer Manufacturing Belgium NV Rijksweg 12 2870 Puurs Belgija

Način i mjesto izdavanja lijeka: na recept u ljekarni

Članak uređen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: dalacin vaginalna krema, dalacin krema za rodnicu, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Dalacin krema (20mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

  • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
  • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
  • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.