Corlentor tablete (5/7,5mg) – Uputa o lijeku

Pozorno pročitajte ovu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Uputu sačuvajte. Možda ćete uputu željeti ponovno pročitati.
 • Uputa ne sadrži potpunu obavijest o lijeku. Ako imate pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj lijek je propisan osobno Vama i ne smijete ga davati nikome drugome. Lijek može naštetiti drugoj osobi čak i ako ima simptome jednake Vašima.
 • Ukoliko Vam se nuspojava pogorša ili primjetite neku nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, molimo Vas da odmah obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Sadržaj:

 1. Što je Corlentor i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Corlentor
 3. Kako uzimati Corlentor
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Corlentor
 6. Dodatne informacije

1. Što je Corlentor i za što se koristi

Corlentor (ivabradin) je lijek za srce koji se upotrebljava u liječenje stabilne angine pektoris koja je karakterizirana pojavom bolova u prsima.

Lijek se koristi kod odraslih bolesnika koji ne podnose ili ne smiju uzimati lijekove za srce koji se zovu beta- blokatori.

Također se lijek koristi u kombinaciji s beta-blokatorima kod odraslih bolesnika čije stanje nije u potpunosti kontrolirano s beta-blokatorima i koji imaju preveliki broj najmanje otkucaja srca u minuti (više od 60 otkucaja u minuti).

O stabilnoj angini pektoris (koja se obično naziva “anginom”):

Stabilna angina pektoris jest bolest srca koja nastaje kada srce ne prima dovoljno kisika. Obično se javlja u dobi između 40 i 50 godina.

Najčešći simptom angine pektoris je pojava boli ili nelagode u prsima. Veća je vjerojatnost da će angina nastupiti kada srce radi brže u situacijama kao što je fizički napor, emocije, izloženost hladnoći ili nakon jela.

U ljudi koji boluju od angine, to povećanje srčane frekvencije može uzrokovati bol u prsima.

Kako djeluje Corlentor ?

Corlentor poglavito djeluje smanjivanjem srčane frekvencije za nekoliko otkucaja u minuti. Time se smanjuje potreba srca za kisikom, osobito u situacijama kada postoji veća vjerojatnost da će doći do napadaja angine.

Na taj način, Corlentor pomaže u kontroliranju i smanjenju broja napadaja angine.

2. Prije nego počnete uzimati Corlentor

Ne uzimajte Corlentor :

 • ako ste alergični na ivabradin ili neki drugi sastojak u lijeku Corlentor (vidi odjeljak „Dodatne informacije” za cjeloviti popis pomoćnih tvari)
 • ako vam je srčana frekvencija u mirovanju prije liječenja prespor (manje od 60 otkucaja u minuti)
 • ako bolujete od kardiogenog šoka (medicinsko stanje koje se liječi u bolnici)
 • ako bolujete od poremećaja srčanog ritma
 • ako imate srčani udar
 • ako imate niski krvni tlak
 • ako imate nestabilnu anginu pektoris (težak oblik angine pektoris u kojoj se bolovi u prsima javljaju vrlo često uz napor, ali i bez napora)
 • ako bolujete od teškog srčanog zatajivanja (kada srce ne može pravilno raditi)
 • ako imate elektrostimulator (pacemaker)
 • ako imate teške bolesti jetre
 • ako uzimate lijekove za liječenje gljivičnih infekcija (kao što su ketokonazol, itrakonazol) makrolidne antibiotike (kao što su jozamicin, klaritromicin, telitromicin ili eritromicin koji seprimjenjuju oralno), lijekove za liječenje infekcija HIV-om (kao što su nelfinavir, ritonavir) ili nefazodon (lijek za liječenje depresije) (vidi “Uzimanje drugih lijekova”)
 • ako ste trudni
 • ako dojite

Budite oprezni s Corlentor -om:

 • ako bolujete od poremećaja srčanog ritma (kao nepravilni rad srca, osječaj lupanje srca, pojačan bol u prsima) ili fibrilacija atrija (vrsta nepravilnog rada srca)
 • ako imate simptome kao što je umor, omaglica ili vam nedostaje daha (to bi moglo značiti da vam srce presporo radi)
 • ako ste nedavno imali moždani udar
 • ako imate blago ili umjereno niski krvni tlak
 • ako bolujete od kroničnog srčanog zatajivanja (kada vam srce ne može pravilno raditi)
 • ako imate kronične bolesti očne mrežnice
 • ako imate bolest jetre
 • ako imate bolest bubrega

Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na vas, razgovarajte o tome s liječnikom prije nego što počnete uzimati Corlentor , ili kada ga već uzimate.

Djeca

Corlentor nije namijenjen djeci ni mladeži mlađih od 18 godina.

Uzimanje drugih lijekova s Corlentor-om:

Uvijek kažite svome liječniku ili ljekarniku ako uzimate ili ste nedavno uzimali druge lijekove, pa i one koji ste uzeli bez recepta.

Ako uzimate neki od slijedećih lijekova, svakako o tome obavijestite svog liječnika koji bi trebao korigirati dozu Corlentor -a i pratiti liječenje:

 • diltiazem, verapamil (za liječenje visokog krvnog tlaka ili anginu pektoris)
 • flukonazol (antifungik)
 • rifampicin (antibiotik)
 • barbiturati (za otežano spavanje ili epilepsiju)
 • fenitoin (za epilepsiju)
 • Hypericum perforatum ili Gospina trava (biljna terapija za depresiju)
 • lijekovi koji produljuju QT-interval i upotrebljavaju se za liječenje poremećaja srčanog ritma ili drugih bolesti, kao što su:kinidin, dizopiramid, ibutilid, sotalol, amiodaron (za liječenje poremećaja srčanog ritma)bepridil (za liječenje angine pektoris)lijekovi za liječenje anksioznosti, shizofrenije ili drugih psihoza (kao što su pimozid, ziprasidon, sertindol)antimalarici (meflokin ili halofantrin) eritromicin iv.(antibiotik)pentamidin (antiparazitik)cisaprid (za liječenje gastro-ezofagealnog refluksa)

Uzimanje hrane i pića s Corlentor-om:

Tijekom liječenja s Corlentor -om ograničite konzumiranje soka od grejpfruta.

Trudnoća i dojenje

Ne uzimajte Corlentor ako ste trudni ili ako planirate trudnoću (vidi “Ne uzimajte Corlentor ”). Ako ste trudni, a uzeli ste Corlentor , obratite se liječniku.

Ne uzimajte Corlentor ako dojite (vidi “Ne uzimajte Corlentor ”). Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego što uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Corlentor može uzrokovati privremene vidne poreme ćaje (prolazna povećana svjetlost u ogranič enom dijelu vidnoga polja, vidi “4. Moguće nuspojave”).

Ako se to dogodi vama, budite pažljivi kada upravljate vozilom ili radite za strojevima u vrijeme kada bi moglo doći do iznenadnih promjena intenziteta svjetla, osobito tijekom upravljanja vozilom po noći.

Važna informacija o nekim sastojcima u Corlentor -u

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Corlentor

Uvijek se pridržavajte uputa liječnika o tome kako se uzima Corlentor . Ako niste sigurni, ponovno se obratite liječniku ili ljekarniku.

Uobičajena preporučena početna doza iznosi 1 tabletu Corlentor -a od 5 mg dva puta na dan, koja se, ako je potrebno, povećava na 1 tabletu Corlentor -a od 7,5 mg dva puta na dan. Liječnik će odrediti koja je prava doza za vas.

Uobičajena doza je jedna tableta ujutro, a jedna tableta uvečer. U nekim slučajevima (npr. kod starijih osoba) postoji mogućnost da vam liječnik propiše pola doze, t.j. polovicu tablete od Corlentor -a 5 mg (što odgovara količini od 2,5 mg ivabradina) ujutro, a drugu polovicu tablete od 5 mg uvečer.

Corlentor treba uzimati tijekom obroka.

Ako uzmete više Corlentor -a nego što ste trebali

Velika doza Corlentor -a mogla bi djelovati tako da osjeć ate umor ili nedostatak zraka jer je došlo do usporenja rada srca. Ako se to dogodi, odmah se obratite liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Corlentor

Ako zaboravite uzeti jednu dozu Corlentor -a, uzmite slijedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Ne uzimajte dvostruku dozu da biste nadoknadili onu koju ste zaboravili uzeti.

Kalendar otisnut na blister pakovanju koje sadržava tablete, trebao bi vam pomoći da zapamtite, kada ste zadnji put uzeli tabletu Corlentor -a.

Ako prestanete uzimati Corlentor

Liječenje angine obično je doživotno. Nemojte prekidati uzimanje lijeka, a da se prethodno niste posavjetovali sa svojim liječnikom.

Ako mislite da je učinak Corlentor -a prejak ili preslab, razgovarajte s liječnikom ili ljekarnikom.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, posavjetujte se s Vašim liječnikom ili ljekarnikom.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, i Corlentor može izazvati nuspojave.

Učestalosti mogućih nuspojava mogu se svrsati prema slijedećoj podijeli:

 • Vrlo često (nuspojava se pojavljuje u više od 1 bolesnika na 10 bolesnika koji uzimaju lijek)
 • Često (nuspojava se pojavljuje u 1 do 10 na 100 bolesnika koji uzimaju lijek)
 • Manje često (nuspojava se pojavljuje u 1 do 10 na 1000 bolesnika koji uzimaju lijek)
 • Rijetko (nuspojava se pojavljuje u 1 do 10 na 10000 bolesnika koji uzimaju lijek)
 • Vrlo rijetko (nuspojava se pojavljuje u manje od 1 bolesnika na 10000 bolesnika koji uzimaju lijek)
 • Nepoznato (učestalost se ne može odrediti na temelju postojećih podataka)

Vrlo često:

 • svjetlosni vidni fenomeni (kratki trenuci pojačane svjetlosti, najčešće uzrokovani iznenadnim promjenama intenziteta svjetla)

Često

 • promjene u radu srca (simptomi su usporenje rada srca)
 • prejaka percepcija rada srca
 • glavobolja, omaglica i zamučen vid

Manje često

 • osjećaj lupanja srca i neuobičajeni otkucaji srca
 • osjećaj slabosti (mučnina)
 • opstipacija
 • proljev
 • vrtoglavica (vertigo)
 • grčevi u mišićima i promjene u laboratorijskim pretragama: visoka razina urične kiseline u krvi, prekomjeran broj eozinofila (vrsta bijelih krvnih stanica) i povišena razina kreatinina u krvi (nastaje zbog raspada mišića)

Nepoznato:

 • svrbež
 • kožni osip
 • crvenilo kože
 • niski krvni tlak
 • osjećaj slabosti
 • gubitak svijesti

Ako primjetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Corlentor

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece. Lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja Čuvati u originalnom pakovanju.

Corlentor se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Rok se odnosi na zadnji dan u tom mjesecu.

Lijekove se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili odlagati u kućni otpad. Upitajte svog ljekarnika kako zbrinuti lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere će pomoći u očuvanju okoliša.

Rok valjanosti otisnut je na pakiranju.

6. Dodatne informacije

Što sadrži jedna filmom obložena tableta Corlentora?

Djelatna je tvar ivabradin (u obliku ivabradin hidroklorida).

Corlentor 5 mg filmom obložene tablete sadrže 5 mg ivabradina (što odgovara 5,390 mg ivabradina u obliku hidroklorida)

Corlentor 7,5 mg filmom obložene tablete sadrže 7,5 mg ivabradina (što odgovara 8,085 mg ivabradina u obliku hidroklorida)

Ostali su sastojci u jezgri tablete su:

 • laktoza hidrat; magnezijev stearat (E 470 B); kukuruzni škrob; maltodekstrin; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni (E 551); a u ovojnici tablete: hipromeloza (E 464); titanijev dioksid (E 171); makrogol 6000; glicerol (E 422); magnezijev stearat (E 470 B); željezov oksid, žuti (E 172); željezov oksid, crveni (E 172).

Kako Corlentor izgledaja i sadržaj pakiranja

Corlentor 5 mg tablete su žućkastoružičaste, duguljaste filmom obložene tablete na kojima je na jednoj strani utisnuto “5”, a na drugoj .

Corlentor 7,5 mg tablete su žućkastoružičaste, trokutaste filmom obložene tablete na kojima je na jednoj strani utisnuto “7.5”, a na drugoj .

Corlentor filmom obložene dostupne su u kalendarskim pakovanjima (blisterima) od 28 ili 56 tableta.

Napomene:

Način i mjesto izdavanja

Na recept, u ljekari.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Servier Pharma, d. o. o.Budmanijeva 1HR-10000 Zagreb, Hrvatska

Članak uređen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Corlentor tablete (5/7,5mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.