Claritine sirup (1mg/ml) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Claritine i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Claritine
 3. Kako uzimati Claritine
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Claritine
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Claritine i za što se koristi

Puni naziv ovog lijeka je Claritine sirup.

Što je Claritine

Claritine sirup sadrži djelatnu tvar loratadin, koja pripada skupini lijekova poznatih pod nazivom “antihistaminici”.

Kako Claritine djeluje

Claritine pomaže u olakšavanju alergijskih simptoma sprječavajući učinke tvari pod nazivom “histamin”, koja se stvara u organizmu kad ste na nešto alergični.

Kada je potrebno uzimati Claritine

Claritine ublažava simptome povezane s alergijskim rinitisom (npr. kod peludne groznice), poput kihanja, curenja ili svrbeža nosa, peckanja ili svrbeža očiju u odraslih i djece starije od 2 godine.

Claritine se također može primijeniti za ublažavanje simptoma koprivnjače (svrbež, crvenilo te brojnost i veličina osipa).

Učinak Claritine sirupa traje cijeli dan i to bi Vam trebalo pomoći da nastavite s normalnim dnevnim aktivnostima i da normalno spavate.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Claritine

Nemojte uzimati Claritine

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na loratadin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete lijek Claritine ako:

 • imate bolest jetre
 • ako ste naručeni na neki kožni test za alergije(nemojte uzimati Claritine dva dana prije testiranja, zato što to može utjecati na rezultate testa)

Ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Claritine sirup.

Djeca

Nemojte davati Claritine djeci mlađoj od 2 godine.

Drugi lijekovi i Claritine

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To uključuje i lijekove koje ste nabavili bez recepta.

Claritine s alkoholom

Claritine nije pokazao pojačavanje učinka alkoholnih pića.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni, nemojte uzimati Claritine.

Ako dojite, nemojte uzimati Claritine. Loratadin se izlučuje u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako se uzme u preporučenoj dozi, ne očekuje se da će Claritine izazvati omamljenost ili smanjenje opreznosti. Međutim, vrlo rijetko neki ljudi osjete omamljenost, što može utjecati na njihovu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

Claritine sadrži saharozu

Claritine sirup sadrži saharozu. Stoga, ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se svom liječniku prije nego počnete uzimati ovaj lijek.

3. Kako uzimati Claritine

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik, ljekarnik ili medicinska sestra.

Provjerite sa svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni.

Koliko lijeka uzeti

Odrasli i djeca starija od 12 godina:

Uzmite dvije male žlice (10 ml) jedanput na dan.

Djeci u dobi od 2 do 12 godina, doza se određuje prema tjelesnoj težini:

Tjelesna težina veća od 30 kg:

Uzmite dvije male žlice (10 ml) jedanput na dan.

Tjelesna težina 30 kg ili manja:

Dajte jednu malu žlicu (5 ml) jedanput na dan.

Claritine se ne preporučuje u djece mlađe od 2 godine.

Odrasli i djeca s teškim problemima s jetrom:

Odrasli i djeca tjelesne težine veće od 30 kg:

Uzmite dvije male žlice (10 ml) jedanput svaki drugi dan.

Djeca tjelesne težine 30 kg ili manje:

Dajte jednu malu žlicu (5 ml) jedanput svaki drugi dan.

Međutim, prije nego što uzmete ovaj lijek, morate se obratiti svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Uzimanje ovog lijeka

Nije potrebna voda ili druga tekućina da bi se progutao sirup. Sirup se može uzimati s hranom ili bez nje.

Ako uzmete više lijeka Claritine nego što ste trebali

Ako uzmete više lijeka Claritine nego što ste trebali, odmah se obratite svom liječniku ili ljekarniku. Ne očekuju se ozbiljni problemi, međutim, možete imati glavobolju, ubrzano kucanje srca ili osjetiti pospanost.

Ako ste zaboravili uzeti Claritine

Ako ste zaboravili uzeti svoju dozu, uzmite je čim se sjetite, a zatim lijek nastavite uzimati po uobičajenom rasporedu.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Najčešće prijavljene nuspojave u odraslih i djece u dobi iznad 12 godina su:

 • omamljenost glavobolja
 • pojačan apetit
 • poteškoće sa spavanjem

Najčešće prijavljene nuspojave u djece u dobi od 2 do 12 godina su:

 • glavobolja
 • nervoza
 • umor

Sljedeće vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u najviše 1 na 10 000 osoba) također su opažene nakon stavljanja loratadina u promet:

 • jake alergijske reakcije
 • omaglica
 • ubrzani ili nepravilni otkucaji srca
 • mučnina
 • suha usta
 • nelagoda u želucu
 • tegobe s jetrom
 • ispadanje kose
 • osip
 • umor

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Claritine

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja. Ne zamrzavati. Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici iza oznake

“Rok valjanosti”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Claritine sirup se mora upotrijebiti unutar 1 mjeseca nakon otvaranja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite neku promjenu u izgledu sirupa.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Claritine sirup sadrži

Djelatna tvar je loratadin. Svakih 10 ml sirupa sadrži 10 mg loratadina.

Drugi sastojci su:

 • propilenglikol (E1520), glicerol (E422), citratna kiselina, bezvodna, natrijev benzoat (E211), saharoza, umjetna aroma breskve i voda pročišćena.

Kako Claritine sirup izgleda i sadržaj pakiranja

Sirup

Claritine sirup je bistar, bezbojan do svijetložut sirup.

Claritine sirup dostupan je u smeđoj staklenoj bočici od 120 ml sa sigurnosnim polipropilenskim zatvaračem za djecu. Priložena je plastična žličica od 5 ml.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Merck Sharp & Dohme d.o.o.Heinzelova 62a, 10 000 Zagreb Hrvatska

Proizvođač:

Schering-Plough Labo N.V. Industriepark 30  B-2220 Heist-op-den-Berg Belgija  

Km. 36, A-1 28750 San Agustin de Guadalix, Madrid Španjolska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Saznajte više o alergijama u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: claritin sirup, claritine sirup, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Claritine sirup (1mg/ml) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.