Uputa o lijeku – Tadalafil Lilly 2,5 mg filmom obložene tablete

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uput Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Tadalafil Lilly i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Tadalafil Lilly
 3. Kako uzimati Tadalafil Lilly
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Tadalafil Lilly
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Tadalafil Lilly i za što se koristi

Tadalafil Lilly se primjenjuje za liječenje erektilne disfunkcije u odraslih muškaraca. To je stanje kada muškarac ne može postići ili održati dostatno ukrućen penis za uspješnu seksualnu aktivnost. Pokazalo se da Tadalafil Lilly značajno poboljšava sposobnost postizanja i održavanja ukrućenosti dostatne za uspješnu seksualnu aktivnost.

Tadalafil Lilly sadrži djelatnu tvar tadalafil koja pripada skupini lijekova koji se nazivaju inhibitorima fosfodiesteraze tipa 5. Nakon seksualne stimulacije Tadalafil Lilly pridonosi opuštanju krvnih žila u penisu i tako omogućuje dotok krvi u penis. Rezultat toga je poboljšana erektilna funkcija. Tadalafil Lilly Vam neće pomoći ako ne patite od erektilne disfunkcije.

Važno je napomenuti da Tadalafil Lilly ne djeluje ako izostane seksualna stimulacija. Vi i Vaša partnerica morate se upustiti u predigru, baš kao što biste učinili da ne uzimate lijek za erektilnu disfunkciju.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Tadalafil Lilly

Nemojte uzimati Tadalafil Lilly:

 • ako ste alergični na tadalafil ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
 • ako uzimate bilo koji oblik organskih nitrata ili donore dušikova oksida poput amil nitrata. To je skupina lijekova (“nitrati”) koja se koristi za liječenje angine pektoris (“bolova u prsima”). Pokazalo se da Tadalafil Lilly pojačava učinke tih lijekova. Ako uzimate bilo koji oblik nitrata ili niste sigurni, obavijestite svog liječnika.
 • ako imate ozbiljnu srčanu bolest ili ste pretrpjeli srčani udar u posljednjih 90 dana.
 • ako ste u posljednjih 6 mjeseci pretrpjeli moždani udar.
 • ako imate nizak krvni tlak ili nekontroliran visok krvni tlak.
 • ako ste ikada izgubili vid zbog nearterijske prednje ishemijske optičke neuropatije (NAION), stanja koje se opisuje kao “očni udar”.
 • ako uzimate riocigvat. Taj se lijek koristi za liječenje plućne arterijske hipertenzije (tj. povišenog krvnog tlaka u plućima) i kronične tromboembolijske plućne hipertenzije (tj. povišenog krvnog tlaka u plućima koji je posljedica krvnih ugrušaka). Pokazalo se da inhibitori PDE5, kao što je Tadalafil Lilly, pojačavaju učinak toga lijeka na sniženje krvnog tlaka. Ako uzimate riocigvat ili niste sigurni, obavijestite svog liječnika.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete Tadalafil Lilly.

Imajte na umu da seksualna aktivnost nosi mogući rizik u bolesnika sa srčanom bolešću jer dodatno opterećuje srce. Ako imate tegoba sa srcem, obavijestite o tome svog liječnika.

Prije uzimanja tableta, obavijestite svog liječnika ako imate:

 • anemiju srpastih stanica (poremećaj crvenih krvnih stanica).
 • multipli mijelom (rak koštane srži).
 • leukemiju (rak krvnih stanica).
 • bilo kakvu deformaciju penisa.
 • ozbiljne tegobe s jetrom.
 • teške tegobe s bubrezima.

Nije poznato je li Tadalafil Lilly djelotvoran u bolesnika:

 • koji su bili podvrgnuti kirurškom zahvatu u zdjelici.
 • kojima je djelomično ili u cijelosti uklonjena prostata i pritom su prerezani živci prostate (radikalna prostatektomija pri kojoj nisu očuvani živci).

Ako osjetite iznenadno smanjenje ili gubitak vida, prestanite uzimati Tadalafil Lilly i odmah se javite svom liječniku.

Tadalafil Lilly nije namijenjen za primjenu u žena.

Djeca i adolescenti

Tadalafil Lilly nije namijenjen za primjenu u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Tadalafil Lilly

Obavijestite svog liječnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Nemojte uzimati Tadalafil Lilly ako već uzimate nitrate.

Tadalafil Lilly može utjecati na neke lijekove ili oni mogu utjecati na djelovanje lijeka Tadalafil Lilly.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako već uzimate:

 • alfa-blokator (primjenjuje se za liječenje visokog krvnog tlaka ili simptoma mokraćnih puteva povezanih s benignom hiperplazijom prostate).
 • druge lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka.
 • inhibitor 5-alfa reduktaze (primjenjuje se za liječenje benigne hiperplazije prostate).
 • lijekove poput tableta ketokonazola (za liječenje gljivičnih infekcija) i inhibitore proteaze za liječenje AIDS-a ili HIV infekcije.
 • fenobarbital, fenitoin i karbamazepin (antikonvulzivi).
 • rifampicin, eritromicin, klaritromicin ili itrakonazol.
 • druge lijekove za erektilnu disfunkciju.

Tadalafil Lilly s pićem i alkoholom

Informacije o učinku alkohola nalaze se u dijelu 3. Sok od grejpa može utjecati na djelotvornost lijeka Tadalafil Lilly i zato ga se mora konzumirati uz oprez. Obratite se svome liječniku za dodatne informacije.

Plodnost

Kod primjene ovog lijeka u pasa primijećeno je smanjeno stvaranje sperme u testisima. Smanjena količina sperme primijećena je i u nekih muškaraca. Nije vjerojatno da će navedeni učinci prouzročiti neplodnost.

Upravljanje vozilima i strojevima

Neki muškarci koji su uzimali Tadalafil Lilly u kliničkim ispitivanjima prijavili su omaglicu. Prije vožnje ili rukovanja strojevima dobro provjerite kako reagirate na tablete.

Tadalafil Lilly sadrži laktozu:

Ako ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Tadalafil Lilly

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Tadalafil Lilly tablete namijenjene su isključivo za primjenu u muškaraca i uzimaju se kroz usta. Tabletu progutajte cijelu s malo vode. Tablete možete uzimati s hranom ili bez nje.

Preporučena doza je jedna tableta od 5 mg koja se uzima jednom na dan u približno isto doba dana. Ovisno o Vašem odgovoru na Tadalafil Lilly, liječnik može prilagoditi dozu na 2,5 mg. Ona se uzima u obliku tablete od 2,5 mg.

Ne smijete uzimati Tadalafil Lilly češće nego jednom na dan.

Doziranje lijeka Tadalafil Lilly jednom na dan može biti korisno u muškaraca koji očekuju da će spolni odnos imati dva ili više puta na tjedan.

Ako se uzima jednom na dan, Tadalafil Lilly omogućuje postizanje erekcije uz seksualnu stimulaciju u bilo koje doba unutar 24 sata.

Važno je napomenuti da Tadalafil Lilly ne djeluje ako izostane seksualna stimulacija. Vi i Vaša partnerica morate se upustiti u predigru, baš kao što biste učinili da ne uzimate lijek za erektilnu disfunkciju.

Konzumiranje alkohola može utjecati na sposobnost postizanja erekcije i privremeno sniziti krvni tlak. Ako ste uzeli ili planirate uzeti Tadalafil Lilly, izbjegavajte prekomjernu konzumaciju alkohola (razina alkohola u krvi od 0,08% ili više) jer to može povećati rizik od omaglice pri ustajanju.

Ako uzmete više Tadalafil Lilly tableta nego što ste trebali

Obratite se svom liječniku. Mogu se javiti nuspojave opisane u dijelu 4.

Ako ste zaboravili uzeti Tadalafil Lilly

Uzmite dozu čim se sjetite, ali nemojte uzeti dvostruku dozu da biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Ne smijete uzimati Tadalafil Lilly češće nego jednom na dan.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Ovi učinci su obično blage do umjerene naravi.

Ako se pojavi bilo koja od sljedećih nuspojava, prestanite uzimati lijek i odmah zatražite pomoć liječnika:

 • alergijske reakcije, uključujući osipe (manje česta učestalost).
 • bol u prsima – ne uzimajte nitrate i odmah zatražite pomoć liječnika (manje česta učestalost).
 • dugotrajna i potencijalno bolna erekcija nakon uzimanja lijeka Tadalafil Lilly (rijetka učestalost). Ako imate erekciju koja traje dulje od 4 sata, odmah se javite liječniku.
 • iznenadan gubitak vida (rijetka učestalost).

Prijavljene su i druge nuspojave:

Česte (javljaju se u 1 do 10 na 100 bolesnika)

 • glavobolja, bol u leđima, bol u mišićima, bol u rukama i nogama, crvenilo lica praćeno osjećajem užarenosti, začepljenost nosa i probavne tegobe.

Manje česte (javljaju se u 1 do 10 na 1000 bolesnika)

 • omaglica, bol u želucu, mučnina, povraćanje, refluks, zamagljen vid, bol u oku, otežano disanje, prisutnost krvi u urinu, osjećaj lupanja srca, brzi otkucaji srca, visok krvni tlak, nizak krvni tlak, krvarenje iz nosa, zvonjava u ušima, oticanje šaka, stopala ili gležnjeva i umor.

Rijetke (javljaju se u 1 do 10 na 10 000 bolesnika)

 • nesvjestica, napadaji i prolazni gubitak pamćenja, oticanje vjeđa, crvenilo očiju, iznenadno smanjenje ili gubitak sluha, koprivnjača (crvene mrlje na površini kože koje svrbe), krvarenje penisa, prisutnost krvi u spermi i pojačano znojenje.

U muškaraca koji uzimaju Tadalafil Lilly rijetko su prijavljeni srčani i moždani udar. Većina tih muškaraca imala je tegobe sa srcem i prije uzimanja ovog lijeka.

Rijetko je prijavljeno djelomično, privremeno ili trajno smanjenje ili gubitak vida na jednom ili oba oka.

U muškaraca koji su uzimali Tadalafil Lilly prijavljene su neke dodatne rijetke nuspojave koje nisu primijećene u kliničkim ispitivanjima. Među njih se ubrajaju:

 • migrena, oticanje lica, teške alergijske reakcije koje izazivaju oticanje lica ili grla, ozbiljni kožni osipi, neki poremećaji koji utječu na dotok krvi u oči, nepravilni otkucaji srca, angina i iznenadna srčana smrt.

Nuspojava omaglica je češće prijavljivana u muškaraca u dobi iznad 75 godina koji su uzimali Tadalafil Lilly. Proljev je češće prijavljivan u muškaraca u dobi iznad 65 godina koji su uzimali Tadalafil Lilly.

5. Kako čuvati Tadalafil Lilly

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake “Rok valjanosti”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenoga mjeseca.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage. Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svoga ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Tadalafil Lilly sadrži

 • Djelatna tvar je tadalafil. Jedna tableta sadrži 2,5 mg tadalafila.
 • Drugi sastojci su:

Jezgra tablete: laktoza hidrat (pogledajte kraj dijela 2.), umrežena karmelozanatrij, hidroksipropilceluloza, mikrokristalična celuloza, natrijev laurilsulfat, magnezijev stearat

Film ovojnica: laktoza hidrat, hipromeloza, triacetin, titanijev dioksid (E171), žuti željezov oksid (E172), crveni željezov oksid (E172), talk.

Kako Tadalafil Lilly izgleda i sadržaj pakiranja

Tadalafil Lilly 2,5 mg je svijetlo narančasto-žuta filmom obložena tableta u obliku badema koja s jedne strane ima oznaku “C 2 ½”.

Tadalafil Lilly 2,5 mg dostupan je u blister pakiranjima koja sadrže 28 tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

Proizvođač:

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30,
28108 Alcobendas, Madrid,
Španjolska

Članak objavljen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu