Telfast tablete (180mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Telfast i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Telfast
 3. Kako uzimati Telfast
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Telfast
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Telfast i za što se koristi

Telfast sadrži feksofenadinklorid, koji je antihistaminik.

Telfast 180 mg mogu uzimati odrasli i adolescenti od 12 godina nadalje, za ublažavanje simptoma povezanih s dugotrajnom alergijskom kožnom reakcijom (kronična idiopatska urtikarija), kao što su svrbež, oticanje i osip.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Telfast

Nemojte uzimati Telfast

 • ako ste alergični na feksofenadin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Telfast

 • ako imate problema s jetrom ili bubrezima
 • ako imate ili ste ikada imali srčanu bolest, s obzirom da ovaj lijek može uzrokovati ubrzane ili nepravilne srčane otkucaje
 • ako ste starije dobi

Ako se bilo što od ovdje navedenog odnosi na Vas ili ako niste sigurni, prije uzimanja Telfasta obratite se svome liječniku.

Drugi lijekovi i Telfast

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Lijekovi koji se uzimaju za liječenje loše probave, a sadrže aluminij i magnezij, mogu utjecati na djelovanje Telfasta smanjujući količinu apsorbiranog lijeka.

Preporučuje se napraviti razmak od oko 2 sata između uzimanja Telfasta i sredstva protiv loše probave.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek. Ne uzimajte Telfast ako ste trudni, osim ako nije neophodno.

Telfast se ne preporučuje tijekom dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatan utjecaj Telfasta na sposobnost vožnje ili upravljanja strojevima. Ipak, prije nego probate voziti ili upravljati strojevima, morate provjeriti da u vašem slučaju Telfast ne uzrokuje pospanost ili omaglicu.

3. Kako uzimati Telfast

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik.

Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli i djeca od 12 godina nadalje

Preporučena doza je jedna tableta (180 mg) dnevno.

Uzmite tabletu prije obroka, s vodom.

Ako uzmete više Telfasta nego što ste trebali

Ako uzmete previše tableta, odmah obavijestite svojeg liječnika ili najbližu službu hitne pomoći. Simptomi predoziranja u odraslih su omaglica, omamljenost, umor i suha usta.

Ako ste zaboravili uzeti Telfast

Nemojte uzeti dvostruku dozu da biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme, kako Vam je propisao liječnik.

Ako prestanete uzimati Telfast

Obavijestite Vašeg liječnika ako želite prestati uzimati Telfast prije završetka terapije. Ako prestanete uzimati Telfast prije vremena, simptomi se mogu vratiti.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanite uzimati Telfast i odmah se obratite liječniku, ako iskusite nuspojave kao što su oticanje lica, usana, jezika ili grla i otežano disanje, jer to mogu biti znakovi ozbiljne alergijske reakcije.

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • glavobolja
 • omamljenost
 • mučnina
 • omaglica

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • umor, pospanost

Ostale nuspojave čija je učestalost nepoznata (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka):

 • problemi sa spavanjem (nesanica)
 • poremećaji spavanja
 • loši snovi
 • nervoza
 • brzi ili nepravilni srčani otkucaji
 • proljev
 • kožni osip i svrbež
 • koprivnjača
 • ozbiljne alergijske reakcije koje mogu uzrokovati oticanje lica, usana, jezika ili grla, crvenilo praćeno osjećajem vrućine, stezanje u prsima i poteškoće s disanjem.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku mogu ću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava na:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Odsjek za farmakovigilanciju

Roberta Frangeša Mihanovića 9 10 000 Zagreb Republika Hrvatska

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Telfast

Ovaj lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Telfast sadrži

Djelatna tvar je feksofenadinklorid. Jedna tableta sadrži 180 mg feksofenadinklorida.

Pomoćne tvari su:

 • Jezgra tablete: mikrokristalična celuloza, prethodno geliran kukuruzni škrob, umrežena karmelozanatrij, magnezijev stearat.
 • Film ovojnica: hipromeloza, povidon, titanijev dioksid (E171), bezvodni koloidni silicijev dioksid, makrogol 400, željezov oksid (E172)

Kako Telfast izgleda i sadržaj pakiranja

Telfast 180 mg filmom obložene tablete su boje breskve, oblika kapsule s oznakama “018” na jednoj strani i slovom “e” na drugoj strani.

Pakiranje sadrži 10 ili 30 tableta u blisteru.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Heinzelova 70 10000 Zagreb

Proizvođač

Sanofi-Synthelabo Ltd Edgefield Avenue, Fawdon Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear, NE3 3TT, Velika Britanija

Sanofi Winthrop Industrie 30-36, avenue Gustave Eiffel, 37100 Tours Francuska

Sanofi Winthrop Industrie 56, route de Choisy-au-Bac, 60205 Compiègne Francuska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Saznajte više o alergijama u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

4.25 / 5   4

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: telfast, telfast 180, Telfast za sto se koristi, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Telfast tablete (180mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.