Rinoco sprej za nos – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Rinoco sprej za nos i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Rinoco sprej za nos
 3. Kako uzimati Rinoco sprej za nos
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Rinoco sprej za nos
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Rinoco sprej za nos i za što se koristi

Djelatna tvar Rinoco spreja za nos je flutikazonpropionat koji pripada skupni lijekova koji se zovu kortikosteroidi.

Rinoco sprej za nos ima protuupalni učinak. Uštrcavanjem u nos smanjuje oticanje i iritaciju.

Upotrebljava se za prevenciju i liječenje sezonskog alergijskog rinitisa (npr. peludne hunjavice) i trajnog rinitisa (npr. začepljeni nos, hunjavica, kihanje, svrbež uzrokovana kućnom prašinom ili dlakama životinja, kao što su psi i mačke).

2. Što morate znati prije nego što počnete uzimati Rinoco sprej za nos

Nemojte primjenjivati Rinoco sprej za nos:

 • ako ste preosjetljivi (alergični) na flutikazonpropionat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Rinoco sprej za nos:

 • ako ste ikada imali operaciju nosa ako imate infekciju dišnih puteva.

Ukoliko niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas , pitajte svog liječnika ili ljekarnika prije nego primijenite Rinoco sprej za nos.

Drugi lijekovi i Rinoco sprej za nos

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Posebno je važno da kažete svom liječniku ukoliko uzimate: – steroide kroz duže vrijeme (intravenski ili oralno)

 • lijekove za liječenje gljivičnih infekcija (npr. ketokonazol)
 • lijekove za liječenje virusnih infekcija, posebno HIV infekcije (npr. ritonavir).

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, prije uzimanja ovog lijeka posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek nema utjecaja na vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima Rinoco spreja za nos

Rinoco sprej za nos sadrži pomoćnu tvar benzalkonijev klorid koji može uzrokovati iritaciju nosne sluznice i bronhospazam (suženje dišnih putova). Recite svom liječniku ili ljekarniku ako osjećate nelagodu tijekom primjene spreja.

3. Kako uzimati Rinoco sprej za nos

Uvijek primjenite Rinoco sprej za nos točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Ne smije se primjenjivati Rinoco sprej za nos u djece mlađe od 4 godine. Ovaj lijek primjenjujte samo uštrcavanjem u nos.

Potrebno je nekoliko dana kako biste osjetili učinak ovog lijeka. Stoga, nastavite s primjenom ovog lijeka, iako se možda nećete odmah osjećati bolje.

Važno je da Rinoco sprej za nos primjenjujete redovito svaki dan.

Odrasli i djeca starija od 12 godina

Uobičajena početna doza je dva potiska u svaku nosnicu jednom na dan, po mogućnosti ujutro.

Maksimalna dnevna doza je dva potiska u svaku nosnicu dva puta na dan. Kada su simptomi pod nadzorom, liječnik Vam može smanjiti dozu na jedan potisak u svaku nosnicu jednom na dan.

Ako se simptomi ponovno pogoršaju, doza se može povećati na početnu dozu.

Djeca od 4 do 11 godina

Uobičajena početna doza je jedan potisak u svaku nosnicu jednom na dan, po mogućnosti ujutro.

Maksimalna dnevna doza je jedan potisak u svaku nosnicu dva puta na dan.

Ako uzmete više Rinoco spreja za nos nego što ste trebali

Obavjestite svog liječnika ako ste uzeli više nego što ste trebali.

Ako ste zaboravili uzeti Rinoco sprej za nos

Ukoliko ste preskočili jednu dozu, uzmite slijedeću dozu prema rasporedu.

Prije primjene Rinoco spreja za nos

Rinoco sprej za nos ima kapicu koja štiti raspršivač od onečišćenja – ona se mora skinuti prije uporabe spreja, te se mora nakon uporabe vratiti.

Ukoliko prvi puta upotrebljavate Rinoco sprej za nos, bočica se mora pripremiti slijedeći ove upute:

 1. Lagano protresite bočicu i skinite zaštitnu kapicu
 2. Držite bočicu uspravno s palcem na dnu bočice te kažiprstom i srednjakom sa svake strane raspršivač Pripazite da raspršivač ne bude usmjeren prema Vama.
 3. Pritisnite sprej prstima prema dolje kako bi se raspršio.
 4. Ponovite korake 2. i 3. još pet puta – tada je bočica pripremljena za uporabu.

Ako Rinoco sprej za nos niste upotrebljavali 7 dana,provjerite sprej pritiskujući prstima dok ne primijetite da iz raspršivača izlazi fina maglica.

Čišćenje spreja za nos

Ako sprej ne radi nakon što ste ga pokušali pripremiti za uporabu, te smatrate da bi mogao biti začepljen, možete ga očistiti slijedeći ove upute:

 1. Skinite zaštitnu kapicu.
 2. Povucite nastavak na bočici kako biste uklonili raspršivač.
 3. Stavite raspršivač i zaštitnu kapicu u toplu vodu i namačite nekoliko minuta i onda isperite pod mlazom vode.
 4. Istresite ostatak vode i ostavite raspršivač i zaštitnu kapicu da se osuše na toplom mjestu (ne vrućem).
 5. Vratite raspršivač na boč
 6. Pripremiti sprej za uporabu pritiskanjem nekoliko puta dok ne primijetite da iz raspršivača izlazi fina maglica.

Rinoco sprej za nos biste trebali čistiti jednom tjedno kako bi se spriječilo začepljivanje.

Nikada ne smijete pokušavati očistiti rupicu na spreju sa štapićem ili drugim oštrim predmetom jer ćete uništiti mehanizam za raspršivanje.

Primjena Rinoco spreja za nos

 1. Protresite bočicu i uklonite zaštitnu kapicu.
 2. Lagano ispušite nos.
 3. Zatvorite jednu nosnicu prstom, te umetnite raspršivač u drugu nosnicu. Glavu nagnite lagano naprijed, držeći sprej u uspravnom položaju.
 4. Udahnite kroz otvorenu nosnicu, i u isto vrijeme, pritisnite prstima nadolje i raspršite sprej u nosnicu.
 5. Izdahnite kroz usta. Ponovite korak 4 kako biste raspršili drugu dozu u istu nosnicu.
 6. Izvadite raspršivač iz nosnice i izdahnite kroz usta.
 7. Ponovite korake 3 do 6 za drugu nosnicu.

Nakon primjene Rinoco spreja za nos

Obrišite raspršivač sa čistom maramicom i vratite zaštitnu kapicu.

Ako uzmete više Rinoco spreja za nos nego što ste trebali

Ako slu čajno uzmete više Rinoco spreja za nos nego što biste trebali, obavijestite o tome svog liječnika.

Uzmite sa sobom Rinoco sprej za nosi i ovu uputu te ih pokažite liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Rinoco sprej za nos

Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadomjestili prethodnu zaboravljenu dozu.

Ako zaboravite uzeti dozu spreja, uzmite je čim se sjetite.

Ako je blizu vrijeme da uzmete slijedeću dozu, tada pričekajte da uzmete sljedeću dozu te dalje nastavite sa propisanim doziranjem.

Ako prestanete uzimati Rinoco sprej za nos

Lijek će pokazati najbolji učinak nakon nekoliko dana liječenja stoga je vrlo važno da lijek upotrebljavate redovito kako Vam je propisano te da ne prestanete uzimati lijek, ako Vam to nije liječnik preporučio, čak i ako se osjećate bolje.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Rinoco spreja za nos obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može izazvati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Sljedeće nuspojave se mogu javiti nakon uzimanja lijeka.

Odmah nakon primjene Rinoco spreja za nos u nekih bolesnika mogu se pojaviti sljedeće reakcije:

 • lagani podražaj na kihanje koji uskoro prestaje ponekad neugodan okus i miris.

Niže su navedene moguće nuspojave:

Vrlo često (javlja se kod više od 1 od 10 osoba ):

 • krvarenje iz nosa

Često (javlja se kod manje od 1 do 10 osoba ):

 • glavobolja
 • neugodan miris
 • neugodan okus
 • suhoća i iritacija nosa i grla.

Vrlo rijetko (javlja se kod manje od 1 na 10000 osoba):

 • problemi s očima kao što su bolne oči ili zamagljen vid, katarakta (siva mrena), glaukom
 • ozbiljne alergijske reakcije – simptomi koji mogu uključivati ozbiljnu alergijsku reakciju su oticanje usana i grla, poteškoće pri disanju (“shortness of breath”) i hripanje. Ako primijetite neki od tih simptoma, odmah se javite liječniku – možda ćete trebati hitnu medicinsku pomoć.
 • oštećenje nosne pregrade.

Liječenje nazalnim kortikosteroidima (koji se uzimaju kroz nos) može utjecati na proizvodnju steroida u organizmu.

Ta mogućnost se povećava s upotrebom visokih doza nazalnih kortikosteroida kroz duži period.

Vaš liječnik će Vam propisati najnižu dozu steroida koja će učinkovito ublažiti simptome.

U djece može do ći do zastoja u rastu. Stoga djeci koja su na terapiji nazalnim kortikosteroidima, liječnik mora redovito pratiti visinu.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Odsjek za farmakovigilanciju

Roberta Frangeša Mihanovića 9 10 000 Zagreb Republika Hrvatska

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Rinoco sprej za nos

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 ˚C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Rinoco sprej za nos sadrži

Djelatna tvar je flutikazonpropionat. Jedna odmjerna doza (potisak) sadrži 50 mikrograma flutikazonpropionata.

Drugi sastojci su: glukoza, bezvodna; celuloza, mikrokristalična; feniletilni alkohol; benzalkonijev klorid; polisorbat 80; voda, pročišćena.

Kako Rinoco sprej za nos izgleda i sadržaj pakiranja

Rinoco sprej za nos je bijela, neprozirna vodena suspenzija koja se nalazi u smeđoj staklenoj bočici s pumpicom raspršivača, aplikatorom i zaštitnim čepom.

Bočica od 15 ml sadrži 15,2 g spreja za nos, suspenzije (najmanje 120 potisaka).

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Pliva Hrvatska d.o.o. Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 25 10000 Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

Pliva Hrvatska d.o.o. Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 25 10000 Zagreb, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Saznajte više o alergijama u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: rinoco sprej, rinoco, rinobact sprej cijena, rinoco sprej za nos, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Rinoco sprej za nos – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.