Lipidil (145mg) – Uputa o lijeku

Lipidil 145 mg filmom obložene tablete fenofibrat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno proč
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je LIPIDIL 145 mg i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati LIPIDIL 145 mg
 3. Kako uzimati LIPIDIL 145 mg
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati LIPIDIL 145 mg
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je LIPIDIL 145 mg i za što se koristi

Lipidil 145 mg pripada grupi lijekova koji su poznati kao fibrati. Ovi lijekovi se koriste za snižavanje razine masnoća (lipida) u krvi. Na primjer masnoća poznatih kao trigliceridi.

Lipidil 145 mg se koristi zajedno s dijetom siromašnom masnoćama i drugim nemedicinskim liječenjem kao što su tjelovježba i smanjenje tjelesne težine, kako bi se snizila razina masnoća u krvi.

Lipidil 145 mg se može koristiti kao dodatak drugim lijekovima (statinima) u određenim okolnostima kada razine masnoća u krvi nisu primjereno kontrolirane samo sa statinima.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati LIPIDIL 145 mg

Nemojte uzimati LIPIDIL 145 mg

 • ako ste alergični na fenofibrat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako ste alergični na kikiriki, kikirikijevo ulje, sojin lecitin ili srodne proizvode
 • ako Vam je sunčevo ili UV svjetlo izazvalo alergijske reakcije ili oštećenje kože prilikom uzimanja drugih lijekova (to uključuje fibrate i protuupalni lijek ketoprofen)
 • ako bolujete od teške bolesti jetre, bubrega ili žučnog mjehura
 • ako imate kroničnu ili akutnu upalu gušterače (osim ako je uzrokovana visokim razinama masnoća u krvi)

Nemojte uzimati Lipidil 145 mg ako se nešto od navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, prije nego što počnete uzimati Lipidil 145 mg obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Lipidil 145 mg:

 • ako imate problema s bubrezima ili jetrom
 • ako razvijete simptome koji upućuju na upalu jetre (hepatitis ) kao što su žuta boja kože i bjeloočnica (žutica ), porast jetrenih enzima (prema laboratorijskom nalazu), bol u trbuhu i svrbež
 • ako patite od nedovoljno aktivne štitne žlijezde (hipotireoze )
 • ako ne podnosite neke šećere

Ako se nešto odnosi na Vas (ili niste sigurni), prije nego što počnete uzimati Lipidil 145 mg obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Učinci na mišiće

Prestanite uzimati Lipidil 145 mg i odmah obavijestite Vašeg liječnika ukoliko osjetite neobjašnjive grčeve, bol, osjetljivost ili slabost u mišićima.
Ovaj lijek može izazvati probleme s mišićima koji mogu biti ozbiljni.
Ti se problemi javljaju rijetko, ali mogu dovesti do upale i razgradnje mišića. To može oštetiti i bubrege ili čak uzrokovati smrt.
Vaš liječnik će možda napraviti krvni test da provjeri stanje vaših mišića prije i tijekom liječenja Lipidilom 145 mg.

Rizik oštećenja mišića je veći kod nekih bolesnika. Recite Vašem liječniku ako se nešto od navedenog odnosi na Vas:

 • stariji ste od 70 godina
 • imate problema s bubrezima
 • imate problema sa štitnjačom
 • Vi ili bliski članovi Vaše obitelji imate nasljedni poremećaj mišića
 • ako pijete alkohol u većim količinama
 • ako uzimate lijekove za snižavanje kolesterola koji se nazivaju statini (kao što su simvastatin, atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin ili fluvastatin)
 • ako ste imali problem s mišićima tijekom liječenja statinima ili fibratima (kao što su fenofibrat, bezafibrat ili gemfibrozil)

Ako se nešto od navedenoga odnosi na Vas (ili niste sigurni), prije nego što počnete uzimati Lipidil 145 mg obratite se Vašem liječniku.

Drugi lijekovi i LIPIDIL 145 mg

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Osobito obavijestite liječnika ili ljekarnika ako već uzimate nešto od sljedećeg:

 • lijekove za razrjeđivanje krvi (npr. varfarin)
 • druge lijekove za kontrolu razina masnoća u krvi (na primjer statini ili fibrati). Uzimanje statina ili drugog fibrata istodobno s Lipidilom 145 mg može povećati rizik od nastanka oštećenja mišića
 • lijekove za liječenje šećerne bolesti (osobito ako uzimate roziglitazon ili pioglitazon)
 • ciklosporin (imunosupresiv)

Ako se nešto odnosi na Vas (ili niste sigurni), prije nego što počnete uzimati Lipidil 145 mg obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Lipidil 145 mg s hranom, pićem i alkoholom

tableta se može uzimati s ili bez jela, u bilo koje doba dana.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku. S obzirom da nema dovoljno iskustva s primjenom Lipidila u trudnoći, trebate ga uzimati samo ako liječnik smatra da je apsolutno potrebno.

Nije poznato prolazi li djelatna tvar Lipidila u majčino mlijeko. Stoga nemojte uzimati Lipidil 145 mg ako dojite ili planirate dojiti Vaše dijete.

Pitajte svog liječnika ili ljekarnika za savjet prije nego počnete uzimati ovaj lijek

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek neće utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Lipidil 145 mg sadrži laktozu i saharozu (vrste šećera). Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Lipidil 145 mg sadrži sojin lecitin. Ako ste alergični na sojin lecitin, kikiriki ili ulje kikirikija, nemojte uzimati ovaj lijek.

Lipidil 145 mg sadrži natrij. Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tableti, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati LIPIDIL 145 mg

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.
Vaš će liječnik odrediti koja Vam je jačina lijeka potrebna, ovisno o Vašem ukupnom zdravstvenom stanju, Vašem trenutnom liječenju i rizicima kojima ste skloni.

Preporučena doza je jedna tableta dnevno. Ako trenutno uzimate po jednu kapsulu od 200 mg fenofibrata ili tabletu od 160 mg fenofibrata dnevno, možete prijeći na jednu tabletu Lipidila 145 mg dnevno. I dalje ćete primati jednaku količinu lijeka.

Uzimanje ovog lijeka

Tabletu se može uzeti s ili bez hrane u bilo koje doba dana. Progutajte tabletu cijelu, uz čašu vode.
Nemojte žvakati niti drobiti tabletu.

Ne zaboravite da dok uzimate Lipidil 145 mg morate: – nastaviti s dijetom siromašnom masnoćama
– redovito vježbati.

Osobe s bubrežnim problemima

Ako imate problema s bubrezima, Vaš će liječnik možda odrediti nižu dozu. Pitajte svog liječnika ili ljekarnika o ovome.

Primjena u djece i adolescenata

Primjena Lipidila 145 mg ne preporučuje se u djece mlađe od 18 godina.

Ako uzmete više LIPIDILA 145 mg nego što ste trebali

Ako uzmete više Lipidila 145 mg nego što ste trebali ili ako netko drugi uzme Vaš lijek, obratite se najbližoj bolnici ili svom liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti LIPIDIL 145 mg

Liebe Patientin, lieber Patient

Ako zaboravite uzeti tabletu, sljedeću uzmite u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu. Ako ste zabrinuti zbog ovoga, obratite se Vašem liječniku.

Ako prestanete uzimati LIPIDIL 145 mg

Liebe Patientin, lieber Patient

Nemojte prestati uzimati Lipidil 145 mg, osim ako Vam liječnik nije tako odredio ili ako se od tableta počnete osjećati loše. To je zato što Vam je potrebno dugotrajno liječenje. Ako Vam liječnik prekine liječenje, nemojte zadržati preostale tablete, osim ako Vam liječnik tako ne odredi.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanite uzimati Lipidil 145 mg i odmah se javite liječniku ako primijetite bilo koju od sljedećih ozbiljnih nuspojava – možda će Vam trebati hitna medicinska pomoć:

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • alergijska reakcija – znakovi mogu biti oticanje lica, usana, jezika ili grla, što može uzrokovati probleme s disanjem
 • grčevi ili bolni, osjetljivi ili slabi mišići – to mogu biti znakovi upale ili razgradnje mišića, što može dovesti i do oštećenja bubrega ili čak smrti
 • bol u trbuhu – to može biti znak upale gušterače (pankreatitis)
 • bol u prsima i osjećaj nedostatka zraka – to mogu biti znakovi krvnog ugruška u plućima (plućna embolija)
 • bol, crvenilo ili oticanje nogu – to mogu biti znakovi krvnog ugruška u nogama (duboka venska tromboza)

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • alergijska reakcija – znakovi mogu biti oticanje lica, usana, jezika ili grla, što može uzrokovati probleme s disanjem
 • žuta boja kože ili bjeloočnica (žutica) ili porast jetrenih enzima – to mogu biti znakovi upale jetre (hepatitis)

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • teški oblik kožnog osipa s crvenilom, ljuštenjem i oticanjem kože nalik teškim opeklinama
 • dugotrajni problemi s plućima Prestanite uzimati Lipidil 145 mg i odmah se javite Vašem liječniku ako primijetite bilo koju od gore navedenih nuspojava.

Ostale nuspojave Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku ako primjetite neku od sljedećih nuspojava:

Česte nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 10 osoba):

 • proljev
 • bolovi u trbuhu
 • nadutost (vjetrovi)
 • mučnina
 • povraćanje
 • porast raznih jetrenih enzima u krvi – vidljivo u laboratorijskim pretragama
 • porast homocisteina – vidljivo u laboratorijskim pretragama (prevelike količine ove aminokiseline u krvi su povezane s visokim rizikom od koronarne bolesti, moždanog udara ili bolesti perifernih krvnih žila, iako uzročno-posljedična veza nije utvrĎena)

Manje česte nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 100 osoba):

 • glavobolja
 • žučni kamenci
 • smanjen spolni nagon
 • reakcije kao što su osip, svrbež, crveni plikovi na koži
 • porast kreatinina (tvar koju izlučuju bubrezi)- vidljivo u laboratorijskim pretragama
 • pankreatitis (upala gušterače koja uzrokuje bolove u trbuhu)
 • tromboembolija: plućna embolija (krvni ugrušak u plućima koji izaziva bol u prsištu i nedostatak zraka), duboka venska tromboza (krvni ugrušak u u nozi koji uzrokuje bol, crvenilo ili oticanje)
 • bol u mišićima, upala mišića, mišićni grčevi i slabost

Rijetke nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 1000 osoba):

Liebe Patientin, lieber Patient

 • gubitak kose
 • porast ureje (tvar koju izlučuju bubrezi) – vidljivo u laboratorijskim pretragama
 • pojačana osjetljivost na sunčevo svjetlo, lampe za sunčanje i solarij
 • snižen hemoglobin (slabokrvnost) i smanjen broj bijelih krvnih stanica – vidljivo u laboratorijskim pretragama

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • razgradnja mišića
 • komplikacije žučnih kamenaca
 • osjećaj iscrpljenosti (umor)

5. Kako čuvati LIPIDIL 145 mg

Liebe Patientin, lieber Patient

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati u originalnom pakiranju zbog zaštite od svjetlosti i vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake „EXP“ i utisnutog na blisteru. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što LIPIDIL 145 mg sadrži

Djelatna tvar je fenofibrat. Jedna filmom obložena tableta sadrži 145 miligrama (mg) fenofibrata. Pomoćne tvari su: saharoza, laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza, koloidni bezvodni silicijev dioksid, krospovidon, hipromeloza, natrijev laurilsulfat, natrijev dokuzat, magnezijev stearat. Opadry ovojnica tablete sadrži sljedeće pomoćne tvari: poli(vinilni alkohol), titanijev dioksid (E171), talk, sojin lecitin, ksantanska guma.

Kako LIPIDIL 145 mg izgleda i sadržaj pakiranja

Lipidil 145 mg su bijele, duguljaste, filmom obložene tablete s oznakom „145“ na jednoj i “Fournier” logom na drugoj strani tablete. Lipidil 145 mg je dostupan u blister pakiranjima od 30 filmom obloženih tableta.

Nositelj odobrenja:

Mylan Hrvatska d.o.o. Koranska 2
10 000 Zagreb

Proizvođač:

Recipharm Fontaine
Rue des Prés Potets 21121 Fontaine lès Dijon Francuska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana 18. ožujka 2021.

Članak uređen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Lipidil (145mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.