Lasix tablete (40 mg) – Uputa o lijeku

Lasix 40 mg tablete
furosemid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Lasix i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Lasix
 3. Kako uzimati Lasix
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Lasix
 6. Sadržaj pakiranja i dodatne informacije

1. Što je Lasix i za što se koristi

Lasix 40 mg tablete pripadaju skupini lijekova koje nazivamo diureticima (lijekovi koji potiču stvaranje mokraće).

Lasix 40 mg tablete uzimaju se:

 • u slučaju nakupljanja tekućine u tkivima (edem) uslijed bolesti srca ili jetre,
 • u slučaju nakupljanja tekućine u tkivima (edem) uslijed bolesti bubrega (u nefrotskome sindromu u kojemu se javljaju gubitak bjelančevina, poremećaji metabolizma lipida i nakupljanje vode, liječenje osnovne bolesti mora imati prioritet),
 • za visoki krvni tlak (hipertenzija).

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Lasix

Nemojte uzimati Lasix

 • ako ste alergični na furosemid, sulfonamide (moguća križna reakcija s furosemidom) ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
 • ako bolujete od akutnog zatajivanja bubrega i ne stvara Vam se mokraća (anurija), a ne pokazuje se terapijski odgovor na ovaj lijek;
 • ako bolujete od akutnog zatajivanja jetre i javljaju Vam se poremećaji svijesti (koma i hepatična predkoma);
 • ako patite od teškog nedostatka kalija;
 • ako patite od teškog nedostatka natrija;
 • ako imate manjak volumena krvi (hipovolemija) ili manjak vode u organizmu (dehidracija);
 • ako dojite (vidjeti dio “Trudnoća i dojenje”).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Lasix

 • ako Vam je krvni tlak vrlo nizak;
 • ako već imate manifestnu ili prikrivenu šećernu bolest (dijabetes melitus); potrebna je redovita kontrola šećera u krvi;
 • ako imate giht; potreban je redoviti nadzor vrijednosti urične kiseline u krvi;
 • ako imate poremećaj mokrenja (npr. povećana prostata, prepreka ili začepljenje unutar bubrega, suženje uretera);
 • ako su Vam vrijednosti bjelančevina u krvi smanjene, npr. u slučaju nefrotskog sindroma (gubitak bjelančevina, poremećaji metabolizma lipida, nakupljanje vode); dozu treba pažljivo prilagoditi;
 • ako imate brzo napredujući poremećaj rada bubrega koji je povezan s teškom bolesti jetre poput jetrene ciroze (hepatorenalni sindrom);
 • ako Vam je poremećena funkcija krvnih žila koje dovode krv u mozak i srce, jer ćete biti izloženi riziku koji je uvjetovan naglim neželjenim padom krvnoga tlaka.
 • ako ste starija osoba, ako uzimate neki drugi lijek koji može uzrokovati pad krvnog tlaka i ako imate druga medicinska stanja koja su rizik za pad krvnog tlaka.

Bolesnici s poremećajem mokrenja (npr. povećana prostata) mogu uzimati ovaj lijek samo ako je uspostavljeno normalno izbacivanje mokraće, jer nagli dotok mokraće može dovesti do njezina zadržavanja s prevelikim širenjem mjehura (zadržavanje urina).

Ovaj lijek djeluje na pojačano lučenje natrija i klorida, što rezultira povećanom eliminacijom vode. Izlučivanje drugih elektrolita (posebno kalija, kalcija i magnezija) također je povećano. Kako su tijekom liječenja ovim lijekom, kao rezultat povećanog izlučivanja tekućine i elektrolita, često primijećeni poremećaji tekućine i ravnoteže elektrolita, redovito se moraju kontrolirati određeni pokazatelji u krvi.

Tijekom dugotrajnog uzimanja ovog lijeka neophodno je redovito provoditi određene pretrage krvi, pri čemu je posebno važno određivati vrijednosti kalija, natrija, kalcija, bikarbonata, kreatinina, ureje i urične kiseline te šećera u krvi.

Posebno poman nadzor potreban je ako ste izloženi velikom riziku od poremećaja elektrolita ili ako imate težak gubitak tekućine (npr. zbog povraćanja, proljeva ili prevelikog znojenja). Svaki poremećaj u volumenu cirkulirajuće krvi, gubitak tjelesne tekućine, izraziti poremećaji elektrolita ili acidobazne ravnoteže moraju se korigirati. Za to može biti potrebno privremeno prilagoditi doziranje ovog lijeka.

Sljedeći faktori mogu utjecati na mogući razvoj poremećaja elektrolita: osnovna bolest (npr. ciroza jetre, slabost srčanog mišića), istodobno liječenje drugim lijekovima i hrana.

Gubitak tjelesne težine zbog povećanog izlučivanja mokraće ne smije prijeći 1 kg/dan, bez obzira na količinu izlučene mokraće.

Ako imate nefrotski sindrom (vidjeti gore), neophodno je striktno se pridržavati propisane doze zbog povećanog rizika od nuspojava.

Postoji mogućnost pogoršanja ili aktivacije bolesti koja se zove sistemski eritemski lupus.

Istodobna primjena s risperidonom

U placebom kontroliranim kliničkim ispitivanjima risperidona u starijih bolesnika s demencijom, veća stopa smrtnosti primijećena je u bolesnika koji su istodobno uzimali furosemid i risperidon, u usporedbi s bolesnicima koji su uzimali samo risperidon ili furosemid. Vaš liječnik treba, stoga, s oprezom prosuditi korist i rizik primjene te kombinacije lijekova ili istodobnog liječenja s drugim potentnim diureticima. Potrebno je spriječiti manjak vode u organizmu.

Djeca i adolescenti

Posebno poman nadzor potreban je u nedonoščadi, jer su izloženi opasnosti renalne kalcifikacije ili bubrežnih kamenaca. Metode nadzora uključuju pretrage funkcije bubrega i ultrazvuk.

U nedonoščadi koja ima poteškoća s disanjem (respiratorni distresni sindrom), a primaju ovaj lijek u prvim tjednima života, veći je rizik da će krvna žila koja osigurava pulmonalnu cirkulaciju prije rođenja ostati otvorena (otvoreni arterijski duktus).

Učinci neprimjerene uporabe u svrhu dopinga

Primjena ovog lijeka može dati pozitivne rezultate dopinških testova. Osim toga, korištenje ovoga lijeka kao dopinškog sredstva može biti opasno po zdravlje.

Drugi lijekovi i Lasix

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Na učinak ovog lijeka može utjecati istodobno liječenje sljedećim lijekovima ili skupinama lijekova:

 • glukokortikoidi (kortizon), karbenoksolon ili laksativi mogu povećati gubitak kalija, što može rezultirati manjkom kalija;
 • lijekovi s protuupalnim djelovanjem (nesteroidni protuupalni lijekovi, kao što su indometacin ili acetilsalicilna kiselina) mogu smanjiti učinak Lasixa; ako uzimanje Lasixa rezultira smanjenjem volumena cirkulirajuće krvi ili manjkom vode u organizmu, istodobna primjena nesteroidnih protuupalnih lijekova može uzrokovati akutno zatajivanje bubrega;
 • probenecid (lijek protiv gihta), metotreksat (antireumatik i imunosupresiv) i drugi lijekovi koji se, kao furosemid, izlučuju u urin, mogu smanjiti djelovanje Lasixa;
 • postoje izvješća da istodobna primjena fenitoina (lijeka za liječenje epilepsije i nekih vrsta boli) smanjuje učinak Lasixa;
 • budući da sukralfat (lijek za želudac) smanjuje apsorpciju Lasixa u crijevima i smanjuje tako njegov učinak, potreban je razmak od barem dva sata između primjene tih dvaju lijekova.

Na učinak sljedećih lijekova ili skupina lijekova može djelovati istodobna primjena Lasix 40 mg tableta:

 • tijekom istodobne primjene određenih lijekova za srce (glikozidi), može se povećati osjetljivost srčanoga mišića na te lijekove, ako je zbog uzimanja Lasixa došlo do manjka kalija ili magnezija; tijekom istodobne primjene lijekova, kao što su npr. antialergik terfenadin i neki lijekovi koji se uzimaju za poremećaje srčane frekvencije (antiaritmici klase I i III), a mogu izazvati određene promjene EKG-a (produljenje QT intervala), postoji veći rizik poremećaja srčane frekvencije (ventrikularne aritmije, uključujući torsades de pointes); isto se odnosi i na bolesnike s poremećajem elektrolita;
 • nuspojave velikih doza salicilata (lijekovi protiv boli) mogu se pojačati pri istodobnoj primjeni Lasixa;
 • Lasix može pojačati štetne učinke lijekova koji oštećuju bubrege (nefrotoksični lijekovi, kao što su npr. antibiotici aminoglikozid, cefalosporini, polimiksini); funkcija bubrega može se pogoršati u bolesnika koji uzimaju Lasix zajedno s velikim dozama nekih cefalosporina;
 • oštećenje sluha (ototoksičnost) koju uzrokuju aminoglikozidi (npr. kanamicin, gentamicin, tobramicin) i drugi ototoksični lijekovi može se povećati istodobnom primjenom Lasixa; oštećenje sluha može biti ireverzibilno; treba, stoga, izbjegavati istodobnu primjenu gore spomenutih lijekova;
 • istodobna primjena cisplatina (za liječenje malignih oboljenja) i Lasixa može uzrokovati pogoršanje sluha; Lasix se, osim toga, mora primjenjivati s posebnom pozornošću jer može pojačati štetne učinke cisplatina na bubrege (nefrotoksičnost);
 • istodobna primjena Lasixa i litija (koristi se za liječenje nekih psihičkih bolesti) može pojačati štetne učinke litija na srce (kardiotoksičnost) i živce (neurotoksičnost); treba, stoga, pomno nadzirati vrijednosti litija u krvi bolesnika koji primaju tu kombinaciju;
 • ako se istodobno s Lasixom koriste drugi lijekovi za sniženje krvnoga tlaka (antihipertenzivi), diuretici ili lijekovi koji mogu imati hipotenzivne učinke, može se očekivati izraziti pad krvnoga tlaka; primijećen je veliki pad krvnoga tlaka, koji može dovesti i do šoka, te pogoršanje bubrežne funkcije (s izoliranim slučajevima akutnoga zatajivanja bubrega) poglavito kad se Lasix uzimao tijekom započinjanja terapije ACE inhibitorima ili antagonistima receptora angiotenzina II ili tijekom početne primjene većih doza tih lijekova; ako je moguće, liječenje Lasixom treba privremeno prekinuti ili barem dozu smanjiti tijekom tri dana prije početka liječenja ACE inhibitorima ili antagonistima receptora angiotenzina II ili prije povećanja njihove doze;
 • Lasix može smanjiti eliminaciju probenecida, metotreksata i drugih lijekova koji se, kao furosemid, izlučuju bubrežnim putom; liječenje velikim dozama može rezultirati visokim vrijednostima djelatne tvari u krvi i povećati rizik od nuspojava;
 • Lasix može pojačati učinak lijeka za liječenje astme i drugih bolesti dišnog sustava (teofilin) ili lijekova tipa kurare koji djeluju na opuštanje mišića (mišićni relaksansi);
 • djelovanje lijekova koji snižavaju šećer u krvi (antidijabetici) ili povećavaju krvni tlak (simpatomimetici, poput adrenalina, noradrenalina) može se smanjiti pri istodobnoj primjeni Lasixa;
 • oprez je potreban u bolesnika koji se liječe risperidonom te liječnik treba pomno ocijeniti koristi i rizike primjene kombinacije s Lasixom ili nekim drugim potentnim diuretikom.
 • istodobna primjena visokih doza Lasixa s lijekom za liječenje poremećaja funkcije

štitnjače (levotiroksin) može dovesti do početnog prolaznog povećanja koncentracije slobodnih hormona štitnjače, nakon čega slijedi sveobuhvatno sniženje ukupnih vrijednosti hormona štitnjače. Potrebno je pratiti vrijednosti hormona štitnjače.

Ostale interakcije

 • Istodobna primjena ciklosporina A i Lasixa povezana je s povećanim rizikom od artritisa povezanog s gihtom (urični artritis) jer furosemid i narušeno izlučivanje urične kiseline u mokraći, uzrokovano ciklosporinom, uzrokuju povećanje vrijednosti urične kiseline u krvi.
 • U bolesnika koji su izloženi visokom riziku oštećenja bubrega tijekom rentgenskog snimanja pomoću kontrastnog sredstva, bubrežna se funkcija češće pogoršala nakon te pretrage u onih bolesnika koji su primili kontrast, a istodobno se liječili Lasixom, nego u rizičnih bolesnika koji su intravenski primili samo tekućinu prije pretrage s pomoću kontrastnog sredstva.
 • U izoliranim je slučajevima intravenska primjena Lasixa unutar 24 sata od primjene lijeka za liječenje teške nesanice (kloralhidrat) rezultirala osjećajem topline, znojenjem, agitacijom, mučninom te povećanim krvnim tlakom i srčanom frekvencijom (tahikardija).

Treba, stoga, izbjegavati istodobnu primjenu koralhidrata i Lasixa.

Lasix s hranom, pićem i alkoholom

Uzimanje velikih količina sladića (likviricije) za vrijeme liječenja ovim lijekom može povećati gubitak kalija.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ovaj lijek ne smije se uzimati tijekom trudnoće ako to liječnik ne smatra apsolutno neophodnim, jer aktivna tvar furosemid prelazi u placentu.

Furosemid se izlučuje u majčino mlijeko i koči njegovu proizvodnju.

Ako dojite, ne smijete, stoga, uzimati ovaj lijek. Ako je uzimanje lijeka neophodno, morate prestati dojiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Čak i onda kad se ovaj lijek uzima kako je propisano, može utjecati na Vašu sposobnost reakcije do te mjere da je narušena sposobnost upravljanja vozilom, rada sa strojevima ili rada bez osigurane čvrste podloge. To se ponajviše odnosi na početak liječenja, na povećanje doze, na prijelaz s jednog lijeka na drugi te na kombinaciju s alkoholom.

Lasix sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Lasix

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Tablete se uzimaju ujutro na prazan želudac i treba ih progutati cijele s dovoljno tekućine (npr. s čašom vode).

O trajanju liječenja odlučuje liječnik, a ono ovisi o naravi i težini poremećaja.

Preporučena doza je:

Dozu treba odrediti za svakog pojedinog bolesnika i ona prvenstveno ovisi o terapijskome odgovoru. Uvijek treba propisati najmanju dozu koja će dati željeni učinak.

Nakupljanje tekućine u tkivima (edem) uslijed bolesti srca ili jetre

Početna doza za odrasle obično je 1 tableta ovog lijeka (što odgovara količini od 40 mg furosemida) na dan. Ako se ne postigne zadovoljavajuće izlučivanje mokraće, pojedinačna se doza može udvostručiti nakon 6 sati na 2 tablete ovog lijeka (što odgovara količini od 80 mg furosemida). Ako se ni tako ne postigne zadovoljavajuće izlučivanje mokraće, mogu se nakon sljedećih 6 sati dati 4 tablete ovog lijeka (što odgovara količini od 160 mg furosemida). Ako je neophodno, u iznimnim slučajevima mogu se dati početne doze od preko 200 mg furosemida i to pod strogim kliničkim nadzorom.

Dnevna doza održavanja obično iznosi 1 do 2 tablete ovog lijeka (što odgovara količini od 40 do 80 mg furosemida).

Gubitak tjelesne težine zbog povećanog izlučivanja mokraće ne bi smio biti veći od 1 kg na dan.

Nakupljanje tekućine u tkivima (edem) uslijed bolesti bubrega

Početna doza za odrasle obično je 1 tableta ovog lijeka (što odgovara količini od 40 mg furosemida) na dan. Ako se ne postigne očekivano izlučivanje mokraće, pojedinačna se doza može udvostručiti nakon 6 sati na 2 tablete ovog lijeka (odnosno 80 mg furosemida). Ako se ni tako ne postigne zadovoljavajuće izlučivanje mokraće, mogu se nakon sljedećih 6 sati dati 4 tablete ovog lijeka (što odgovara količini od 160 mg furosemida). Ako je neophodno, u iznimnim slučajevima mogu se dati početne doze od preko 200 mg furosemida i to pod strogim kliničkim nadzorom.

Dnevna doza održavanja obično iznosi 1 do 2 tablete ovog lijeka (što odgovara količini od 40 do 80 mg furosemida).

Gubitak tjelesne težine zbog povećanog izlučivanja mokraće ne bi smio biti veći od 1 kg na dan.

U nefrotskom sindromu dozu treba pomno prilagoditi zbog rizika od povećanja nuspojava.

Visoki krvni tlak (hipertenzija)

Obično se uzima 1 tableta ovog lijeka (što odgovara količini od 40 mg furosemida) jedanput na dan, kao jedina terapija ili u kombinaciji s drugim lijekovima.

Primjena u djece i adolescenata

Djeca obično uzimaju 1 (ili 2) mg furosemida na kilogram tjelesne težine dnevno, a najviše 40 mg furosemida na dan.

Ako uzmete više Lasixa nego što ste trebali

Ako sumnjate da ste uzeli znatno više tableta nego što ste trebali, odmah o tome obavijestite liječnika. Liječnik će odlučiti o mjerama koje treba poduzeti, a to će ovisiti o stupnju predoziranja.

Znaci akutnoga ili kroničnoga predoziranja ovise o težini gubitka soli i tekućine.

Predoziranje može rezultirati niskim krvnim tlakom i poremećajima cirkulacije kad se premještate iz sjedećeg u stajaći položaj, zatim poremećajem elektrolita (smanjene vrijednosti kalija, natrija i klorida) i povećanim pH krvi (alkaloza).

Teški gubitak tekućine može za ishod imati nedostatak tekućine u organizmu što, nakon smanjenja volumena cirkulirajuće krvi, može dovesti do cirkulatornog šoka i zgušnjavanja krvi (hemokoncentracija) s povećanom osjetljivošću na trombozu.

Iznenadni gubitak vode i elektrolita može dovesti do zbunjenosti.

Ako ste zaboravili uzeti Lasix

Ako ste zaboravili uzeti lijek, nemojte sljedeći put uzimati dvostruku dozu nego nastavite uzimati propisanu dozu.

Ako prestanete uzimati Lasix

Ne smijete lijek prestati uzimati prerano ili u potpunosti prekinuti terapiju bez konzultacije s Vašim liječnikom, jer tako možete ugroziti ishod liječenja.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Ukoliko dođe do pojave bilo koje od niže navedenih ozbiljnih nuspojava, prekinite s uzimanjem lijeka i odmah obavijestite Vašeg liječnika ili se uputite u najbližu hitnu službu:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

 • poremećaj ravnoteže elektrolita, manjak vode u organizmu i smanjenje volumena cirkulirajuće krvi (posebno u starijih bolesnika) – znakovi koji mogu na to ukazivati su: opća slabost, grčenje mišića, slabost mišića, gubitak apetita, povraćanje, zatvor, pojačana žeđ i mokrenje, nepravilni otkucaji srca, nevoljkost, umor, razdražljivost, pospanost, konfuzija.

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • bolest koja zahvaća mozak u bolesnika s uznapredovalim zatajivanjem jetre (hepatična encefalopatija), a neki simptomi koji mogu ukazivati na ovo stanje su promjene bolesnikova raspoloženja, poremećaja prosuđivanja, pospanost, smetenost, tromost u govoru i pokretima, zbunjenost

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • teške alergijske reakcije poput cirkulatornog šoka (anafilaktički šok). Prvi znaci uključuju reakcije kože poput jakog crvenila i urtikarije, uznemirenost, glavobolju, znojenje, mučninu i plavkastu boju kože

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

 • jaka bol u trbuhu ili križima – to mogu biti znakovi akutne upale gušterače (pankreatitis) – znakovi mogu biti bolovi u trbuhu, mučnina, povraćanje, slabost, znojenje, uznemirenost, vrućica, blaga žutica
 • modrice po koži, učestale infekcije i povišena tjelesna temperatura, jače nego obično izražen umor ili slabost jer ovaj lijek može uzrokovati poremećaj krvnih stanica (anemija) zbog povećane razgradnje crvenih krvnih stanica (hemolitička anemija), anemija zbog poremećaja u stvaranju krvnih stanica u koštanoj srži (aplastična anemija),izrazito smanjenje broja određenih bijelih krvnih stanica s povećanom sklonošću infekcijama i teški opći simptomi (agranulocitoza))

Nepoznata učestalost (učestalost se ne može se procijeniti iz dostupnih podataka):

 • ugrušak u krvnoj žili (tromboza) s pojavom primjerice boli i otekline u nozi

U padajućem redoslijedu prema učestalosti, ostale nuspojave uključuju:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

 • povećane vrijednosti lipida u krvi (trigliceridi)
 • smanjeni krvni tlak uključujući probleme s cirkulacijom pri promjeni položaja tijela, iz sjedećeg u stojeći položaj (prilikom intravenske infuzije)
 • povećani kreatinin u krvi

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • zgušnjavanje krvi (hemokoncentracija) do kojeg dolazi zbog pretjeranog izlučivanja mokraće
 • smanjene vrijednosti natrija i klorida u krvi (hiponatrijemija i hipokloremija, posebno kad je smanjen unos natrijevog klorida),
 • smanjene vrijednosti kalija u krvi (hipokalijemija, posebno pri istodobnom smanjenju unosa kalija i/ili povećanom gubitku kalija, npr. povraćanjem ili kroničnim proljevom);
 • povećane vrijednosti kolesterola
 • povećane vrijednosti urične kiseline u krvi
 • epizode gihta
 • povećani volumen mokraće

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • smanjen broj trombocita (trombocitopenija)
 • alergijske reakcije na koži i sluznici
 • povećana vrijednost šećera u krvi (smanjena tolerancija na glukozu, hiperglikemija). U bolesnika koji imaju šećernu bolest (manifestni dijabetes melitus) to može dovesti do pogoršanja stanja metabolizma. Prikriveni dijabetes melitus može se manifestirati
 • poremećaji sluha, uglavnom reverzibilni, poglavito u bolesnika s narušenom funkcijom bubrega ili smanjenim vrijednostima bjelančevina u krvi (tzv. nefrotski sindrom) i/ili u bolesnika koji primaju intravensku injekciju prevelikom brzinom.
 • gluhoća (ponekad ireverzibilna)
 • mučnina
 • svrbež
 • urtikarija
 • reakcije kože i sluznice s crvenilom i mjehurićima (npr. osip, bulozni dermatitis, poliformni eritem, parapemfigus, eksfolijativni dermatitis, purpura),
 • povećana osjetljivost na svjetlo (fotosenzibilnost).

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • porast broja određenih bijelih krvnih stanica (eozinofilija)
 • smanjenje broja bijelih krvnih stanica (leukocitopenija)
 • bockanje, obamrlost ili bolni osjećaj žarenja u ekstremitetima (parestezija)
 • upala krvnih žila (vaskultitis)
 • povraćanje
 • proljev
 • upala bubrega (tubularno-intersticijski nefritis)
 • povišena temperatura

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

 • šum u ušima (tinitus)
 • prestanak ili zapriječenost protoka žuči (intrahepatička kolestaza),
 • povećane vrijednosti određenih pokazatelja funkcije jetre (transaminaze)

Nepoznata učestalost (učestalost se ne može se procijeniti iz dostupnih podataka):

 • pogoršanje ili aktivacija bolesti koja se zove sistemski eritemski lupus
 • smanjena vrijednost kalcija u krvi (hipokalcijemija)
 • smanjena vrijednost magnezija u krvi (hipomagnezijemija)
 • metabolička alkaloza (porast pH krvi),
 • Pseudo-Bartter-ov sindrom (stanje koje se može javiti kod zlouporabe ili dugotrajnog korištenja)
 • naglo i teško oštećenje mišića (rabdomioliza) praćeno bolovima u mišićima, slabošću i mokraćom tamne boje, često u sklopu teške hipokalijemije (vidjeti dio 4.3.)
 • omaglica, nesvjestica i gubitak svijesti (mogu biti znaci simptomatske hipotenzije)
 • glavobolja
 • teške reakcije na koži i sluznici, npr. mjehurići ili ljuštenje kože (Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza, akutna generalizirana egzantematozna pustuloza (AGEP) (akutno febrilno izbijanje kožnih promjena uzrokovano lijekom)),
 • sindrom DRESS – egzantematozni lijekom izazvani osip s eozinofilijom i općim simptomima (engl. Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms),
 • lihenoidne reakcije, koje izgledaju kao male, crvenkasto-ljubičaste, poligonalne lezije na koži, genitalijama ili u ustima praćene svrbežom)
 • povećani natrij u mokraći
 • povećani kloridi u mokraći
 • povećana ureja u krvi
 • simptomi otežanoga mokrenja (npr. bolesnici s hipertrofijom prostate, nakupljanjem mokraće u bubrezima ili suženjem uretera) koji dovode do urinarne opstrukcije (retencija urina) s pridruženim komplikacijama (vidjeti dio “Budite posebno oprezni s Lasix 40 mg tabletama“)
 • bubrežni kamenci i/ili kalcifikacije u bubrežnim tkivima prerano rođene djece,
 • zatajivanje bubrega (vidjeti dio „Uzimanje drugih lijekova s Lasix 40 mg tabletama“)
 • povećani rizik da žila koja omogućuje premoštavanje plućne cirkulacije prije rođenja ostane otvorena (otvoreni arterijski duktus) kad se nedonoščad liječi furosemidom u prvim tjednima života.

Često primijećeni simptomi nedostatka natrija obuhvaćaju apatiju, gubitak apetita, grčeve u listovima, slabost, pospanost, povraćanje i smetenost.

Nedostatak kalija može se manifestirati znacima poput slabosti mišića, abnormalnim osjetom u ekstremitetima (npr. bockanje, obamrlost ili bolni osjećaj žarenja), paraliza, povraćanje, zatvor, povećano stvaranje vjetrova, povećano mokrenje, abnormalno povećana žeđ s povećanim unosom tekućine te neregularni puls (npr. srčana ekscitacija i smetnje provođenja). Teški gubitak kalija može za ishod imati paralizu crijeva (paralitički ileus) ili poremećaje svijesti, pa čak i komu.

Manjak kalcija može u rijetkim slučajevima izazvati prenadraženost živaca i mišića (tetanija).

Nedostatak magnezija može u rijetkim slučajevima kao posljedicu imati tetaniju ili poremećaj srčanoga ritma.

Pri prevelikom izlučivanju mokraće može doći do smetnji cirkulacije (čak i do cirkulatornog kolapsa), poglavito u djece i starijih bolesnika, a to se stanje uglavnom manifestira glavoboljom, omaglicom, poremećajima vida, suhoćom usta i žeđi, smanjenjem krvnoga tlaka i problema s cirkulacijom pri promjeni položaja tijela, iz sjedećeg u stojeći položaj.

Ako se nuspojava pojavi nenadano ili se pogorša, odmah o tome obavijestite Vašeg liječnika, jer su u određenim okolnostima neke reakcije na lijekove opasne po život. Liječnik će odlučiti koje mjere treba poduzeti i treba li nastaviti s terapijom.

Čim dođe do neke alergijske reakcije, morate prekinuti uzimati ovaj lijek.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Lasix

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek treba čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti, na temperaturi ispod 25°C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koji više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Lasix sadrži?

Djelatna tvar je furosemid.

Jedna tableta sadrži 40 mg furosemida.

Pomoćne tvari su: laktoza hidrat, kukuruzni škrob, prethodno gelirani kukuruzni škrob, talk, bezvodni koloidni silicijev dioksid, magnezijev stearat

Napomena za dijabetičare: jedna tableta sadrži manje od 0,01 krušne jedinice ugljikohidrata.

Kako Lasix izgleda i sadržaj pakiranja?

Okrugle, bjelkaste tablete, promjera 8 mm i debljine 2,4 mm, s urezom na jednoj strani tablete i utisnutim „DLI“ sa svake strane ureza. S druge strane tablete utisnut je logotip „Hoechst“. Tableta se može razlomiti na jednake polovice.

Lasix 40 mg tablete dostupne su u pakiranju od 20, 50 i 100 tableta u zelenom blisteru (PVC/Al).

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

sanofi-aventis Croatia d.o.o., Heinzelova 70, 10000 Zagreb

Proizvođač

Sanofi Winthrop Industrie, 56, route de Choisy-au-Bac, 60205 Compiègne, Francuska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u srpnju 2019.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: lasix tablete, lasiks tablete, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu