Ceritizin tablete (10mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj lijek je propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Cetirizin i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Cetirizin
 3. Kako uzimati Cetirizin
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Cetirizin
 6. Dodatne informacije

1. Što je Cetirizin i za što se koristi

Cetirizin je djelatna tvar Cetirizin tableta. Cetirizin pripada skupini antialergijskih lijekova.

Cetirizin je namijenjen odraslima i djeci starijoj od 6 godina za:

 • oslobađanje od simptoma na očima i od strane nosa kod sezonskog i cjelogodišnjeg alergijskog rinitisa
 • oslobađanje od simptoma kronične koprivnjače (kronične idiopatske urtikarije)

2. Prije nego počnete uzimati Cetirizin

Nemojte uzimati Cetirizin:

 • ako imate tešku bolest bubrega (teško zatajenje bubrega s klirensom kreatininaa manjim od 10 ml/min)
 • znate da ste preosjetljivi na djelatnu tvar lijeka Cetirizina Sandoz, na bilo koju njegovu pomoćnu tvar (ostali sastojci), na hidroksizin ili derivate piperazina (vrlo srodne djelatne tvari drugih lijekova)

Ne smijete uzimati Cetirizin tablete:

 • ako imate nasljedni poremećaj nepodnošenja galaktoze, nedostatak Lapp laktaze ili glukoza-galaktoza malapsorpciju

Budite posebno oprezni s Cetirizin tabletama

 • Ako ste bolesnik s bubrežnim zatajivanjem, obratite se liječniku za savjet; ako je potrebno doza će Vam biti smanjena. Novu dozu odredit će liječnik.
 • Ako bolujete od epilepsije ili ste bolesnik s rizikom od konvulzija, obratite se liječniku za savjet. Cetirizin, poput drugih lijekova protiv alergije, mijenja rezultate alergijskih kožnih testova. Ako planirate raditi alergijske kožne testove trebate prekinuti uzimanje lijeka Cetirizin Sandoz najmanje 3 dana prije testa.

Prilikom uzimanja cetirizina u preporučenoj dozi, nisu primije ćene značajnije interakcije s alkoholom (koncentracija od 0.5 promila u krvi, što odgovara jednoj čaši vina).

Ipak, kao što je slučaj i s ostalim antihistaminicima, preporuča se izbjegavanje istodobne konzumacije alkohola.

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove uključujući i one koji ste nabavili bez recepta.

S obzirom na profil cetirizina ne očekuju se interakcije s drugim lijekovima.

Uzimanje hrane i pića s Cetirizin tabletama

Hrana ne utječe značajnije na apsorpciju cetirizina.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Kao i kod drugih lijekova, primjena Cetirizin tableta mora se izbjegavati u trudnica. Slučajna primjena kod trudnica ne bi trebala imati nikakve štetne učinke na fetus. Primjena lijeka ipak treba biti prekinuta.

Cetirizin prelazi u majčino mlijeko.Stoga, smijete uzimati Cetirizin tijekom dojenja samo ako Vaš liječnik smatra da je to neophodno.

Upravljanje vozilima i strojevima

Kliničke studije nisu dale dokaze o poremećaju pažnje, pozornosti i vozačke sposobnosti nakon uzimanja Cetirizin tableta u preporučenoj dozi.

Ako namjeravate upravljati motornim vozilima, sudjelovati u potencijalno opasnim radnjama ili upravljati strojevima ne smijete uzeti dozu veću od preporučene. Morate pažljivo promatrati Vaš odgovor na lijek.

Ako ste osjetljivi, možda ćete otkriti da istodobna primjena alkohola ili drugih tvari koje uzrokuju depresiju živčanog sustava dodatno utječe na Vašu pažnju i sposobnost reagiranja.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka

Cetirizin sadržava laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego počnete uzimati ovaj lijek obratite se Vašem liječniku.

3. Kako uzimati Cetirizin

Kako i kada trebate uzeti Cetirizin?

Primjenjuju se ove upute, osim ako Vam Vaš liječnik nije dao drugačiji naputak o tome kako koristiti Cetirizin Sandoz.

Molimo Vas da se pridržavate ovih uputa jer u protivnom Cetirizin Sandoz možda neće biti u potpunosti učinkovit.

Tablete se moraju progutati s vodom.

Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina

10 mg jedanput dnevno, što odgovara 1 tableti.

Djeca između 6 i 12 godina starosti

5 mg dvaput dnevno, što odgovara ½ tablete dvaput na dan.

Bolesnici s umjerenim do teškim oštećenjem bubrežne funkcije

Bolesnicima s umjerenim oštećenjem bubrežne funkcije preporučuje se uzimanje doze od 5 mg jedanput dnevno.

Ako osjetite da je u činak Cetirizina Sandoz previše slab ili previše jak, molimo Vas da kontaktirate Vašeg liječnika.

Trajanje liječenja

Trajanje liječenja ovisi o vrsti, trajanju i tijeku Vaših smetnji i određuje ga Vaš liječnik.

Ako uzmete više tableta Cetirizin nego što ste trebali

Ako mislite da ste uzeli prekomjernu dozu Ceterizin Sandoz tableta molimo Vas da obavijestite svog liječnika.

Vaš liječnik će odlučiti da li će se i koje se mjere moraju poduzeti.

Nakon predoziranja mogu se pojaviti nuspojave s većim intenzitetom, koje su opisane u nastavku teksta.

Prijavljene su nuspojave kao što su:

 • smetenost, proljev, omaglica, umor, glavobolja, osjećaj bolesti, širenje zjenica, svrbež, nemir, sedacija, izrazita pospanost, stupor (gubitak spontanog i aktivnog pokreta), ubrzani rad srca, nevoljno drhtanje i zadržavanje urina (nemogućnost potpunog pražnjenja mokraćnog mjehura).

Ako ste zaboravili uzeti Cetirizin tablete

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu.

Ako prestanete uzimati Cetirizin tablete

Ako imate bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Cetirizin može izazvati nuspojave, koje se ne moraju javiti kod svih bolesnika.

U post-marketinškog razdoblju zabilježene su dolje navedene nuspojave.

Učestalost nuspojava definirana je kao:

Vrlo česte: javljaju se u više od 1 na 10 bolesnika Česte: javljaju se u 1 do 10 na 100 bolesnika

Manje česte: javljaju se u 1 do 10 na 1000 bolesnika

Rijetke: javljaju se u 1 do 10 na 10000 bolesnika

Vrlo rijetke: javljaju se u manje od 1 na 10000 bolesnika

Nepoznate: učestalost se ne može se procijeniti iz dostupnih podataka

Poremećaji krvi i limfnog sustava

Vrlo rijetko:

 • trombocitopenija (smanjenje broja krvnih pločica – trombocita u krvi)

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Često:

 • umor

Srčani poremećaji

Rijetko:

 • tahikardija (ubrzani otkucaji srca)

Poremećaji oka

Vrlo rijetko:

 • poremećaj akomodacije (prilagodba oka na gledanje bliskih predmeta)
 • zamagljen vid
 • okulogiracija (nekontrolirani kružni pokreti očiju)

Poremećaji probavnog sustava

Često:

 • suha usta
 • mučnina
 • proljev

Manje često:

 • bolovi u trbuhu

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Manje često:

 • astenija (izrazit umor)
 • opće loše stanje

Rijetko:

 • edem (oticanje)

Poremećaji imunološkog sustava

Rijetko:

 • reakcije preosjetljivosti, ponekad teške (vrlo rijetko)

Poremećaji jetre i žuči

Rijetko:

 • poremećena funkcija jetre

Pretrage

Rijetko:

 • povećanje tjelesne težine

Poremećaji živčanog sustava

Često:

 • omaglica, glavobolja

Manje često:

 • parestezije (osjet bockanja, žarenja ili pečenja na koži)

Rijetko:

 • konvulzije (nehotične promjene u pokretima tijela, osjetilima, svijesti ili ponašanju)

Vrlo rijetko:

 • sinkopa (nagla nesvjestica)
 • nevoljno drhtanje
 • promjena osjeta okusa

Nepoznato:

 • gubitak pamćenja, poremećaj pamćenja

Psihijatrijski poremećaji

Često:

 • izrazita pospanost

Manje često:

 • uznemirenost

Rijetko:

 • agresivnost (nasilnost)
 • smetenost
 • depresija
 • halucinacije (priviđenja)
 • nesanica

Vrlo rijetko:

 • tikovi

Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava

Vrlo rijetko:

 • poremećena eliminacija urina (poremećaj mokrenja)

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

Često:

 • faringitis (upala ždrijela)
 • hunjavica

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Manje često:

 • svrbež
 • kožni osip

Rijetko:

 • urtikarija (koprivnjača)

Vrlo rijetko:

 • (edem) alergijska reakcija na lijek koja se javlja uvijek na istom mjestu

Ako primijetite bilo koju od gore navedenih nuspojava, molimo Vas da obavijestite svog liječnika. Kod prvih znakova reakcije preosjetljivosti, prestanite uzimati Cetirizin tablete.

Vaš liječnik će ocijeniti ozbiljnost i odlučiti o svim daljnjim mjerama koje će možda biti potrebne. Ako mislite da imate nuspojavu koja nije navedena u ovoj Uputi o lijeku, molimo Vas da o tome obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Cetirizin

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Cetirizin ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Lijek ne zahtijeva posebne uvijete čuvanja.

6. Dodatne informacije

Što Cetirizin tablete sadrže

Jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg cetirizindiklorida.

Pomoćne tvari:

 • Jezgra: mikrokristalična celuloza, laktoza hidrat, magnezijev stearat, silicijev dioksid, koloidni, bezvodni
 • Ovojnica: hipromeloza, laktoza hidrat, titanijev dioksid (E171), makrogol 4000

Kako Cetirizin izgleda i sadržaj pakiranja

bijela okrugla, filmom obložena tableta s urezom na jednoj strani

20 (2×10) filmom obloženih tableta u blisteru (PVC/Al), u kutiji 30 (3×10) filmom obloženih tableta u blisteru (PVC/Al), u kutiji

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Njemačka

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Lek S.A., Domaniewska str. 50 C, 02-672 Varšava, Poljska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Saznajte više o alergijama u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

2.67 / 5   3

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Ceritizin tablete (10mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.