Cardiopirin tablete (100mg) – Uputa o lijeku

cardiopirin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je morati ponovno pročitati
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo vama. Ne smijete ga davati drugim osobama, jer im može naškoditi, čak i ako imaju iste simptome kao i vi.
 • Ako neka nuspojava postane ozbiljna ili primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, obavijestite o tome svog liječnika ili ljekarnika.

Sadržaj upute:

 1. Što je Cardiopirin i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Cardiopirin
 3. Kako uzimati Cardiopirin
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Cardiopirin
 6. Dodatne informacije

1. Što je Cardiopirin i za što se koristi

Djelatna tvar u Cardiopirinu je acetilsalicilatna kiselina koja ima antiagregacijska svojstva i stoga smanjuje nastanak krvnih ugrušaka.

Primjenom acetilsalicilatne kiseline u obliku želučanootpornih filmom obloženih tableta smanjuju se nuspojave od strane želuca.

CARDIOPIRIN želučanootporne tablete koriste se

 • za smanjenje rizika od srčanog udara u bolesnika s anginom pektoris.
 • za smanjenje rizika od dodatnog začepljenja srčanih arterija nakon srčanog udara.
 • za sprečavanje ponovne pojave tromboze nakon operacije krvnih žila, npr. ugradnje srčane premosnice. za sekundarnu prevenciju prolaznih smetnji moždane cirkulacije i moždanog udara.
 • za liječenje akutnog srčanog udara.
 • za smanjene rizika od kardiovaskularnih incidenata (koji zahvaćaju srce i krvožilni sustav), kao što su angina pektoris ili srčani udar u bolesnika sa šećernom bolešću i visokim kardiovaskularnim rizikom.

2. Prije nego počnete uzimati Cardiopirin

Nemojte uzimati Cardiopirin

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na acetilsalicilatnu kiselinu ili neki drugi sastojak Cardiopirina
 • ako imate preosjetljivost (alergiju, napadaj astme) na druge salicilate ili slične tvari
 • ako imate gastrointestinalni ulkus
 • ako imate pojačanu sklonost krvarenju (hemoragijska dijateza) ili hemofiliju ili imate relativno malo krvnih pločica u krvi (trombocitopenija)
 • ako bolujete od zatajenja bubrega ili bubrežnih kamenaca (oksalurija)
 • ako imate zatajenje jetre (teško oštećenje jetre)
 • ako imate teško, nedostatno kontrolirano zatajenje srca (oštećenje srca)
 • ako morate uzimati određene lijekove za liječenje raka (metotreksat, 15 mg ili više tjedno)
 • tijekom zadnja tri mjeseca trudnoće (vidi također poglavlje 2 “Trudnoća i dojenje”)

Budite oprezni s Cardiopirinom

 • ako ste preosjetljivi (alergični) na druge analgetike ili protuupalne lijekove ili na lijekove koji se koriste za liječenje reume
 • ako imate druge alergije (npr. s kožnim reakcijama, svrbežom, urtikarijom)
 • ako bolujete od astme, peludne groznice, otjecanja sluznice nosa (nosni polipi) ili kronične bolesti dišnih putova
 • ako se istodobno liječite lijekovima protiv zgrušavanja krvi (npr. derivatima kumarina, heparinom – osim terapije niskom dozom heparina)
 • ako bolujete od rijetkog metaboličkog poremećaja (genetski uvjetovan nedostatak glukoza-6-fosfat dehidrogenaze)
 • ako imate probavne tegobe (npr. gastritis)
 • ako ste imali ulkusnu bolest ili krvarenje iz probavnog trakta
 • ako imate oštećenu funkciju jetre ili bubrega
 • prije kirurških postupaka (čak i malih zahvata poput vađenja zuba) jer vrijeme krvarenja može biti produljeno. Obavijestite liječnika ili zubara da uzimate Cardiopirin
 • ako morate uzimati druge salicilate ili protuupalne lijekove. Liječnik će odlučiti o liječenju
 • ako uzimate acetilsalicilatnu kiselinu u visokim dozama tijekom nekoliko godina. U tom će vam slučaju liječnik provjeriti funkciju bubrega jer može nastati oštećenje bubrega.

Acetilsalicilatna kiselina može povisiti rizik od krvarenja ako se uzme prije antitrombotičke terapije.

Zato morate pažljivo pratiti sve simptome vanjskog ili unutarnjeg krvarenja (npr. podljevi) ako uzimate antitrombotičku terapiju.

Cardiopirin u niskim dozama smanjuje izlučivanje urične kiseline. To može izazvati napad gihta (uloga) u predisponiranih bolesnika.

Primjena acetilsalicilatne kiseline kod djece može uzrokovati Reyeov sindrom. Reyeov sindrom je vrlo rijetka bolest koja može biti smrtonosna.

Zato se acetilsalicilatna kiselina ne treba davati djeci mlađoj od 16 godina osim ako liječnik nije drugačije savjetovao.

Uzimanje drugih lijekova s Cardiopirinom

Što biste morali izbjegavati dok uzimate ovaj lijek?

Učinak liječenja može biti promijenjen ako se acetilsalicilatna kiselina uzima istodobno s nekim drugim lijekovima za liječenje:

 • krvnih ugrušaka (npr. varfarin i drugi derivati kumarina, heparin, dipiridamol, sulfinpirazon) odbacivanja organa nakon presađivanja (ciklosporin, takrolimus)
 • visokog arterijskog tlaka (npr. diuretici i ACE inhibitori)
 • boli i upale (npr. steroidi ili protuupalni lijekovi)
 • gihta (probenecid, sulfinpirazon)
 • raka ili reumatoidnog artritisa (metotreksat)
 • snižavanje šećera u krvi (derivati sulfonilureje)
 • zaraznih bolesti (sulfonamidi i kombinacije sa sulfonamidima uključujući kotrimoksazol)
 • poremećaja štitne žlijezde (trijodtironin)
 • konvulzija (valproična kiselina)
 • nakupljanja tekućine u tkivima npr. u bolesnika sa srčanom bolešću ili povišenim arterijskim tlakom (spironolakton, kanrenon, furosemid).

Mogu biti povišene koncentracije digoksina, barbiturata i litija u krvi.

Ako morate uzimati određene lijekove za zarazne bolesti (tetracikline) interval između uzimanja tog lijeka i Cardiopirina mora iznositi najmanje 1-3 sata.

Prije uzimanja acetilsalicilatne kiseline obavijestite liječnika o lijekovima koje uzimate.

Ako uzimate acetilsalicilatnu kiselinu redovito potražite savjet liječnika prije uzimanja nekog drugog lijeka (uključujući lijekove koji se ne izdaju na liječnički recept).

Uzimanje hrane i pića s Cardiopirinom

Istodobno uzimanje Cardiopirina i alkohola može povećati rizik od krvarenja iz probavnog sustava.

Trudnoća i dojenje

Potražite savjet liječnika ili ljekarnika prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Ako ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću obavijestite o tome liječnika prije nego što počnete uzimati Cardiopirin.

Trudnoća

Tijekom prvih 6 mjeseci trudnoće, acetilsalicilatna kiselina smije se koristiti samo ako je to apsolutno neophodno.

Tijekom zadnja 3 mjeseca trudnoće, acetilsalicilatna kiselina ne smije se koristiti jer može produljiti krvarenje tijekom poroda i u majke i u novorođenčeta.

Dojenje

Tijekom dojenja se acetilsalicilatna kiselina smije koristiti samo ako je to apsolutno neophodno.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne očekuje se utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Ostala upozorenja

Jedna Cardiopirin 100 mg želučanootporna tableta sadrži 60 mg laktoza hidrata. Ako ne podnosite neke vrste šećera, potražite savjet liječnika prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Cardiopirin

Želučanootporne tablete moraju se progutati cijele s malo tekućine neovisno o obroku svakog dana u isto vrijeme. Cardiopirin tablete se ne smiju lomiti jer se tako oštećuje film-ovojnica lijeka koja štiti želudac.

Uvijek uzimajte Cardiopirin točno prema uputama liječnika. Ako niste sigurni kako provjerite s liječnikom ili ljekarnikom.

Odrasli

Ako liječnik nije drugačije propisao, uobičajena doza iznosi jedna Cardiopirin 100 mg želučanootporna tableta na dan.

Djeca

Cardiopirin nije indiciran u djece.

Općenito se lijekovi koji sadrže acetilsalicilatnu kiselinu smiju koristiti u djece mlađe od 16 godina samo ako je tako propisao liječnik (vidi poglavlje 2, “Budite oprezni s Cardiopirinom”).

Napomena:

Kad se acetilsalicilatna kiselina koristi zbog boli i/ili vrućice, dostupni su lijekovi u višim dozama.

Ako uzmete više Cardiopirina nego što ste trebali

Znakovi predoziranja i otrovanja povezani su s mučninom, povraćanjem i boli u trbuhu, kao i

s vrtoglavicom, šumom u ušima, glavoboljom, smetenošću i ubrzanim disanjem. Ako nastupi neki od ovih simptoma odmah potražite liječničku pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Cardiopirin

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili onu koju ste zaboravili uzeti, nego uzmite sljedeću dozu Cardiopirina prema rasporedu.

Ako prestanete uzimati Cardiopirin

Savjetujte se s liječnikom prije nego što prestanete uzimati Cardiopirin.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Cardiopirina obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Cardiopirin može izazvati nuspojave.

Ako neka nuspojava postane ozbiljna ili primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, obavijestite o tome liječnika ili ljekarnika.

Nuspojave su klasificirane prema ozbiljnosti i učestalosti:

Vrlo česte: nuspojava se pojavljuje u više od 1 bolesnika na 10 bolesnika koji uzimaju lijek

Česte: nuspojava se pojavljuje u 1 do 10 bolesnika na 100 bolesnika koji uzimaju lijek

Manje česte: nuspojava se pojavljuje u 1 do 10 bolesnika na 1000 bolesnika koji uzimaju lijek

Rijetke: nuspojava se pojavljuje u 1 do 10 bolesnika na 10000 bolesnika koji uzimaju lijek

Vrlo rijetke: nuspojava se pojavljuje u manje od 1 bolesnika na 10000 bolesnika koji uzimaju lijek.

Poremećaji krvi i limfnog sustava

Rijetke:

 • produljeno vrijeme krvarenja
 • smanjeni broj krvnih pločica.
 • krvarenja poput krvarenja iz nosa, krvarenja iz desni i krvarenja u kožu uz vjerojatno produljeno vrijeme krvarenja.

Ova nuspojava može trajati 4 do 8 dana nakon početka liječenja.

Rijetko do vrlo rijetko, prijavljena su ozbiljna krvarenja poput krvarenja u mozak, osobito u bolesnika s nekontroliranom hipertenzijom i/ili onih koji istodobno uzimaju terapiju protiv zgrušavanja krvi, što u izoliranim slučajevima može ugroziti život.

Poremećaji živčanog sustava

 • glavobolja
 • vrtoglavica
 • omaglica
 • smetenost
 • poremećaji sluha ili šum u uhu mogu biti simptomi predoziranja, osobito u djece i starijih osoba (vidi također poglavlje 3 “Ako uzmete više Cadiopirina nego što ste trebali”).

Poremećaji imunološkog sustava

Manje česte:

 • reakcije preosjetljivosti poput bronhospazma i kožnih reakcija.

Rijetke:

 • reakcije preosjetljivosti (vrsta potkožnog krvarenja – multiformni eksudativni eritem u izoliranim slučajevima), koje mogu biti popraćene sniženjem arterijskog tlaka, otežanim disanjem, anafilaktičkim reakcijama i angioneurotskim edemom, posebice u osoba koje boluju od astme.

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

Rijetke:

 • izazivanje asmatičnih napadaja
 • bronhospazam
 • alergijski rinitis

Poremećaji probavnog sustava

Česte:

 • probavne tegobe poput dispepsije, mučnine, povraćanja i proljeva, kao i minimalni gubitak krvi putem probavnog sustava (mikrokrvarenja).

Manje česte:

 • krvarenje iz probavnog sustava, kao i želučani i crijevni vrijed (ulkus).

Simptomi ozbiljnog želučanog krvarenja mogu biti crna stolica ili povraćanje krvi.

Nakon dugotrajne primjene Cardiopirina može nastati anemija zbog nedostatka željeza kao posljedica gubitka krvi zbog prikrivenog krvarenja iz probavnog sustava.

Poremećaji metabolizma i prehrane

Vrlo rijetke:

 • hipoglikemija (sniženje vrijednosti šećera u krvi).

Acetilsalicilatna kiselina smanjuje izlučivanje urične kiseline. To može izazvati napadaj gihta u predisponiranih bolesnika.

Poremećaji jetre i žuči

Vrlo rijetke:

 • povišenje vrijednosti jetrenih enzima.

Reyev sindrom je rijetka ali teška bolest u djece koja se najčešće javlja kao posljedica virusne infekcije kao što je gripa ili varičela ili kao posljedica primjene acetilsalicilne kiseline ili nekih drugih salicilata.

Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava

Rijetke:

 • uzimanje viših doza tijekom duljeg razdoblja može dovesti do poremećaja funkcije bubrega.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Mogu se javiti:

 • kožni osipi, urtikarija
 • svrbež.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Cardiopirin

Cardiopirin morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Cardiopirin čuvajte na temperaturi do 25°C.

Čuvajte lijek u vanjskom pakovanju kako bi bio zaštićen od utjecaja svjetla i vlage. Cardiopirin se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Lijekovi se ne smiju bacati u slivnik niti kućni otpad. Upitajte ljekarnika kako da odložite u otpad lijekove koji vam više nisu potrebni. Ovakve mjere pomažu u očuvanju okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Cardiopirin sadrži

Djelatna tvar je acetilsalicilatna kiselina.

Jedna želučanootporna tableta sadrži 100 mg acetilsalicilatne kiseline.

Ostali sastojci su:

 • laktoza hidrat; celuloza, mikrokristalična; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; krumpirov škrob; talk; triacetin; metakrilatna kiselina/etilakrilat kopolimer (1:1), 30 postotna raspršina.

Kako Cardiopirin izgleda i sadržaj pakiranja

Cardiopirin 100 mg želučanootporne tablete su bijele, filmom obložene tablete, okrugle i zaobljene, bez razdjelne crte.

Dostupna su pakiranja sa po 30 i 100 tableta.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Pharmaswiss d.o.o., Zagreb, Miramarska 23

Ime i adresa proizvođača lijeka

G.L. Pharma GmbH, Industriestrasse 1, A-8502 Lannach, Austrija i

Lannacher Heilmittel GmbH, Schlossplatz 1, A-8502 Lannach, Austrija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Bez recepta, u ljekarni.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

4 / 5   3

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: cardiopirin, kardiopirin, Cardiopirin cijena, cardiopirin nuspojave, cardiopirin za cirkulaciju, cardiopirin 100, cardiopirin tablete, cardiopirin 100 mg cijena, cardiopirin 100 mg, Cardiopirin 1*1, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu