Betaloc (25mg) – Uputa o lijeku

Betaloc ZOK 25 mg tablete s produljenim oslobađanjem Betaloc ZOK 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem Betaloc ZOK 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem metoprolol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naštetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijsetiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi možete pročitati slijedeće:

 1. Što je Betaloc ZOK i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Betaloc ZOK
 3. Kako uzimati Betaloc ZOK
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Betaloc ZOK
 6. Dodatne informacije

1. Što je Betaloc i za što se koristi 

Metoprolol smanjuje utjecaj hormona stresa na srce, povezan s fizičkim i psihičkim naporom. To dovodi do usporavanja otkucaja srca u tim situacijama.

Betaloc ZOK se u odraslih koristi za liječenje:

 • visokog krvnog tlaka i prevenciju angine pektoris
 • zatajenja srca
 • određenih poremećaja srčanog ritma (palpitacije)
 • određenih poremećaja nepravilnog rada srca (aritmije)

Betaloc ZOK smanjuje rizik od smrti i ponovnog srčanog udara kod bolesnika koji su već preboljeli srčani udar. Pokazalo se da Betaloc ZOK smanjuje rizik od smrti od kardiovaskularnih poremećaja kod muškarca s umjerenim do jakim povišenjem krvnog tlaka. Smanjeno opterećenje srca također smanjuje pojavnost angine pektoris. Betaloc ZOK se može koristiti za prevenciju migrene.

Betaloc ZOK se u djece i adolescenata u dobi od 6 do 18 godina koristi za liječenje visokog krvnog tlaka.

2. Prije nego počnete uzimati Betaloc ZOK

Nemojte uzimati Betaloc ZOK ukoliko:

 • ste alergični (preosjetljivi) na metoprololsukcinat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.) ili na neki drugi slični lijek (iz skupine beta-blokatora)
 • imate ozbiljne poremećaje provođenja impulsa u srcu i/ili vrlo nizak puls
 • imate vrlo nizak krvni tlak

Budite oprezni s lijekom Betaloc ZOK

Prije nego li započnete uzimati lijek, obavijestite liječnika ukoliko se neko od sljedećih stanja odnosi na Vas:

 • Astma
 •  Izražene smetnje zbog suženih bronha
 • Ozbiljno akutno stanje kod kojeg je u krvi prisutno previše kiselih tvari
 • Prinzmetalova angina
 •  Znatno oštećena funkcija bubrega
 • Intermitentna klaudikacija. Nakon liječenja lijekom Betaloc ZOK može doći do pogoršanja stanja bolesnika uslijed sniženja krvnog tlaka.

Ukoliko se vaš srčani ritam usporava prilikom uzimanja lijeka obavijestite vašeg liječnika što je prije moguće.

Uzimanje drugih lijekova s lijekom Betaloc ZOK

Molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove uključujući i one koje ste nabavili bez recepta..

Pojedini lijekovi mogu utjecati na učinkovitost lijeka Betaloc ZOK i obratno, npr.:

 • Propafenon, amiodaron, kinidin, verapamil, diltiazem, klonidin, disopiramid i hidralazin, digitalis/digoksin (lijekovi za liječenje bolesti srca i cirkulacije)
 •  Derivati barbiturne kiseline (lijekovi za liječenje epilepsije)
 •  Protuupalni lijekovi (npr. indometacin i celekoksib)
 • Adrenalin (lijek za liječenje akutnog šoka i ozbiljnih alergijskih reakcija)
 • Fenilpropanolamin (lijek za liječenje oteknute sluznice nosa)
 • Difenhidramin (lijek za liječenje alergija)
 • Terbinafin (lijek za liječenje gljivičnih infekcija na koži)
 • Rifampicin (lijek za liječenje tuberkuloze)
 • Ostali beta-blokatori (npr. kapi za oči)
 • MAO inhibitori (lijekovi za liječenje depresije i Parkinsonove bolesti)
 • Inhalacijski anestetici (lijekovi za anesteziju)
 •  Lijekovi za liječenje šećerne bolesti u obliku tableta (antidijabetici za primjenu kroz usta)
 • Cimetidin (lijek za liječenje žgaravice i povrata kiseline iz želuca)
 • Lijekovi za liječenje depresije (paroksetin, fluoksetin i sertralin)

Uzimanje hrane i pića sa Betaloc ZOKom

Betaloc ZOK možete uzimati sa ili bez hrane.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Betaloc ZOK se ne smije koristiti tijekom trudnoće i dojenja zbog ograničenog iskustva, osim ako se njegova primjena smatra neophodnom. Beta-blokatori uključujući metoprolol mogu uzrokovati usporavanje otkucaja srca fetusa i novorođenčeta.

Metoprolol se izlučuje u majčino mlijeko i može štetno utjecati na dijete.

Upravljanje vozilima i strojevima

Betaloc ZOK može narušiti Vašu sposobnost reagiranja te uzrokovati pojavu omaglice i umora, stoga, ne vozite i ne rukujte alatima ili strojevima sve dok ne utvrdite kakvo djelovanje ove tablete imaju na Vas. Sami procijenite možete li upravljati vozilima i strojevima. Primjena lijeka je jedan od faktora koji mogu utjecati na ove sposobnosti zbog njegovih učinaka i/ili nuspojava. Opis učinaka te nuspojave prikazane su u drugim poglavljima ove upute o lijeku. Molimo Vas pročitajte cijelu uputu. Imate li dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

3. Kako uzimati Betaloc ZOK

Betaloc ZOK uvijek uzimajte točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ukoliko niste sigurni.

Betaloc ZOK su tablete s produljenim oslobađanjem koje osiguravaju učinak cijeli dan te se uzimaju jednom dnevno.

Tableta se može prepoloviti ali se ne smije drobiti ili žvakati. Tabletu progutajte s najmanje pola čaše tekućine. Razdjelna crta služi samo da Vam pomogne prelomiti tabletu ako je ne možete progutati cijelu. Za više informacija vidjeti dio „ Dodatne informacije-Kako Betaloc ZOK izgleda i sadržaj pakiranja“

Odrasli

Doza koja je potrebna Vama ovisi o stanju Vašeg organizma te istodobnom uzimanju drugih lijekova.

Preporučena doza:

 • kod visokog krvnog tlaka je 50-100 mg jednom dnevno
 • kod angine pektoris i nepravilnog rada srca (aritmija) je 100-200 mg jednom dnevno
 • kod stabilnog zatajenja srca u kombinaciji s drugim lijekovima početna doza je 12,5-25 mg jednom dnevno. Ako je potrebno, doza se povećava postepeno do najviše 200 mg jednom dnevno
 •  kod profilakse nakon srčanog udara je 200 mg jednom dnevno
 • kod određenih poremećaja srčanog ritma (palpitacija) je 100 mg jednom dnevno
 • kod prevencije migrene je 100-200 mg jednom dnevno

Djeca iznad 6 godina i adolescenti

Liječnik će odrediti odgovarajuću dozu za Vaše dijete. Doza ovisi o djetetovoj težini.

Uobičajene doze za djecu stariju od 6 godina su:

 • kod visokog krvnog tlaka početna doza je 0,5 mg/kg jednom dnevno (polovica Betaloc ZOK 25 mg tablete za dijete težine 25 kg). Doza će biti prilagođena najbližoj jačini tablete.
 • ako je potrebno, doza se može povećati do 1 mg/kg (jedna Betaloc ZOK 25 mg tableta za dijete težine 25 kg), ne prelazeći 50 mg, a maksimalno do 2 mg/kg jednom dnevno (jedna Betaloc ZOK 50 mg tablete za dijete težine 25 kg).

Doze iznad 200 mg jednom dnevno nisu ispitane kod djece i adolescenata.

Djelotvornost i sigurnost primjene lijeka kod djece mlađe od 6 godina nije ispitivana. Stoga se Betaloc ZOK ne preporuča za djecu u toj dobnoj skupini.

Ako uzmete više lijeka Betaloc ZOK nego što biste trebali

Uzmete li više Betaloc ZOK-a negoli Vam je propisao liječnik, bez odlaganja se obratite svome liječniku ili u najbližu bolnicu.

Ako ste zaboravili uzeti Betaloc ZOK

Zaboravite li uzeti dozu lijeka, nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako prestanete uzimati Betaloc ZOK

Nemojte prekinuti uzimanje lijeka bez savjetovanja s Vašim liječnikom. U slučaju naglog prekida uzimanja lijeka, može doći do pogoršanja određenih simptoma bolesti (npr. palpitacije i angina pektoris).

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka Betaloc ZOK, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave 

Kao i svi drugi lijekovi, Betaloc ZOK može uzrokovati nuspojave.

Nuspojave su razvrstane prema učestalosti.

Vrlo česte (javljaju se u više od 1 na 10 osoba koje uzimaju lijek): – umor.

Česte (javljaju se u više od 1 na 100 osoba koje uzimaju lijek):

 • glavobolja, omaglica, hladnoća u rukama i nogama, usporeni otkucaji srca, nepravilan rada srca (palpitacije), osjećaj nedostatka zraka prilikom napora, bol u trbuhu, mučnina, povraćanje, proljev, zatvor (konstipacija).

Manje česte (javljaju se u manje od 1 na 100 osoba koje uzimaju lijek):

 • bol u prsima, debljanje, nesanica, noćne more, depresija, trnci, osjetljivost kože i osip, pogoršanje suženja bronha, privremeno pogoršanje zatajenja srca, nakupljanje vode u tijelu, znatno sniženje krvnog tlaka tijekom srčanog udara.

Rijetke (javljaju se u manje od 1 na 1000 osoba koje uzimaju lijek)

 • pojačano znojenje, gubitak kose, poremećaji okusa, privremeno smanjenje seksualne sposobnosti, poremećaj pamćenja, smetenost, nervoza, osjećaj nelagode, halucinacije, pogoršanje otprije postojeće psorijaze, preosjetljivost na sunčevu svjetlost, smanjen broj trombocita (trombocitopenija), snižen broj otkucaja srca, smetnje srčanog ritma, utjecaj na jetru, poremećaj vida, suhoća i nadraženost očiju, zujanje u ušima.

Nepoznata učestalost (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • smanjena sposobnost koncentriranja, grčevi u mišićima, upala oka, gangrena kod bolesnika s teškim poremećajem cirkulacije, alergijski katar nosa, suha usta, hepatitis, bolovi u zglobovima.

Suhoća usta može povećati rizik za nastanak karijesa, stoga je važno, redovito i temeljito prati zube te održavati higijenu usne šupljine.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Betaloc ZOK 

Betaloc ZOK morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece

Betaloc ZOK se ne smije koristiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenoga mjeseca.

Lijekove se ne smije bacati u otpadne vode, niti odlagati u kućni otpad. Na način odlaganja lijekova koji Vam više nisu potrebni, uputit će Vas Vaš ljekarnik. Pridržavanje ovih mjera pripomoći će zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije 

Što Betaloc ZOK sadrži

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 23,75 mg, 47,5 mg, 95 mg metoprololsukcinata što odgovara 25 mg, 50 mg i 100 mg metoprololtartarata.

Pomoćne tvari: etilceluloza; hidroksipropilceluloza; hipromeloza; celuloza, mikrokristalična; parafin, tvrdi; makrogol; silicijev dioksid; natrijev stearilfumarat; titanijev dioksid (E171).

Kako Betaloc ZOK izgleda i sadržaj pakovanja

Betaloc ZOK 25 mg tablete s produljenim oslobađanjem: bijele do prljavo bijele, ovalne tablete veličine 5.5×10.5 mm s razdjelnom crtom i utisnutom oznakom A/β. Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Betaloc ZOK 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem: bijele do prljavo bijele, okrugletablete promjera 9 mm s razdjelnom crtom i utisnutom oznakom A/mO. Razdjelna crta služi samo da Vam pomogne prelomiti tabletu ako je ne možete progutati cijelu.

Betaloc ZOK 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem: bijele do prljavo bijele, okrugletablete promjera 10 mm s razdjelnom crtom i utisnutom oznakom A/mS. Razdjelna crta služi samo da Vam pomogne prelomiti tabletu ako je ne možete progutati cijelu.

Betaloc ZOK 25 mg: 14 (1×14) tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji.

Betaloc ZOK 50 mg: 28 (2×14) tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji.

Betaloc ZOK 100 mg: 28 (2×14) tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji.

Način i mjesto izdavanja lijeka:

Na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: betaloc zok, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu