Pentilin (400mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Pentilin i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Pentilin?
 3. Kako uzimati Pentilin?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Pentilin?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Pentilin i za što se koristi?

Pentilin 400 mg tablete su tablete s produljenim oslobađanjem koje sadrže pentoksifilin. Lijek spada u skupinu koja se naziva periferni vazodilatatori. Djeluje tako da povećava protok krvi u rukama i nogama.

Lijek je namijenjen za:

 • liječenje okluzivne bolesti perifernih arterija uzrokovane aterosklerozom ili dijabetesom (loša cirkulacija u rukama i nogama) uključujući intermitentnu klaudikaciju (bol pri hodanju) i bol u mirovanju.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Pentilin?

Nemojte uzimati Pentilin

 • ako ste alergični na pentoksifilin, druge metilksantine ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.); znakovi alergijske reakcije uključuju osip, teškoće s disanjem i/ili gutanjem, oticanje usana, jezika, lica i grla;
 • ako imate probleme sa srcem ili ste nedavno imali akutni srčani infarkt;
 • ako imate težak poremećaj srčanog ritma (vrlo brze i neujednačene otkucaje srca);
 • ako ste imali moždani udar s krvarenjem u mozgu (cerebralno krvarenje);
 • ako ste imali krvarenje u oku (krvarenje mrežnice).

Nemojte uzeti ovaj lijek ako se bilo što navedeno odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete ovaj lijek.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzimete Pentilin:

 • ako osjećate omaglicu, nesvjesticu ili slabost prilikom naglog ustajanja ili sjedanja (hipotenzija),
 • ako imate probleme s dotokom krvi u srce uzrokovane otvrdnjivanjem ili sužavanjem arterija,
 • ako imate probleme s jetrom ili bubrezima,
 • ako imate pojačanu sklonost krvarenju izazvanu npr. liječenjem antikoagulansima ili poremećajima koagulacije.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja Pentilina.

Djeca i adolescenti

Pentilin nije prikladan za liječenje djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Pentilin

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To je zato što Pentilin može utjecati na učinak nekih lijekova. Također neki lijekovi mogu utjecati na učinak Pentilina.

Posebno je važno da obavijestite svog liječnika ako uzimate neke od sljedećih lijekova.

Pentilin može pojačati učinak sljedećih lijekova:

 • lijekovi za liječenje šećerne bolesti, uključujući oralne antidijabetike ili inzulin,
 • lijekovi za snižavanje visokog krvnog tlaka,
 • antikoagulansi kao što je varfarin.

Ako se sljedeći lijekovi uzimaju s Pentilinom postoji povećana vjerojatnost nastanka nuspojava:

 • ketorolak koji se koristi za ublažavanje bolova,
 • teofilin koji se koristi za liječenje problema s disanjem,
 • ciprofloksacin koji se koristi za liječenje infekcija.

Pentilin s hranom i pićem

Pentilin tabletu je potrebno uzeti tijekom ili neposredno nakon obroka uz mnogo tekućine.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Ne biste smjeli uzimati Pentilin ako ste trudni. Prije uzimanja bilo kojeg lijeka upitajte za savjet liječnika ili ljekarnika.

Dojenje

Ako dojite ili namjeravate dojiti razgovarajte s liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja Pentilina, zato što se ovaj lijek izlučuje u majčino mlijeko u minimalnim količinama.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka. Ovaj lijek može uzrokovati omaglicu. Ako osjećate omaglicu, nemojte upravljati vozilom niti koristiti alate ili strojeve.

3. Kako uzimati Pentilin?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uzimanje lijeka

 • Ako mislite da je učinak lijeka preslab ili prejak, nemojte sami mijenjati dozu, nego se savjetujte s liječnikom.
 • Lijek uzmite kroz usta.
 • Tablete progutajte cijele s čašom vode.
 • Uzmite tablete tijekom ili neposredno nakon obroka.

Odrasli uključujući starije osobe

Uobičajena početna doza Pentilina je1 tableta od 400 mg tri puta dnevno. Liječnik može smanjiti dozu na 1 tabletu dva puta dnevno.

Bolesnici koji imaju probleme s bubrezima ili jetrom

Liječnik vam može dati manju dozu, ako je to potrebno.

Ako uzmete više Pentilina nego što ste trebali

Ako uzmete više tableta nego što ste trebali, obavijestite liječnika ili odmah otiđite u bolnicu. Mogući su sljedeći simptomi: mučnina, vrtoglavica, ubrzan rad srca ili pad krvnog tlaka. Također se mogu pojaviti znakovi poput vrućice, uzbuđenosti, naleta vrućine, gubitka svijesti, gubitka refleksa, epileptičkih napadaja te kao znak gastrointestinalnog krvarenja, povraćanje boje taloga od kave.

Ako ste zaboravili uzeti Pentilin

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako propustite dozu, uzmite je što prije. Međutim, ako nedostaje samo nekoliko sati do sljedeće doze, izostavite propuštenu dozu, a sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete uzimati Pentilin

Ako prestanete uzimati Pentilin, odmah porazgovarajte sa Vašim liječnikom.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Prestanite uzimati Pentilin i obavijestite liječnika ili odmah otiđite u bolnicu:

 • ako imate alergijsku reakciju. Znakovi alergijske reakcije mogu uključivati osip, otežano gutanje ili disanje, oticanje usana, lica, grla ili jezika.
 • ako imate potkožno krvarenje ili krvarenje u sluznice
 • ako vidite krv u povraćenom sadržaju ili u stolici
 • ako razvijete stanje koje se naziva aseptički meningitis. Znakovi uključuju glavobolju, ukočenost vrata, bol u očima ili nelagodu pri jarkom svjetlu.

Odmah obavijestite liječnika ako osjetite bilo koje od sljedećih nuspojava:

 • ako primijetite da Vam se češće javljaju modrice. To može biti zbog poremećaja krvi (trombocitopenija).
 • ubrzani rad srca (tahikardija)
 • bolovi u prsištu (angina)
 • nepravilan rad srca (aritmije).

Obavijestite liječnika ili ljekarnika ako bilo koja od sljedećih nuspojava postane ozbiljna ili traje dulje od nekoliko dana. Također ih obavijestite ako primijetite nuspojave koje nisu navedene u ovoj uputi.

 • mučnina ili povraćanje, proljev
 • glavobolja, omaglica, omamljenost ili nesvjestica (smanjeni krvni tlak)
 • crvenilo, praćeno naletom vrućine
 • osjećaj uzbuđenosti, problemi sa spavanjem
 • bolest kod koje je blokirano izlučivanje žuči (kolestaza). Znakovi uključuju žuticu, osip ili vrućicu te tamnu boju mokraće (urina).
 • nelagoda ili nadutost u abdomenu
 • svrbež, crvenilo kože.

Krvne pretrage

Primjena Pentilina može dovesti do promjene razina enzima jetre, vidljivih krvnim pretragama. To može značiti da vaša jetra ne radi pravilno.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Pentilin?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Pentilin sadrži?

 • Djelatna tvar je pentoksifilin. Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 400 mg pentoksifilina.
 • Drugi sastojci u jezgri tablete su: hipromeloza, makrogol 6000, magnezijev stearat i koloidni bezvodni silicijev dioksid. Drugi sastojci u film ovojnici tablete su: hipromeloza, makrogol 6000, titanijev dioksid (E171) i talk.

Kako Pentilin izgleda i sadržaj pakiranja?

Tablete s produljenim oslobađanjem su bijele, ovalne, bikonveksne, dimenzija oko 15 mm x8 mm.

Pentilin je dostupan u blisterima, a svaka kutija sadrži ukupno 20 tableta s produljenim oslobađanjem.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

KRKA – FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb

Proizvođač:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u travnju 2019.

Članak uređen:

Ocijenite članak

5 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: pentilin, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Pentilin (400mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.